Satelity PokerStars Women Live – regulamin

 1. Aby móc wziąć udział w promocji użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletniość w świetle lokalnego prawa w miejscu zamieszkania, jeśli granica wieku jest tam wyższa. Uczestnik może na dowolnym etapie zostać poproszony o dostarczenie PokerStars lub stronie trzeciej dokumentu potwierdzającego jego wiek i/lub tożsamość (paszportu lub ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem). Osoba, która nie będzie mogła wylegitymować się takim dokumentem, zostanie zdyskwalifikowana i wyłączona z tej Promocji.

 2. Wzięcie udziału w satelicie PokerStars lub w kwalifikacjach do niniejszej promocji jest równoznaczne z przyznaniem PokerStars praw do wykorzystania imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika w celach promocyjnych bez dalszego wynagrodzenia. Wiąże się to również ze zgodą na pomoc w promowaniu PokerStars i występowanie w charakterze rzecznika serwisu w trakcie trwania turniejów oraz po ich zakończeniu, w tym m.in. podczas spotkań z przedstawicielami prasy oraz poprzez udział w innych imprezach organizowanych przez PokerStars.

 3. Osoby, które w ramach Imprezy wygrają wejściówki w internetowych satelitach na PokerStars, nie mogą nosić logo żadnej innej marki, niezależnie od tego, czy należy ono do konkurenta czy nie (np. logo firm odzieżowych, biżuterii, napojów energetycznych czy serwisów szkoleniowych). W razie złamania tej zasady PokerStars lub reprezentanci firmy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania dowolnych wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie korzyści. Decyzje firmy są ostateczne.

 4. Pierwszy pakiet wygrany na PokerStars w satelicie lub w jakikolwiek inny sposób jest nieprzekazywalny i niewymienialny, a zatem nie można za niego otrzymać ekwiwalentu w gotówce, ani w żadnej innej formie. W razie wygranej użytkownik zobowiązany jest do zlecenia zarejestrowania go do dowolnego objętego promocją turnieju na żywo w ramach 11. sezonu EPT. Wejściówka traci ważność po zakończeniu 11. sezonu EPT, dlatego należy zapoznać się z harmonogramem imprezy na stronie PokerStars Women Live, aby nie stracić nagrody. W przypadku zdobycia dodatkowych pakietów uczestnik może wykorzystać je przed upływem okresu ważności biletu. Jeżeli gracz wygra wejściówki do wszystkich turniejów PokerStars Women Live, i nie wykorzysta wszystkich biletów do zakończenia 11. sezonu EPT, będzie mógł otrzymać za nie T-Money.

 5. Jeśli gracz wygra w satelitach PokerStars Women Live udział w turnieju, do którego już wcześniej awansował lub zarejestrował się, pakiet nie zostanie zamieniony na T-Money, ale może zostać wykorzystany w innym, biorącym udział w promocji, turnieju w ramach aktualnego sezonu. Niewykorzystany pakiet przepada bez refundacji.

 6. W drodze wyjątku drugi wygrany pakiet można spieniężyć na poczet pokrycia dodatkowych kosztów. Niemniej jednak skorzystanie z tej opcji jest dozwolone tylko podczas rejestracji do turnieju za pomocą pierwszego wygranego pakietu.

 7. Gracze mogą być zobowiązani przez organizatora (np. kasyno lub card room) do podpisania umowy zrzeczenia się roszczeń. Podobne wymagania może przedstawić sponsor medialny lub stacja transmitująca imprezę. Osoby, które odmówią podpisania umowy, nie będą mogły wziąć udziału w Imprezie, ale nie będzie im przysługiwać żaden zwrot ani rekompensata od PokerStars.

 8. Osoba, której imię i nazwisko jest przypisane do konta PokerStars, za pomocą którego wygrano wejściówkę, będzie uważana za tę osobę, która grała w satelicie i go wygrała. Ta właśnie osoba musi osobiście zagrać w Turnieju.

 9. Turnieje i wszystkie powiązane satelity PokerStars Women Live są dostępne wyłącznie dla kobiet. Pakiet PokerStars Women Live może zostać odebrany wyłącznie przez gracza, którego imię i nazwisko widnieje na koncie zwycięzcy. Nagrody nie można wymienić, spieniężyć ani przekazać. Płeć wszystkich zdobywców pakietów zostanie zweryfikowana na podstawie paszportu lub wydanego przez organ państwowy dokumentu tożsamości. Osoby płci męskiej zostaną zdyskwalifikowane. Mężczyźni biorący udział w kwalifikacjach online nie będą mogli zdobywać nagród i będą dyskwalifikowani z turniejów docelowych bez prawa do rekompensaty.

 10. Wszyscy uczestnicy internetowych kwalifikacji do tej imprezy są zobowiązani do do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu obowiązującego w serwisie PokerStars, a wyszczególnionych na stronie www.pokerstars.pl/poker/room/tos/, a także ogólnych zasad obowiązujących w turniejach PokerStars i opublikowanych na stronie www.pokerstars.pl/poker/tournaments/rules/.

 11. Dla uniknięcia wątpliwości określa się, iż promocja ta przeznaczona jest dla wszystkich uczestników imprezy z internetowych kwalifikacji PokerStars, z wyłączeniem pracowników PokerStars oraz ich krewnych.

 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie kwestie z nimi powiązane będą regulowane oraz interpretowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na Malcie i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.

 13. W przypadku sporów odnośnie praw uczestnictwa lub innych spraw związanych z przyznawaniem nagród i/lub odnośnie niniejszego Regulaminu ostateczna decyzja będzie należała do kierownictwa PokerStars, będzie ona wiążąca i niepodlegająca odwołaniu lub apelacji ze strony uczestnika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Powrót na główną stronę PokerStars Women Live.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.