Prowizja w specjalnych grach stolikowych

Tutaj zapoznasz się ze strukturą prowizji w specjalnych grach dostępnych w Twoim regionie.

6+ Hold'em

WpisoweAnteProwizja w %Cap: 2 graczyCap: 3-4 graczyCap: 5+ graczy
1-2 $ 0,02 $ 3,50% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
2,50-5 $ 0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
5-10 $ 0,10 $ 4,50% 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
12,50-25 $ 0,25 $ 5,00% 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
25-50 $ 0,50 $ 5,00% 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
50-100 $ 1,00 $ 5,00% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
100-200 $ 2,00 $ 5,00% 1,50 $ 1,50 $ 3,50 $
250-500 $ 5,00 $ 5,00% 2,00 $ 2,00 $ 4,50 $
500-1000 $ 10,00 $ 4,50% 2,50 $ 2,50 $ 4,50 $
1000-2000 $ 20,00 $ 4,50% 3,00 $ 3,00 $ 5,00 $
2500-5000 $ 50,00 $ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
5000-10 000 $ 100,00 $ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
10 000-20 000 $ 200,00 $ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $

W grach 6+ Hold’em obowiązuje struktura „button blind”. Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej zasadom gry.

PokerStars Tempest Hold'em

WpisoweCiemneAnteProwizja w %Cap: 2 graczyCap: 3-4 graczyCap: 5+ graczy
0,50-1 $ 0,02/0,05/0,10 $ 0,01/0,02/0,03/0,04 $ 4,50% 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
1-2 $ 0,05/0,10/0,20 $ 0,02/0,04/0,06/0,08 $ 5,00% 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
2,50-5 $ 0,10/0,25/0,50 $ 0,05/0,10/0,15/0,20 $ 5,00% 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
5-10 $ 0,25/0,50/1,00 $ 0,10/0,20/0,30/0,40 $ 5,00% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
10-20 $ 0,50/1,00/2,00 $ 0,20/0,40/0,60/0,80 $ 5,00% 1,50 $ 1,50 $ 3,50 $
25-50 $ 1,00/2,50/5,00 $ 0,50/1,00/1,50/2,00 $ 5,00% 2,00 $ 2,00 $ 4,50 $
50-100 $ 2,50/5,00/10,00 $ 1,00/2,00/3,00/4,00 $ 4,50% 2,50 $ 2,50 $ 4,50 $
100-200 $ 5,00/10,00/20,00 $ 2,00/4,00/6,00/8,00 $ 4,50% 3,00 $ 3,00 $ 5,00 $
250-500 $ 12,50/25,00/50,00 $ 5,00/10,00/15,00/20,00 $ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
500-1000 $ 25,00/50,00/100,00 $ 10,00/20,00/30,00/40,00 $ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $

Swap Hold’em

StawkiProwizja w %Cap: 2 graczyCap: 3-4 graczyCap: 5+ graczy
0,01/0,02 $ 3,50% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02/0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
0,05/0,10 $ 4,50% 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
0,10/0,25 $ 5,00% 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
0,25/0,50 $ 5,00% 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
0,50/1 $ 5,00% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
1/2 $ 5,00% 1,50 $ 1,50 $ 3,5 $
2,50/5 $ 5,00% 2,00 $ 2,00 $ 4,50 $
5/10 $ 4,50% 2,50 $ 2,50 $ 4,50 $
10/20 $ 4,50% 3,00 $ 3,00 $ 5,00 $
25/50 $ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
50/100 $ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
100/200 $+ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $

PokerStars Fusion

StawkiProwizja w %Cap: 2 graczyCap: 3-4 graczyCap: 5+ graczy
0,01/0,02 $ 3,50% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02/0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
0,05/0,10 $ 4,50% 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
0,10 $/0,25 $ 5,00% 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
0,25 $/0,50 $ 5,00% 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
0,50/1 $ 5,00% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
1/2 $ 5,00% 1,50 $ 1,50 $ 3,5 $
2,50/5 $ 5,00% 2,00 $ 2,00 $ 4,50 $
5/10 $ 4,50% 2,50 $ 2,50 $ 4,50 $
10/20 $ 4,50% 3,00 $ 3,00 $ 5,00 $
25/50 $ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
50/100 $ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
100/200 $+ 4,50% 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $

Split Hold’em

StawkiProwizja w %Cap: 2 graczyCap: 3-4 graczyCap: 5+ graczy
0,01/0,02 $ 3,50% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02/0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
0,05/0,10 $ 4,50% 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
0,10/0,25 $ 4,50% 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
0,25/0,50 $ 5,00% 0,75 $ 0,75 $ 2,00 $
0,50/1 $ 5,00% 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
1/2 $ 5,0% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
2,50/5 $ 5,0% 1,50 $ 1,50 $ 3,00 $
5/10 $ 4,5% 1,50 $ 1,50 $ 3,00 $

Showtime Hold’em

StawkiProwizja w %Cap: 2 graczyCap: 3-4 graczyCap: 5+ graczy
0,01/0,02 $ 3,50% 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02/0,05 $ 4,15% 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
0,05/0,10 $ 4,50% 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
0,10/0,25 $ 4,50% 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
0,25/0,50 $ 5,00% 0,75 $ 0,75 $ 2,00 $
0,50/1 $ 5,00% 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
1/2 $ 5,0% 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
2,50/5 $ 5,0% 1,50 $ 1,50 $ 3,00 $
5/10 $ 4,5% 1,50 $ 1,50 $ 3,00 $