Pokerhändernas rangordning

Hands in Poker

På PokerStars tillhandahåller vi en mängd olika pokervarianter, varav några inkluderar särskilda handrankingsystem.

Hold'emOmahaStud och 5 Card Draw spelas med det traditionella rankingsystemet där högsta handen vinner.

Omaha Hi/LoRazz och 7 Card Stud Hi/Lo spelas med rankingsystemet 'Ace to Five' ('California') för bästa lägstahand.

2-7 Single Draw och Triple Draw använder sig av lowballsystemet 'Deuce to Seven' ('Kansas City') för bästa lägstahand.

Slutligen finns Badugi som använder ett speciellt system för ranking av händer som är unikt för just det spelet.

Traditionell Ranking För Högsta Pokerhanden

+

Färgstege: Fem kort i följd i samma färg.

Straight

Om två spelare har denna hand: spelaren med det högsta kortet i följden vinner. Den bästa möjliga färgstegen kallas även royal flush och består av ess, kung, dam, knekt och tio i samma färg. Royal flush är en oslagbar hand.


Fyrtal: fyra kort med samma valör och ett sidokort, eller "kicker".

Four of a Kind

Om två spelare har denna hand: det högsta fyrtalet vinner. I pokervarianter med gemensamma kort där spelarna kan ha samma fyrtal vinner den spelare som har det högsta sidokortet ("kickern").


Kåk: tre kort med samma valör och två andra kort med en annan (samma) valör.

Full House

Om två spelare har denna hand: personen med de högsta tre korten med samma valör vinner potten. I pokervarianter med gemensamma kort där spelarna kan ha samma tretal vinner den med det högsta paret.


Färg: fem kort i samma färg.

Flush

Om två spelare har denna hand: Spelaren med det högsta kortet vinner. Om det är nödvändigt bestämmer det näst högsta, det tredje högsta, det fjärde högsta eller det femte högsta kortet vem som vinner. Om alla fem korten är av samma valör delas potten. Själva färgerna används alltså inte för att ranka händerna.


Stege: fem kort i följd.

Straight

Om två spelare har denna hand: spelaren med det högsta kortet i följden vinner.

Obs! Esset får användas som högsta eller lägsta kort i följden och är det enda kort som fungerar på det sättet. A,K,Q,J,T är den högsta stegen (ess hög) och 5,4,3,2,A är den lägsta (fem hög).


Triss: tre kort med samma valör och två andra kort med andra (olika) valörer.

Triss

Om två spelare har denna hand: det högsta tretalet vinner. I pokervarianter med gemensamma kort där spelarna kan ha samma triss vinner den spelare som har det högsta (eller näst högsta) sidokortet.


Två par: två kort med samma valör, ytterligare två kort med samma valör, plus ett sidokort.

Två par

Om två spelare har denna hand: det högsta paret vinner. Om spelarna har samma höga par vinner den med det högsta andra paret. Om båda spelarna har identiska par vinner den med det högsta sidokortet.


Ett par: två kort med samma valör och tre andra kort med andra (olika) valörer.

Ett par

Om två spelare har denna hand: det högsta paret vinner. Om spelarna har samma par vinner det högsta sidokortet. Ifall det är nödvändigt bestämmer det näst högsta eller tredje högsta sidokortet vem som vinner.


Högt kort: alla händer som inte ryms i kategorierna här ovan.

Högt kort

Om två spelare har denna hand: det högsta kortet vinner. Om det är nödvändigt bestämmer det näst högsta, det tredje högsta, det fjärde högsta eller det sista kortet vem som vinner.

Handrankingen Ace To Five Lowball

+

Detta system för rangordning av låga händer används i traditionella spel med Hi/Lo, som Omaha Hi/LoStud Hi/Lo och även i Razz, stötpoker med endast låg hand.

Observera att färger inte har någon betydelse i denna pokervariant. En färghand eller stege 'förstör' inte en pokerhand i Ace to Five. Ess är lägst då korten betraktas som låga. Värdet i en låg femkortshand räknas dessutom alltid från högsta kortet och neråt.

Femma låg eller Wheel (hjulet): en femma, en fyra, en trea, en tvåa och ett ess.

Femma låg eller Wheel

Om två spelare har denna hand: alla med fem låg delar på potten.


Sexa låg: fem kort utan ett par där det högsta kortet är en sexa.

Sexa låg

Om två spelare har denna hand: den med det lägsta näst högsta kortet vinner potten. Därför är 6,4,3,2,A (sex-fyra låg) bättre än 6,5,4,2,A. (sex-fem låg) Om det är nödvändigt bestämmer det tredje högsta, det fjärde högsta eller det femte högsta kortet i handen vem som vinner.


Sjua låg: fem kort utan ett par där det högsta kortet är en sjua.

Sjua låg

Om två spelare har denna hand: den med det lägsta näst högsta kortet vinner potten. Om det är nödvändigt bestämmer det tredje högsta, det fjärde högsta eller det femte högsta kortet i handen vem som vinner.


Åtta låg: fem kort utan ett par där det högsta kortet är en åtta.

Åtta låg

Om två spelare har denna hand: den med det lägsta näst högsta kortet vinner potten. Om det är nödvändigt bestämmer det tredje högsta, det fjärde högsta eller det femte högsta kortet i handen vem som vinner.

Åtta låg är den svagaste hand som räknas som låg i Omaha Hi/Lo och 7 Card Stud Hi/Lo. I Razz finns det emellertid inget sådant krav utan den lägsta handen vinner potten oavsett om den innehåller en nia låg, en dam låg eller till och med par.

Handrankingen Deuce To Seven Lowball

+

Handrankingen Deuce to Seven Lowball är en den exakta motsatsen till den traditionella rankingen för hög hand. Därför blir den sämsta tänkbara handen i traditionell höghandspoker, sju-fem hög och ej färg, den bästa tänkbara handen i Deuce to Seven.

Ess räknas som ett högt kort i Deuce to Seven (så A-2-3-4-5 innebär ess låg, inte stege). Stegar och färger räknas och är därför inte bra i Deuce to Seven.

Sjua låg: Fem oparade kort, ej i färg eller stege med en sjua som högsta kort. Den bästa möjliga handen är 7,5,4,3,2 och kallas även för 'perfect seven', 'hjulet' eller 'wheel'.

Sjua låg

Vid oavgjort: Det lägsta andrakortet vinner potten. Så 7,5,4,3,2 slår 7,6,5,3,2. Om så krävs går man på lägst tredjekort, lägst fjärdekort och slutligen lägst femtekort för att avgöra handen.

Åtta låg: Fem oparade kort, ej i färg eller stege med en åtta som högsta kort.

Åtta låg

Vid oavgjort: Det lägsta andrakortet vinner potten. Om så krävs går man på lägst tredjekort, lägst fjärdekort och slutligen lägst femtekort för att avgöra handen.

Nia låg: Fem oparade kort, ej i färg eller stege med en nia som högsta kort.

Nia låg

( Vid oavgjort: Det lägsta andrakortet vinner potten. Om så krävs går man på lägst tredjekort, lägst fjärdekort och slutligen lägst femtekort för att avgöra handen.

Tia låg: fem oparade kort, ej i färg eller stege med en tia som högsta kort.

Tia låg

Vid oavgjort: Det lägsta andrakortet vinner potten. Om så krävs går man på lägst tredjekort, lägst fjärdekort och slutligen lägst femtekort för att avgöra handen.

OBS: Det finns inget kvalificeringskrav för låga händer i spel med Deuce to Seven. Ovanstående är endast exempel på händer som kan dyka upp – den lägsta handen kommer alltid att vinna potten i Deuce to Seven, även om handen är ett par eller ännu sämre!

Handranking För Badugi

+

Badugi spelas inte med traditionella pokerhänder och det krävs lite övning för att läsa händerna rätt. Badugis rankingsystem är besläktad med rankingen Ace to Five. Precis som i Ace to Five spelas alltid ett ess som ett lågt kort, men till skillnad från Ace to Five måste alla korten i din hand vara i olika färger och olika valörer för att räknas.

En Badugi-hand består av fyra kort, till skillnad från fem som är det vanliga. På grund av detta är det omöjligt att få en femkortsstege och att ha fyra kort i följd skadar inte din hand.

Kom ihåg att om du har flera kort i samma färg får du bara räkna det lägsta av dessa kort, och om du har parade kort får du bara räkna ett av dessa kort.

Badugi: en badugi är en hand som består av fyra oparade kort i fyra olika färger.

Badugi

Vid oavgjort: Det lägsta andrakortet vinner potten. Om så krävs går man på lägst tredjekort, och slutligen lägst fjärdekort för att avgöra handen.


Trekortshand: en hand som består av tre oparade kort men ett fjärde kort som är antingen av samma valör eller samma färg som något av de övriga korten. De lägsta tre korten i olika färger spelar.

Trekortshand

Eftersom det finns ett par i handen räknas bara en av fyrorna och den andra ignoreras, så handen blir en trekortshand 4,2,A.

Eftersom det finns två hjärter i handen räknas bara trean, medan fyran ignoreras, så handen blir en trekortshand 3,2,A.

Vid oavgjort: Det lägsta andrakortet vinner potten. Om så krävs går man på lägst tredjekort för att avgöra handen. Det fjärde (parade eller i samma färg som något av de övriga korten) kortet räknas inte in i handen och används inte för att avgöra handen vid lika.


Tvåkortshand: en hand som består av två oparade kort i olika färger, och två parade kort eller kort i samma färg som någon av de övriga. De lägsta två oparade korten i olika färger spelar.

Tvåkortshand

Eftersom det finns två par i handen räknas ett kort bort från varje par, så handen blir en tvåkortshand 5,A.

Three Card Hand

Eftersom det finns tre hjärter i handen räknas två av dem bort, så handen blir en tvåkortshand 2,A

Vid oavgjort: Det lägsta andrakortet vinner potten. Det tredje och fjärde (parade eller i samma färg som något av de övriga korten) kortet räknas inte in i handen och används inteför att avgöra handen vid lika.


Enkortshand: En hand som består av endast ett kvalificerande kort. Det lägsta kortet spelar.

Enkortshand

Eftersom handen innehåller fyra ess räknas tre av dem bort, och det blir en enkortshand med bara ett ess.


One Card Hand

Eftersom handen innehåller fyra kort i samma färg räknas tre av dem bort, och det blir en enkortshand med bara en trea.

Vid oavgjort: Potten delas mellan två likvärdiga enkortshänder.

ÄR DU EN NY SPELARE?
LADDA NER POKERPROGRAMMET GRATIS

Ladda ner PokerStars gratis programvara för att börja spela. Det är enkelt.

Play Poker

Se hur du laddar ner pokerprogrammet