Texas Hold’em Poker

Podsycana popularnością telewizyjnych relacji z imprez w rodzaju PokerStars Caribbean Adventure czy European Poker Tour gra w Texas Hold'em (popularnie zwana „Hold'em”) stała się najbardziej rozpowszechnioną odmianą pokera zarówno w tradycyjnych kasynach, jak i w Internecie – w PokerStars.

Zanim zaczniesz grać w odmianę Hold'em, musisz opanować jej zasady. W Hold'emie każdy gracz otrzymuje na rękę dwie zakryte karty (zwane „kartami własnymi”), które są widoczne tylko do niego. Pięć odkrytych kart wspólnych jest wykładanych na środek stołu. Wszyscy gracze w grze używają tych kart w połączeniu ze swoimi kartami zakrytymi do ułożenia możliwie najlepszego pięciokartowego układu pokerowego. W tym celu każdy z nich może wykorzystać dowolną kombinację kart spośród dostępnych siedmiu – tak by utworzyły one najlepszy możliwy 5-kartowy układ – może to oznaczać wykorzystanie obu, tylko jednej lub nie użycie żadnej z zakrytych kart z ręki. Opis wartości układów pokerowych można znaleźć na naszej stronie z rankingiem układów.

Cztery główne warianty Hold'ema różnią się między sobą limitami zakładów:

 • Limit Texas Hold'em: w każdej rundzie licytacji obowiązuje ustalony z góry limit zakładów.
 • No Limit Texas Hold'em: gracz może postawić zakład dowolnej wysokości, ograniczony jest tylko ilością posiadanych przy stole żetonów.
 • Pot Limit Texas Hold'em: gracz może postawić dowolny zakład do wysokości aktualnej puli.
 • Mixed Texas Hold'em: gry toczą się na zmianę - Limit Texas Hold'em przeplata się z odmianą No Limit Texas Hold'em.

Każda z tych odmian Hold'ema jest dostępna na PokerStars w wersjach gry na wirtualne i na prawdziwe pieniądze.

Jak grać w Texas Hold'em

Jeżeli chcesz nauczyć się grać w Hold'em w praktyce, możesz wypróbować oferowane przez PokerStars bezpłatne gry. Aby zacząć szlifować swoje pokerowe umiejętności, pobierz i zainstaluj darmowe oprogramowanie. Naukę rozpoczniesz w mgnieniu oka.

Jeśli wolisz najpierw zaznajomić się z zasadami gier Hold'em, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi instrukcjami.

Ciemne

W odmianie Hold'em specjalny żeton, tzw. „button” lub „dealer button”, wskazuje przy stole miejsce symbolicznego rozdającego w danym rozdaniu. Przed rozpoczęciem rozdania osoba siedząca bezpośrednio za rozdającym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) wpłaca „małą ciemną” – pierwszy obowiązkowy zakład w ciemno. Gracz bezpośrednio za nim wkłada do puli „dużą ciemną”, czyli kolejny wymuszony zakład – zwykle dwa razy większy niż „mała ciemna”. Jednak wysokość ciemnych uzależniona jest od stawek i struktury konkretnej gry.

W grach typu Limit duża ciemna ma taką samą wysokość jak mały zakład, a mała ciemna zazwyczaj jest o połowę niższa, ale może też być nieco wyższa – w zależności od stawek. Na przykład, w grach Limit 2 $/4 $ mała ciemna wynosi 1 $, a duża – 2 $; w grze Limit 15 $/30 $ mała ciemna wynosi 10 $, a duża – 15 $.

W grach typu Pot Limit i No Limit wysokość ciemnych określona jest w nazwie konkretnej gry (na przykład, w grze 1 $/2 $ Hold'em mała ciemna wynosi 1 $, a duża – 2 $).

W zależności od struktury danej gry od każdego z jej uczestników może być też wymagane wpłacenie tzw. „ante” (jeszcze innego rodzaju obowiązkowego zakładu w ciemno, zazwyczaj niższej wysokości niż mała ciemna, wpłacanego przez wszystkich graczy przy stole).

Następnie każdy gracz otrzymuje dwie zakryte karty własne. Rozpoczyna się licytacja, przebiegająca wokół stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od gracza siedzącego na pozycji „under the gun” (czyli bezpośrednio na lewo od dużej ciemnej).

Opcje obstawiania

W Hold'emie, tak jak w innych odmianach pokera, można „spasować”, „zaczekać”, „stawiać”, „sprawdzić’” lub „przebić”. To, które z powyższych opcji są aktualnie dostępne, zależy od działań graczy wypowiadających się wcześniej. Każdy gracz może na dowolnym etapie spasować, czyli zrzucić karty i zrezygnować z walki o daną pulę. Jeśli nikt jeszcze nic nie postawił, gracz może zaczekać (nie stawia, ale zachowuje swoje karty i dalej bierze udział w rozdaniu) lub postawić. Jeśli ktoś włożył już żetony do puli, kolejne osoby mają do wyboru: spasowanie, sprawdzenie lub przebicie (zwane też podbiciem). Aby sprawdzić dany zakład, należy wyrównać jego wysokość. Natomiast żeby przebić, trzeba wpłacić do puli wyższy zakład, niż poprzednik.

Przed flopem (Pre-Flop)

Po obejrzeniu swoich kart zakrytych każdy gracz ma możliwość sprawdzenia dużej ciemnej lub jej przebicia. Jak wspomniano wyżej, licytacja zaczyna się na lewo od dużej ciemnej, która w tej rundzie traktowana jest jako tzw. „live bet” (co oznacza, że osoba wpłacająca ten zakład nadal ma możliwość przebicia, gdy znów nadejdzie jej kolej ruchu, a nikt inny nie przebił). Pierwszy licytujący gracz może spasować, sprawdzić lub przebić. Na przykład, jeśli duża ciemna wyniosła 2 $, żeby sprawdzić ten zakład, trzeba wpłacić 2 $, a żeby przebić, co najmniej 4 $. Licytacja dalej toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga! Struktura obstawiania może różnić się w zależności od rodzaju gry. Objaśnienie zasad licytacji w grach typu Hold’em o stałej wysokości zakładów, Hold’em bez limitu i Hold’em z limitem równym puli znajduje się poniżej.

W każdej turze licytacja toczy się do momentu, w którym wszyscy aktywni gracze (którzy nie zrzucili kart) wyrównają swoje zakłady.

Flop

Następnie na stół wykładane są trzy karty odkryte, zwane „flopem”. W grze typu Hold’em trzy karty na flopie to karty wspólne, dostępne dla wszystkich graczy nadal uczestniczących w rozdaniu. Licytacja zaczyna się od pierwszego aktywnego gracza siedzącego bezpośrednio za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opcje obstawiania są podobne do tych z pre-flopa z tą różnicą, że zanim ktokolwiek postawi, gracze mają na tym etapie możliwość zaczekania, przekazując ruch kolejnej osobie na lewo.

Turn

Gdy zakończy się licytacja po flopie, na stół wykładana jest kolejna odkryta karta wspólna, tzw. „turn”. Niektórzy nazywają ją także „Fourth Street”. Kolejną turę licytacji rozpoczyna pierwszy (pozostający nadal w rozdaniu) gracz, siedzący za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

River

Gdy zakończy się licytacja po turnie, na stół wykładana jest kolejna odkryta karta, tzw. „river” lub „Fifth Street”. Jest to piąta, i ostatnia, karta wspólna w odmianie Hold'em. Licytacja znów zaczyna się od pierwszego aktywnego gracza siedzącego za rozdającym i obowiązują takie same zasady obstawiania, jak po flopie i turnie.

Wykrycie i porównanie kart

Jeżeli po zakończeniu ostatniej tury licytacji w grze pozostaje więcej niż jedna osoba, ostatni gracz, który postawił lub przebił, pierwszy wykrywa swoje karty. Jeśli w ostatniej rundzie licytacji nie został postawiony żaden zakład, swoje karty jako pierwszy pokazuje gracz znajdujący się bezpośrednio za rozdającym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Pulę wygrywa posiadacz najlepszego pięciokartowego układu. W przypadku wystąpienia identycznych układów pula jest dzielona równo między ich posiadaczy. Zasady Hold’ema mówią, że wszystkie kolory są traktowane równo.

Po przekazaniu puli zwycięzcy można rozpocząć koleje rozdanie. Żeton wskazujący rozdającego jest przesuwany do kolejnej osoby, wpłacane są ciemne i ante, a każdy gracz otrzymuje nowe karty.

Limit, No Limit, Pot Limit i Mixed Texas Hold'em

W grach Limit, Pot Limit i No Limit Hold'em obowiązują takie same zasady, ale z kilkoma wyjątkami:

 • Limit Texas Hold'em
  Wysokość zakładów w grze Limit Hold’em jest ściśle określona i ustrukturyzowana. Przed flopem i na flopie wszystkie zakłady i przebicia mają tę samą wysokość, co duża ciemna. Na turnie i riverze wszystkie zakłady i przebicia ulegają podwojeniu. W grze Hold’em ze stałym limitem zakładów w każdej rundzie licytacji graczy obowiązuje ograniczenie do maksymalnie czterech zakładów. Są nimi: (1) postawienie zakładu, (2) przebicie, (3) ponowne przebicie i (4) tzw. „cap” (ostatnie przebicie). 
 • No Limit Texas Hold'em
  W Hold’emie bez limitu minimalna wysokość zakładu odpowiada dużej ciemnej, ale gracze zawsze mogą postawić więcej, a ogranicza ich jedynie ilość posiadanych w danej chwili żetonów.

  Minimalne przebicie: W grach No Limit Hold’em przebicie nie może być mniejsze, niż poprzedni zakład lub przebicie w tej samej rundzie licytacji. Na przykład, jeśli pierwszy gracz stawia 5 $, następny musi przebić o co najmniej 5 $ (zakład wyniesie minimum 10 $).

  Maksymalne przebicie: Wszystkie posiadane aktualnie przez danego gracza żetony (ilość żetonów znajdujących się przed nim na stole).

  W grach No Limit Hold'em nie obowiązuje ograniczenie ilości zakładów.
 • Pot Limit Texas Hold'em
  W Hold’emie z limitem puli minimalna wysokość zakładu odpowiada dużej ciemnej, ale gracze zawsze mogą postawić więcej, a ogranicza ich jedynie aktualna wysokość puli.

  Minimalne przebicie: Przebicie nie może być mniejsze niż poprzedni zakład lub przebicie w tej samej rundzie licytacji. Na przykład, jeśli pierwszy gracz stawia 5 $, następny musi przebić o co najmniej 5 $ (zakład wyniesie minimum 10 $).

  Maksymalne przebicie: Wysokość puli, która jest definiowana jako suma wszystkich żetonów już znajdujących się w puli, wszystkich zakładów leżących już na stole i kwoty, za jaką aktywny gracz musi wejść (sprawdzić), zanim sam przebije.

  Przykład: Jeśli w puli jest 100 $ i nikt w tej turze licytacji jeszcze nie stawiał, gracz może postawić nie więcej niż 100 $. Po tym zakładzie decyzję podejmuje kolejny gracz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Może on spasować, sprawdzić za 100 $ lub przebić. Przebicie to musi mieścić się pomiędzy kwotą minimalną (100 $) a maksymalną, która wyniesie tu 400 $ – przebijający najpierw sprawdza za 100 $, podnosząc pulę do 300 $, a następnie przebija o 300 $, więc cały jego zakład to 400 $.

  W grach Pot Limit Hold'em nie obowiązuje ograniczenie liczby zakładów.
 • Mixed Texas Hold'em
  W grze mieszanej – Mixed Hold’em – rozgrywane są z określoną częstotliwością naprzemiennie odmiany Limit Hold’em oraz No Limit Hold’em. Ciemne standardowo rosną, kiedy gra zmienia się z No Limit na grę Limit Hold’em, aby zapewnić równowagę średniej wysokością puli w obu odmianach. Zasady licytacji w każdej rundzie zgodne są z normalnymi regułami danej odmiany, jak opisano powyżej.

W oprogramowaniu PokerStars nie jest możliwe postawienie mniej lub więcej, niż jest to dozwolone. Suwak i okienko obstawiania pozwalają wyłącznie na wybór zakładów w ramach wyznaczonych granic.

Naucz się grać w Texas Holde'm za darmo

Jeśli chcesz nauczyć się grać w odmianę Hold’em, pobierz oprogramowanie PokerStars i dołącz do jednej z naszych bezpłatnych gier, w których możesz zetrzeć się online z innymi graczami. W odróżnieniu od naszych gier na prawdziwe pieniądze, przy darmowych stołach nie ryzykujesz żadnych pieniędzy, więc bezstresowo nauczysz się podstaw gry i wszystkich zasad pokera Texas Hold’em. Czekamy na Ciebie w naszym poker roomie i życzymy Ci powodzenia przy stołach!

Inne odmiany pokera

W naszym serwisie oferujemy również następujące gry:

Być może zechcesz również odwiedzić inne strony poświęcone naszemu poker roomowi. Znajdziesz wśród nich następujące działy:

Dziękujemy za odwiedzenie naszego przewodnika po zasadach Hold’ema w PokerStars. Jeśli masz jakieś pytania, kieruj je do działu obsługi klienta.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.