Internet Gaming Council

Jesteśmy dumnym członkiem Internet Gaming Council.

Internet Gaming Council to organizacja non-profit, założona w 1996 r. w Stanach Zjednoczonych, a następnie w marcu 2000 r. przeniesiona do Vancouver w Kanadzie.

Celem powołania IGC było stworzenie forum wymiany informacji i realizacji wspólnych interesów dotyczących światowej branży hazardu, a także ustanowienie sprawiedliwych i rzetelnych standardów handlowych i praktyk, mających na celu wzmocnienie zaufania klientów do produktów i usług interaktywnego hazardu. IGC pełni również rolę rzecznika branży interaktywnego hazardu.

Od czasu założenia organizacji liczba jej członków znacząco wzrosła. IGC zrzesza m.in. firmy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Afryki Południowej, Izraela, Kanady, Karaibów, Australii, Danii oraz Szwecji. Dzięki swoim wysokim standardom i wspieraniu praktyk zgodnych z prawem IGC zyskała reputację organizacji rzetelnej, uczciwej i wiarygodnej.

Jako członek IGC nasz serwis zobowiązuje się do przestrzegania surowych kryteriów ustanowionych przez organizację.

Przestrzeganie zasad. Członkowie IGC zobowiązują się do przestrzegania stosownych przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w jurysdykcji, w której prowadzą działalność, oraz do uzyskania licencji wymaganych w danej jurysdykcji, aby zgodnie z prawem prowadzić tam działalność.

Uczciwość i odpowiedzialność. Członkowie organizacji IGC zobowiązują się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zagwarantowania, że ich systemy, algorytmy i praktyki funkcjonują w sposób przedstawiony klientowi.

Prywatność i ochrona danych. Systemy członków organizacji IGC powinny być zaprojektowane i administrowane w sposób zapewniający poufność i ochronę prywatności swoich klientów.

Prawda w reklamach. Członkowie organizacji IGC będą prawdomówni we wszelkich działaniach promocyjnych i zobowiązują się do podawania jedynie rzetelnych informacji dotyczących prowadzonej działalności.

Ścieżki audytu. W celu zapewnienia ścieżek audytu i przejrzystości finansowej członkowie organizacji IGC zobowiązują się do zachowywania szczegółowych zapisów przeprowadzanych transakcji (zgodnie z zasadami GAAP – Generally Accepted Accounting Practices), które będą archiwizowane i okazywane do kontroli upoważnionym osobom, zgodnie z warunkami posiadanej licencji lub umową z danym członkiem.

Rozwiązywanie sporów. W celu rozwiązania sporów członkowie organizacji IGC powinni podporządkować się organom danej jurysdykcji lub innemu, niezależnemu organowi rozwiązującemu spory.

Ograniczenie dostępu nieletnim. Członkowie IGC muszą stosować środki kontroli w celu zablokowania dostępu do ich systemów interaktywnego hazardu osobom nieletnim i nie mogą zatrudniać osób nieletnich. W ramach środków kontroli wymagane jest uzyskanie deklaracji pełnoletności od klientów, zgodnie z prawem w danej jurysdykcji. Członkowie IGC muszą stosować uzasadnione środki dla potwierdzenia pełnoletności klientów, w tym między innymi usługi weryfikacji danych osobowych.

Przeciwdziałanie problemom z hazardem. Członkowie IGC zobowiązują się do promowania odpowiedzialnego korzystania z gier i, w stosownych przypadkach, do wprowadzenia procedur mających na celu identyfikację i ograniczenie problemów z hazardem.

Przetwarzanie transakcji. Członkowie IGC zobowiązują się do przetwarzania transakcji bankowych i finansowych zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami międzynarodowych instytucji bankowych.

Wypłata nagród. Członkowie IGC muszą zapewnić konieczne środki finansowe na wypłaty wszelkich bieżących należności oraz odpowiednią wysokość kapitału pracującego na prowadzenie działalności operacyjnej. Członkowie IGC będą realizować wygrane i wypłaty z kont bezzwłocznie i na żądanie, o ile nie nastąpiło podejrzenie oszustwa lub nie toczy się spór o wygrane bądź saldo danego konta.

Społeczna odpowiedzialność. Jako operatorzy hazardowi członkowie IGC muszą zawsze działać uczciwie, szczerze, etycznie i odpowiedzialnie, a ponadto nie mogą pośrednio lub bezpośrednio podejmować działań, które są sprzeczne z interesem publicznym lub całej branży bądź niezgodnie z prawem szkodzą innym członkom organizacji.

Informacja dla członków. Członkowie IGC wyrażają zgodę na to, że organizacja będzie kontrolować przestrzeganie przez nich wyżej wymienionych kryteriów, zgodnie z postanowieniami Zarządu IGC.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Internet Gaming Council.