Jak grać

Obejrzyj po kolei sześć poniższych slajdów, żeby zapoznać się z podstawami gry.

Wstęp

Power Up to wersja Hold'ema z kartami mocy, którymi możesz wpływać na rozgrywkę.

Aktywacja

Kliknij kartę mocy, aby ją aktywować.

Energia

Moce zużywają Twoje zasoby energii.

Cele

Celem mogą być tylko karty ze stołu wyłożone podczas danej tury licytacji.

Wejście za wszystko

Zagranie za wszystko (all-in) chroni karty ze stołu przed działaniem kolejnych kart mocy.

Regeneracja

Zasoby energii i mocy są uzupełniane po zakończeniu rozdania.

Power Up 1
Power Up 2
Power Up 3
Power Up 4
Power Up 5
Power Up 6

Zmień układ sił w dowolnym rozdaniu, używając właściwej karty mocy.

Obecnie w grze dostępne jest dziesięć kart mocy. Zobacz, jakie dają możliwości...

Deploy
 • Dodaje do stołu kartę z wierzchu talii, widoczną i dostępną dla wszystkich graczy.
 • Mocy można użyć na dowolnym etapie rozdania.
 • Z uwagi na ograniczenia graficzne desant można zagrać tylko dwa razy w trakcie danego rozdania – na stole znajdzie się wtedy siedem kart wspólnych.
 • Moc nie ma wpływu na zasady dotyczące ostatecznego układu. Zwycięzcą zostanie gracz z najlepszą kombinacją pięciu kart (własnych i wspólnych).
X-Ray
 • Umożliwia graczowi odkrycie jednej z kart własnych każdego z przeciwników.
 • Jeśli jedna z kart rywala została już odkryta wcześniej, moc nie wywoła żadnego efektu, ponieważ nie można ujawnić pełnego układu żadnego z uczestników gry wbrew jego woli.
Upgrade
 • Gracz otrzymuje trzecią kartę własną, po czym wybiera jedną do odrzucenia.
 • Jeśli rywale znali którąś z kart własnych gracza, będą wiedzieli, że została odrzucona.
Scanner
 • Gracz może podejrzeć dwie następne karty z wierzchu talii, po czym decyduje, czy chce je zostawić, czy odrzucić. Rywale otrzymują informację o decyzji gracza, ale nie znają nominałów tych kart.
 • Gracz poznaje dwie kolejne pokerowe karty z talii (jeśli postanowi je zostawić), ale moc nie ma wpływu na to, co się z nimi stanie.
 • W odróżnieniu od detektora ta moc przestaje działać po wejściu obu kart z wierzchu talii do gry.
Reload
 • Umożliwia graczowi pozbycie się jednej lub obu kart własnych i pobranie nowej/nowych z wierzchu talii.
 • Należy pamiętać, że w zależności od mocy zagranych wcześniej w trakcie rozdania gracz i/lub rywale mogą wiedzieć, co jest na wierzchu talii.
Intel
 • Umożliwia graczowi podejrzenie każdej kolejnej karty z wierzchu talii aż do zakończenia rozdania.
 • Działanie tej mocy utrzymuje się niezależnie od innych mocy aktywowanych po niej oraz tego, gdzie trafi i kiedy zostanie rozdana następna karta. Po zejściu karty z talii gracz zobaczy kolejną itd.
Engineer
 • Na wierzchu talii pojawiają się trzy karty, widoczne dla wszystkich graczy. Osoba, która zagrała generator, wybiera jedną z nich jako następną kartę z talii. Pozostałe dwie karty pokerowe zostają odrzucone.
 • Wygenerowana karta pokerowa jest widoczna dla wszystkich do czasu jej wejścia do gry, zmiany lub zakończenia rozdania.
 • Widoczna jest tylko jedna, kolejna karta pokerowa. Po jej wejściu do gry efekt mocy wygasa.
 • Wygenerowana karta pokerowa niekoniecznie musi zostać wyłożona na stół lub w ogóle wejść do gry. Jeśli po generatorze zostanie zagrany kolejny generator lub przeładowanie bądź ulepszenie, może ona trafić do któregoś z graczy lub zostać odrzucona.
EMP
 • Blokuje aktywowanie pozostałych kart mocy do końca aktualnej tury licytacji.
 • Działa tylko podczas tury, w której została zagrana (jeśli gracz skorzysta z niej na flopie, innych mocy można użyć na turnie lub riverze).
 • Nie ma wpływu na moce użyte wcześniej (na przykład karta usunięta dezintegratorem nie wraca do gry po aktywacji IEM).
Disintegrate
 • Usuwa kartę wspólną wyłożoną w aktualnej turze licytacji.
 • Tej mocy można użyć maksimum dwa razy w rozdaniu, na dowolnym etapie rozgrywki (np. do zniszczenia dwóch kart na flopie), pod warunkiem, że gracze wciąż będą w stanie stworzyć pięciokartowy układ podczas porównania kart.
 • Przy użyciu na flopie gracz może wybrać kartę do usunięcia. Przy użyciu na turnie lub riverze usunięta może być tylko karta wyłożona w aktualnej turze licytacji.
Clone
 • Gracz otrzymuje kopię karty mocy poprzednio zagranej w rozdaniu (jeśli do tego nie doszło, nie można aktywować klonowania).
 • Jeśli w rozdaniu zagrano więcej niż jedną kartę mocy, skopiowana zostanie ta ostatnia.
 • Kartę można wykorzystać do uzyskania kilku jednakowych mocy (np. dwóch dezintegratorów), co jest niemożliwe w normalnym trybie ich przyznawania.
 • Sklonowana moc zużywa tyle samo energii i działa w ten sam sposób co zwykła.

Power Up – zasady gry

Przyznawanie kart mocy

 • Do każdego turnieju Power Up przyporządkowana jest określona liczba nie powtarzających się, ponumerowanych kart mocy. Na przykład przy dziewięciu mocach każda otrzymuje numer od 1 do 9.
 • Kiedy danemu graczowi należy się karta mocy, system generuje losowo jeden z numerów przyporządkowanych do poszczególnych rodzajów kart mocy dostępnych w danej grze Power Up. Gracz otrzymuje wtedy kartę odpowiadającą temu numerowi.
 • Karty mocy są rozdawane w sposób widoczny, podobnie jak karty pokerowe. Wszyscy uczestnicy turnieju rozpoczynają grę z tą samą liczbą mocy.
 • W celu zrównoważenia rozgrywki na początku turnieju system wydaje poszczególnym graczom tylko po jednej karty mocy danego rodzaju (moce się nie dublują).
 • W odróżnieniu od kart pokerowych karty mocy przechodzą do następnego rozdania, aż do chwili, gdy zostaną zagrane. Jeśli gracz nie użyje żadnej z mocy w danym rozdaniu, zachowa je w kolejnym.
 • W każdym rozdaniu gracze, którzy nie mają maksymalnej liczby kart mocy, otrzymują po jednej nowej mocy.
  • Gracz może rozpocząć rozdanie z liczbą mocy mniejszą od maksymalnej (na przykład jeśli wykorzystał wszystkie w poprzednim rozdaniu).
  • Gracz nie może otrzymać mocy, którą już posiada.

Gra

 • Power Up jest obecnie dostępny w formacie Sit & Go z ograniczoną liczbą uczestników. W przyszłości chcemy rozszerzyć ofertę na turnieje wielostolikowe (MTT), aby umożliwić większej liczbie graczy rywalizację o wyższe pule.
 • Gdy wszystkie miejsca są obsadzone, przy jednym z graczy losowo umieszczony zostaje przycisk rozdającego, po czym wszyscy uczestnicy otrzymują:
  • stacki żetonów turniejowych,
  • jednostki energii potrzebne do zagrywania kart mocy.
 • Na początku pierwszego rozdania:
  • Gracze wnoszą standardowe ciemne i ante, zależnie od struktury turnieju.
  • Gracze otrzymują po dwie pokerowe karty własne.
  • Każdy z graczy otrzymuje tyle samo kart mocy.
  • Rozpoczyna się rozgrywka zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak w zwykłym pokerze, z wyznaczonym czasem na zagrania pokerowe i używanie kart mocy.
   • Kolej danego gracza kończy się, kiedy wykona on zagranie pokerowe (zaczeka, zrzuci karty, sprawdzi, podbije). Jeśli chce zagrać kartę mocy, musi to zrobić najpierw.
 • Jeśli podczas rozdania nikt nie zagra karty mocy, przebieg rywalizacji jest identyczny jak w zwykłej grze No Limit Hold'em. Moce mogą wpływać na karty ze stołu, własne i pozostałe karty z talii, ale zwycięzcą rozdania zawsze będzie osoba z najlepszym pięciokartowym układem podczas porównania kart lub ostatni gracz z kartami własnymi (jeśli reszta spasowała). W przypadku remisu pula jest dzielona jak w zwykłej grze Hold’em.
 • Po każdym rozdaniu system przyznaje graczom z liczbą mocy mniejszą od maksymalnej dodatkową kartę mocy (ale nigdy ponad liczbę, z którą zaczęli grę) oraz po dwie jednostki energii (ale nigdy ponad wyznaczony uprzednio limit).
 • Każdy turniej trwa do chwili, gdy jeden z graczy zdobędzie wszystkie żetony (jak w zwykłym Hold’emie).
 • Wypłata nagród w turniejach Power Up odbywa się na zasadzie „zwycięzca bierze wszystko”.

Zasady specjalne

Blokada przy wejściu za wszystko

 • Kiedy któryś z uczestników zagra za wszystko (all-in), na widoczne w tej chwili karty ze stołu (już odkryte) nie można już wpływać żadną z mocy.
  • Na przykład jeśli ktoś zagra za wszystko na flopie, nie można wykorzystać dezintegratora, żeby zniszczyć którąkolwiek z kart wspólnych wyłożonych na tym etapie rozdania.
  • Karty wyłożone później nie są już chronione przed mocami (np. można zniszczyć dezintegratorem kartę wyłożoną na turnie).
 • Zablokowane karty są oznaczone specjalnym efektem graficznym.
 • Przed mocami chronione są również karty własne gracza, który wszedł za wszystko.

Karty własne

 • Gracz może z własnej woli wykonać zagranie, które doprowadzi do ujawnienia jego karty lub kart rywalowi lub rywalom.
  • Przykład: Bob zagrywa skaner i decyduje się nie odrzucać dwóch kolejnych kart z wierzchu talii. Następnie Alex zagrywa przeładowanie i wybiera ponowne losowanie obu kart własnych. Ponieważ Alex sam użył karty mocy na podejrzanych przez przeciwnika kartach, Bob zna teraz obie karty własne Aleksa.
 • Specjalny wskaźnik pomaga zorientować się graczom, które z ich kart są widoczne dla poszczególnych rywali.

Ograniczenia działania mocy

 • Ponieważ porównanie kart wymaga pięciokartowych układów, niektóre z kart mocy podlegają limitowi użycia w jednym rozdaniu. Na przykład nie można aktywować dezintegratora, jeśli łączna liczba kart ze stołu i pozostałych kart w talii wynosi trzy.