Informacje na temat wypłaty bezpośrednim przelewem na rachunek bankowy

Opłaty: My pokrywamy wszystkie opłaty naliczane przez bank wysyłający.

Bezpośrednie przelewy są dokonywane z banku lokalnego, a Twój bank może obciążyć Cię niewielką opłatą. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat ich polityki w tym zakresie, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim bankiem.

Pamiętaj o dostarczeniu poniższych danych:

  • Numer rachunku bankowego – jest to po prostu numer Twojego konta w banku; składa się z 4-11 cyfr.
  • Imię i nazwisko właściciela konta – Twoje dane osobowe; są już wypełnione i nie można ich zmienić.
  • Numer rozliczeniowy/identyfikacyjny banku (Sort Code) – kod odróżniający Twój bank od innych instytucji kredytowych w Austrii; jest to numer 5-cyfrowy.
  • Miasto – miejscowość, gdzie mieści się Twój bank.
  • Pełna nazwa banku – tu powinna się znaleźć dokładna nazwa Twojego banku; pamiętaj, by nie wpisywać jej wersji skróconej.