Ētiskā atbildība

Par cik mēs esam tiešsaistes pokera globālais līderis, šo statusu mēs cenšamies saglabāt it visā, ar ko mēs kā uzņēmums nodarbojamies. Tāpēc mūsu zīmolu produkti tiek ražoti atbildīgi un atbilstoši augstiem ētikas standartiem. Mēs cenšamies nodrošināt to, ka visas trešās puses, kas ir saistītas ar mūsu zīmolu produktu ražošanu, ievēro tos pašus ētikas standartus, kurus ievērojam mēs.

Savos sadarbības līgumos ar trešo pušu ražotājiem mēs iekļaujam vienošanos par ētikas standartiem, kas atbilst arī starptautiski atzītiem standartiem. Šī vienošanās attiecas uz dažādiem ētikas jautājumiem un nodrošina to, ka izturēšanās pret mūsu zīmola preču ražošanā iesaistītajām personām ir godīga un cieņpilna, samaksa tiek veikta saskaņā ar attiecīgās valsts prasībām un darba vidē tiek pieņemtas kultūras, etniskās un filozofiskās atšķirības. Šīs vienošanās mērķis ir nodrošināt to, ka darbinieki ir sasnieguši minimālo vecumu, no kura ir atļauts strādāt, turklāt mēs kategoriski aizliedzam iesaistīt darbā nepilngadīgos un/vai jebkādu piespiedu darbaspēku, ieskaitot ieslodzītos un/vai piespiedu līgumstrādniekus, cilvēku tirdzniecības upurus vai tos, kuru pārvietošanās brīvība ir ierobežota. Vienošanās nosaka, ka darba vietā tiek ievēroti veselības un drošības noteikumi, darbinieki saņem regulāru atalgojumu un samaksu par virsstundām, pastāv darba laika ierobežojumi un darbiniekiem tiek nodrošināti pieņemami darba apstākļi drošā vidē.

Visbeidzot, saskaņā ar šo vienošanos mēs paturam tiesības veikt periodiskas un neplānotas mūsu ražotāju rūpnīcu pārbaudes, lai pārliecinātos par mūsu vienošanās izpildi un to dokumentētu. Mēs pieprasīsim, lai mūsu trešo pušu ražotāji nekavējoties novērš jebkādus pārkāpumus, kas tiks konstatēti mūsu pārbaužu laikā.

Kase

Cashier

Esat gatavs spēlēt uz naudu? Ātri un vienkārši papildiniet savu Stars kontu datorā vai mobilajā ierīcē, izmantojot dažādus iemaksu veidus.

Balvu veikals

Rewards Store

Izmantojiet savus StarsCoin, lai balvu veikalā iegādātos ekskluzīvas preces.