pokercasinosports

Courchevel Hi/Lo

Courchevel Hi/Lo to ekscytująca gra, wywodząca się z odmiany Omaha Hi/Lo. W odmianie tej każdy gracz otrzymuje do ręki pięć zakrytych kart (tzw. „karty własne”), które należą tylko do niego. Pięć odkrytych kart wspólnych wykłada się na środek stołu. Do utworzenia najlepszego 5-kartowego układu gracze muszą użyć dokładnie dwóch spośród kart własnych oraz dokładnie trzech kart wspólnych. Pula jest dzielona pomiędzy posiadaczy najlepszego układu wysokiego i najlepszego układu niskiego. Do utworzenia wysokiego i niskiego układu możesz wykorzystać różne kombinacje dwóch kart z ręki z kartami ze stołu, ale zawsze muszą to być dokładnie dwie karty własne i trzy wspólne. Na stronie z pokerowymi układami znajdziesz ich hierarchię dla odmiany Courchevel Hi/Lo.

Courchevel Hi/Lo tym różni się od 5 Card Omaha Hi/Lo, że pierwsza karta flopa wykładana jest (odkryta) już na początku rozdania, przed pierwszą turą licytacji.

Poker Courchevel Hi/Lo jest rozgrywany wg zasady „8-or-better”, co oznacza, że niski układ (low) wygrywający część puli musi składać się z pięciu kart o różnej wartości, ale nie wyższych niż ósemka. Niskie układy są w tej odmianie pokera wyłaniane w ten sam sposób, co w grze Omaha Hi/Lo. Jeśli w rozdaniu nie pojawi się układ niski, cała pula przypada posiadaczowi najlepszego układu wysokiego.

W pokerze Courchevel Hi/Lo stosuje się zasadę „Ace to Five” lub „California”. Strity i kolory nie działają na niekorzyść niskiego układu, a asy są zawsze niskimi kartami (w układzie „low”), więc najlepszy możliwy układ to tzw. „wheel”: 5, 4, 3, 2, A. Aby zobrazować zasadę wyłaniania układu low, poniżej pokazano wybrane układy w kolejności od najsłabszego (nr 1), który rzadko wygrywa połowę puli, do najsilniejszego (nr 10 - „nuts”):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Pamiętaj, że układy low zawsze odczytuje się od najwyższej karty w dół. Na przykład, układ nr 9 zwany jest „six-low” (6-low), ponieważ najwyższą z kart, które go tworzą, jest szóstka; układ nr 5 to „seven-low” (7-low); a nr 1 – „eight-low” (8-low). W pokerowym slangu zwykło się rozróżniać najbliżej sąsiadujące ze sobą układy, wymieniając kolejną niższą kartę, np. nr 9 zostałby nazwany „six-four low” (6-4 low) w zestawianiu z trochę gorszym układem nr 8 – „six-five low” (6-5 low).

Warto pamiętać, że ponieważ strity i kolory nie przekreślają kwalifikowania układu jako low, więc są to wyjątkowo pożądane układy, które pozwalają często na wygranie zarówno puli high, jak i low. Sytuację taką nazywamy „scoop”.

Rodzaje gier Courchevel Hi/Lo

Dostępne są następujące wersje gry Courchevel Hi/Lo:

 • Limit Courchevel Hi/Lo – w każdej grze i każdej rundzie licytacji obowiązuje ustalona wysokość zakładów.
 • Pot Limit Courchevel Hi/Lo – wysokość zakładów jest ograniczona do aktualnej liczby żetonów w puli.
 • No Limit Courchevel Hi/Lo – wysokość zakładów gracza jest ograniczona tylko posiadaną przy stole kwotą; może on postawić dowolną ilość żetonów.

Zasady gry w Courchevel Hi/Lo

W grze Courchevel Hi/Lo specjalny żeton zwany „button” lub „dealer button” wskazuje w każdym rozdaniu symbolicznego rozdającego. Przed rozpoczęciem rozdania osoba siedząca bezpośrednio za rozdającym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) wpłaca „małą ciemną” - pierwszy obowiązkowy zakład w ciemno. Gracz bezpośrednio za nim wkłada do puli „dużą ciemną”, czyli kolejny wymuszony zakład – zwykle dwa razy większy niż „mała ciemna”. Jednak wysokość ciemnych uzależniona jest od stawek i struktury konkretnej gry.

W grach Fixed Limit niski zakład odpowiada dużej ciemnej, a mała ciemna stanowi zwykle połowę dużej, ale przy niektórych stawkach może być inaczej. Na przykład, w grze 2/4 $ Fixed Limit mała ciemna to 1 $, a duża ciemna wynosi 2 $. Z kolei w grze 15/30 $ Fixed Limit mała ciemna to 10 $, podczas gdy duża ciemna wynosi 15 $.

Gry Pot Limit i No Limit opisywane są poprzez wysokości ciemnych (na przykład, w grze 1/2 $ Courchevel Hi/Lo mała ciemna wynosi 1 $, a duża ciemna – 2 $).

Teraz każdy gracz otrzymuje pięć kart własnych, a na stole wykrywana jest pierwsza karta z flopa. Rozpoczyna się licytacja, przebiegająca wokół stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od gracza siedzącego na pozycji „under the gun” (czyli bezpośrednio na lewo od dużej ciemnej).

Przed flopem

Po obejrzeniu swoich kart zakrytych i pierwszej karty wspólnej (z flopa) każdy gracz ma możliwość sprawdzenia dużej ciemnej lub jej przebicia. Jak wspomniano wyżej, licytacja zaczyna się na lewo od dużej ciemnej, która w tej rundzie traktowana jest jako tzw. „live bet” (co oznacza, że osoba wpłacająca ten zakład nadal ma możliwość przebicia, gdy znów nadejdzie jej kolej ruchu, a nikt inny nie przebił). Pierwszy licytujący gracz może spasować, sprawdzić lub przebić. Na przykład, jeśli duża ciemna wyniosła 2 $, żeby sprawdzić ten zakład, trzeba wpłacić 2 $, a żeby przebić, co najmniej 4 $. Licytacja dalej toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga! Struktura obstawiania może różnić się w zależności od rodzaju gry. Wyjaśnienia odnośnie licytacji w odmianach Limit Courchevel Hi/Lo, Pot Limit Courchevel Hi/Lo i No Limit Courchevel Hi/Lo znajdziesz poniżej.

W każdej turze licytacja toczy się do momentu, w którym wszyscy aktywni gracze (którzy nie zrzucili kart) wyrównają swoje zakłady.

Flop

Po zakończeniu pierwszej tury licytacji, na stół wykładane są pozostałe dwie karty tworzące „flop”. Są to trzy karty wspólne, dostępne dla wszystkich graczy nadal uczestniczących w rozdaniu. Licytację rozpoczyna pierwszy (pozostający nadal w rozdaniu) gracz, siedzący za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odbywa się kolejna tura licytacji. W odmianie Limit Courchevel Hi/Lo wszystkie zakłady i przebicia po flopie są równe małemu zakładowi (na przykład, $2 w grze $2/$4).

Turn

Gdy zakończy się licytacja po flopie, na stół wykładana jest kolejna odkryta karta wspólna, tzw. „turn”. Jest to czwarta karta wspólna w odmianie Courchevel Hi/Lo. Grę rozpoczyna pierwszy aktywny (pozostający nadal w rozdaniu) gracz siedzący za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odbywa się kolejna tura licytacji. W odmianie Limit Courchevel Hi/Lo zakłady i przebicia po turnie są równe dużemu zakładowi (na przykład, 4 $ w grze 2/4 $).

River

Gdy zakończy się licytacja po turnie, na stół wykładana jest kolejna odkryta karta wspólna, tzw. „river”. Jest to piąta i ostatnia karta wspólna w odmianie Courchevel Hi/Lo. Licytację rozpoczyna pierwszy (pozostający nadal w rozdaniu) gracz, siedzący za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odbywa się ostatnia tura licytacji.

Wykrycie i porównanie kart

Jeżeli po zakończeniu ostatniej tury licytacji w grze pozostaje więcej niż jedna osoba, ostatni gracz, który postawił lub przebił, pierwszy wykrywa swoje karty. Jeśli w ostatniej rundzie licytacji nie został postawiony żaden zakład, swoje karty jako pierwszy pokazuje gracz znajdujący się bezpośrednio za rozdającym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Gracz z najlepszym wysokim pięciokartowym układem wygrywa połowę puli, a gracz z najlepszym niskim pięciokartowym układem – drugą połowę. Pamiętaj, że we wszystkich grach Courchevel gracze muszą wykorzystać dwie, i tylko dwie, ze swoich pięciu kart zakrytych w kombinacji z dokładnie trzema kartami ze stołu. Gdy więcej graczy ma identyczny układ, pule high i low są rozdzielane równo pomiędzy posiadaczy tego układu. Jeśli układ niski nie wystąpi (nie jest spełniony warunek „eight or better”), cała pula trafia do posiadacza/-y wygrywającego układu wysokiego.

Po przekazaniu puli zwycięzcy można rozpocząć koleje rozdanie. Żeton wskazujący symbolicznego rozdającego przechodzi do kolejnego gracza przy stole zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli preferujesz pokera turniejowego, PokerStars ma też w ofercie turnieje Courchevel Hi/Lo.

Fixed Limit, Pot Limit i No Limit Courchevel Hi/Lo

W grach Fixed Limit, Pot Limit i No Limit Courchevel Hi/Lo obowiązują takie same zasady, ale z kilkoma wyjątkami:

 • Limit Courchevel Hi/Lo

  W grach Limit Courchevel Hi/Lo wysokości zakładów są z góry ustalone. Przed flopem i na flopie wszystkie zakłady i przebicia mają tę samą wysokość, co duża ciemna. Na turnie i riverze wszystkie zakłady i przebicia ulegają podwojeniu. W odmianie Limit Courchevel Hi/Lo w każdej turze licytacji dozwolone są maksymalnie cztery zakłady na gracza. Są nimi: (1) postawienie zakładu, (2) przebicie, (3) ponowne przebicie i (4) tzw. „cap” (ostatnie przebicie).
 • Pot Limit Courchevel Hi/Lo

  W grach Pot Limit Courchevel Hi/Lo minimalny zakład ma taką wysokość jak duża ciemna, ale ich wysokość ograniczona jest do aktualnego rozmiaru puli.

  Minimalne przebicie: Przebicie nie może być mniejsze niż poprzedni zakład lub przebicie w tej samej rundzie licytacji. Na przykład, jeśli pierwszy gracz stawia 5 $, następny musi przebić o co najmniej 5 $ (zakład wyniesie minimum 10 $).

  Maksymalne przebicie: Wysokość puli, która jest definiowana jako suma wszystkich żetonów już znajdujących się w puli, wszystkich zakładów leżących już na stole i kwoty, za jaką aktywny gracz musi wejść (sprawdzić), zanim sam przebije.

  Przykład: Jeśli w puli jest 100 $ i nikt w tej turze licytacji jeszcze nie stawiał, gracz może postawić nie więcej niż 100 $. Następnie decyzję podejmuje kolejny gracz po jego lewej stronie. Może on spasować, sprawdzić za 100 $ lub przebić. Przebicie to musi mieścić się pomiędzy kwotą minimalną (100 $) a maksymalną, która wyniesie tu 400 $ – przebijający najpierw sprawdza za 100 $, podnosząc pulę do 300 $, a następnie przebija o 300 $, więc cały jego zakład to 400 $.

  W grach Pot Limit Courchevel Hi/Lo nie obowiązuje ograniczenie ilości zakładów (cap).
 • No Limit Courchevel Hi/Lo

  W grze Courchevel Hi/Lo bez limitu minimalna wysokość zakładu odpowiada dużej ciemnej, ale gracze zawsze mogą postawić więcej, a ogranicza ich jedynie ilość posiadanych w danej chwili żetonów.

  Minimalne przebicie: W grze bez limitu zakładów przebicie nie może być mniejsze niż poprzedni zakład lub przebicie w tej samej rundzie licytacji. Na przykład, jeśli pierwszy gracz stawia 5 $, następny musi przebić o co najmniej 5 $ (zakład wyniesie minimum 10 $).

  Maksymalne przebicie: Wszystkie posiadane aktualnie przez danego gracza żetony (ilość żetonów znajdujących się przed nim na stole).

  W grach No Limit Courchevel Hi/Lo nie obowiązuje ograniczenie ilości zakładów (cap).

W oprogramowaniu PokerStars nie jest możliwe postawienie mniej lub więcej, niż jest to dozwolone. Suwak i okienko obstawiania pozwalają wyłącznie na wybór zakładów w ramach wyznaczonych granic.

Jak zagrać w pokera Courchevel Hi/Lo za darmo

Jeśli w ogóle nie orientujesz się w zasadach Courchevel Hi/Lo, zalecamy najpierw wypróbowanie tej gry za darmo i bezpieczne jej opanowanie. Wszyscy gracze są zawsze mile widziani przy naszych bezpłatnych stołach, gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności, zanim zaczną grać w pokera na pieniądze.

Jeśli chcesz zagrać w inne odmiany gier Hi/Lo, polecamy wypróbowanie 5 Card Omaha Hi/Lo lub Omaha Hi/Lo, które również cieszą się dużą popularnością. Obie te gry to miła odmiana w stosunku do najszerzej rozpowszechnionego pokera Texas Hold’em i obie są również dostępne w formie turniejowej.

Courchevel Hi/Lo to tylko jedna z licznych oferowanych u nas odmian pokera. Zapoznaj się z całą ofertą gier pokerowych.