Zasady przeliczania walut w satelitach PokerStars

Serwis PokerStars organizuje i sponsoruje szeroką gamę pokerowych imprez na całym świecie. Koszty organizacji wielu z nich (wpisowe, zakwaterowanie w hotelu itd.) ponoszone są często w walucie innej niż te, które są używane w serwisie PokerStars. W sytuacji, gdy impreza organizowana jest w jednej z obsługiwanych przez nas walut (USD, EUR, GBP, CAD), oferujemy satelity i pakiety wyjazdowe w tych właśnie walutach, a w razie potrzeby gracze mogą dokonać wymiany w oprogramowaniu na podstawie obowiązujących kursów.

Jednak kwalifikacje do turniejów z wpisowym w walutach, których nie oferujemy, mogą być prowadzone w USD lub innych dostępnych u nas walutach. Uważamy, że nasi gracze powinni znać wszystkie szczegóły działania naszego serwisu. Dlatego na tej stronie znajdziecie szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób przeliczamy koszty ponoszone przy organizacji satelitów (w walucie lokalnej) na inne. Skutki wymiany walut wpływają zarówno na serwis PokerStars, naszych graczy jak i organizowane przez nas imprezy. Dla potrzeb niniejszych objaśnień odwoływać się będziemy do kwalifikacji w USD, jednak zastrzegamy sobie możliwość organizacji satelitów w innych walutach.

Gracze, którzy zakwalifikują się do turnieju na żywo poprzez satelitę w serwisie PokerStars, otrzymują zazwyczaj wpisowe do turnieju, zakwaterowanie w hotelu oraz pieniądze przeznaczone na pomoc w pokryciu wydatków. Jeszcze zanim satelity do turnieju na żywo zostaną uruchomione, poprzez zamianę kosztów wpisowego i zakwaterowania z lokalnej waluty na dolara amerykańskiego, określamy całkowitą wartość pakietu. Kurs wymiany ustalany jest na podstawie kursu przesłanego nam przez nasz bank w momencie uruchomienia satelit do danej imprezy. Do tej kwoty dodany zostaje niewielki narzut (2.5%) przeznaczony na pokrycie kosztów wymiany. Poziom kursu wymiany oraz wysokość narzutu nie są nigdy ustalane w celu osiągnięcia zysku.

Wartość zakwaterowania zawarta w pakiecie, ustalana jest na podstawie ceny po której płacimy w hotelu. Staramy się otrzymać jak najniższą cenę, rezerwując różne rodzaje pokojów, w niektórych przypadkach również w kilku hotelach. Czasem bezpłatnie otrzymujemy kilka pokojów dla pracowników PokerStars, obsługujących daną imprezę (jednak nie wystarczająco dużo, aby pomieścić cała ekipę pracującą przy danym turnieju). W niektórych przypadkach może zdarzyć się, że cena zakwaterowania znaleziona na przykład w Internecie, różnić się będzie od tej zawartej w naszym pakiecie. Różnica ta zależy wyłącznie od wahań rynkowych. Nigdy w żaden sposób nie podwyższamy ceny zakwaterowania. Zapewniamy pokoje dla naszych graczy a poniesiony koszt zawieramy w wartości pakietów, nie stosując nigdy żadnych podwyżek.

Poziom kursu wymiany walut w dniu uruchomienia satelitów do danej imprezy, zazwyczaj różnić się będzie od tego z dnia rozpoczęcia imprezy docelowej. Czasem traci na tym serwis PokerStars a czasem niestety gracze. Serwis PokerStars nie ma żadnego wpływu na te zmiany. Pragniemy to podkreślić, ponieważ niektórzy gracze zwracali na to szczególną uwagę. Niestety wahań takich nie można uniknąć i nie możemy dokonywać refundacji na podstawie zmian kursów wymiany walut.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat naszej polityki wymiany walut, wyślij email na adres support@pokerstars.eu

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.