pokercasinosports

Informacje na temat wypłaty bezpośrednim przelewem na rachunek bankowy

Bezpośrednie przelewy są dokonywane z banku lokalnego, a Twój bank może obciążyć Cię niewielką opłatą. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat ich polityki w tym zakresie, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim bankiem.

Pamiętaj o dostarczeniu poniższych danych:

  • Numer rachunku bankowego – jest to po prostu numer Twojego konta w banku.
  • Imię i nazwisko właściciela konta – Twoje dane osobowe; są one już wypełnione i nie można ich zmienić.
  • Numer rozliczeniowy/identyfikacyjny banku (Sort Code) – kod odróżniający Twój bank od innych instytucji kredytowych; jest to numer 6-cyfrowy.
  • Pełna nazwa banku – tu powinna się znaleźć dokładna nazwa Twojego banku; pamiętaj, by nie wpisywać jej wersji skróconej.