Wpłacanie pieniędzy na grę internetowym przelewem

Online Bank Transfer

Czym jest internetowy przelew bankowy?

Internetowy przelew bankowy (Online Bank Transfer) to bezpieczna metoda płatności bez ujawniania danych z osobistego konta bankowego. Usługa ta pozwala na dokonanie przelewu w czasie rzeczywistym z Twojego banku na konto Stars.

Jak dokonać wpłaty za pomocą internetowego przelewu bankowego?

Skorzystaj z dowolnej z poniższych platform, do której masz dostęp.

Program dla urządzeń stacjonarnych: Żeby przelać środki, zaloguj się na swoje konto i wciśnij przycisk „Kasjer”. Następnie kliknij „Online Bank Transfer” (internetowy przelew bankowy) i zastosuj się do wyświetlonych na ekranie instrukcji.

Aplikacja mobilna: Żeby przelać środki, zaloguj się na swoje konto, wybierz z lobby zakładkę z grą na pieniądze i stuknij w przycisk wpłaty. Następnie stuknij w „Online Bank Transfer” (internetowy przelew bankowy) i zastosuj się do wyświetlonych na ekranie instrukcji.

Konto na stronie internetowej: Żeby przelać środki, zaloguj się na swoje konto i wciśnij przycisk wpłaty. Następnie kliknij „Online Bank Transfer” (internetowy przelew bankowy) i zastosuj się do wyświetlonych na ekranie instrukcji.

Jakie są ograniczenia wpłat metodą internetowego przelewu bankowego?

Swoje aktualne limity depozytów znajdziesz w oknie „Kasjer”.

A co z wypłatami?

Wypłaty tą metodą nie są możliwe.

Alternatywne opcje znajdziesz w naszych zasadach wypłaty środków.

Na jakich zasadach przeliczane są waluty?

Przy przeliczaniu wpłat i wypłat na walutę Twojego konta korzystamy ze średnich kursów rynkowych publikowanych na stronie XE (niekiedy doliczana jest za to niewielka opłata). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie poświęconej zasadom realizacji transakcji finansowych i walutowych.

Ile będzie mnie kosztowało korzystanie z internetowego przelewu bankowego?

Za korzystanie z internetowego przelewu bankowego nie naliczamy żadnych opłat. Gracze są jednak odpowiedzialni za pokrycie wszelkich ewentualnych opłat pobieranych za taką formę płatności przez ich banki.

Powrót na stronę główną transakcji finansowych.