pokercasinosports

Regulamin turniejów

Poniższe zasady odnoszą się do turniejów rozgrywanych na naszej platformie.

Zasady zgromadzone w niniejszym regulaminie turniejów mają na celu uzupełnienie regulaminu serwisu, ale go nie zastępują. W przypadku rozbieżności między regulaminem turniejów a regulaminem serwisu, pierwszeństwo mają postanowienia tego ostatniego.

Uwaga! Punkty 1.5, 2.4 i 2.5 odnoszą się tylko do turniejów, w których stosowane są zakłady w ciemno i/lub funkcja rozdającego.

1. Postanowienia ogólne
1.1

W procesie podejmowania decyzji zawsze za priorytet uznajemy dobro i uczciwość gry. Nietypowe okoliczności mogą czasami dyktować decyzje, które ponad mechaniczne stosowanie się do ustalonych reguł przedłożą sprawiedliwość.

1.2

Wszystkie turnieje będą się rozpoczynać dokładnie w wyznaczonym terminie podanym w lobby turniejowym. Zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia lub odwołania turnieju bez uprzedniego powiadomienia.

1.3

Ważne informacje na temat każdego z turniejów, m.in. struktury zakładów w ciemno, długości rund, możliwości ponownego wkupienia się do turnieju oraz przerw, znaleźć można, wybierając turniej w lobby i klikając go dwukrotnie (w programie dla urządzeń stacjonarnych) lub po prostu klikając turniej w lobby (w wersji mobilnej). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów każdego turnieju w dowolnym momencie bez powiadomienia.

1.4

Miejsca przy stołach są przydzielane losowo. Ich zmiana nie jest dozwolona.

1.5

Przed rozpoczęciem gry żeton wskazujący pozycję symbolicznego rozdającego umieszczany jest na miejscu nr 1.

1.6

W turniejach Fixed Limit (o określonej z góry wysokości zakładów) dozwolony jest jeden zakład i trzy przebicia. W turniejach Pot Limit (z zakładami ograniczonymi do wysokości puli) i No Limit (bez limitu wysokości zakładów) nie obowiązuje żadne ograniczenie liczby przebić.

1.7

Nagrody rozdzielane są na zasadach określonych w lobby danego turnieju. Wyjątek od tej reguły stanowią turnieje, w których gracze uzgadniają miedzy sobą nowy podział nagród (patrz: punkt 8.1), oraz turnieje anulowane (patrz poniżej: zasady anulowania turniejów). Struktura ta nie jest stabilna do momentu zamknięcia rejestracji lub zakończenia okresu, w którym można wykupować rebuye i add-ony.

1.8

Aby móc dokonać ponownego wkupienia do gry (rebuy) w turnieju, który oferuje taką możliwość, na swoim koncie użytkownika trzeba posiadać wystarczające środki. Środki aktualnie ulokowane w grze lub przechowywane w innej walucie nie mogą zostać wykorzystane do dokonania ponownego wkupienia.

1.9

Późna rejestracja: Opcja późnej rejestracji jest dostępna w większości turniejów. Czas jej trwania bywa różny, lecz jest zawsze wyświetlony na wizytówce turnieju w lobby szybkiego siadania, w panelu informacyjnym zakładki z turniejami oraz w nagłówku lobby turniejowego danych rozgrywek. Późna rejestracja mierzona jest w czasie zegarowym (w przeciwieństwie do czasu gry w turnieju). Przykładowo, jeśli turniej rusza o 09:00, a okres późnej rejestracji trwa 90 minut, rejestracja zakończy się o 10:30. Późna rejestracja zostanie zamknięta wcześniej w przypadku wyeliminowania tylu graczy, że rozpocznie się wypłata nagród.

Należy pamiętać, że w danym turnieju wolno brać udział tylko jeden raz, chyba że dopuszcza on opcję ponownego wkupienia, czyli re-entry (w takim wypadku stosowna informacja widoczna jest w lobby turnieju). Korzystanie z więcej niż jednego konta, by zagrać kilkukrotnie w danym turnieju, jest zabronione i będzie karane. Kara może polegać na ostrzeżeniu, dyskwalifikacji z turnieju (z całkowitą lub częściową utratą wygranych) i wykluczeniu z platformy.

1.10

Wyrejestrowanie: Z większości turniejów można się wycofać do momentu wyszczególnionego w ich lobby. Wyznaczony czas może się różnić w zależności od rozgrywki. Gracze, którzy wygrali wejściówkę w turniejach kwalifikacyjnych (satelitach), mogą się wyrejestrować (jeżeli turniej na to pozwala), ale za swoją wejściówkę otrzymają dolary turniejowe (T-Money) lub wejściówkę do turnieju. T-Money można wykorzystać do opłacenia wpisowego w innych turniejach. Więcej informacji znajdziesz na osobnej stronie.

Czasem satelity kończą się już po rozpoczęciu turnieju docelowego, ale w trakcie późnej rejestracji. W takich wypadkach zwycięzcy kwalifikacji są bezpośrednio dołączani do turnieju docelowego zaraz po zakończeniu satelity.

Uwaga! Okresy rejestracji i możliwości wyrejestrowania się mogą być różne, ale nie ze wszystkich turniejów można się wycofać. Dokładne informacje na temat rejestracji w danym turnieju dostępne są w jego lobby. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyznaczonego czasu rejestracji i wyrejestrowania bez wcześniejszego powiadomienia.

Osoby, które zlecą samowykluczenie podczas wielodniowego turnieju (Multi-Day), będą mogły dokończyć wszystkie niedokończone rozgrywki tego rodzaju, w których biorą udział. Oznacza to również, że osoby, które wykluczą się z gry na naszej platformie po zakwalifikowaniu się do 2. dnia turnieju Multi-Day, zachowają możliwość zagrania w nim i w kolejnych dniach (nawet po rozpoczęciu okresu blokady konta). Gracze, którzy zdecydują się nie brać udziału w kolejnych dniach, nie otrzymają żadnej rekompensaty.

Osoby, które wykluczą się z gry podczas turnieju fazowego, nie będą mieć możliwości ukończenia następnej fazy turnieju. Przed zagraniem w pierwszej fazie rozważ, czy będziesz w stanie ukończyć cały turniej.

2. Eliminacja uczestników
2.1

Turniej kończy się, gdy jeden z graczy zgromadzi wszystkie żetony będące w grze lub kiedy wszystkim pozostającym jeszcze w grze uczestnikom przysługuje taka sama nagroda (na przykład, jeśli w turnieju jest do wygrania pięć takich samych nagród, rozgrywka może zakończyć się, kiedy w grze pozostanie pięciu uczestników).

2.2

Jeśli dwóch lub więcej graczy zostanie wyeliminowanych w tym samym rozdaniu, wyższe miejsce zajmie gracz, który na początku rozdania posiadał więcej żetonów. Jeśli gracze przystępowali do gry w danym rozdaniu z identyczną liczbą żetonów, zajmują to samo miejsce, a nagrody są równo rozdzielane między remisujących graczy. W przypadku gry „rozdanie za rozdaniem” (hand-for hand) (opisanej w punkcie 2.3) dwóch lub więcej graczy wyeliminowanych podczas tego samego – „zsynchronizowanego” – rozdania traktuje się jako wyeliminowanych jednocześnie, nawet jeśli siedzą oni przy różnych stołach. Zajęte przez wyeliminowanych w danym rozdaniu graczy miejsce uzależnione jest od posiadanej na starcie liczby żetonów.

2.3

Na pewnych etapach turniejów (przykładowo, gdy poziom nagród zwiększa się znacznie po wyeliminowaniu z gry kolejnej osoby), kiedy gra nadal toczy się przy więcej niż jednym stole, turniej może być kontynuowany w trybie „rozdanie za rozdaniem” (hand for hand). Polega on na tym, że jeśli rozdanie przy jednym stole kończy się wcześniej niż przy innych, zasiadający przy nim gracze muszą czekać na zakończenie rozdania przy pozostałych stołach, zanim kolejne rozdanie będzie mogło się rozpocząć.

2.4

W turniejach stosowana jest zasada „forward-moving button” („przesuwanego kolejno żetonu”). Zgodnie z tą zasadą żaden gracz nie może znaleźć się na pozycji rozdającego dwa razy z rzędu; po zakończeniu każdego rozdania żeton wskazujący symbolicznego rozdającego jest przesuwany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Stosowane tej reguły powoduje, że przy odpadaniu graczy z turnieju może się zdarzyć, że jacyś jego uczestnicy mogą uniknąć wpłacania jednego lub obu zakładów w ciemno. Ponieważ sytuacje takie zdarzają się losowo, z długoterminowej perspektywy nie dają one żadnemu graczowi przewagi nad innymi.

2.5

Kiedy w grze przy finałowym stole pozostają tylko dwie osoby, gracz, przy którym aktualnie leży żeton oznaczający symbolicznego rozdającego, wpłaca mały zakład w ciemno i do niego należy pierwszy ruch w pierwszej rundzie licytacji.

2.6

W miarę eliminowania z gry kolejnych uczestników turnieju oprogramowanie zamyka (likwiduje) kolejne stoły, by regularnie uzupełniać puste miejsca lub wyrównywać (w miarę możliwości) liczbę aktywnych graczy przy stołach. Rozsadzanie graczy z rozwiązanego stołu do innych odbywa się losowo i, choć rzadko, może się zdarzyć, że jakiś gracz będzie musiał wpłacić duży zakład w ciemno kilka razy z rzędu. Gracze przenoszeni między stołami pojedynczo w wyniku takiego wyrównania, kiedy jest to możliwe, są sadzani na tej samej pozycji w stosunku do graczy wpłacających ciemne, co przy poprzednim stole. Kiedy odpadnie z gry wystarczająca ilość graczy, wszyscy pozostali uczestnicy turnieju sadzani są razem przy tzw. „stole finałowym”.

3. Przerwy
3.1

Rozkład przerw w danym turnieju można znaleźć w sekcji „Informacje o turnieju”, która znajduje się w zakładce „Struktura” w lobby turniejowym. Ich rozkład i czas trwania może się różnić w zależności od turnieju. Oferujemy dwa rodzaje przerw:

 1. Turnieje z zsynchronizowanymi przerwami zostają wstrzymane 55 minut po każdej pełnej godzinie. Na przykład w turnieju, który zaczyna się o 07:25, przerwy będą miały miejsce kolejno o 07:55, 08:55, 09:55 i tak dalej – aż do zakończenia całej rozgrywki. Istnieją też turnieje, w których zsynchronizowane przerwy mają miejsce co dwie godziny. Na przykład, gdy turniej taki zaczyna się o 08:35, gracze mogą iść na przerwę o 08:55, 10:55 i dalej co dwie godziny.
  W turniejach, które pozwalają na tzw. rebuye (ponowne wkupienie się do gry) i oferują opcję add-on (możliwość dodatkowego dokupienia żetonów), stosuje się dodatkową krótką przerwę (zazwyczaj trzyminutową) na koniec okresu rebuy'ów, podczas której gracze mogą zdecydować się na wykupienie add-onów.
 2. W pozostałych turniejach przerwy odbywają się w regularnych odstępach czasu. Na przykład, gdy turniej rozpoczyna się o 07:25, przerwy mogą się odbywać po każdej godzinie gry, co oznacza, że pierwsza z nich rozpocznie się o 08:25.

We wszystkich przypadkach początek przerwy liczony jest dopiero od zakończenia rozdań przy wszystkich stołach. Oznacza to, że długość przerw dla poszczególnych stołów może się nieco różnić.

Należy pamiętać, że nie we wszystkich turniejach dostępne są przerwy (nie ma ich na przykład w turniejach Hyper-Turbo i niektórych turniejach typu Heads-Up lub Shootout).

4. Problemy z połączeniem i status „poza grą”
4.1

Biorąc udział w turnieju, gracz akceptuje ryzyko utraty połączenia z Internetem spowodowane problemami z łącznością pomiędzy jego urządzeniem a serwerami, opóźnień, blokad lub innych kłopotów związanych z własnym urządzeniem lub połączeniem z siecią.

  1. Nie ponosimy odpowiedzialności za rozłączenia gracza z wyjątkiem awarii naszych serwerów.
  2. Mimo iż to użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje połączenie z Internetem, my też staramy się chronić interes rozłączonych graczy podczas końcowych etapów turniejów za prawdziwe pieniądze, przyznając im dodatkowy czas (D.C.) na odzyskanie połączenia.
  3. Jeśli podczas trwania rozdania wyczerpie się czas przysługujący graczowi na podjęcie decyzji, bez względu na to czy było to spowodowane utratą połączenia, czy też nie, jego karty zostaną zrzucone, jeśli postawiono już jakieś zakłady, lub będzie traktowany tak, jakby zdecydował się zaczekać, jeśli nikt nie postawił jeszcze zakładu.
  4. Jeśli gracz nie uzyska połączenia przed rozpoczęciem rozdania, kraty zostaną rozdane normalnie (również jemu) i zakłady w ciemno lub ante zostaną od niego ściągnięte. Poszczególni gracze mogą też ustawić sobie status „poza grą”. W takim wypadku również otrzymują oni karty i płacą zakłady w ciemno oraz ante. Dwóm lub więcej graczy nie wolno umawiać się w celu jednoczesnego ustawiania statusu „poza grą” – bez względu na to, czy siedzą oni przy tym stole, czy też przy różnych.
  5. W turniejach typu Shootout i Heads-Up (jeden na jednego), jeśli wszyscy gracze przy stole są rozłączeni lub „poza grą” przez dłuższy czas (zwykle 250 lub więcej rozdań w turniejach za prawdziwe pieniądze), rozgrywka zostanie zakończona, a do kolejnej rundy awansuje gracz z większą liczbą żetonów.

W zwykłych turniejach wielostolikowych, D.C. jest dostępny tylko przy stole finałowym. D.C. jest następujący:

 • Pierwszy raz: między 60 a 240 sek.
 • Drugi raz: między 30 a 120 sek. (połowa czasu z pierwszego razu)
 • Trzeci raz: między 15 a 60 sek. (połowa czasu z drugiego razu)
 • Czwarty raz (i kolejne): nie zwiększa się czasu dodatkowego, ale w chwili gdy gracz ponownie „zajmie miejsce”, otrzyma standardowy czas na podjęcie działania, zanim jego ręka zostanie spasowana.

W turniejach typu Sit & Go dla mniej niż 45 uczestników D.C. jest dostępny, gdy w grze zostaną tylko gracze z płatnych miejsc plus jedna osoba. D.C. jest następujący:

 • Pierwszy raz: 120 sekund
 • Drugi raz: 60 sekund
 • Trzeci raz (i kolejne): nie zwiększa się czasu dodatkowego, ale w chwili gdy gracz ponownie „zajmie miejsce”, otrzyma standardowy czas na podjęcie działania, zanim jego ręka zostanie spasowana.

W turniejach typu „jeden na jednego” (Heads-Up) D.C. jest dostępny podczas całego turnieju. D.C. jest następujący:

 • Pierwszy raz: 120 sekund
 • Drugi raz: 60 sekund
 • Trzeci raz (i kolejne): nie zwiększa się czasu dodatkowego, ale w chwili gdy gracz ponownie „zajmie miejsce”, otrzyma standardowy czas na podjęcie działania, zanim jego ręka zostanie spasowana.

We wszystkich powyższych przypadkach gracz po spasowaniu jego ręki pozostanie w stanie „zajmującego miejsce” i dlatego otrzyma przypisany dodatkowy czas, w chwili gdy przypadnie jego kolej na podjęcie działania.

Należy pamiętać, że we wszystkich turniejach D.C. jest resetowany, za każdym razem gdy użytkownik odzyska połączenie. Zatem, jeśli gracz jest przy finałowym stole turnieju wielostolikowego, traci połączenie i odzyskuje je, w chwili gdy na podjęcie działania pozostaje mu już tylko 30 sekund, jeżeli ponownie utraci połączenie, otrzyma 240 sekund na podjęcie następnego działania.

Podczas każdej sytuacji, w której system oczekuje na rozłączonego gracza, zegar turniejowy (od którego zależy zmiana ciemnych) zostaje zatrzymany.

Uwaga! Powyższe zasady mogą się różnić w poszczególnych turniejach. D.C. może nie być przydzielany w każdym turnieju, a my zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad bez uprzedzenia.

5. Czat
5.1

Graczom, bez względu na to czy biorą udział w rozdaniu, czy też nie, nie wolno dyskutować na temat rozdania ani kart graczy przed jego zakończeniem. Graczom nie wolno szkodzić innym uczestnikom turnieju. Rozmowy lub spekulacje na temat kart odrzuconych lub posiadanych prawdopodobnie przez innych graczy jest zabronione. Za dyskusje podczas gry na temat kart mogą być nakładane kary.

6. Nieetyczna gra
6.1

Poker jest grą indywidualną (nie zespołową). Wszelkie działania lub rozmowy mające na celu pomoc innemu graczowi są nieetyczne i zakazane. Gra taka – na przykład „soft-play” (granie mniej agresywnie przeciwko partnerowi) czy „chip dumping” (celowe przegrywanie żetonów, by wspomóc nimi partnera) – może skutkować nałożeniem kary, z konfiskatą środków z konta sprawcy i zamknięciem konta włącznie. Przeprowadzamy rutynowe kontrole przebiegu gry lub nieprawidłowości w celu zapewnienia uczciwości i integralności naszych gier. Niekiedy może być konieczne wstrzymanie wygranych gracza do czasu zakończenia kontroli.

6.2

Z nielicznymi wyjątkami (jak opisane poniżej), użytkownik może grać w turnieju, korzystając tylko z jednego konta i nie wolno mu przekazać w trakcie gry swojego miejsca innemu graczowi. Naruszenie tej zasady może spowodować nałożenie kar, w tym ostrzeżenia, dyskwalifikacji z turnieju (z częściową lub całkowitą konfiskatą wygranych) i całkowitego wykluczenia z platformy.

Poniżej znajdują się przykłady wspomnianych wyjątków, które pokazują nieplanowane, ale istotne sytuacje, w których dojść może do uchylenia zasad z powodów będących poza naszą kontrolą.

Przykłady sytuacji, które są zależne od użytkowników, a zatem są zakazane:

 1. Pójście spać i przekazanie komuś innemu gry w celu rozegrania turnieju do końca.
 2. Zarejestrowanie się w turnieju, a następnie udanie się w zaplanowaną wcześniej podróż i poproszenie znajomego o grę na koncie nieobecnego gracza w czasie trwania jego podróży.
 3. Postanowienie dokończenia turnieju z domu kolegi i poproszenie go o przejęcie konta na czas przemieszczania się do niego.
 4. Ty i Twój znajomy gracie w tym samym turnieju. Umawiacie się, że jeśli on pierwszy zostanie wyeliminowany, przejmie grę na Twoim koncie.
 5. Twój partner wyjechał na weekend, ale zostawił Ci swoje hasło. Logujesz się na oba konta – swoje i jego – i grasz na dwóch kontach w tym samym turnieju.
 6. Udało Ci się zajść wysoko w turnieju i ktoś oferuje Ci pieniądze za przejęcie gry. Przyjmujesz propozycję i pozwalasz tej osobie na zalogowanie się na Twoje konto zamiast Ciebie lub kontynuujesz grę w turnieju zgodnie z wydawanymi przez nią instrukcjami.

Przykłady sytuacji, które są niezależne od użytkownika, a zatem dopuszczalne, z zastrzeżeniem, że musimy być w stanie potwierdzić ich prawdziwość na podstawie konkretnych dowodów:

 1. Z powodu burzy w Twojej okolicy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej, więc zadzwoniłeś do znajomego, by kontynuował Twoją grę do czasu, aż uda Ci się znaleźć jakieś alternatywne rozwiązanie problemu.
 2. Twoje dziecko nagle zachorowało i musisz zawieźć je do szpitala, więc dzwonisz do znajomego z prośbą o zastąpienie Cię w grze.
 3. Grasz w turnieju i niespodziewanie tracisz dostęp do sieci z powodu awarii po stronie Twojego dostawcy usług internetowych. Dzwonisz do znajomego i on kontynuuje za Ciebie grę, do czasu aż uda Ci się znaleźć alternatywne rozwiązanie.
7. Problemy z serwerem
7.1

W przypadku awarii serwera wszystkie rozdania będące w toku zostaną wznowione poprzez ich zresetowanie i rozegranie od nowa. Posiadana przez każdego z graczy pula żetonów zostanie przywrócona do stanu z początku rozdania. W szczególnych okolicznościach, kiedy zajdzie potrzeba całkowitego skasowania turnieju z powodu awarii lub zaistnienia innych problemów, gracze otrzymają zwrot środków zgodnie z zasadami dotyczącymi anulowanych turniejów (patrz niżej).

8. Umowy między graczami
8.1

Umowy między graczami w sprawie nowego podziału nagród w turnieju są na dozwolone, chyba że w lobby turnieju zaznaczono inaczej.

 1. Jeśli wszyscy pozostający nadal w grze użytkownicy wyrażą zgodę na nowy podział nagród zgodnie z wybraną przez nich formułą, zatwierdzimy tę umowę i zmodyfikujemy pierwotnie wyświetlane wypłaty zgodnie z uzgodnionym podziałem.
 2. Jeśli wszyscy pozostający nadal w grze użytkownicy życzą sobie dokonania nowego podziału nagród, powinni zaznaczyć odpowiednie pole w zakładce „Info” w oknie czatu przy stole. Po zaznaczeniu tego pola przez wszystkich pozostających w grze uczestników gra przy stole zostanie wstrzymana w sposób automatyczny po zakończeniu bieżącego rozdania, a dział obsługi klienta otrzyma stosowne powiadomienie. Pracownik pojawi się przy stole, by zapewnić sprawne uzgodnienie zasad podziału nagród. Nie możemy zagwarantować, że nastąpi to natychmiast, jednak dołożymy wszelkich starań w celu uniknięcia opóźnień.
 3. Dokonywanie nowych podziałów puli nie jest dostępne we wszystkich turniejach. Tam, gdzie posunięcie to jest możliwe, w zakładce „Info” przy stole finałowym widoczny jest stosowny przycisk.
 4. Nie będziemy uczestniczyć w procesie ustalania przez graczy, czy planują zawrzeć taką umowę, ale będziemy służyć pomocą przy jej realizacji i, przed dokonaniem transferów na opisanych powyżej zasadach, upewnimy się, że wszyscy gracze w pełni akceptują warunki umowy.
 5. Zastrzegamy sobie możliwość wymagania, by – w ramach dowolnej umowy w sprawie nowego podziału nagród – określona część dzielonej kwoty została „odłożona na bok” jako suma gwarantowana dla zdobywcy pierwszego miejsca. Kwota ta zazwyczaj nie przekracza 5% łącznej puli nagród turnieju i zapewnia uczciwe warunki zwycięstwa. Konieczność odłożenia określonej kwoty w przypadku umowy między graczami jest zazwyczaj zawczasu ogłaszana w komunikacie wyświetlanym w lobby turnieju.
 6. Gracze mogą zdecydować o „odłożeniu na bok” większej kwoty za pierwsze lub inne miejsce.
 7. Gracze sami winni ustalić zasady umowy. W razie nieobecności przy stole nadzorującego przebieg negocjacji przedstawiciela naszego personelu, zapis rozmów w tej sprawie na czacie może nie stanowić wystarczającego potwierdzenia porozumienia. Możemy jednak uznać umowę i ją wyegzekwować, jeśli wszystkie zainteresowane strony wyraźnie wyraziły na to na czacie zgodę.
 8. Porozumienia takie są możliwe tylko przy finałowym stole, a podziałem nagród na nowych zasadach musi zostać objęty każdy z graczy pozostających nadal w grze.
 9. Umowy są realizowane wyłącznie w turniejach na prawdziwe pieniądze.
 10. Gracze mogą omówić dowolną wersję nowego podziału nagród. Na życzenie graczy nasz pracownik udostępnia następujące opcje: ICM, podziału wg liczby żetonów lub równy podział.
  • ICM czyli „Independent Chip Model” to metoda obliczania udziału każdego gracza w pozostałej puli nagród na podstawie liczby posiadanych żetonów, pozostałych wypłat (oprócz odłożonych pieniędzy) oraz prawdopodobieństwa wygrania przez każdego z graczy każdej pozostałej nagrody w turnieju. Metoda ta będzie oferowana graczom domyślnie.
  • Podział wg liczby żetonów to sposób dystrybucji pozostałych nagród (oprócz odłożonych pieniędzy) wyłącznie na podstawie liczby żetonów graczy.
  • Równy podział polega na równym rozdzieleniu reszty puli (oprócz odłożonych pieniędzy) pomiędzy wszystkich graczy.

  Żadne liczby podane przez naszego pracownika nie są ostateczne aż do jednoznacznego porozumienia się wszystkich graczy w oknie czatu. Gracze mogą omówić różne warianty podziału puli. Następnie nasz pracownik powtórzy ustalony podział na czacie i poprosi pozostałych w grze uczestników o jego potwierdzenie.

 11. Gracze są zobowiązani do gry jeden na jednego w normalnym trybie, niezależnie od tożsamości przeciwnika. Wszelkie zachowania typu „flipping”, „chip dumping” i tym podobne działania uznawane za wykraczające poza normalną grę są zakazane. Pogwałcenie tej reguły może prowadzić do zastosowania kar, łącznie z wykluczeniem z platformy i utratą środków. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku rozgrywek finałowych regularnych turniejów Heads-Up.

Umowy nie mogą się odnosić do punktów w rankingach: turniejowym ani Sit & Go. Niestosowanie się do tej zasady może spowodować odebranie wszystkich punktów uczestnikom turnieju biorącym udział w nowym podziale nagród.

9. Nagrody typu „bounty”
9.1

W niektórych wyznaczonych turniejach do wszystkich lub określonych graczy przypisana zostaje specjalna nagroda pieniężna zwana „bounty”. Otrzymuje ją gracz, który wyeliminuje z turnieju przeciwnika z takim oznaczeniem.

Oferujemy trzy rodzaje turniejów typu „bounty”:

Knockout: Nagroda „bounty” przyznawana jest za wyeliminowanie każdego z graczy. Otrzymujesz nagrodę pieniężną za wszystkie osoby, które udało Ci się usunąć z turnieju. Oferujemy także turnieje Progressive Knockout, w których wartość „bounty” rośnie w miarę eliminowania kolejnych graczy.

Team Pro Bounty: Nagroda „bounty” przyznawana jest za wyeliminowanie każdego z członków Teamu PokerStars, który bierze udział w turnieju.

Fixed Bounty: Nagroda „bounty” przyznawana jest za wyeliminowanie z turnieju z góry określonych graczy.

Nagroda „bounty” przyznawana jest graczowi, który wygra „istotną pulę” w danym rozdaniu. Może to być pula główna lub jedna z bocznych. „Istotna pula” oznacza tę pulę, do której gracz z nałożonym „bounty” włożył swoje ostatnie żetony (zagrał za wszystko).

Przykład:

Daniel (100 żetonów), Barry (200 żetonów), Vanessa (400 żetonów) i Jake (1000 żetonów) biorą udział w rozdaniu w turnieju No-Limit.

Daniel stawia wszystkie swoje żetony (gra all-in), a Barry, Vanessa i Jake sprawdzają. Pula, którą Daniel ma prawo wygrać, zwana jest „pulą główną”. Dalsza licytacja pomiędzy pozostałymi graczami odbywać się będzie „na boku” i spowoduje utworzenie „pierwszej puli bocznej”.

Następnie Barry gra za wszystko, a Vanessa i Jake sprawdzają. Teraz Vicky i Jake mogą dalej walczyć o „drugą pulę boczną”.

Vicky wchodzi all-in, a Jake sprawdza.

Następuje porównanie kart. Barry ma najlepszy układ. Wygrywa pierwszą pulę boczną i pulę główną, eliminując Daniela. Otrzymuje też „bounty” za usunięcie Daniela z dalszej gry.

Jake ma drugi co do wartości układ i zgarnia drugą pulę boczną, eliminując Vanessę. Jake otrzymuje „bounty” za Vanessę.

Należy zauważyć, że chociaż Barry miał najlepszy układ ze wszystkich graczy, nie miał tyle żetonów, żeby móc wyeliminować z gry Vanessę. Jednak Jake miał więcej od niej żetonów, więc to on usunął Vanessę z turnieju i otrzymał za nią „bounty”.

9.2

W odmianach pokera, w których pula dzielona jest między różnych graczy (np. Omaha Hi/Lo lub Stud Hi/Lo) nagroda „bounty” zawsze przyznawana jest posiadaczowi wysokiego układu (high). Dzieje się tak dlatego, że gracz nie może zostać wyeliminowany z gry przez posiadacza samego układu niskiego (low).

9.3

W przypadkach gdy dwóch graczy ma identyczny co do wartości układ, a zatem obaj wygrywają „istotną pulę” i jest ona dzielona między nich (lub – w odmianach pokera opisanych w punkcie 9.2 – dzielą część puli przypadającą wysokiemu układowi), nagroda „bounty” również będzie równo między nich podzielona. Jeśli nie da się jej równo podzielić, nadprogramowe „drobne” zostaną przyznane graczom zajmującym wcześniejsze pozycje.

9.4

Jeśli gracz, na którego nałożona jest nagroda „bounty”, wygra turniej:

 1. w turnieju „knockout” gracz otrzymuje swoje własne „bounty”;
 2. w turnieju „Team Pro” lub „fixed bounty”, który wygra członek Teamu Pro lub gracz z przypisanym „bounty”, nagroda nie zostanie przyznana nikomu.
9.5

Jeśli ogłoszone jest, że w danym turnieju będzie można otrzymać „bounty” za określonego gracza, ale gracz ten nie zarejestruje się w tym turnieju, nagroda za niego nie zostanie nikomu przyznana.

9.6

Graczom nie wolno umawiać się między sobą w celu wyeliminowania z gry określonej osoby i otrzymania za nią nagrody „bounty”. Umowy takie będą traktowane jako zmowa i stanowić będą podstawę do dyskwalifikacji lub zastosowania innych kar. Więcej informacji znajdziesz powyżej (w punktach 6.1 i 6.2).

10. Anulowanie gier

Jeżeli z jakiegoś powodu musimy anulować turniej, staramy się zrekompensować to graczom w możliwie uczciwy i sprawiedliwy sposób. Stosujemy trzy różne sposoby rekompensaty, w zależności od konkretnych okoliczności oraz momentu przerwania turnieju. Decyzja o wyborze konkretnej metody należy wyłącznie do zespołu obsługi turnieju.

10.1

Cofnięcie: W tym wypadku po prostu „wycofujemy” turniej, traktując go, jakby w ogóle się nie odbył. Jeżeli byłeś w nim zarejestrowany, otrzymujesz zwrot wpisowego i opłaty turniejowej (oraz ewentualnie rebuyów, addonów i dodatkowych kwot na nagrody bounty). Wpisowe zostanie zwrócone dokładnie w takiej postaci, w jakiej zostało wpłacone. Na przykład, jeżeli do opłacenia wpisowego użyłeś 10 T$ i 15 $ w gotówce, otrzymasz z powrotem 10 T$ i 15 $ w gotówce.

10.2

Rozstrzygnięcie (przed osiągnięciem strefy płatnych miejsc): Jeżeli turniej został anulowany i dokonujemy „rozstrzygnięcia” przed osiągnięciem strefy płatnych miejsc, zwracamy każdemu z pozostałych graczy opłatę turniejową (i ewentualnie kwotę na „bounty”), a następnie dzielimy pulę nagród w oparciu o poniższy schemat: 50% puli nagród jest dzielone po równo między wszystkich pozostałych graczy, a 50% – na podstawie liczby posiadanych żetonów (proporcjonalnie).

10.3

Rozstrzygnięcie (po osiągnięciu strefy płatnych miejsc): Jeżeli turniej jest anulowany po osiągnięciu strefy płatnych miejsc zwracamy wszystkim pozostałym graczom opłatę turniejową (i ewentualnie kwotę na bounty), a następnie dzielimy pulę nagród według następującego schematu: każdy gracz otrzymuje nagrodę minimalną z chwili anulowania gry, a pozostała część puli nagród zostaje podzielona na podstawie liczby posiadanych żetonów (proporcjonalnie).

Turnieje „jeden na jednego” typu Sit & Go (HU S&G) są traktowane inaczej ze względu na ich specyficzny charakter. M.in. dlatego, że jeżeli jeden z graczy utrzyma połączenie, a drugi pozostanie rozłączony, pierwszy gracz może z łatwością wygrać turniej, korzystając z utraty połączenia przeciwnika. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do dystrybucji nagród w każdym turnieju „jeden na jednego” typu Sit & Go na podstawie ilości żetonów, jeżeli uznamy, że jego przebieg został w poważny sposób zakłócony z powodu awarii systemu.

10.4

Jeżeli anulowany zostanie turniej z pulą gwarantowaną, zwrócimy tylko wartość wszystkich kwot wpisowego, a nie sumę gwarantowaną.

10.5

Jeśli anulowany zostanie turniej „bounty” typu „fixed” lub „Team Pro”, zwracamy tylko regularną pulę nagród (i w stosownych przypadkach pulę knockout), a nie rozdzielamy nagród „bounty”.

10.6

Zwroty w turniejach, w których oprócz gotówki do wygrania były bilety, wejściówki do satelitów lub nagrody materialne, realizowane będą wyłącznie w formie pieniężnej. Nagrody niegotówkowe nie będą uwzględniane w wyrównaniu zwrotów.

10.7

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wypłat za anulowane gry oraz niniejszych przepisów.

11. Turnieje Heads-Up

W turniejach Heads-Up rywalizacja opiera się na serii pojedynków jeden na jednego. Gra toczy się, dopóki nie zostanie się wyeliminowanym przez przeciwnika lub samemu nie pokona się ostatniego oponenta. Szczegółowa struktura oraz pula nagród wyszczególnione są zawsze w lobby konkretnego turnieju.

11.1

Jeśli na starcie turnieju Heads-Up liczba uczestników nie wynosi dokładnie 2, 4, 8, 16, 32, 64 lub 128, niektórzy zawodnicy nie muszą brać aktywnego udziału w pierwszej rundzie turnieju – otrzymują oni tzw. „byes”. Pozostali rozgrywają dodatkowy, wstępny pojedynek, dopóki liczba graczy nie wyniesie 2, 4, 8, 16, 32 lub 64. Dopiero wtedy rozpoczyna się runda druga. Po pierwszej rundzie „zwolnienia” takie nikomu już nie przysługują. Przydział „byes” odbywa się losowo, a kandydaci wyłaniani są spośród wszystkich uczestników.

12. Turnieje z wczesnymi wypłatami

Turnieje z wczesnymi wypłatami rozgrywane są jak zwykłe turnieje, ale z następującymi różnicami:

 • Gdy rozpoczyna się etap płatnych miejsc, wszyscy aktywni gracze od razu otrzymują minimalną nagrodę wskazaną w sekcji struktury wypłat. 
 • Przy stole pojawia się odpowiedni komunikat dla wszystkich osób, którym przysługuje nagroda.
 • Dalej gra toczy się normalnie. Gdy dany gracz zostaje wyeliminowany (lub wygrywa turniej), następuje druga wypłata, obejmująca różnicę pomiędzy kwotą minimalną a łączną wygraną. W ten sposób cała nagroda trafia na konto gracza. Jeśli nie uda się zdobyć wyższej wygranej, druga wypłata nie ma miejsca.

Dzięki temu że pierwsza kwota udostępniana jest od razu, gracze mogą nią dysponować szybciej i bezzwłocznie wykorzystać zdobyte środki.