Omaha Poker

Omaha är ett spännande spel som uppkommit ur Texas Hold'em. Varje spelare får fyra egna kort (’hålkort’) som tillhör endast den spelaren. Fem gemensamma kort delas ut öppna på bordet. I Omaha måste alla spelare använda exakt tre kort från bordet tillsammans med exakt två av sina fyra hålkort för att skapa den bästa möjliga femkortshanden. Varken mer eller mindre. Följ länken för att se rangordningen av pokerhänder i Omaha.

Omaha

Typer av Omaha

 • Pot Limit Omaha - En spelare kan satsa max så mycket som ligger i potten (t.ex. $100 i en $100 pott). Detta är den populäraste formen av Omaha.
 • No Limit Omaha - En spelare kan satsa alla sina marker.
 • Fixed Limit Omaha - I varje satsningsrunda får bara ett specifikt belopp satsas och höjas.

Nedan följer en förklaring på hur man spelar Omaha. Grundreglerna i alla Omahavarianter är desamma, med undantag för de olika satsningsstrukturerna. Information om dessa olika satsningsstrukturer följer längre ner.

Hur man spelar Omaha

Introduktion av Omaha

Grundläggande strategi

I Omaha används en markör som kallas 'knapp' eller 'dealerknapp' för att indikera vilken spelare som har dealerpositionen i nuvarande hand. Innan spelet börjar, ska första spelaren medsols från knappen lägga in ’small blind’ (lilla mörken), den första tvingade insatsen. Nästa spelare medsols från small blind lägger in ’big blind’ (stora mörken), som vanligtvis är dubbla small blind, men blinds kan variera beroende på insatser och satsningsstruktur.

I Omahaspel med Pot Limit och No Limit, anges spelen efter storleken på blinds (T.ex. $1/$2 Omaha Hi/Lo med small blind $1 och big blind $2).

I Fixed Limitspel är big blind samma belopp som en bet de två första satsningsrundorna, och small blind är vanligtvis halva big blind men kan vara större beroende på insatserna. I t.ex. spelet $2/$4 Limit är small blind $1 och big blind $2. I spelet $15/$30 Limit är small blind $10 och big blind $15.

Nu tilldelas varje spelare sina fyra hålkort. Satsningsrundan fortsätter medsols runt bordet, och startar med spelaren 'under the gun' (medsols direkt efter big blind).

Före floppen

Efter att ha sett sina hålkort har varje spelare nu alternativet att fortsätta spela handen genom att syna eller höja big blind. Rundan börjar till vänster om big blind som anses vara en 'live bet' denna runda. Den första spelaren har alternativen fold (lägga sig), call (syna) eller raise (höja). Om t.ex. big blind är $2, så skulle det kosta $2 att syna, eller minst $4 att höja. Turen fortsätter sedan medsols runt bordet.

Notera: Satsningsstrukturen skiljer sig mellan de olika speltyperna. Förklaring av satsningsstrukturen i Limit Omaha, No Limit Omaha, och Pot Limit Omaha kan ses nedan.

Varje satsningsrunda pågår tills alla spelare (som är kvar i handen) har lagt samma summa i potten.

Flopp

Efter att den första satsningsrundan avslutats, delas ’floppen’ ut öppet på bordet. Floppen är de första tre gemensamma korten tillgängliga för alla aktiva spelare. Rundan börjar med den första aktiva spelaren direkt medsols från knappen. En ny satsningsrunda påbörjas. I Fixed Limit Omaha görs alla satsningar och höjningar på floppen i samma belopp som den lägre insatsen (small bet, t.ex. $2 i spelet $2/$4).

Turn

När satsningsrundan avslutats på floppen, delas ’turnen’ ut öppet på bordet. Turnen är det fjärde gemensamma kortet i Omaha. En ny satsningsrunda börjar med den första aktiva spelaren direkt medsols från knappen. En ny satsningsrunda påbörjas. I FixedLimit Omaha görs satsningar och höjningar på turn i samma belopp som den högre insatsen (big bet, t.ex. $4 i spelet $2/$4).

River

När satsningsrundan avslutats på turn, delas ’rivern’ ut öppet på bordet. Turnen är det femte och sista gemensamma kortet i Omaha. Den sista satsningsrundan börjar med den första aktiva spelaren direkt medsols från knappen.

Showdown

Om det finns mer än en spelare kvar efter att den sista satsningsrundan avslutats, ska den sista spelaren som satsade eller höjde visa sina kort, såvida ingen satsat den sista rundan, då istället spelaren direkt medsols från knappen visar sina kort först. Spelaren med den bästa femkortshanden vinner potten. Kom ihåg: i alla Omahaspel måste spelare använda två och endast två av sina fyra hålkort i kombination medexakt tre kort från bordet. Om två händer är identiska så delas potten mellan spelare med samma vinnande hand.

Efter att potten vunnits kan en ny hand Omaha starta. Knappen flyttas medsols till nästa spelare.

Om du gillar att spela turneringspoker, erbjuder PokerStars Omahaturneringar också.

Pot Limit, No Limit och Fixed Limit Omaha

Reglerna i Omaha är desamma för spel med Fixed Limit, No Limit och Pot Limit, med några undantag:

 • Pot Limit Omaha

  Minsta bet i Pot Limit Omaha är samma belopp som big blind, men spelare kan alltid satsa belopp upp till pottens aktuella storlek.

  Minsta raise: I No Limit Omaha måste höjningens belopp vara minst detsamma som föregående satsning eller höjning i samma runda. Om t.ex. den första spelaren att agera satsar $5 så måste nästa höjning vara minst $5 (totalt $10 satsat).

  Största raise: Hela din stack (alla dina marker på bordet).

  Exempel: Om pottens storlek är $100, och ingen ännu agerat i denna satsningsrunda, kan en spelare satsa max $100. Efter den satsningen går turen vidare till nästa spelare medsols. Den spelaren kan antingen lägga sig, syna $100, eller höja valfritt belopp mellan minimum ($100) och max. Max i detta fall är $400 – spelaren skulle först syna $100, vilket ger en pott på $300, och sedan höja ytterligare $300, alltså totalt $400 satsat.

  I Pot Limit Omaha finns inget tak ('cap') på antal höjningar som tillåts.
 • No Limit Omaha

  Minsta bet i No Limit Omaha är samma belopp som big blind, men spelare kan alltid satsa belopp upp till alla sina marker.

  Minsta höjning: I No Limit Omaha måste höjningens belopp vara minst detsamma som föregående satsning eller höjning i samma runda. Om t.ex. den första spelaren att agera satsar $5 så måste nästa höjning vara minst $5 (totalt $10 satsat).

  Största höjning: Hela din stack (alla dina marker på bordet).

  I No Limit Omaha finns inget tak ('cap') på antal höjningar som tillåts.
 • Fixed Limit Omaha

  Varje satsning i Fixed Limit Omaha är förbestämda, strukturerade belopp. Före floppen och på floppen, görs alla satsningar och höjningar i samma belopp som big blind. På turn och river dubblas beloppet som kan satsas eller höjas. I Fixed Limit Omaha tillåts upp till fyra satsningar per spelare under varje satsningsrunda. Dessa kallas vanligen (1) bet, (2) raise, (3) reraise, och (4) cap.

I PokerStars programvara är det inte möjligt att satsa mindre än minimum eller mer än max. Reglaget och fönstret för satsningar låter dig bara satsa belopp inom de tillåtna gränserna.

Omaha Hi/Lo (även kallat Omaha 8-or-better, Omaha 8 eller Omaha/8)

Förutom Omaha, erbjuder PokerStars även den populära varianten Omaha Hi/Lo. I denna version av Omaha delas potten mellan den högsta och lägsta pokerhanden, vilket ger spelet en helt annan känsla.

Lär dig att spela Omaha helt gratis

Om du vill lära dig att spela Omaha, kan du ladda ner PokerStars programvara, och spela i något av våraspel om låtsaspengar, där du kan spela online mot andra spelare. Till skillnad mot våra spel om riktiga pengar, står det inget på spel, så du kan tryggt lära dig reglerna i Omaha.

Andra pokerspel

Vi erbjuder även följande spel:

Du kanske även vill besöka följande sidor om pokerrummet i allmänhet. Här hittar du information om följande:

Om du har några frågor om Omaha på PokerStars, kontakta oss på support@pokerstars.eu.

ÄR DU EN NY SPELARE?
LADDA NER POKERPROGRAMMET GRATIS

Ladda ner PokerStars gratis programvara för att börja spela. Det är enkelt.

Play Poker

Se hur du laddar ner pokerprogrammet