pokercasinosports

Wpłacanie pieniędzy na grę za pomocą przelewu bankowego

Wire Bank Transfer

Czym jest internetowy przelew bankowy (Bank Wire Transfer)?

Przelew bankowy pozwala na transfer środków w różnych walutach z konta bankowego na Twoje konto Stars. Dostępność konkretnych walut uzależniona jest od kraju, w którym jesteś zarejestrowany.

Polecenie przelewu może zostać zlecone online za pośrednictwem strony Twojego banku, za pomocą bankowości telefonicznej, przez przesłanie danych transakcji do banku pocztą/faksem lub złożenie go osobiście w siedzibie banku.

Jak dokonać wpłaty za pomocą przelewu bankowego?

Skorzystaj z dowolnej z poniższych platform, do której masz dostęp.

Program dla urządzeń stacjonarnych: Żeby przelać środki, zaloguj się na swoje konto i wciśnij przycisk „Kasjer”. Następnie kliknij „Bank Wire Transfer” (przelew bankowy) i zastosuj się do wyświetlonych na ekranie instrukcji.

Aplikacja mobilna: Żeby przelać środki, zaloguj się na swoje konto, wybierz z lobby zakładkę z grą na pieniądze i stuknij w przycisk wpłaty. Następnie stuknij w „Bank Wire Transfer” (przelew bankowy) i zastosuj się do wyświetlonych na ekranie instrukcji.

Konto na stronie internetowej: Żeby przelać środki, zaloguj się na swoje konto i wciśnij przycisk wpłaty. Następnie kliknij „Bank Wire Transfer” (przelew bankowy) i zastosuj się do wyświetlonych na ekranie instrukcji.

Uwaga! Jeśli w Twoim formularzu polecenia przelewu nie ma osobnej rubryki na dostarczony Ci numer referencyjny, poprzedź nim swoje imię i nazwisko. Pominięcie tego numeru może spowodować opóźnienie lub nieotrzymanie płatności.

Przy każdym kolejnym przelewie bankowym należy koniecznie skontaktować się z nami w celu otrzymania nowego, jednorazowego numeru. Ponowne użycie poprzednich może spowodować opóźnienie lub nieotrzymanie płatności.

Nie zezwalamy na dokonywanie przelewów przez osoby trzecie. Zasada ta została wprowadzona ze względu na przepisy zapobiegające praniu brudnych pieniędzy. Przy podejmowaniu podobnych prób możesz zostać obciążony bankowymi i administracyjnymi kosztami zwrotów takich płatności.

Jakie są limity wpłat przelewem bankowym?

Swoje aktualne limity depozytów znajdziesz w oknie „Kasjer”.

A co z wypłatami?

Wypłaty tą metodą nie są możliwe.

Alternatywne opcje znajdziesz w naszych zasadach wypłaty środków.

Na jakich zasadach przeliczane są waluty?

Przy przeliczaniu wpłat i wypłat na walutę Twojego konta korzystamy ze średnich kursów rynkowych publikowanych na stronie XE (niekiedy doliczana jest za to niewielka opłata). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie poświęconej zasadom realizacji transakcji finansowych i walutowych.

Ile będzie mnie kosztowało korzystanie z przelewów bankowych?

Obowiązywać Cię będą opłaty za przelew naliczane przez Twój bank oraz bank pośredniczący (jeśli bierze udział w danej transakcji). Zalecamy zadbanie o udzielenie w banku dokładnych instrukcji odnośnie do pobierania opłat powiązanych z realizacją przelewu. My bierzemy na siebie wyłącznie opłaty naliczane przez bank odbiorczy.

Przed zleceniem wpłaty weź pod uwagę waluty swojego konta i wybierz najdogodniejszą z nich.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, możesz wysłać je do działu obsługi klienta.

Powrót na stronę główną transakcji finansowych.