Wpłacanie pieniędzy na grę lokalnym przelewem bankowym

Local Bank Transfer

Czym jest lokalny przelew bankowy?

Lokalne przelewy bankowe pozwolą Ci na wpłacenie środków w miejscowej walucie bezpośrednio z konta bankowego na Twoje konto Stars. Przelew w lokalnej walucie może zostać zlecony online za pośrednictwem strony Twojego banku, za pomocą bankowości telefonicznej, przez przesłanie danych transakcji do banku pocztą/faksem lub złożenie go osobiście w siedzibie banku.

Jak dokonać wpłaty za pomocą lokalnego przelewu bankowego?

Skorzystaj z dowolnej z poniższych platform, do której masz dostęp.

Program dla urządzeń stacjonarnych: Żeby przelać środki, zaloguj się na swoje konto i wciśnij przycisk „Kasjer”. Następnie kliknij „Local Bank Transfer” (lokalny przelew bankowy) i zastosuj się do wyświetlonych na ekranie instrukcji.

Aplikacja mobilna: Żeby przelać środki, zaloguj się na swoje konto, wybierz z lobby zakładkę z grą na pieniądze i stuknij w przycisk wpłaty. Następnie stuknij w „Local Bank Transfer” (lokalny przelew bankowy) i zastosuj się do wyświetlonych na ekranie instrukcji.

Konto na stronie internetowej: Żeby przelać środki, zaloguj się na swoje konto i wciśnij przycisk wpłaty. Następnie kliknij „Local Bank Transfer” (lokalny przelew bankowy) i zastosuj się do wyświetlonych na ekranie instrukcji.

Uwaga! Procedura obejmuje użycie jednorazowego numeru referencyjnego. Ten numer należy podać w banku podczas wysyłania płatności. Jeśli w Twoim formularzu zlecenia przelewu nie ma osobnej rubryki na taki numer, poprzedź nim swoje imię i nazwisko. Pominięcie go może spowodować opóźnienie lub utratę płatności.

Przy każdym kolejnym lokalnym przelewie bankowym należy koniecznie wygenerować w oknie „Kasjer” nowy jednorazowy numer. Ponowne użycie poprzednich może spowodować opóźnienie lub zaginięcie płatności.

Przekazanie środków na Twoje konto Stars może zająć 4 dni robocze. Kiedy konto zostanie zasilone, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem tej transakcji.

Pamiętaj, że na sfinalizowanie przelewu masz 2 tygodnie.

Jakie są ograniczenia wpłat lokalnym przelewem bankowym?

Swoje aktualne limity depozytów znajdziesz w oknie „Kasjer”.

A co z wypłatami?

Wypłaty tą metodą nie są możliwe.

Alternatywne opcje znajdziesz w naszych zasadach wypłaty środków.

Na jakich zasadach przeliczane są waluty?

Przy przeliczaniu wpłat i wypłat na walutę Twojego konta korzystamy ze średnich kursów rynkowych publikowanych na stronie XE (niekiedy doliczana jest za to niewielka opłata). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie poświęconej zasadom realizacji transakcji finansowych i walutowych.

Ile będzie mnie kosztowało korzystanie z lokalnego przelewu bankowego?

Za korzystanie z lokalnego przelewu bankowego nie naliczamy żadnych opłat. Gracze są jednak odpowiedzialni za pokrycie wszelkich ewentualnych opłat pobieranych przez inne podmioty uczestniczące w realizacji płatności.

Powrót na stronę główną transakcji finansowych.