pokercasinosports

WAŻNE! Informujemy o wprowadzeniu następujących zmian: 1) Tam gdzie jest to wskazane, wprowadzamy wzmianki o platformie bukmacherskiej PokerStars Exchange (giełdzie zakładów). Regulamin giełdy zakładów będzie miał zastosowanie do korzystania przez użytkownika z PokerStars Exchange. 2) Naruszeniem warunków umowy licencyjnej dla użytkowników odnoszącej się do gier na prawdziwe pieniądze będzie, jeśli podczas uczestnictwa w promocji lub korzystania z oferty użytkownik będzie w stanie zagwarantować sobie wygraną lub zysk bez ryzyka lub z minimalnym ryzykiem. 3) W przypadku niezadowolenia z decyzji dowolnego zewnętrznego podmiotu rozstrzygającego spory użytkownik może skontaktować się z zespołem obsługi gracza Maltańskiej Komisji ds. Gier (Malta Gaming Authority / MGA). 4) W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską a tłumaczoną na dowolny inny język wersją jakichkolwiek dokumentów, o których mowa w niniejszej umowie licencyjnej dla użytkowników, wiążąca jest ta pierwsza. Pozostałe postanowienia umowy licencyjnej dla użytkowników pozostają bez zmian.

Umowa licencyjna dla użytkowników indywidualnych oprogramowania internetowego PokerStars i Full Tilt

Pobierz umowę licencyjną dla użytkowników indywidualnych

Przed skorzystaniem z usług lub produktów PokerStars, PokerStars Casino, PokerStars Sports i Full Tilt użytkownik powinien zapoznać się z pełną treścią niniejszych umów licencyjnych dla użytkowników indywidualnych (obejmujących „prawdziwe pieniądze” i „wirtualne pieniądze”) oraz regulaminami, przepisami, zasadami i warunkami włączonymi do nich przez odniesienie w poniższym tekście. Umowa licencyjna dla użytkowników indywidualnych obejmująca gry na prawdziwe pieniądze stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a TSG Interactive Gaming Europe Limited (zwanym dalej „TSG”), natomiast umowa licencyjna dla użytkowników indywidualnych obejmująca gry na wirtualne pieniądze stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Stars Mobile Limited („Stars Mobile”).

TSG jest firmą zarejestrowaną na Malcie (C54266) pod adresem The Flutter Group, Spinola Park, level 2, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians, SPK 1000, Malta, posiadającą licencję Maltańskiej Komisji ds. Gier (ang. Malta Gaming Authority) (CL3/795/2011) i na tej podstawie oferującą gry na prawdziwe pieniądze („Gry na prawdziwe pieniądze”) poprzez strony internetowe dostępne pod adresami: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com i fulltilt.com („Serwisy”). Odbywa się to na mocy licencji nr MGA/B2C/213/2011. Zasady i warunki udziału użytkowników w Grach na prawdziwe pieniądze są wyszczególnione poniżej w formie umowy licencyjnej dla użytkowników indywidualnych obejmującej gry na prawdziwe pieniądze.

Stars Mobile jest firmą zarejestrowaną na Wyspie Man (008457V) pod adresem Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3 1DZ, Isle of Man i obsługującą gry „na fikcyjne/wirtualne pieniądze” / „bezpłatne” („Gry na wirtualne pieniądze”), oferowane użytkownikom poprzez Serwisy. Zasady i warunki udziału użytkowników w Grach na wirtualne pieniądze ujęte w formie umowy licencyjnej dla użytkowników indywidualnych obejmującej gry na wirtualne pieniądze znajdują się poniżej.

Określenie „Flutter Group” w obu umowach licencyjnych dla użytkowników indywidualnych (obejmujących Gry na prawdziwe pieniądze i Gry na wirtualne pieniądze) odnosi się do grupy kapitałowej kontrolowanej, bezpośrednio lub pośrednio, przez Flutter PLC i kierującej okresowo różnymi spółkami należącymi do Flutter Group, takimi jak Paddy Power, Betfair, Sportsbet, FanDuel, TVG, Adjarabet, Sky Betting and Gaming czy marki „PokerStars” i „Full Tilt”.

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH OBEJMUJĄCA GRY NA PRAWDZIWE PIENIĄDZE

Przed skorzystaniem z usług lub produktów TSG użytkownik (Użytkownik”) zobowiązany jest do zapoznania się z pełną treścią niniejszej umowy licencyjnej dla użytkowników indywidualnych obejmującej gry na prawdziwe pieniądze („Umowa”). Umowa stanowi prawnie wiążące porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a TSG („TSG lubFirma”).

Za pobranie i dostęp do Oprogramowania (zdefiniowanego poniżej) nie jest pobierana żadna opłata; podobnie jak za założenie konta w Serwisach. Koszty gier stolikowych i turniejowych na prawdziwe pieniądze w Serwisach są wyszczególnione na stronie „Nasza prowizja”, która zostaje przez odwołanie włączona do niniejszych przepisów. Firma może oferować Użytkownikom Gry na prawdziwe pieniądze (zgodnie z definicją z punktu 1.1) pod własnymi markami oraz na podstawie licencji udzielonej TSG przez zewnętrznego właściciela („Zewnętrzni dostawcy”). Użytkownik powinien też zapoznać się z zasadami ochrony prywatnościinformacjami o plikach cookieregulaminem Gier na wirtualne pieniądzezasadami pokera, zasadami gier, sekcjami FAQ, regulaminem Home Games, zasadami zakładów bukmacherskich, regulaminem giełdy zakładów, zasadami realizacji transakcji finansowych i wymiany walut oraz regulaminem Stars Rewards, a także z innymi publikowanymi okresowo na stronach Serwisów przepisami, warunkami, zasadami i regulaminami odnoszącymi się do produktów i promocji oferowanych poprzez Serwisy, które również stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy wraz z innymi postanowieniami, o których Użytkownik może być w miarę potrzeb informowany.

Kliknięcie „Wyrażam zgodę” podczas procesu instalacji oprogramowania oraz korzystanie z Oprogramowania (zdefiniowanego poniżej) oznacza przyjęcie warunków określonych w niniejszej Umowie, zasadach ochrony prywatnościinformacjach o plikach cookieregulaminie Gier na wirtualne pieniądzezasadach pokera, zasadach gier, sekcjach FAQ, regulaminie Home Games, zasadach zakładów bukmacherskich, regulaminie giełdy zakładów oraz zasadach realizacji transakcji finansowych i wymiany walut wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie oraz w nich samych.

Dla celów niniejszej Umowy definicja terminu „Oprogramowanie” obejmuje każdy program udostępniany Użytkownikowi przez Firmę, bez względu na rodzaj medium oraz to, czy program jest pobierany przez Użytkownika na jego urządzenie, czy też nie. A zatem „Oprogramowanie” obejmuje oferowany przez Firmę program, który można pobrać na komputer osobisty lub laptop („Komputer”) ze stron www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com i www.fulltilt.com; program udostępniany z poziomu stron www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com i www.fulltilt.com; a także aplikacje mobilne do pobrania lub udostępniane Użytkownikowi na jego urządzeniu (w szczególności na telefonie komórkowym, palmtopie, tablecie czy dowolnym innym rodzaju urządzenia przenośnego, które istnieje w chwili obecnej lub zostanie wynalezione w przyszłości) („Urządzenie”) oraz każde oprogramowanie pomocnicze (czy to obsługiwane przez przeglądarkę, czy typu klient/serwer).

Exchange” to platforma, za pośrednictwem której klienci mogą zawierać wzajemne zakłady w dostępnych kategoriach. Wszelkie warunki niniejszej Umowy odnoszące się do Exchange mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy korzystanie z Exchange jest dozwolone w jurysdykcji Użytkownika.

1. UDZIELENIE LICENCJI / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.1

Na warunkach zawartych w niniejszej Umowie The Stars Group udziela Użytkownikowi bezpłatnego, ograniczonego, niewyłącznego, osobistego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu i odwoływalnego prawa do zainstalowania i użytkowania Oprogramowania na Komputerze lub Urządzeniu, odpowiednio do przypadku, w celu uzyskania dostępu do serwerów TSG oraz brania udziału w grach na pieniądze, takich jak poker, gry karciane, gry kasynowe, zakłady sportowe o ustalonych kursach czy zakłady bukmacherskie w Exchange („Gry na prawdziwe pieniądze”) (Oprogramowanie i Gry na prawdziwe pieniądze będą dalej łącznie zwane „Usługami”).

1.2

TSG udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania do użytku osobistego. Usługi nie są przeznaczone dla osób: (I) poniżej 18 roku życia; (II) tych, które ukończyły 18 lat, ale są nadal niepełnoletnie na mocy przepisów obowiązujących w lokalnej jurysdykcji; a także (III) łączących się z Serwisami z krajów, w których jest to prawnie zabronione. TSG nie jest w stanie sprawdzać legalności Usług w każdej jurysdykcji, więc obowiązek upewnienia się, że korzystanie z nich jest zgodne z prawem, spoczywa na Użytkowniku.

1.3

Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika w dowolnym momencie okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek w celu sprawdzenia, czy z Usług nie korzystają osoby niepełnoletnie. Firma zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika i odebrania mu czasowo lub bezterminowo możliwości korzystania z Usług, jeśli nie dostarczy on satysfakcjonującego dokumentu potwierdzającego wiek lub zaistnieje podejrzenie, iż Użytkownik jest niepełnoletni.

1.4

W celu zweryfikowania tożsamości, adresu zamieszkania, wieku i/lub źródła pochodzenia środków Użytkownika oraz spełnienia zobowiązań prawnych Firmy może ona sporadycznie wymagać dostarczenia jego danych osobowych i/lub dokumentów (takich jak kopia paszportu lub inny potwierdzający tożsamość dokument ze zdjęciem wydany przez organ administracji państwowej, potwierdzenie adresu zamieszkania, dane metod płatności, wyciągu z konta bankowego czy inne dokumenty). Firma zastrzega sobie prawo do nałożenia na konto Użytkownika ograniczeń (obejmujących, na przykład, możliwość wypłacania czy wpłacania środków lub dostęp do Gier na prawdziwe pieniądze) do czasu dostarczenia wymaganych danych i/lub zakończenia tego rodzaju kontroli w satysfakcjonujący ją sposób.

Informacje na temat sposobów wykorzystania danych osobowych znajdują się w zasadach ochrony prywatności.

1.5

Flutter Group oraz licencjodawcy (w tym Zewnętrzni dostawcy) są jedynymi posiadaczami praw do Oprogramowania i jego kodu, struktury i organizacji, w tym praw autorskich, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej oraz innych praw. Nie zezwala się – w granicach wytyczonych przez obowiązujące przepisy – na:

 1. kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie, programowanie zwrotne, dekompilację, dezasemblację, modyfikację ani tłumaczenie Oprogramowania, ani też na podejmowanie jakichkolwiek prób dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania w celu stworzenia pochodnych produktów na jego podstawie lub w jakimkolwiek innym celu;
 2. sprzedawanie, przekazywanie, udzielanie sublicencji, przenoszenie, dystrybuowanie ani dzierżawienie Oprogramowania;
 3. udostępnianie Oprogramowania osobom trzecim poprzez sieć komputerową lub w jakikolwiek inny sposób;
 4. eksportowanie Oprogramowania do innego kraju (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej);
 5. korzystanie z Oprogramowania w sposób zabroniony przez odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze.

Każdy z wymienionych powyżej przypadków traktowany będzie jako „Nielegalne wykorzystanie”.

Flutter Group oraz licencjodawcy (w tym Zewnętrzni dostawcy) zastrzegają sobie wszelkie prawa wyrażone w sposób dorozumiany lub inny, które nie są wyraźnie przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, i zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści powiązane z Oprogramowaniem.

Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki spowodowane przez Nielegalne wykorzystanie przez niego Oprogramowania. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Firmy o każdym przypadku Nielegalnego wykorzystania Oprogramowania przez dowolną osobę, o którym się dowie, oraz do udzielenia Firmie uzasadnionej pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia w świetle dostarczonych przez Użytkownika informacji w tym zakresie.

1.6

Nazwy „PokerStars”, „PokerStars Casino”, „PokerStars Sports” i „Full Tilt”, nazwy domen „pokerstars.eu”, „pokerstarscasino.eu”, „pokerstarssports.eu”, „fulltilt.eu”, „pokerstars.com”, „pokerstarscasino.com”, „pokerstarssports.com”, „fulltilt.com”, „pokerstarsmobile.com” i „fultiltmobile.com”, a także dowolne inne znaki handlowe, firmowe, nazwy firmowe i nazwy domen używane okresowo przez Flutter Group w Serwisach i Oprogramowaniu (zwane dalej „Znakami handlowymi”) są zastrzeżonymi znakami handlowymi, firmowymi, nazwami firmowymi i nazwami domen Flutter Group i licencjodawców (w tym Zewnętrznych dostawców), a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do tych Znaków handlowych. Ponadto cała zawartość stron i Serwisów, w tym między innymi Oprogramowanie, ilustracje, obrazki, elementy graficzne, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, dźwięki i teksty (zwane dalej „Zawartością Serwisu”), jest własnością Flutter Group i licencjodawców (w tym Zewnętrznych dostawców), i jest chroniona prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej lub innymi przepisami prawa. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez korzystanie z Usług oraz Serwisów nie zyskuje żadnych praw do Zawartości Serwisu i/lub Znaków handlowych ani ich części. W żadnych okolicznościach nie ma on prawa do wykorzystania Zawartości Serwisu i/lub Znaków handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody TSG.

Ponadto Użytkownik zgadza się nie czynić niczego, co naruszałoby (realnie lub potencjalnie) prawa, w tym prawa własności intelektualnej, posiadane przez Flutter Group i licencjodawców (w tym Zewnętrznych dostawców) do Oprogramowania, Znaków handlowych lub Zawartości Serwisu. Użytkownik nie będzie też robić niczego, co mogłoby zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji TSG, Flutter Group w ogólności oraz wszystkich pracowników, dyrektorów, urzędników i konsultantów Firmy.

1.7

Użytkownik zapewnia, że żadne nazwy ani obrazy używane przez niego w ramach Serwisów lub Usług (na przykład nazwa użytkownika i awatar) nie naruszają praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw osób trzecich. Użytkownik niniejszym udziela Flutter Group na jej rzecz ważnej na całym świecie nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od opłat, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie takich nazw i obrazów w dowolnym celu związanym z Serwisami lub Usługami, z zastrzeżeniem warunków określonych w „zasadach ochrony prywatności”.

LICENCJA NA ELEMENTY WIRTUALNE

1.8

Gry na prawdziwe pieniądze mogą zawierać wirtualne żetony i/lub inne używane w nich wirtualne elementy (dalej łącznie zwane „Wirtualnymi elementami”). W zależności od Gry na prawdziwe pieniądze Użytkownik może „zdobywać” Wirtualne elementy poprzez grę i/lub „kupować” je, wchodząc na właściwe strony do ich nabywania i przeprowadzając niezbędne transakcje. Te terminy ze „świata rzeczywistego” używane są w znaczeniu metaforycznym i nie przyznają Użytkownikowi praw ani tytułów do takich Wirtualnych elementów (czy to „zdobytych” poprzez Grę na prawdziwe pieniądze, czy „kupionych” od TSG). Żadna „wirtualna waluta” ani inne wirtualne saldo znajdujące się na koncie Użytkownika nie stanowi rzeczywistego salda ani nie odzwierciedla realnej wartości, a jedynie wyznacza zakres licencji Użytkownika na wykorzystanie właściwych Wirtualnych elementów w grze.

1.9

Wirtualne elementy przeznaczone są wyłącznie do użytku w grze. Użytkownikowi nie wolno udzielać sublicencji, kupować, sprzedawać ani przelewać Wirtualnych elementów za cokolwiek posiadającego realną wartość poza Grą na prawdziwe pieniądze (ani podejmować jakichkolwiek prób w tym kierunku). Wszystkie takie działania czy próby ich dokonania są zakazane i nieważne, i mogą skutkować zamknięciem konta Użytkownika. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż TSG może wszcząć kroki prawne wobec Użytkownika z powodu jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez taki transfer Wirtualnych elementów poza Gry na prawdziwe pieniądze lub próbę jego dokonania.

1.10

Po zakupieniu przez Użytkownika licencji na wykorzystanie w grze Wirtualnych elementów TSG może wysłać mu e-mail z potwierdzeniem danych zamówienia. Należy bezzwłocznie sprawdzić ich poprawność i zachować kopię wiadomości do wglądu w przyszłości. Wszelkie pytania należy kierować do działu obsługi klienta. TSG zachowuje zapisy transakcji, co umożliwi udzielenie na nie odpowiedzi.

1.11

TSG może w dowolnym momencie dokonać zmiany cen Wirtualnych elementów.

1.12

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Wirtualne elementy nie będą mogły zostać wykorzystane w razie (a) wycofania z dowolnego powodu danej Gry na prawdziwe pieniądze lub (b) wycofania z dowolnego powodu danego Wirtualnego elementu. TSG dołoży starań, aby powiadomić Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o wycofywaniu Gry na prawdziwe pieniądze / Wirtualnego elementu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu TSG nie uprzedzi o tym Użytkownika, będzie on uprawniony do zwrócenia się do TSG o zwrot niewykorzystanych Wirtualnych elementów „zakupionych” przez niego za prawdziwe pieniądze (nie tych „zdobytych” poprzez grę), ale tylko w przypadku gdy wycofanie danej Gry na prawdziwe pieniądze / Wirtualnego elementu miało na to wpływ. Jednak w razie powiadomienia Użytkownika przez TSG o wycofaniu Gry na prawdziwe pieniądze lub Wirtualnego elementu z odpowiednim wyprzedzeniem nie będzie mu przysługiwać żadna rekompensata za Wirtualne elementy, na które miało to wpływ i Firma nie będzie mieć wobec Użytkownika żadnych dalszych zobowiązań.

1.13

Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 1.12 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TSG nie jest zobowiązane do refundacji z jakiegokolwiek powodu Wirtualnych elementów i że nie otrzyma on pieniędzy ani innego odszkodowania za Wirtualne elementy niewykorzystane z powodu zamknięcia konta, czy było ono dobrowolne (na przykład dokonane przez samego Użytkownika), czy wymuszone (np przykład z powodu istotnego naruszenia któregoś z postanowień niniejszej Umowy).

2. BRAK GWARANCJI
2.1

TSG zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, bezpośrednich lub dorozumianych, w związku z udostępnianymi Użytkownikowi jako gotowy produkt (w stanie „AS IS”) Usługami i nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w zakresie ich jakości, przydatności do określonego celu, kompletności lub dokładności.

2.2

Niezależnie od dążeń Firmy do zapewnienia Użytkownikowi usług o najwyższej jakości i bezpieczeństwie Firma nie gwarantuje, że Usługi będą dostarczane w sposób niezakłócony, nieprzerwany i terminowy, będą wolne od błędów, ani że usterki zostaną usunięte, a Oprogramowanie i Serwisy będą wolne od wirusów, wad lub innych skaz.

2.3

TSG zastrzega sobie prawo do zawieszania, przerywania, modyfikacji, usuwania lub dodawania Usług lub ich części według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku powiadomienia o tym Użytkowników, kiedy uzna to za konieczne, w tym (na przykład) po uzyskaniu informacji, że Użytkownik zawarł umowę o dobrowolnym wykluczeniu z gier w jakimkolwiek serwisie hazardowym, lub z powodu zarządzania Oprogramowaniem, jego konserwacji lub aktualizacji, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z dowolnych decyzji pojętych przez TSG w tym zakresie.

3. KOMPETENCJE

TSG ma prawo do otwierania, utrzymywania i zamykania kont Użytkowników do gry na prawdziwe pieniądze w Serwisach. Decyzja kierownictwa TSG w dowolnej materii dotyczącej konta Użytkownika, korzystania z Usług bądź rozstrzygania sporów jest ostateczna i nieodwołalna. Założone przez Użytkownika konto będzie dalej zwane „Kontem Stars”. Konto Stars Użytkownika zapewnia mu dostęp do Serwisów udostępnianych mu na podstawie niniejszej Umowy przez TSG w zależności od jego położenia geograficznego. Wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do „konta Użytkownika” lub „konta” oznaczają Konto Stars.

4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz na cały okres korzystania z nich Użytkownik oświadcza, zapewnia, zobowiązuje się i zgadza na to, iż:

4.1

Korzystanie z Usług niesie ze sobą ryzyko straty pieniędzy i ani TSG, ani nikt należący do Flutter Group nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie straty.

4.2

TSG nie jest instytucją finansową i deponowane tam środki nie są oprocentowane.

4.3

Korzystanie z Usług jest dobrowolne, podejmowane według własnego uznania i na własne ryzyko.

4.4

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie należnych podatków od nagród lub wygranych pieniężnych uzyskanych za sprawą korzystania z Usług.

4.5

TSG nie prowadzi dla Użytkowników doradztwa w zakresie podatków i/lub kwestii prawnych. Użytkownicy, którzy pragną uzyskać takie porady, winni zwrócić się do odpowiednich doradców i/lub władz w jurysdykcji, która obejmuje ich miejsce zamieszkania i/lub pobytu.

4.6

Dostęp do usług sieci telekomunikacyjnych i Internetu niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich jest całkowicie poza kontrolą TSG, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje, spowolnienia, ograniczenia lub inne braki w tym zakresie.

4.7

Użytkownik ma ukończone 18 lat i nie jest aktualnie dobrowolnie wykluczony z jakiegokolwiek innego internetowego lub mobilnego serwisu hazardowego oraz poinformuje Firmę bezzwłocznie, jeśli zdecyduje się na dobrowolne wykluczenie się z jakiegokolwiek serwisu oferującego usługi hazardowe.

4.8

Użytkownik podał prawdziwe i dokładne dane na temat swojego adresu zamieszkania oraz tożsamości (w tym narodowości).

4.9

Użytkownik nie znajduje się obecnie na żadnej liście osób, która powodowałaby zakaz prowadzenia przez TSG działalności czy podejmowania innych kontaktów biznesowych lub oferowania Użytkownikowi jakiejkolwiek Usługi.

4.10

Użytkownik nie jest objęty – ze względu na położenie geograficzne ani z innego powodu – zakazem otrzymywania środków od TSG.

4.11

W razie zidentyfikowania Użytkownika jako osoby opisanej w punktach 4.9 lub 4.10 TSG może bezzwłocznie zamknąć jego konto oraz zablokować dostęp do wszystkich Usług.

5. NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE
5.1

MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, programowania zwrotnego lub dezasemblowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób.

5.2

UŻYTEK OSOBISTY. Usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik ma prawo do stawiania zakładów wyłącznie dla własnej rozrywki. W żadnym wypadku Użytkownik nie ma prawa do korzystania ze swojego „konta pieniężnego” dla celów innych niż korzystanie z Usług. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia TSG pełnych i prawdziwych informacji oraz danych, a także do uaktualniania takich danych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.

5.3

PRZELEWY PIENIĘŻNE. Dostęp do usługi przelewu środków finansowych w TSG możliwy jest poprzez „Lobby”, czyli główne okno programu (po kliknięciu przycisku „Kasjer”, a następnie „Przelew do gracza”). Aby dokonać przelewu, Użytkownik musi wpisać kwotę transakcji i nazwę użytkownika, do którego chce przesłać pieniądze. Użytkownik musi pamiętać o tym, iż to jego obowiązkiem jest upewnienie się przed dokonaniem przelewu, kim jest jego odbiorca. Możliwość dokonywanie przelewów i jej ograniczenia będą okresowo, w miarę potrzeb, dostosowywane przez TSG do konkretnych Użytkowników.

Na potrzeby realizacji przelewu Flutter Group może zażądać od Użytkownika, w myśl umów licencyjnych i w zgodzie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, dostarczenia dokumentów potwierdzających dane osobowe (np. dowodu osobistego, wyciągów z konta bankowego czy rachunków za media). Procedura ta służy ochronie Użytkowników i pomaga zapobiegać wykorzystywaniu TSG czy innego podmiotu należącego do Flutter Group do prania pieniędzy lub popełniania innych oszustw.

Usługa przelewu prawdziwych pieniędzy obwarowana jest ponadto następującymi warunkami:

 1. TSG zastrzega sobie prawo do zablokowania dowolnego zlecenia transferu środków lub unieważnienia transferu w przypadku podejrzenia naruszenia dowolnego z postanowień niniejszej Umowy przez jego nadawcę lub odbiorcę.
 2. Użytkownik dokonujący przelewu przyjmuje do wiadomości, iż przesyłanie środków na inne konto może mieć na celu wyłącznie umożliwienie ich odbiorcy uczestnictwa w Grach na prawdziwe pieniądze i nie może być wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu.
 3. Użytkownik otrzymujący przelew przyjmuje do wiadomości, iż przesłane środki mogą być wykorzystywane wyłącznie do uczestnictwa w Grach na prawdziwe pieniądze, a nie w jakimkolwiek innym celu.
 4. Użytkownicy nie mogą wypłacić środków pochodzących bezpośrednio z transferu (zgodnie z zapisem w zamieszczonym powyżej punkcie c); wygrane pochodzące z Gier na prawdziwe pieniądze, w których udział opłacony był ze środków pochodzących z transferu, a które następnie wchodzą w skład wypłacanej kwoty, będą podlegały procesowi zatwierdzania zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami kontroli.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady realizacji transakcji finansowych i wymiany walut.

5.4

GRA W ZMOWIE. Zmowa pomiędzy Użytkownikami polegająca na zdradzaniu sobie nawzajem wartości swoich zakrytych kart w grach pokerowych lub realizowana dowolnymi innymi sposobami w ramach dowolnych oferowanych produktów jest surowo zabroniona. TSG zastrzega sobie, obok innych środków, prawo do ograniczania Użytkownikom możliwości zasiadania lub grania przy określonym stole lub w określonym turnieju, w tym zablokowania wybranym Użytkownikom możliwości gry przy tym samym stole lub w tym samym turnieju. Ponadto zastrzega sobie prawo uznania dowolnej zmowy między graczami (w tym Użytkownikami) lub jakiejkolwiek próby działania w zmowie za istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, uprawniające Firmę do zamknięcia konta Użytkownika, gdyby podejmował on lub próbował podejmować takie działania – bez względu na wynik takiej próby.

5.5

ZEWNĘTRZNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE GRACZA. TSG zabrania korzystania z zewnętrznych narzędzi wspomagających gracza (ang. external player assistance tools, dalej „Narzędzia EPA”), które zostały zaprojektowane tak, by dawać graczowi „nieuczciwą przewagę” nad przeciwnikami. TSG definiuje „Narzędzia EPA” jako programy komputerowe (inne niż Oprogramowanie), a także systemy nie opierające się na określonym oprogramowaniu (np. strony internetowe, usługi subskrypcji czy materiały fizyczne). TSG przyjmuje szeroki zakres definicji „nieuczciwej przewagi” w kontekście używania Narzędzi EPA – szczegóły publikowane są na stronie poświęconej zewnętrznym narzędziom i usługom (FAQ). Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, iż zakazane czynności obejmują między innymi uzyskiwanie lub gromadzenie informacji o innych graczach, poza tymi, które Użytkownik zdobył poprzez własne obserwacje dokonane podczas gry, a także pomoc, rady lub wskazówki dotyczące rozgrywki, uzyskiwane na bieżąco podczas gry i wykraczające poza zakres podstawowy.

5.6

AUTOMATYCZNI GRACZE (BOTY). Korzystanie ze sztucznej inteligencji, a w szczególności z „botów”, w powiązaniu z Usługami jest surowo zabronione. Wszystkie zagrania i działania Użytkownika w ramach korzystania z Usług muszą być dokonywane przez niego osobiście poprzez interfejs użytkownika dostępny podczas używania Oprogramowania i bez pomocy jakiejkolwiek formy sztucznej inteligencji.

5.7

PRZECIWDZIAŁANIE KORZYSTANIU Z EPA. Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez TSG czynności mających na celu wykrycie zakazanych Narzędzi EPA i uniemożliwienie korzystania z nich. Czynności te mogą obejmować, choć nie wyłącznie, badanie programów działających równolegle z Oprogramowaniem Firmy na komputerze Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie będzie podejmować prób ominięcia, zakłócenia lub zablokowania takich czynności, w tym m.in. nie będzie korzystać z zewnętrznego oprogramowania powodującego ich omijanie, zakłócanie lub blokowanie.

5.8

CHIP-DUMPING (PRZEKAZYWANIE ŻETONÓW). Chip-dumping (przekazywanie żetonów) ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik celowo przegrywa rozdanie pokerowe, by w ten sposób przekazać swoje żetony innemu Użytkownikowi. Dowolny Użytkownik, który zastosuje chip-dumping lub podejmie próbę przekazania w ten sposób żetonów innemu Użytkownikowi podczas gry lub uzyskania żetonów od innego Użytkownika, może zostać na stałe wykluczony i stracić możliwość korzystania z Usług, a jego Konto Stars może zostać bezzwłocznie zamknięte. W takich okolicznościach TSG nie ma obowiązku zwrócić Użytkownikowi jakichkolwiek pieniędzy, które znajdują się w danym momencie na koncie Stars Użytkownika.

5.9

NIEUCZCIWE DZIAŁANIA. W przypadku gdy TSG uzna, iż w trakcie korzystania z Usług lub dowolnych innych produktów, usług czy funkcji szeroko pojętego Flutter Group Użytkownik działał lub podjął próbę działania w sposób nielegalny, nieuczciwy, bezprawny lub niestosowny, w tym m.in. poprzez podejmowanie czynności wymienionych w punkcie 5 lub jakiekolwiek inne manipulowanie grą, lub też dokonywanie nielegalnych płatności, w tym m.in. korzystanie z kradzionej karty kredytowej, celowe obciążanie zwrotne konta lub pranie brudnych pieniędzy, TSG ma prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za właściwe, w tym m.in. do:

 1. bezzwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do Usług;
 2. poinformowania o tym innych spółek należących do Flutter Group;
 3. zamknięcia konta Użytkownika w TSG;
 4. konfiskaty pieniędzy z konta takiego Użytkownika;
 5. ujawnienia informacji o zaistniałej sytuacji (łącznie z tożsamością Użytkownika) instytucjom finansowym, odpowiednim organom i/lub osobom lub podmiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do otrzymania takich informacji;
 6. podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.
5.10

WYMIANA WALUT. Użytkownicy mogą na swoim PC lub Urządzeniu dokonywać za pośrednictwem Usług transakcji wymiany walut z użyciem środków trzymanych na swoim koncie Użytkownika („Funkcja wymiany walut”). We wszystkich transakcjach dokonanych za pomocą Funkcji wymiany walut stosowane będą aktualne kursy wymiany oferowane przez TSG dla tego typu transakcji. Będą one aktualizowane na bieżąco i możliwe są różnice kursowe w zależności od rodzaju transakcji i fluktuacji wartości walut. Użytkownicy przyjmują do wiadomości istnienie takich wahań kursowych i wpływu, jaki mogą one mieć na wartość posiadanych przez nich środków, przed skorzystaniem z Funkcji wymiany walut. TSG nie ponosi odpowiedzialności za zyski bądź straty poniesione przez Użytkownika korzystającego z Funkcji wymiany walut. Użytkownicy winni też być świadomi, że za wymianę walut dokonywaną za pośrednictwem Funkcji wymiany walut TSG stosuje marżę, którą, według własnego uznania, może znieść dla transakcji określonych typów. Marża może, na przykład, być zastosowana w razie wymiany walut związanej z wpłatami lub wypłatami, wewnętrznych przelewów miedzy kontami czy automatycznych przeliczeń, w przypadku gdy wymieniana waluta różni się od używanej w Grach na prawdziwe pieniądze. TSG może też, według własnego uznania, bez uprzedzenia usunąć lub wycofać obsługę danej waluty.

Wykorzystywanie Funkcji wymiany walut i/lub konta Użytkownika w celu dokonywania spekulacji walutowych lub handlu walutami jest surowo zabronione. W celu zapewnienia uczciwości w korzystaniu z Funkcji wymiany walut Firma ma prawo – według własnego uznania:

 1. odrzucić lub cofnąć dowolne transakcje wymiany walut dokonane za pomocą Funkcji wymiany walut;
 2. ograniczyć liczbę walut na koncie Użytkownika oraz kwot, które mogą być przeliczane z jednej waluty na inną przez danego Użytkownika;
 3. wymagać, by środki przechowywane na koncie Użytkownika i przeliczone za pomocą Funkcji wymiany walut na inną walutę zostały wykorzystane w Grach na prawdziwe pieniądze, zanim będzie można je wypłacić, przelać czy też wykorzystać w jakikolwiek inny sposób;
 4. po czasie nałożyć na transakcję wymiany walut marżę, którą wcześniej zniesiono.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady realizacji transakcji finansowych i wymiany walut.

5.11

ZAKAZ ARBITRAŻU. Wykorzystanie przez Użytkowników Serwisów i ich systemów do ułatwienia arbitrażu poprzez transakcje wymiany walut jest surowo zabronione. Gdy TSG uzna, że Użytkownik świadomie korzystał z wyżej wymienionych systemów dla osiągnięcia korzyści finansowych poprzez arbitraż, wszelkie jego zyski ulegną przepadkowi i zostaną odjęte od salda jego konta bez ostrzeżenia lub powiadomienia.

5.12

ZAKAZANE JURYSDYKCJE. TSG zabrania osobom przebywającym (również tymczasowo) lub zamieszkałym w określonych obszarach prawnych (włączając w to jurysdykcje, w których dane osoby winny grać zgodnie z obowiązującymi tam przepisami za pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonego, licencjonowanego programu do gry) dokonywania wpłat na konta Stars Użytkowników lub angażowania się w Gry na prawdziwe pieniądze („Zakazane jurysdykcje”). Osoby takie mogą jednak wypłacić posiadane na koncie środki. Dla uniknięcia wątpliwości określa się, że powyższe ograniczenia dotyczące angażowania się w grę na pieniądze na terenie Zakazanych jurysdykcji stosuje się również do mieszkańców i obywateli innych krajów, gdy znajdują się oni w Zakazanej jurysdykcji.

Każda próba obejścia ograniczeń w grze przez jakiekolwiek osoby znajdujące się w Zakazanej jurysdykcji stanowi naruszenie postanowień niniejszej Umowy. Jako próbę obejścia ograniczeń traktuje się m.in. manipulowanie danymi wykorzystywanymi przez TSG do identyfikacji lokalizacji graczy i dostarczanie Firmie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji na temat miejsca stałego zamieszkania lub obecnego miejsca pobytu. Podjęcie takich prób upoważni Firmę do poczynienia takich kroków, jakie uzna ona za stosowne, a w szczególności do konfiskaty środków z konta Stars Użytkownika.

5.13

RÓWNOLEGŁE LOGOWANIE. TSG surowo zabrania Użytkownikowi logowania się jednocześnie na więcej niż jedno konto przy tej samej puli graczy (czyli tym samym stole lub turnieju), bez względu na to czy ma wtedy miejsce gra na którymkolwiek z tych kont, czy też nie. Gdyby Użytkownik podjął lub próbował podjąć takie działania, TSG ma prawo zamknąć konto Użytkownika i skonfiskować przechowywane na nim środki (niezależnie od wyniku takiej próby).

5.14

W razie omyłkowego zasilenia konta Stars Użytkownika wygranymi, które mu się nie należą, czy to z powodu wystąpienia błędu technicznego, czy też ludzkiego, kwota pozostanie własnością Firmy i zostanie przez nią wycofana z konta Stars Użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich transakcji dokonanych za pomocą błędnie/omyłkowo przekazanych środków, w tym powiązanych wygranych, które zostały wypłacone w wyniku zaistnienia błędu. W celu wypełnienia takich zobowiązań Firma zastrzega sobie również prawo do zamrożenia i zatrzymania takich środków finansowych i potrącenia środków z kolejnych należnych Użytkownikowi wygranych. Jeśli przed wyjściem na jaw takiego błędu Użytkownik wypłaci nienależne mu środki, bez uszczerbku dla innych środków i działań dostępnych dla Firmy z mocy prawa, omyłkowo wypłacona kwota stanowić będzie należność Użytkownika wobec Firmy. W razie błędnego zasilenia konta Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym Firmy przez wysłanie wiadomości e-mail do działu obsługi klienta.

Użytkownikowi nie wolno nadużywać ani wykorzystywać błędów czy braków w oferowanych przez Firmę Serwisach czy Grach na prawdziwe pieniądze (poprzez dowolny Serwis). Gdyby Użytkownik dowiedział się o takich błędach lub brakach, winien bezzwłocznie poinformawać o nich Firmę. W razie niezastosowania się do niniejszego punktu i wykorzystania lub ujawnienia informacji na temat błędu czy braku Firma będzie uprawniona do skorzystania z wszelkich przewidzianych prawem środków ochrony.

6. ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW

Zasady i kryteria wypłacania pieniędzy z konta Stars Użytkownika zamieszczono w zasadach wypłaty środków. TSG zastrzega sobie prawo do zastosowania w dowolnym momencie dodatkowych kryteriów i warunków w zakresie oferowanych Użytkownikowi opcji wypłaty.

7. OBRAŹLIWE WYPOWIEDZI LUB TREŚCI

Użytkownikowi zakazuje się podczas korzystania z Usług zamieszczania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, rasistowskich, obscenicznych, oszczerczych, obraźliwych treści, pogróżek lub innych materiałów, których publikacja może się wiązać z naruszeniem przepisów prawa lub które powszechnie uważane są za obraźliwe, za pośrednictwem funkcji rozmów, w awatarze lub w korespondencji skierowanej do personelu TSG lub Flutter Group.

8. NARUSZENIE PRZEPISÓW
8.1

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw przysługujących TSG, w tym w ogólności przepisów zawartych w punkcie 10.3, w przypadku naruszenia przez Użytkownika w całości lub części postanowień niniejszej Umowy, w tym m.in. zaistnienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:

 1. Użytkownik posiada więcej niż jedno aktywne konto do gry w serwisach „PokerStars”, „PokerStars Casino”, „PokerStars Sports” i „Full Tilt”;
 2. imię i nazwisko na koncie Użytkownika w TSG nie jest zgodne z danymi osobowymi na karcie kredytowej używanej do wpłat na to konto;
 3. Użytkownik dostarczył TSG podczas rejestracji w Usługach błędne lub nieprawdziwe dane;
 4. Użytkownik został objęty ograniczeniami, które powodują obejmujący TSG zakaz prowadzenia z nim interesów lub oferowania jakichkolwiek usług finansowych;
 5. Użytkownik nie osiągnął wieku uprawniającego do korzystania z Usług;
 6. Użytkownik przebywa w jurysdykcji, w której korzystanie z Usług jest prawnie zabronione;
 7. Użytkownik umożliwił lub zezwolił (umyślnie lub nieumyślnie) komuś innemu na korzystanie ze swojego Konta Stars;
 8. Użytkownik dokonał obciążeń zwrotnych, odrzucił lub anulował jakąkolwiek dokonaną przez siebie w związku z korzystaniem z Usług płatność;
 9. Użytkownik, korzystając z Usług, dopuścił się oszustwa, włączając w to naruszenie jakichkolwiek postanowień z punktów 5 lub 10.15;
 10. Użytkownik podczas uczestnictwa w promocji lub korzystania z oferty był w stanie zagwarantować sobie wygraną lub zysk bez ryzyka lub z minimalnym ryzykiem;
 11. Użytkownik korzysta z Serwisu, Usług lub swojego Konta Stars w złej wierze;
 12. Użytkownik narusza postanowienia punktu 7 poprzez wypowiedzi na czacie, które zawierają treści o charakterze erotycznym lub obraźliwym, w tym nacechowane fanatyzmem, rasizmem, nienawiścią lub wulgarne.

TSG zastrzega sobie, w nieograniczony sposób, według własnego uznania, prawo do podjęcia takich czynności, jakie uzna za stosowne, w tym wypowiedzenia niniejszej Umowy i dowolnej innej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a dowolnym innym członkiem Flutter Group, bezzwłocznego zablokowania dostępu do Usług lub do jakichkolwiek innych usług oferowanych przez Flutter Group, zamknięcia konta Użytkownika w Serwisach lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Flutter Group, konfiskaty lub zatrzymania pieniędzy z konta Użytkownika w Serwisach lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Flutter Group lub do podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi. Naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy będzie traktowane jak naruszenie wszystkich pozostałych porozumień pomiędzy Użytkownikiem a członkiem Flutter Group.

8.2

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić TSG, wszystkie inne spółki należące do Flutter Group oraz ich udziałowców, dyrektorów i pracowników z konieczności zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom i żądaniom oraz z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej i wszelkie inne opłaty, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:

 1. naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
 2. naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich;
 3. korzystania z Usług przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) za jego zgodą lub bez niej.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1

W żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, TSG ani żaden inny członek Flutter Group czy licencjodawca (z uwzględnieniem Zewnętrznych dostawców) nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym m.in. szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z Usług, nawet jeśli TSG lub odnośny członek Flutter Group dysponowali wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód.

9.2

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności TSG za: (a) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

10. BEZPIECZEŃSTWO I KONTO UŻYTKOWNIKA
10.1

Użytkownikowi wolno posiadać tylko jedno konto Stars służące do gry w serwisach „PokerStars”, „PokerStars Casino”, „PokerStars Sports” i „Full Tilt” i powinien on korzystać z Usług wyłącznie za pośrednictwem takiego jedynego konta. Zakładanie przez Użytkownika kolejnych kont do gry w tych Serwisach jest zabronione. W przypadku, gdy TSG dowie się o założonych przez Użytkownika dodatkowych kontach, może je zamknąć bez uprzedzenia i skonfiskować przechowywane na nich środki.

10.2

Każdy Użytkownik posiada dostęp do swojego konta Stars za pośrednictwem kombinacji niepowtarzalnego pseudonimu (zwanego dalej „Nazwą Użytkownika”), niepowtarzalnego i tajnego hasła (zwanego dalej „Hasłem”) oraz – opcjonalnie – innej numerycznej metody uwierzytelniania, którą wybrać może sam Użytkownik (Nazwa Użytkownika, Hasło i inny sposób uwierzytelniania zwane dalej będą łącznie „Identyfikatorami Logowania”). Użytkownik jest zobowiązany wybrać swoją Nazwę Użytkownika i Hasło zgodnie z odpowiednimi zasadami.

10.3

Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania, których nie wolno mu nikomu ujawniać. Użytkownikowi nie wolno również zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług za pośrednictwem jego konta Stars.

10.4

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swoich Identyfikatorów Logowania zawsze w tajemnicy i poufności oraz do podjęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z jego Identyfikatorów Logowania przez nieupoważnione osoby, a użycie ich zawsze traktowane będzie jako korzystanie z konta przez samego Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

10.5

Jeśli Użytkownik korzysta z karty kredytowej lub debetowej, imię i nazwisko właściciela widniejące na takiej karcie MUSZĄ być takie same, jak imię i nazwisko podane przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisach. TSG zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, jeżeli warunek ten nie jest spełniony. W razie zablokowania przez TSG konta w wyżej wymienionych okolicznościach, Użytkownik winien skontaktować się z obsługą klienta w sprawie szczegółów procesu weryfikacji. Wypłaty z konta Stars dokonywane przelewem bankowym lub czekiem będą wypłacane wyłącznie w przypadku zgodności danych osobowych z tymi, które zostały podane przy rejestracji konta Stars w Serwisach.

10.6

AKTUALIZACJA DANYCH PŁATNOŚCI. Aktualizacja lub uzupełnianie dodatkowych danych potrzebnych przy płatnościach mogą być dokonywane wyłącznie poprzez dział obsługi klienta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z warunkami, na których płatności są akceptowane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznawanie się z wszelkimi zmianami.

10.7

AKTYWACJA. W celu dokonania aktywacji konta Stars każdy z Użytkowników może otrzymać na swój zarejestrowany adres mailowy specjalny e-mail aktywacyjny. Gdy proces aktywacji konta nie jest jeszcze zakończony, TSG zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkiej aktywności na koncie do momentu zweryfikowania danych.

10.8

Użytkownik nie może stawiać za pośrednictwem Usług kwot wyższych, niż wynosi suma pieniędzy na jego koncie Stars.

10.9

Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot należnych Firmie. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych i/lub nie odrzucać ani nie anulować jakiejkolwiek płatności dokonanej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Firmie wszelkie kwoty należne z tytułu zaistnienia obciążeń zwrotnych, odmowy lub anulowania dokonanych przez Użytkownika płatności oraz pokryć straty poniesione z tego tytułu przez Firmę.

Firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wypłacalności i tożsamości Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych agencji lub serwisów kredytowych, wykorzystując dane przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji w Usługach zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Zewnętrzne agencje i serwisy kredytowe mogą zachować zapis tych informacji, ale nie wykorzystają ich w żadnym innym celu.

10.10

Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznych systemów obsługi elektronicznych płatności i/lub z usług instytucji finansowych do obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika i na jego rzecz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.

10.11

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli jego konto Stars jest „aktywne” (czyli Użytkownik logował się na nie w ciągu 12 ostatnich miesięcy), pieniądze zdeponowane przez niego na tym koncie będą przechowywane w jego imieniu na rachunku powierniczym i traktowane jako „Wpłaty Użytkownika”. Jeżeli konto Stars Użytkownika jest „nieaktywne” (czyli Użytkownik nie logował się na nie w ciągu 12 ostatnich miesięcy), pieniądze zdeponowane przez niego na tym koncie Stars przestaną być „Wpłatami Użytkownika” i nie będą przechowywane na rachunku powierniczym, tylko zostaną udostępnione do bezzwłocznego wypłacenia lub wykorzystania w ramach Usług w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, gdy Użytkownik zaloguje się na konto Stars, a środki zostaną automatycznie przekwalifikowane na „Wpłaty Użytkownika”.

Jeżeli konto Stars Użytkownika z dodatnim saldem pozostanie nieczynne lub nieaktywne i przez okres przekraczający trzydzieści (30) miesięcy z rzędu nie zostanie na nim dokonana żadna transakcja, Firma podejmie próbę skontaktowania się z takim Użytkownikiem w sprawie zwrotu środków znajdujących się na koncie i przypomnienia mu o konsekwencjach tego faktu co najmniej trzydzieści (30) dni przed tym, jak konto Stars stanie się nieaktywne. Jeśli Firma nie otrzyma od Użytkownika odpowiedzi, jego konto zostanie uznane za „nieaktywne” zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych i zgodności z przepisami (ang. Gaming Authorisations and Compliance Directive) wydanej przez Maltańską Komisję ds. Gier (ang. Malta Gaming Authority) i Firma zastrzega sobie prawo do obciążania nieaktywnego konta opłatą, gdy stan ten (brak aktywności i dodatnie saldo) będzie się utrzymywał, bez uszczerbku dla praw Użytkownika w odniesieniu do nieaktywnych kont na mocy tej dyrektywy.

10.12

Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnym czasie bez uprzedzenia Użytkownika. Środki znajdujące się na koncie Użytkownika w chwili jego zamknięcia zostaną przekazane na kartę kredytową / rachunek bankowy zarejestrowany na tego Użytkownika, chyba że zasilenie takie jest zakazane w świetle obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych.

10.13

Firma może zamknąć konto Użytkownika zgodnie z punktem 9.1.

10.14

Użytkownik w dowolnym momencie może zlecić zamknięcie swojego konta Stars, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jeżeli Firma oceni, że ponowne otwarcie Konta Stars Użytkownika nie byłoby uzasadnione, zostanie ono – wedle jej uznania – zamknięte na stałe.

10.15

Użytkownikom surowo zabrania się wykorzystywania Usług na potrzeby dokonywania jakiegokolwiek rodzaju nielegalnych przelewów środków pieniężnych. Użytkownikom nie wolno korzystać z Usług do podejmowania jakichkolwiek nielegalnych czy niezgodnych z prawem działań lub dokonywania zabronionych transakcji (w tym prania pieniędzy) w świetle praw obowiązujących w obejmującej ich jurysdykcji. Jeśli Firma poweźmie podejrzenie, że Użytkownik może być lub był zaangażowany w działalność nieuczciwą, nielegalną lub niewłaściwą – a w szczególności w pranie brudnych pieniędzy – lub prowadzącą do innego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, dostęp Użytkownika do Usług zostanie natychmiast zamknięty i/lub Konto Stars Użytkownika zostanie zablokowane. Jeśli Konto Stars Użytkownika zostanie zamknięte lub zablokowane w takich okolicznościach, Firma zwróci Użytkownikowi tylko te środki, które mogą się w danym momencie znajdować na jego Koncie Stars, zgodnie z obowiązującymi na Malcie przepisami ustawowymi, wykonawczymi, wytycznymi i procedurami wykonawczymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i w zakresie dozwolonym przez te przepisy, w stopniu mającym zastosowanie do podejrzewanego wykroczenia. Ponadto Firma będzie uprawniona do poinformowania stosownych władz, innych dostawców usług online oraz banków, wystawców kart kredytowych, firm realizujących elektroniczne płatności oraz innych instytucji finansowych o tożsamości takiego Użytkownika oraz podejrzewanych nielegalnych, nieuczciwych i niewłaściwych działaniach, a Użytkownik będzie w pełni współpracować z Firmą w sprawach dotyczących badania takiej działalności. TSG, jako firma zarejestrowana na Malcie, podlega maltańskim przepisom zapobiegającym praniu pieniędzy.

10.16

Zasady i procedury obejmujące Użytkowników podlegających samowykluczeniu są określone na stronie poświęconej odpowiedzialnej grze w Serwisach.

10.17

Ważna informacja dla osób, których miejscem zamieszkania lub stałego pobytu są Niemcy. Gdy klient, którego miejscem zamieszkania lub stałego pobytu jest Republika Federalna Niemiec, wygrywa zakład, rozliczenie tego zakładu zostaje następnie skorygowane przez potrącenie pięciu procent (5%) wygranej kwoty (wsteczna redukcja kursu).

10.18

Jeśli do płatności Użytkownika związanych z korzystaniem przez niego z Usług ma zastosowanie VAT, GST, QST, HST lub inny podatek tego rodzaju, zwany dalej „Podatkiem od Sprzedaży”, płatności takie są traktowane jako zawierające wszelkie Podatki od Sprzedaży.

11. ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE
11.1

Oprogramowanie zawiera aplikacje osób trzecich, w tym program do gier kasynowych udostępniany Firmie na podstawie licencji udzielanych przez różne osoby trzecie, program opracowany przez OpenSSL Project do użytku w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga; program ungif napisany przez Erica S. Raymonda; program PSTCollectionView napisany przez Petera Steinbergera i oprogramowanie do fontów prawnie zastrzeżone na rzecz licencjodawcy lub jego dostawców i podlegające prawom autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych jurysdykcji (to wszystko – wraz z programami pochodzącymi od Zewnętrznych dostawców – zwane jest dalej łącznie „Licencjonowanym oprogramowaniem”).

11.2

W celu udostępnienia Użytkownikowi określonych Gier na prawdziwe pieniądze może być konieczne zaoferowanie mu Licencjonowanego oprogramowania od Zewnętrznych dostawców. Zewnętrzni dostawcy takiego oprogramowania mogą wymagać od Użytkownika wyrażenia zgody na dodatkowe warunki regulujące korzystanie z ich produktów, w tym zasad poszczególnych dostawców dotyczących Gier na prawdziwe pieniądze. Takie dodatkowe regulaminy osób trzecich są dostępne w poszczególnych Grach na prawdziwe pieniądze i Użytkownik powinien się z nimi zapoznać oraz zaakceptować je przed skorzystaniem z danego zewnętrznego Licencjonowanego oprogramowania. Dalsze korzystanie z takich Gier na prawdziwe pieniądze lub uzyskiwanie dostępu do dowolnego obszaru Usług, w którym Użytkownik został poinformowany przez Firmę o obowiązywaniu regulaminu firmy zewnętrznej, jest równoznaczne z zaakceptowaniem takiego regulaminu i stosowaniem się do jego postanowień. Jeśli Użytkownik nie akceptuje warunków zewnętrznej firmy, nie może korzystać z odnośnego Licencjonowanego oprogramowania. Użytkownikowi nie wolno ingerować w aplikację, modyfikować jej ani odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania dostarczonego mu przez Firmę lub osobę trzecią. Zakaz ten obejmuje zarówno Licencjonowane oprogramowanie, jak i każde inne.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zewnętrznego Licencjonowanego oprogramowania, a w szczególności nie składa żadnego rodzaju oświadczeń ani zapewnień względem zgodności zewnętrznych produktów hazardowych z odnoszącymi się do nich regulaminami lub zasadami gry. Wszystko to należy do odpowiedzianości i zobowiazań odnośnego Zewnętrznego dostawcy.

11.3

Korzystanie przez Użytkownika z Licencjonowanego oprogramowania podlega też wszystkim warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy.

11.4

Licencjonowanego oprogramowania nie wolno zmieniać, modyfikować ani wydzielać z Oprogramowania.

11.5

Użytkownik ograniczony jest do „użytkowania wewnętrznego” Licencjonowanego oprogramowania, co oznacza korzystanie z niego wyłącznie w ramach zwykłych działań Użytkownika na wewnętrzny użytek firmowy lub osobisty, a nie do dalszej odsprzedaży, udzielania sublicencji lub dystrybucji. „Zwykłe działania na wewnętrzny użytek firmowy” oznaczają (dla Użytkownika, który jest podmiotem) wykorzystanie Licencjonowanego oprogramowania przez takiego Użytkownika, jego pracowników lub upoważnionych przedstawicieli w normalnej, zwykłej wewnętrznej działalności biznesowej. „Zwykłe działania na użytek osobisty” oznaczają (dla Użytkownika, który jest osobą fizyczną) wykorzystanie Licencjonowanego oprogramowania przez takiego Użytkownika lub jego domownika na wewnętrzne, osobiste potrzeby. Wszyscy tacy pracownicy, przedstawiciele i domownicy powinni zostać zapoznani przez Użytkownika z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

11.6

Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach Licencjonowanego oprogramowania, są zastrzeżone.

11.7

Oprogramowanie OpenSSL Toolkit, ungif, PSTCollectionView i kryptograficzne zostało dostarczone przez OpenSSL Project, Erica S. Raymonda, Petera Steinbergera i Erica Younga jako gotowy produkt, bez gwarancji (ang. „as is”) i jakiekolwiek wyrażone lub dorozumiane gwarancje, w tym m.in. dorozumiane gwarancje użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, nie są udzielane. W żadnym przypadku OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger ani ich współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe lub wynikowe szkody (w tym m.in. nabywanie towarów lub usług zastępczych; utratę możliwości użytkowania, utratę danych, zysków bądź zakłócenie działalności) niezależnie od przyczyny i zasady odpowiedzialności, czy to wynikającej z umowy, z całkowitej odpowiedzialności, czy z czynu niedozwolonego (m.in. zaniedbania), powstałe w dowolny sposób w związku z korzystaniem z OpenSSL Toolkit, programu ungif, PSTCollectionView oraz oprogramowania kryptograficznego, nawet jeśli zostali oni powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

12. SPORY/WSPARCIE

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie historycznych zapisów każdej Gry na prawdziwe pieniądze na serwerach TSG. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy układem kart wyświetlonym na komputerze Użytkownika a zapisem Gry na prawdziwe pieniądze na serwerze TSG wiążący jest ten ostatni. Użytkownik zgadza się, że narzędzia „podręczne zapisy rozdań” (ang. „Instant Hand History”) oraz „odtwarzacz rozdań” (ang. „Hand Replayer”) w Oprogramowaniu nie stanowią oficjalnego zapisu przebiegu rozdania.

W przypadku gdy Użytkownik chce złożyć skargę lub zapytanie do działu obsługi klienta, może on skorzystać z formularza kontaktowego (znajdującego się w rozwijanym menu „Pomoc” w programie do gry TSG) lub wysłać e-mail do tego działu, a przedstawiciel Firmy zapewni przekazanie skargi lub zapytania do właściwego zespołu specjalistów.

Jeśli Użytkownik będzie niezadowolony z rozwiązania spornej kwestii przez zespół obsługi klienta, może skontaktować się z zewnętrznym organem rozstrzygającym takie spory, czyli eCOGRA (eCommerce Online Gaming Regulation and Assurance), poprzez ich stronę.

Sprawę można również zgłosić do podlegającej UE platformy „Internetowe rozstrzyganie sporów”. Szczegółowe informacje, wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu składania skarg, dostępne są na ich stronie. W ramach tego procesu konieczne będzie podanie adresu e-mail Firmy, który można znaleźć tutaj.

W przypadku niezadowolenia z decyzji alternatywnego podmiotu rozstrzygającego spory można kontaktować się z zespołem obsługi gracza Maltańskiej Komisji ds. Gier (Malta Gaming Authority / MGA) za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail lub klikając tutaj.

Po wydaniu orzeczenia przez eCOGRA, internetową platformę rozstrzygania sporów UE, lub MGA dotyczącego zakładów wnoszonych w Exchange, Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia według własnego uznania odpowiednich działań, które mogą obejmować między innymi następujące opcje: (a) cofnięcie rozliczenia dla wszystkich zakładów w odnośnej kategorii oraz – w razie potrzeby – dokonanie korekty na kontach klientów; lub (b) wypłacenie na rzecz każdego klienta, który postawił zakład w danej kategorii, jego „wyniku netto”, jeśli klient taki miałby lepszy wynik, gdyby zakład został rozstrzygnięty zgodnie z zaleceniami decydenta (na przykład, gdyby klient wygrał więcej pieniędzy przy takim rozliczeniu, wypłacona zostanie różnica pomiędzy już otrzymaną kwotą po rozliczeniu zakładu a kwotą, jaką by zyskał, gdyby zakład został rozliczony zgodnie z zaleceniem).

13. POPRAWKI

TSG może sporadycznie aktualizować lub modyfikować warunki niniejszej Umowy w całości lub częściowo. Firma poinformuje Użytkowników o istotnych zmianach w niniejszej Umowie za pośrednictwem Serwisów lub inną drogą przed ich wejściem w życie, a Użytkownicy będą zobowiązani do wyraźnego zaakceptowania takich zmian, by móc nadal korzystać z Usług, a modyfikacje te wejdą w życie od razu po wyrażeniu zgody przez Użytkowników. Zachęca się Użytkowników do regularnego odwiedzania stron Serwisów w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy dalej pozostają w mocy. Dalsze użytkowanie Serwisów przez Użytkownika jest równoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.

14. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa TSG do wszczęcia postępowania przeciwko Uczestnikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące. Te postanowienia obowiązują bez uszczerbku dla praw przysługujących Użytkownikowi jako klientowi w świetle bezwzględnie wiążących przepisów Unii Europejskiej lub praw zastępczych.

15. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone.

16. CESJA

TSG zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

17. KASYNOWY ZWROT DO GRACZA

Oferta kasynowa objęta jest ustawowym wymogiem zapewnienia minimalnego średniego współczynnika wypłat. Gracze mogą zapoznać się ze współczynnikami dla poszczególnych gier, sprawdzając wartości RTP podane przez dostarczyciela tych gier. Termin zwrot dla gracza lub RTP odnosi się do relacji pomiędzy stawkami a wygranymi. Opiera się on na ustawieniach losowego generatora liczbowego i wynikach uzyskiwanych w długiej perspektywie czasowej oraz uśrednionych liczbach. TSG zapewnia średnie minimum RTP dla gier kasynowych w wysokości 92% w perspektywie jednego roku.

18. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
18.1

Żadne zrzeczenie się przez TSG roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym również zaniechanie przez TSG żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowienia lub innych postanowień niniejszej Umowy.

18.2

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim ani innych świadczeń na rzecz osób trzecich nie będących stronami niniejszej Umowy, z wyjątkiem firm wchodzących w skład Flutter Group oraz Zewnętrznych dostawców.

18.3

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje – ani nie powinno być tak interpretowane – ustanowieniem pomiędzy Firmą a Użytkownikiem spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa ani też joint venture.

18.4

Niniejsza Umowa zawiera całość ustaleń pomiędzy firmą a Użytkownikiem dotyczących Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy Firmą a Użytkownikiem.

18.5

Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pełnych i prawdziwych danych w ramach wszelkich informacji wymaganych przez Firmę w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług – zawsze zgodnie z warunkami określonymi w zasadach ochrony prywatności.

18.6

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy przetłumaczonymi wersjami niniejszej Umowy i/lub dokumentów, o których w niej mowa (w zależności od przypadku), wersją obowiązującą jest wersja angielska Umowy i/lub wspomnianych dokumentów.

Copyright © 2022 Rational Intellectual Holdings Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do oprogramowania PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger. 

W odniesieniu do oprogramowania ungif:
dystrybucja GIFLIB – Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond.

Z TSG można kontaktować się za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Wersja 15.8 umowy licencyjnej dla użytkowników oprogramowania TSG Interactive Gaming Europe Limited.

Obowiązuje od kwietnia 2022 r.

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH OBEJMUJĄCA GRY NA WIRTUALNE PIENIĄDZE

Przed rozpoczęciem korzystania z usług lub produktów Stars Mobile Limited użytkownik (dalej zwany Użytkownikiem”) zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej dla użytkowników indywidualnych obejmującej gry na wirtualne pieniądze („Umowa”). Umowa stanowi prawnie wiążące porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Stars Mobile Limited (określaną dalej jako „Stars Mobile lubFirma”).

Stars Mobile oferuje Użytkownikom serwisów znajdujących się na stronach: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com i www.fulltilt.com („Serwisy”) gry pokerowe i kasynowe „na fikcyjne/wirtualne pieniądze” / „bezpłatne” („Gry na wirtualne pieniądze”). Zasady udziału Użytkowników w Grach na Wirtualne Pieniądze znajdują się poniżej.

Użytkownik powinien też zapoznać się z zasadami ochrony prywatności, informacjami o plikach cookie, zasadami pokera, regulaminem Home Games, regulaminem Stars Rewards, a także z innymi publikowanymi okresowo na stronach Serwisów przepisami, warunkami, zasadami i regulaminami odnoszącymi się do gier, promocji i ofert dostępnych w Serwisach, które również stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy wraz z innymi postanowieniami, o których Użytkownik może być w miarę potrzeb informowany.

Kliknięcie „Wyrażam zgodę” podczas procesu instalacji oprogramowania oraz korzystanie z Oprogramowania (zdefiniowanego poniżej) oznacza przyjęcie warunków określonych w niniejszej Umowie, zasadach ochrony prywatności, informacjach o plikach cookie, zasadach pokera oraz regulaminie Home Games wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie oraz w nich samych.

Dla celów niniejszej Umowy definicja terminu „Oprogramowanie” obejmuje każdy program udostępniany Użytkownikowi przez Firmę, bez względu na rodzaj medium oraz to, czy program jest pobierany przez Użytkownika na jego urządzenie, czy też nie. A zatem „Oprogramowanie” obejmuje program Stars Mobile, który można pobrać na komputer osobisty lub laptop („PC”) ze stron: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com,  www.fulltilt.com; program udostępniany z poziomu stron: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com i www.fulltilt.com; a także aplikacje mobilne Stars Mobile do pobrania lub udostępniane Użytkownikowi końcowemu na jego urządzeniu (a w szczególności na telefonie komórkowym, palmtopie, tablecie czy dowolnym innym rodzaju urządzenia przenośnego już istniejącym lub mogącym powstać w przyszłości) („Urządzenie”) oraz każde Oprogramowanie pomocnicze (czy to umieszczane na stronie czy na serwerze/klienckie).

1. UDZIELENIE LICENCJI / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.1

Na warunkach zawartych w niniejszej Umowie Stars Mobile udziela Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, osobistego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu i odwoływalnego prawa do zainstalowania i użytkowania Oprogramowania na Komputerze lub Urządzeniu, odpowiednio do przypadku, w celu uzyskania dostępu do serwerów Stars Mobile oraz brania udziału w dostępnych Grach na wirtualne pieniądze (Oprogramowanie i Gry na wirtualne pieniądze będą dalej łącznie zwane „Usługami”).

1.2

Stars Mobile udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie do użytku prywatnego. Usługi nie są przeznaczone dla osób: (I) poniżej 18 roku życia; (II) niepełnoletnich na mocy przepisów w lokalnej jurysdykcji; a także (III) łączących się z Serwisami z krajów, w których jest to prawnie zabronione. Stars Mobile nie ma możliwości sprawdzania legalności Usług w każdej jurysdykcji, zatem weryfikacja sytuacji prawnej i sprawdzenie, czy korzystanie z Usług jest legalne w danym regionie, pozostaje obowiązkiem Użytkownika.

1.3

Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika w dowolnym momencie okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek w celu sprawdzenia, czy z Usług nie korzystają osoby niepełnoletnie. Firma zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika i odebrania mu czasowo lub bezterminowo możliwości korzystania z Usług, jeśli nie dostarczy on satysfakcjonującego dokumentu potwierdzającego wiek lub zaistnieje podejrzenie, iż Użytkownik jest niepełnoletni.

1.4

W celu zweryfikowania tożsamości, adresu zamieszkania, wieku i/lub źródła pochodzenia środków Użytkownika oraz spełnienia zobowiązań prawnych Firmy może ona sporadycznie wymagać dostarczenia jego danych osobowych i/lub dokumentów (takich jak kopia paszportu, potwierdzenie adresu zamieszkania czy dane metod płatności). Informacje na temat sposobów wykorzystania danych osobowych znajdują się w zasadach ochrony prywatności.

1.5

Flutter Group oraz licencjodawcy (w tym Zewnętrzni dostawcy) są jedynymi posiadaczami praw do Oprogramowania i jego kodu, struktury i organizacji, w tym praw autorskich, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej oraz innych praw. Nie zezwala się – w granicach wytyczonych przez obowiązujące przepisy – na:

 1. kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie, programowanie zwrotne, dekompilację, dezasemblację, modyfikację ani tłumaczenie Oprogramowania, ani też na podejmowanie jakichkolwiek prób dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania w celu stworzenia pochodnych produktów na jego podstawie lub w jakimkolwiek innym celu;
 2. sprzedawanie, przekazywanie, udzielanie sublicencji, przenoszenie, dystrybuowanie ani dzierżawienie Oprogramowania;
 3. udostępnianie Oprogramowania osobom trzecim poprzez sieć komputerową lub w jakikolwiek inny sposób;
 4. eksportowanie Oprogramowania do innego kraju (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej);
 5. korzystanie z Oprogramowania w sposób zabroniony przez odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze.

Każdy z wymienionych powyżej przypadków traktowany będzie jako „Nielegalne wykorzystanie”.

Flutter Group oraz licencjodawcy (w tym Zewnętrzni dostawcy) zastrzegają sobie wszelkie prawa wyrażone w sposób dorozumiany lub inny, które nie są wyraźnie przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, i zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści powiązane z Oprogramowaniem.

Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki spowodowane przez Nielegalne wykorzystanie przez niego Oprogramowania. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Stars Mobile o każdym przypadku Nielegalnego wykorzystania Oprogramowania przez dowolną osobę, o którym się dowie, oraz do udzielenia Stars Mobile uzasadnionej pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia w świetle dostarczonych przez Użytkownika informacji w tym zakresie.

1.6

Nazwy „Stars Mobile”, „PokerStars”, „PokerStars Casino” i „Full Tilt”, nazwy domen „pokerstars.eu”, „pokerstarscasino.eu”, „fulltilt.eu”, „pokerstars.com”, „pokerstarscasino.com”, „fulltilt.com”, „fultiltmobile.com” i „pokerstarsmobile.com”, a także dowolne inne znaki handlowe, firmowe, nazwy firmowe i nazwy domen używane okresowo przez Flutter Group w Serwisach i Oprogramowaniu (zwane dalej „Znakami handlowymi”) są zastrzeżonymi znakami handlowymi, firmowymi, nazwami firmowymi i nazwami domen Flutter Group i licencjodawców (w tym Zewnętrznych dostawców), a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do tych Znaków handlowych. Ponadto cała zawartość stron i Serwisów, w tym między innymi Oprogramowanie, ilustracje, obrazki, elementy graficzne, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, dźwięki i teksty (zwane dalej „Zawartością Serwisu”), jest własnością Flutter Group i licencjodawców (w tym Zewnętrznych dostawców), i jest chroniona prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej lub innymi przepisami prawa. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez korzystanie z Usług oraz Serwisów nie zyskuje żadnych praw do Zawartości Serwisu i/lub Znaków handlowych ani ich części. W żadnych okolicznościach nie ma on prawa do wykorzystania Zawartości Serwisu ani Znaków Handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

Ponadto Użytkownik zgadza się nie czynić niczego, co naruszałoby (realnie lub potencjalnie) prawa, w tym prawa własności intelektualnej, posiadane przez Flutter Group i licencjodawców (w tym Zewnętrznych dostawców) do Oprogramowania, Znaków handlowych lub Zawartości Serwisu. Użytkownik nie będzie też robić niczego, co mogłoby zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji Stars Mobile, Flutter Group w ogólności oraz wszystkich pracowników, dyrektorów, urzędników i konsultantów Firmy.

1.7

Użytkownik zapewnia, że żadne nazwy ani obrazy używane przez niego w ramach Serwisów lub Usług (na przykład nazwa użytkownika i awatar) nie naruszają praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw osób trzecich. Użytkownik niniejszym udziela Flutter Group na jej rzecz ważnej na całym świecie nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od opłat, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie takich nazw i obrazów w dowolnym celu związanym z Serwisami lub Usługami, z zastrzeżeniem warunków określonych w „zasadach ochrony prywatności”.

LICENCJA NA ELEMENTY WIRTUALNE

1.8

Gry na wirtualne pieniądze mogą zawierać wirtualne żetony i/lub inne używane w nich wirtualne elementy (dalej łącznie zwane „Wirtualnymi elementami”). W zależności od Gry na wirtualne pieniądze Użytkownik może „zdobywać” Wirtualne elementy poprzez grę i/lub „kupować” je, wchodząc na właściwe strony do ich nabywania i przeprowadzając niezbędne transakcje. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadzasz się, że te terminy ze „świata rzeczywistego” używane są w znaczeniu metaforycznym i nie przyznają mu praw ani tytułów do takich Wirtualnych elementów (czy to „zdobytych” poprzez Grę na wirtualne pieniądze, czy „kupionych” od Stars Mobile). Żadna „wirtualna waluta” ani inne wirtualne saldo znajdujące się na koncie Użytkownika nie stanowi rzeczywistego salda ani nie odzwierciedla realnej wartości, a jedynie wyznacza zakres licencji Użytkownika na wykorzystanie właściwych Wirtualnych elementów w grze.

1.9

Wirtualne elementy przeznaczone są wyłącznie do użytku w grze. Użytkownikowi nie wolno udzielać sublicencji, kupować, sprzedawać ani przelewać Wirtualnych elementów za cokolwiek posiadającego realną wartość poza Grą na wirtualne pieniądze (ani podejmować jakichkolwiek prób w tym kierunku). Wszystkie takie działania czy próby ich dokonania są zakazane i nieważne, i mogą skutkować zamknięciem konta Użytkownika. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Stars Mobile może wszcząć kroki prawne wobec Użytkownika z powodu jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez taki transfer Wirtualnych elementów poza Gry na wirtualne pieniądze lub próbę jego dokonania.

1.10

Po zakupieniu przez Użytkownika licencji na wykorzystanie w grze Wirtualnych elementów Stars Mobile może wysłać mu e-mail z potwierdzeniem danych zamówienia. Należy bezzwłocznie sprawdzić ich poprawność i zachować kopię wiadomości do wglądu w przyszłości. Wszelkie pytania należy kierować do działu obsługi klienta. Stars Mobile zachowuje zapisy transakcji, co umożliwi odpowiedzi na wszystkie pytania.

1.11

Stars Mobile może w dowolnym momencie dokonać zmiany cen Wirtualnych elementów.

1.12

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Wirtualne elementy nie będą mogły zostać wykorzystane w razie (a) wycofania z dowolnego powodu danej Gry na wirtualne pieniądze lub (b) wycofania z dowolnego powodu danego Wirtualnego elementu. Stars Mobile dołoży starań, aby powiadomić Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o wycofywaniu Gry na wirtualne pieniądze / Wirtualnego elementu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Stars Mobile nie uprzedzi o tym Użytkownika, będzie on uprawniony do zwrócenia się do Stars Mobile o zwrot niewykorzystanych Wirtualnych elementów „zakupionych” przez niego za prawdziwe pieniądze (nie tych „zdobytych” poprzez grę), ale tylko w przypadku gdy wycofanie danej Gry na wirtualne pieniądze / Wirtualnego elementu miało na to wpływ. Jednak w razie powiadomienia Użytkownika przez Stars Mobile o wycofaniu Gry na wirtualne pieniądze lub Wirtualnego elementu z odpowiednim wyprzedzeniem nie będzie mu przysługiwać żadna rekompensata za Wirtualne elementy, na które miało to wpływ i Firma nie będzie mieć wobec Użytkownika żadnych dalszych zobowiązań.

1.13

Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 1.12 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Stars Mobile nie jest zobowiązane do refundacji z jakiegokolwiek powodu Wirtualnych elementów i że nie otrzyma on pieniędzy ani innego odszkodowania za Wirtualne elementy niewykorzystane z powodu zamknięcia konta, czy było ono dobrowolne (na przykład dokonane przez samego Użytkownika), czy wymuszone (np przykład z powodu istotnego naruszenia któregoś z postanowień niniejszej Umowy).

2. BRAK GWARANCJI
2.1

Stars Mobile zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, bezpośrednich lub dorozumianych, w związku z udostępnianymi Użytkownikowi jako gotowy produkt (w stanie „AS IS”) Usługami i nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w zakresie ich jakości, przydatności do określonego celu, kompletności lub dokładności.

2.2

Firma nie gwarantuje, że Usługi będą dostarczane w sposób niezakłócony, nieprzerwany i terminowy, będą wolne od błędów, ani że usterki zostaną usunięte, a Oprogramowanie i Serwisy będą wolne od wirusów, wad lub innych skaz.

2.3

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do zawieszania, przerywania, modyfikacji, usuwania lub dodawania Usług według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku powiadomienia o tym Użytkowników, kiedy uzna to za konieczne, w tym (na przykład) po uzyskaniu informacji, że Użytkownik zawarł umowę o dobrowolnym wykluczeniu z gier w jakimkolwiek serwisie hazardowym, lub z powodu zarządzania Oprogramowaniem, jego konserwacji lub aktualizacji, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z dowolnych decyzji pojętych przez Stars Mobile w tym zakresie.

3. KOMPETENCJE

Stars Mobile ma prawo do otwierania, utrzymywania i zamykania kont Użytkowników do gry na wirtualne pieniądze w Serwisach. Decyzja kierownictwa Stars Mobile w dowolnej materii dotyczącej konta Użytkownika, korzystania z Usług bądź rozstrzygania sporów jest ostateczna i nieodwołalna. Założone przez Użytkownika konto będzie dalej zwane „Kontem Stars”. Konto Stars Użytkownika zapewnia mu dostęp do Serwisów udostępnianych mu na podstawie niniejszej Umowy przez Stars Mobile w zależności od jego położenia geograficznego. Wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do „konta Użytkownika” lub „konta” oznaczają Konto Stars.

4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz na cały okres korzystania z nich Użytkownik oświadcza, zapewnia, zobowiązuje się i zgadza na to, iż:

4.1

Korzystanie z Usług jest dobrowolne, podejmowane według własnego uznania i na własne ryzyko.

4.2

Dostęp do usług telekomunikacyjnych i internetowych, niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich, jest całkowicie poza kontrolą Stars Mobile i Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje, spowolnienia, ograniczenia lub inne braki w tym zakresie.

4.3

Użytkownikowi zabrania się korzystania z Usług w jakikolwiek sposób przynoszący jakiekolwiek zyski czy korzyści finansowe lub umożliwiający ich przekaz i odbiór Użytkownikowi lub osobom trzecim (niezależnie od tego, czy występują one w imieniu Użytkownika, czy też nie). Wirtualne elementy same w sobie nie posiadają żadnej wartości i są nieprzekazywalne i niewymienialne w ramach konta Stars Użytkownika. Wirtualne elementy jako takie nie posiadają żadnej wartości i nie można ich wymienić na żadną prawdziwą walutę czy nagrodę. W związku z tym zabrania się udzielania sublicencji, wynajmowania, leasingowania, sprzedaży, handlowania, darowania, zapisywania w testamencie oraz stosowania innych sposobów przekazania konta Stars Użytkownika czy dowolnych Wirtualnych elementów z nim powiązanych osobom trzecim.

4.4

Stars Mobile nie prowadzi dla Użytkowników doradztwa w zakresie podatków i/lub kwestii prawnych. Użytkownicy, którzy pragną uzyskać takie porady, winni zwrócić się do odpowiednich doradców i/lub władz w jurysdykcji, która obejmuje ich miejsce zamieszkania i/lub pobytu.

4.5

Użytkownik ma ukończone 18 lat (lub, jeśli w jego jurysdykcji dopuszczalna granica wieku dla uczestnictwa w grach hazardowych jest wyższa niż 18 lat, przekroczył wymagany próg wiekowy) i nie jest aktualnie dobrowolnie wykluczony z jakiegokolwiek innego internetowego lub mobilnego serwisu hazardowego oraz poinformuje Firmę bezzwłocznie, jeśli zdecyduje się na dobrowolne wykluczenie się z jakiegokolwiek serwisu oferującego usługi hazardowe.

4.6

Użytkownik podał prawdziwe i dokładne dane na temat swojego wieku, adresu zamieszkania oraz tożsamości (w tym narodowości).

4.7

Użytkownik nie znajduje się obecnie na żadnej liście osób, która powodowałaby zakaz prowadzenia przez Stars Mobile działalności czy podejmowania innych kontaktów biznesowych lub oferowania Użytkownikowi jakiejkolwiek Usługi.

4.8

Użytkownik nie jest objęty – ze względu na położenie geograficzne ani z innego powodu – zakazem otrzymywania środków od Stars Mobile.

4.9

W razie zidentyfikowania Użytkownika jako osoby opisanej w punktach 4.7 lub 4.8 Stars Mobile może bezzwłocznie zamknąć jego konto oraz zablokować dostęp do wszystkich Usług.

5. NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE
5.1

MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, programowania zwrotnego lub dezasemblowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób.

5.2

UŻYTEK OSOBISTY. Usługi przeznaczone są wyłącznie do osobistego użytku i rozrywki, a nie do generowania zysków czy przynoszenia korzyści finansowych, i nie powinny być w żaden sposób wykorzystywane w takim celu. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia Firmie pełnych i prawdziwych informacji oraz danych, a także do uaktualniania takich danych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.

5.3

ZMOWA I OSZUKIWANIE W GRZE. Oszukiwanie i zmowa pomiędzy Użytkownikami polegająca na zdradzaniu sobie nawzajem wartości swoich zakrytych kart w grach pokerowych lub realizowana dowolnymi innymi sposobami są surowo zabronione. Stars Mobile zastrzega sobie, obok innych środków, prawo do ograniczania Użytkownikom możliwości zasiadania i/lub grania przy określonym stole lub w określonym turnieju, w tym do zablokowania wybranym Użytkownikom możliwości gry przy tym samym stole lub w tym samym turnieju. Ponadto Stars Mobile zastrzega sobie prawo do uznania dowolnej zmowy między graczami (w tym Użytkownikami) lub jakiejkolwiek próby działania w zmowie za istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, uprawniające Firmę do zamknięcia konta Użytkownika, gdyby podejmował on takie działania lub próby ich wykonania – bez względu na wynik takiej próby. Użytkownicy winni zgłaszać podejrzenia oszustw i gry w zmowie do działu obsługi klienta.

5.4

ZEWNĘTRZNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE GRACZA. Stars Mobile zabrania korzystania z zewnętrznych narzędzi wspomagających gracza (external player assistance tools, dalej „Narzędzia EPA”), które zostały zaprojektowane tak, by dawać graczowi „nieuczciwą przewagę” nad przeciwnikami. Stars Mobile definiuje „Narzędzia EPA” jako programy komputerowe (inne niż Oprogramowanie), a także systemy nie opierające się na określonym oprogramowaniu (np. strony internetowe, usługi subskrypcji czy materiały fizyczne). Stars Mobile przyjmuje szeroki zakres definicji „nieuczciwej przewagi” w kontekście używania Narzędzi EPA Tools – szczegóły można znaleźć na stronie Zewnętrzne narzędzia i usługi – FAQ. Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, iż zakazane czynności obejmują między innymi uzyskiwanie lub gromadzenie informacji o innych graczach, poza tymi, które Użytkownik zdobył poprzez własne obserwacje dokonane podczas gry, a także pomoc, rady lub wskazówki dotyczące rozgrywki, uzyskiwane na bieżąco podczas gry i wykraczające poza zakres podstawowy.

5.5

AUTOMATYCZNI GRACZE (BOTY). Korzystanie ze sztucznej inteligencji, a w szczególności z „botów”, w powiązaniu z Usługami jest surowo zabronione. Wszystkie zagrania i działania Użytkownika w ramach korzystania z Usług muszą być dokonywane przez niego osobiście poprzez interfejs użytkownika dostępny podczas używania Oprogramowania i bez pomocy jakiejkolwiek formy sztucznej inteligencji.

5.6

PRZECIWDZIAŁANIE KORZYSTANIU Z EPA. Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez Stars Mobile czynności mających na celu wykrycie zakazanych Narzędzi EPA i uniemożliwienie korzystania z nich. Czynności te mogą obejmować m.in. badanie programów działających równolegle z Oprogramowaniem Stars Mobile na Komputerze lub Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie będzie podejmować prób ominięcia, zakłócenia lub zablokowania takich czynności, w tym m.in. nie będzie korzystać z zewnętrznego oprogramowania powodującego ich omijanie, zakłócanie lub blokowanie.

5.7

CHIP-DUMPING (PRZEKAZYWANIE ŻETONÓW). Chip-dumping (przekazywanie żetonów) ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik celowo przegrywa rozdanie pokerowe, by w ten sposób przekazać swoje żetony innemu Użytkownikowi. Dowolny Użytkownik, który zastosuje chip-dumping lub podejmie próbę przekazania w ten sposób żetonów innemu Użytkownikowi podczas gry lub uzyskania żetonów od innego Użytkownika, może zostać na stałe wykluczony i stracić możliwość korzystania z Usług, a jego konto Stars może zostać bezzwłocznie zamknięte. W takich okolicznościach Stars Mobile nie ma obowiązku zwrócić ani przekazać Użytkownikowi jakichkolwiek żetonów, które znajdują się w danym momencie na jego koncie Stars.

5.8

NIEUCZCIWE DZIAŁANIA. W przypadku gdy Stars Mobile uzna, iż w trakcie korzystania z Usług lub dowolnych innych produktów, usług czy funkcji szeroko pojętego Flutter Group Użytkownik działał lub podjął próbę działania w sposób nielegalny, nieuczciwy, bezprawny lub niestosowny, w tym m.in. poprzez podejmowanie czynności wymienionych w punkcie 5 lub jakiekolwiek inne manipulowanie grą, lub też dokonywanie nielegalnych płatności, w tym m.in. korzystanie z kradzionej karty kredytowej, celowe obciążanie zwrotne konta lub pranie brudnych pieniędzy, Stars Mobile ma prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za właściwe, w tym m.in. do:

 1. bezzwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do Usług;
 2. poinformowania o tym innych spółek należących do Flutter Group;
 3. zamknięcia konta Użytkownika w Stars Mobile;
 4. konfiskaty wszystkich Wirtualnych elementów z konta takiego Użytkownika;
 5. podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.
6. OBRAŹLIWE WYPOWIEDZI LUB TREŚCI

Użytkownikowi zakazuje się podczas korzystania z Usług zamieszczania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, rasistowskich, obscenicznych, oszczerczych, obraźliwych treści, pogróżek lub innych materiałów, których publikacja może się wiązać z naruszeniem przepisów prawa lub które powszechnie uważane są za obraźliwe, za pośrednictwem funkcji rozmów, w awatarze lub w korespondencji skierowanej do personelu Stars Mobile lub Flutter Group.

7. NARUSZENIE PRZEPISÓW
7.1

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw przysługujących Stars Mobile w przypadku naruszenia przez Użytkownika w całości lub w części postanowień niniejszej Umowy Stars Mobile zastrzega sobie, w nieograniczony sposób, według własnego uznania, prawo do podjęcia takich czynności, jakie uzna za stosowne, w tym wypowiedzenia niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a dowolnym innym członkiem Flutter Group, bezzwłocznego zablokowania dostępu do Usług lub do jakichkolwiek innych usług oferowanych przez Flutter Group, zamknięcia konta Użytkownika w Serwisach lub w jakichkolwiek innych serwisach prowadzonych przez Flutter Group, konfiskaty lub zatrzymania wszystkich Wirtualnych elementów z konta Użytkownika w Serwisach lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Flutter Group lub do podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi. Naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy będzie traktowane jak naruszenie wszystkich pozostałych porozumień pomiędzy Użytkownikiem a członkiem Flutter Group.

7.2

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Stars Mobile, wszystkie inne spółki należące do Flutter Group oraz ich udziałowców, dyrektorów i pracowników z konieczności zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom i żądaniom oraz z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej i wszelkie inne opłaty, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:

 1. naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
 2. naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich;
 3. korzystania z Usług przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) za jego zgodą lub bez niej.
8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1

Zgodnie z postanowieniami punktu 8.2 w żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, Stars Mobile ani żaden inny członek Flutter Group nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym m.in. szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z Usług, nawet jeśli firma Stars Mobile lub odnośny członek Flutter Group dysponowali wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód.

8.2

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Stars Mobile za: (a) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; (c) wszelką odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa (w tym – dla uniknięcia wątpliwości – ustawy o wprowadzaniu w błąd i nieuczciwych umowach z 1980 r. z Wyspy Man (ang. The Misrepresentation and Unfair Contracts Act 1980 – Isle of Man).

9. BEZPIECZEŃSTWO I KONTO UŻYTKOWNIKA
9.1

Każdy Użytkownik posiada dostęp do swojego konta Stars za pośrednictwem kombinacji niepowtarzalnej nazwy użytkownika (zwanego dalej „Nazwą Użytkownika”), niepowtarzalnego i tajnego hasła (zwanego dalej „Hasłem”) oraz – opcjonalnie – innej numerycznej metody uwierzytelniania, którą wybrać może sam Użytkownik (Nazwą Użytkownika, Hasło i inny sposób uwierzytelniania zwane dalej będą łącznie „Identyfikatorami Logowania”). Użytkownik jest zobowiązany wybrać swoją Nazwę Użytkownika i Hasło zgodnie z odpowiednimi zasadami.

9.2

Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania, których nie wolno mu nikomu ujawniać. Użytkownikowi nie wolno również zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług za pośrednictwem jego konta Stars.

9.3

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swoich Identyfikatorów Logowania zawsze w tajemnicy i poufności oraz do podjęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z jego Identyfikatorów Logowania przez nieupoważnione osoby, a użycie ich zawsze traktowane będzie jako korzystanie z konta przez samego Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

9.4

Użytkownikowi wolno posiadać tylko jedno konto Stars w Stars Mobile i wyłącznie poprzez to konto może on korzystać z oferowanych Usług. Zakładanie przez Użytkownika kolejnych kont w Stars Mobile jest zabronione. W przypadku, gdy Stars Mobile dowie się o założonych przez Użytkownika dodatkowych kontach, może je zamknąć bez uprzedzenia i skonfiskować przechowywane na nich Wirtualne elementy.

9.5

Użytkownik nie może stawiać za pośrednictwem Usług kwot (w Wirtualnych elementach) wyższych, niż wynosi suma Wirtualnych elementów na jego koncie Stars.

9.6

W stosownych przypadkach Stars Mobile zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznych systemów obsługi elektronicznych płatności oraz usług instytucji finansowych do obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika i na jego rzecz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.

9.7

Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot należnych Stars Mobile. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych i/lub nie odrzucać ani nie anulować jakiejkolwiek płatności dokonanej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Stars Mobile wszelkie kwoty należne z tytułu zaistnienia obciążeń zwrotnych, odrzucenia lub anulowania dokonanych przez Użytkownika płatności oraz pokryć straty poniesione z tego tytułu przez Stars Mobile.

9.8

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wypłacalności i tożsamości Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych agencji lub serwisów kredytowych, wykorzystując dane przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji w Usługach zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Zewnętrzne agencje i serwisy kredytowe mogą zachować zapis tych informacji, ale nie wykorzystają ich w żadnym innym celu.

9.9

Jeśli do płatności Użytkownika związanych z korzystaniem przez niego z Usług ma zastosowanie VAT, GST, QST, HST lub inny podatek tego rodzaju, zwany dalej „Podatkiem od Sprzedaży”, płatności takie są traktowane jako zawierające wszelkie Podatki od Sprzedaży.

10. ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE
10.1

Oprogramowanie zawiera (jako komponent) aplikacje stron trzecich, w tym program opracowany przez OpenSSL Project do użytku w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/); oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga; program ungif napisany przez Erica S. Raymonda; program PSTCollectionView napisany przez Petera Steinbergera i oprogramowanie do czcionek zastrzeżone na rzecz licencjodawcy lub jego dostawców i podlegające prawom autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych jurysdykcji (to wszystko – wraz z programami pochodzącymi od Zewnętrznych dostawców – zwane jest dalej łącznie „Licencjonowanym Oprogramowaniem”).

10.2

W celu udostępnienia Użytkownikowi określonych Gier na wirtualne pieniądze może być konieczne zaoferowanie mu zewnętrznego Licencjonowanego oprogramowania. Dostawcy takiego oprogramowania mogą wymagać od Użytkownika wyrażenia zgody na dodatkowe warunki regulujące korzystanie z ich produktów, w tym zasad poszczególnych dostawców dotyczących Gier na wirtualne pieniądze. Takie dodatkowe regulaminy osób trzecich są dostępne w poszczególnych Grach na wirtualne pieniądze i Użytkownik powinien się z nimi zapoznać oraz zaakceptować je przed skorzystaniem z danego zewnętrznego Licencjonowanego oprogramowania. Dalsze korzystanie z takich Gier na wirtualne pieniądze lub uzyskiwanie dostępu do dowolnego obszaru Usług, w którym Użytkownik został poinformowany przez Firmę o obowiązywaniu regulaminu firmy zewnętrznej, jest równoznaczne z zaakceptowaniem takiego regulaminu i stosowaniem się do jego postanowień. Jeśli Użytkownik nie akceptuje warunków zewnętrznej firmy, nie może korzystać z odnośnego Licencjonowanego oprogramowania. Użytkownikowi nie wolno ingerować w aplikację, modyfikować jej ani odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania dostarczonego mu przez Firmę lub osobę trzecią. Zakaz ten obejmuje zarówno Licencjonowane oprogramowanie, jak i każde inne.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zewnętrznego Licencjonowanego oprogramowania, a w szczególności nie składa żadnego rodzaju oświadczeń ani zapewnień względem zgodności zewnętrznych produktów hazardowych z odnoszącymi się do nich regulaminami lub zasadami gry. Wszystko to należy do odpowiedzianości i zobowiazań odnośnego Zewnętrznego dostawcy.

10.3

Korzystanie przez Użytkownika z Licencjonowanego oprogramowania podlega wszystkim warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy.

10.4

Licencjonowanego oprogramowania nie wolno zmieniać, modyfikować ani wydzielać z Oprogramowania.

10.5

Użytkownik ograniczony jest do „użytkowania wewnętrznego” Licencjonowanego oprogramowania, co oznacza korzystanie z niego wyłącznie w ramach zwykłych działań Użytkownika na wewnętrzny użytek firmowy lub osobisty, a nie do dalszej odsprzedaży, udzielania sublicencji lub dystrybucji. „Zwykłe działania na wewnętrzny użytek firmowy” oznaczają (dla Użytkownika, który jest podmiotem) wykorzystanie Licencjonowanego oprogramowania przez takiego Użytkownika, jego pracowników lub upoważnionych przedstawicieli w normalnej, zwykłej wewnętrznej działalności biznesowej. „Zwykłe działania na użytek osobisty” oznaczają (dla Użytkownika, który jest osobą fizyczną) wykorzystanie Licencjonowanego oprogramowania przez takiego Użytkownika lub jego domownika na wewnętrzne, osobiste potrzeby. Wszyscy tacy pracownicy, przedstawiciele i domownicy powinni zostać zapoznani przez Użytkownika z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

10.6

Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach Licencjonowanego oprogramowania, są zastrzeżone.

10.7

Oprogramowanie OpenSSL Toolkit, ungif, PSTCollectionView i kryptograficzne zostało dostarczone przez OpenSSL Project, Erica S. Raymonda, Petera Steinbergera i Erica Younga jako gotowy produkt, bez gwarancji (ang. „as is”) i jakiekolwiek wyrażone lub dorozumiane gwarancje, w tym m.in. dorozumiane gwarancje użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, nie są udzielane. W żadnym przypadku OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger ani ich współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe lub wynikowe szkody (w tym m.in. nabywanie towarów lub usług zastępczych; utratę możliwości użytkowania, utratę danych, zysków bądź zakłócenie działalności) niezależnie od przyczyny i zasady odpowiedzialności, czy to wynikającej z umowy, z całkowitej odpowiedzialności, czy z czynu niedozwolonego (m.in. zaniedbania), powstałe w dowolny sposób w związku z korzystaniem z OpenSSL Toolkit, programu ungif, PSTCollectionView oraz oprogramowania kryptograficznego, nawet jeśli zostali oni powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

11. SPORY

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie historycznych zapisów każdej Gry na wirtualne pieniądze na serwerach Stars Mobile. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy układem kart wyświetlonym na komputerze Użytkownika a zapisem Gry na wirtualne pieniądze na serwerze Stars Mobile wiążący jest ten ostatni. Użytkownik zgadza się, że narzędzia „podręczne zapisy rozdań” (ang. „Instant Hand History”) oraz „odtwarzacz rozdań” (ang. „Hand Replayer”) w Oprogramowaniu nie stanowią oficjalnego zapisu przebiegu rozdania.

12. POPRAWKI

Stars Mobile może sporadycznie aktualizować lub modyfikować warunki niniejszej Umowy w całości lub częściowo. Firma poinformuje Użytkowników o istotnych zmianach w niniejszej Umowie za pośrednictwem Serwisów lub inną drogą przed ich wejściem w życie, a Użytkownicy będą zobowiązani do zaakceptowania takich zmian, by móc nadal korzystać z Usług, a modyfikacje te wejdą w życie od razu po wyrażeniu zgody przez Użytkowników. Zachęca się Użytkowników do regularnego odwiedzania stron Serwisów w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy dalej pozostają w mocy. Dalsze użytkowanie Serwisów przez Użytkownika jest równoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.

13. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Wyspie Man i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Wyspy Man w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa Stars Mobile do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w poszczególnych jurysdykcjach nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

14. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone.

15. CESJA

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

16. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
16.1

Żadne zrzeczenie się przez Stars Mobile roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym również zaniechanie przez Stars Mobile żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowienia lub innych postanowień niniejszej Umowy.

16.2

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim ani innych świadczeń na rzecz osób trzecich nie będących stronami niniejszej Umowy, z wyjątkiem firm wchodzących w skład Flutter Group oraz Zewnętrznych dostawców.

16.3

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje – ani nie powinno być tak interpretowane – ustanowieniem pomiędzy Firmą a Użytkownikiem spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa ani też joint venture.

16.4

Niniejsza Umowa zawiera całość ustaleń pomiędzy firmą a Użytkownikiem dotyczących Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy Firmą a Użytkownikiem.

16.5

Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pełnych i prawdziwych danych w ramach wszelkich informacji wymaganych przez Stars Mobile w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług – zawsze zgodnie z warunkami określonymi w zasadach ochrony prywatności.

16.6

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy przetłumaczonymi wersjami niniejszej Umowy i/lub dokumentów, o których w niej mowa (w zależności od przypadku), wersją obowiązującą jest wersja angielska Umowy i/lub wspomnianych dokumentów.

Copyright © 2022 Rational Intellectual Holdings Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do oprogramowania PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger.

W odniesieniu do oprogramowania ungif:
dystrybucja GIFLIB – Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond.

Ze Stars Mobile można kontaktować się za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Wersja nr 15.5 umowy licencyjnej dla użytkowników indywidualnych oprogramowania Stars Mobile.

Obowiązuje od kwietnia 2022 r.