Program VIP – bonifikaty i nagrody (zasady nagradzania graczy)

Wzięcie udziału w programie Klub VIP jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Członkostwo w Klubie VIP i związane z nim korzyści udzielane są według uznania firmy.

 2. Firma zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub modyfikowania w dowolnym momencie członkostwa w programie Klub VIP oraz wynikających z niego korzyści według własnego uznania.

 3. Uczestnictwo w programie Klub VIP podlega jego regulaminowi i przepisom. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych reguł przyznawania bonifikat i nagród, dodawania ich lub usuwania, a użytkownik zawsze jest zobowiązany do ich przestrzegania. Zaleca się regularne przeglądanie niniejszego regulaminu oraz innych stron programu VIP w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiły jakieś zmiany zasad.

 4. Firma zachowuje wyłączne prawo do interpretowania, modyfikowania i egzekwowania przepisów niniejszego regulaminu przyznawania bonifikat i nagród.

 5. Członkostwo w Klubie VIP jest bezpłatne i przeznaczone dla osób mieszkających w krajach, w których jest ono dozwolone. W niektórych krajach może być ono sprzeczne z lokolnymi przepisami.

 6. Do członkostwa w Klubie VIP uprawnione są tylko osoby fizyczne. Tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na danym koncie Stars, może grać za jego pośrednictwem.

 7. Członkostwo jest oferowane graczom według uznania firmy. Może ona odmówić członkostwa każdemu, kto się o nie ubiega. Decyzja o odmowie członkostwa nie podlega odwołaniu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 8. Nie można odstępować punktów VPP (VIP Player Points), wymieniać się nimi, sprzedawać ani handlować w żaden inny sposób.

 9. Monety StarsCoin przyznawane uczestnikom programu nie mogą zostać użyte do uwalniania środków z ofert za wpłatę.

 10. Gracze decydujący się na zakup wpisowego do turniejów PokerStars Championship, PokerStars Festival lub innych imprez na żywo za pośrednictwem programu Klub VIP udzielają firmie prawa do wykorzystania ich imienia i nazwiska oraz wizerunku do celów promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Wiąże się to również ze zgodą na pomoc w promowaniu serwisu i występowanie w charakterze jego rzecznika w trakcie trwania tych turniejów oraz po ich zakończeniu, a w szczególności podczas spotkań z przedstawicielami prasy oraz poprzez udział w innych imprezach organizowanych przez firmę. W czasie trwania turniejów gracze zobowiązani są do występowania w stroju z logo firmy.

 11. Jakiekolwiek nadużycie zasad programu lub nieprzestrzeganie jego reguł może skutkować pozbawieniem członkostwa i utratą wszystkich zebranych punktów VPP i StarsCoin. „Flipping” i inne formy z góry ustalonej przez użytkowników gry mające stymulujący wpływ na status gracza w programie VIP traktowane będą jako nadużycie.

 12. Umowa licencyjna dla użytkownika oprogramowania obejmuje również program Klub VIP.

 13. Decyzje personelu i kierownictwa firmy w sprawie jakiegokolwiek aspektu działalności Klubu VIP będą ostateczne.

Więcej informacji na temat Klubu VIP oraz zdobywania punktów VPP można znaleźć na stronie z FAQ Klubu VIP.

Jeżeli masz jakieś pytania na temat Klubu VIP, wyślij je do działu obsługi klienta.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.