Saturday Night PSLive - regulamin

 1. W ramach ninejszej promocji osoby, które zajmą 3 pierwsze miejsca w turnieju „Saturday Night PSLive” (zwane dalej „Zdobywcami nagród“) otrzymają pakiet EPT 10 Londyn (zwany dalej „Nagrodą“).
 2. Na Nagrodę składa się wejściówka do Turnieju Głównego EPT 10 Londyn o wartości £5250.
 3. Nagroda nie obejmuje pieniędzy na podróż i inne wydatki.
 4. Zdobywcy Nagród są zobowiązani samodzielnie zorganizować sobie podróż.
 5. Turniej Główny EPT 10 Londyn odbędzie się w dniach 6-12 października 2013 w Grand Connaught Rooms w Londynie.
 6. Nagród nie można oddawać, przypisywać, przekazywać ani sprzedawać osobom innym niż Zdobywcy nagród.
 7. Nagród nie można zamienić na gotówkę.
 8. Dodatkowe zasady:
  1. W przypadku gdy Zwycięzca nagrody nie może wziąć udziału w imprezie lub zakwalifikował się wcześniej do Turnieju Głównego EPT 10 Londyn, może on, o ile firma wyrazi zgodę, wymienić nagrodę na wpisowe do innego Turnieju Głównego o takiej samej wartości w ramach 10. sezonu EPT.
  2. Nagrody, których nie wykorzystano do czasu zakończenia 10. sezonu EPT nie mogą być przeniesione na 11. sezon EPT. Po tym okresie nagrody przepadną.
 9. Aby móc wziąć udział w promocji użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletniość w świetle lokalnego prawa w miejscu zamieszkania, jeśli granica wieku jest tam wyższa. Uczestnik może na dowolnym etapie zostać poproszony o dostarczenie PokerStars lub stronie trzeciej dokumentu potwierdzającego jego wiek i/lub tożsamość (paszportu lub ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem). Osoba, która nie będzie mogła wylegitymować się takim dokumentem, zostanie zdyskwalifikowana i wyłączona z niniejszej Promocji.
 10. Wzięcie udziału w satelicie PokerStars lub w  kwalifikacjach do tej promocji jest równoznaczne z przyznaniem PokerStars praw do wykorzystania imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika w celach promocyjnych bez dalszego wynagrodzenia. Wiąże się to również ze zgodą na pomoc w promowaniu PokerStars i występowanie w charakterze rzecznika serwisu w trakcie trwania turniejów oraz po ich zakończeniu, w tym m.in. podczas spotkań z przedstawicielami prasy oraz poprzez udział w innych imprezach organizowanych przez PokerStars.
 11. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy PokerStars i ich rodziny.
 12. Wszyscy uczestnicy internetowych kwalifikacji do tego turnieju muszą przestrzegać postanowień Regulaminu obowiązującego w serwisie PokerStars, a wyszczególnionych na stronie www.pokerstars.pl/poker/room/tos/, a także ogólnych zasad obowiązujących w turniejach PokerStars i opublikowanych na stronie www.pokerstars.pl/poker/tournaments/rules/.
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie kwestie z nimi powiązane będą regulowane oraz interpretowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na Malcie i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.
 14. W przypadku sporów odnośnie praw uczestnictwa w ww. promocji lub innych spraw związanych z przyznawaniem nagród i/lub odnośnie niniejszego Regulaminu ostateczna decyzja będzie należała do kierownictwa PokerStars, będzie ona wiążąca i niepodlegająca odwołaniu lub apelacji ze strony uczestnika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie Saturday Night PSLive, wyślij je na adres support@pokerstars.eu.

Powrót na stronę główną Saturday Night PSLive.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.