Main Event Passport - regulamin

 1. Satelity Main Event Passport odbywać się będą w dniach 17 kwietnia - 30 czerwca 2013. Ich uczestnicy będą mogi wykorzystać wygrany pakiet nagród do 31 grudnia 2013. Pakiety niewykorzystane w tym terminie przepadają bez żadnej rekompensaty.

 2. Zwycięzcy będą mieli do wyboru jeden z następujących pakietów Main Event:

  • Turniej Główny** WSOP*  – $13.000 przekazane na konto gracza;
  • Turniej Główny EPT  – wartość pakietu to $13.000, a zawiera on wejściówkę do dowolnego Głównego Turnieju 10. sezonu EPT (poza Wielkim Finałem), zakwaterowanie i pokrycie kosztów podróży;
  • Turniej Główny PCA (wejściówka, wydatki) – obejmuje wpisowe i około $2700 przekazywane na konto gracza na PokerStars na podróż;
  • Turniej Główny APPT – wartość pakietu to zwykle $8500, a pozostałe pieniądze zostaną przekazane na konto gracza na PokerStars;
  • Turniej Główny LAPT – wartość pakietu to zwykle $5000, a pozostałe pieniądze zostaną przekazane na konto gracza na PokerStars;
 3. Uczestnicy promocji muszą mieć ukończone 18 lat lub więcej, jeśli w danej jurysdykcji pełnoletniość osiąga się w późniejszym wieku (decydująca jest wyższa granica wieku). Użytkownicy na dowolnym etapie mogą zostać poproszeni o dostarczenie PokerStars lub stronie trzeciej dokumentu potwierdzającego ich wiek i/lub tożsamość (paszport lub inny ważny dokument ze zdjęciem). W razie niedostarczenia wspomnianych dokumentów gracz może zostać wykluczony z promocji.

 4. Wzięcie udziału w satelicie równoznaczne jest z przyznaniem PokerStars prawa do wykorzystania imienia, nazwiska i wizerunku gracza w celach promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia oraz wyrażeniem zgody na promowanie PokerStars i występowanie w roli rzecznika firmy podczas trwania tych imprez i po ich zakończeniu, co obejmuje m.in. spotkania z prasą i udział w innych imprezach prowadzonych przez PokerStars.

 5. Po wygraniu pierwszego pakietu uczestnik zostanie poproszony o wybranie jednego z pakietów Main Event. Wybór swój należy zgłosić na adres registrations@pslive.com. W ten sposób gracze bedą rejestrowani do turniejów.

 6. Pierwszego pakietu Main Event Passport wygranego w satelitach online lub zdobytego w inny sposób na PokerStars nie można nikomu przekazać, wymienić ani otrzymać za niego rekompensaty w gotówce ani innej formie.

 7. Kiedy gracz wybierze Main Event Package będzie zobowiązany do przestrzegania regulaminu Imprezy oraz zasad uczestnictwa. Informacje na ten temat znaleźć można na stronie PokerStars poświęconej tej Imprezie.

 8. Dla uniknięcia wątpliwości oświadcza się, iż promocja ta jest przeznaczona dla wszystkich uczestników, którzy zakwalifikują się online poprzez serwis PokerStars w czasie jej trwania, z wyłączeniem pracowników PokerStars oraz ich krewnych.

 9. Wszyscy gracze uczestniczący w satelitach online są zobowiązani do przestrzegania wszystkich warunków umowy dla użytkowników PokerStars wyszczególnionych na stronie/poker/room/tos/, ogólnego regulaminu turniejów PokerStars zamieszczonego na stronie /poker/tournaments/rules/.

 10. Postanowienia niniejszego regulaminu oraz wszelkie kwestie z nimi powiązane będą regulowane oraz interpretowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na Malcie i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.

 11. W razie sporów odnośnie praw uczestnictwa w opisanej powyżej promocji, spraw powiązanych z wypłacaniem nagród i/lub niniejszym regulaminem ostateczna decyzja leży po stronie kierownictwa PokerStars. Decyzja taka będzie wiążąca i nie będzie podlegać rewizji ani odwołaniu przez uczestnika ani żadną osobę trzecią.

Powrót do strony głównej Main Event Passport.

* World Series of Poker oraz WSOP są znakami towarowymi Caesars Interactive Entertainment, Inc. lub spółek (zrzeszonych pod wspólną nazwą Caesars). Caesars nie sponsoruje ani wspiera, nie jest też w żaden sposób powiązane z firmą PokerStars ani jej produktami, usługami, promocjami czy turniejami. Żadna promocja ani turniej na niniejszej stronie nie gwarantuje miejsca ani jego dostępności, czy też możliwości zarejestrowania się w jakimkolwiek turnieju WSOP czy z WSOP powiązanym, co leży w wyłącznej gestii Caesars.

** Gra na pieniadze na PokerStars nie jest dozwolona, gdy przebywa się fizycznie w USA (w żadnych okolicznościach). Osoby, które – będąc w USA – podejmą próbę gry na pieniądze lub korzystania z usług z tym powiązanych, jak np. transferów środków, utracą dostęp do swojego konta i/lub przechowywane na nim środki.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.