PokerStars välkomstbonus vid första insättningen - Villkor

1. Regler och villkor för insättningsbonus

 1. Välkomstkampanjen (“Kampanjen”) ska styras av dessa regler och villkor tillsammans med de regler som bestäms av PokerStars (“Regler och villkor”).

 2. Spelare måste vara minst 18 år samt myndiga enligt lag där de är bosatta för att delta i Kampanjen. En spelare kan när som helst bli ombedd att tillhandahålla PokerStars (eller tredje part å PokerStars vägnar) med intyg på ålder och/eller statligt utfärdad identitetshandling (pass eller giltig fotolegitimation). Spelare som inte kan styrka sin ålder på detta sätt om och när så ombeds kommer att diskvalificeras från Kampanjen.

 3. Kampanjen är endast tillgänglig för spelare på webbplatsen www.pokerstars.eu (“Webbplatsen”) som gör sin första insättning (“Kvalificerande Insättning”).

 4. Maximal Kvalificerande Insättning är $600 USD, €500 EUR, £400 GBP eller $600 CAD.

 5. I enlighet med Paragraf 6 nedan, får spelare som gör en Kvalificerande Insättning ett bonusbelopp som motsvarar den Kvalificerande Insättningen (“Bonus”) och den maximala Bonusen kan aldrig överstiga maximalt Kvalificerande Insättning på  $600 (sex hundra USD).

 6. För att kvalificera sig för Bonusen, måste spelare göra en Kvalificerande Insättning samt: (i) ange rätt Bonuskod som kan ses på Kampanjsidan på Webbplatsen; (ii) spela på Webbplatsen inom 120 (hundratjugo) dagar efter en Kvalificerad insättning (“Relevant period”); och (iii) tjäna in VIP Player Points (VPPs) under Relevant period.

 7. Det bonusbelopp en spelare kan få ut beror på antalet VPPs spelaren tjänar in under Relevant period. För att få ut hela bonusen, måste spelare tjäna in VPPs motsvarande 20,25 eller 30 gånger sin Kvalificerande Insättning, beroende på valuta (se Paragraf 8 nedan). Om en spelare tjänar fler VPPs än bonuskravet, så får spelaren fortfarande överskjutande VPPs (d.v.s. de räknas för att avgöra spelarens VIP-status och FPPs).

 8. Bonusen betalas ut i delar om 10 USD av Kvalificerande Insättning (eller motsvarande om Giltig insättning görs i brittiska pund, euro eller kanadensiska dollar) till spelarens konto hos Webbplatsen. Exempelvis kan en spelare göra en Kvalificerande Insättning på $50 och få en Bonus på 100%. Spelaren har nu en pågående Bonus på $50 med ett krav på 1 000 VPP (20 x 50) att uppnå inom Relevant period och delar av Bonusen om $10  betalas ut varje gång spelaren tjänar in 200 VPPs. Om spelaren gör ytterligare en Kvalificerande Insättning på $400, får spelaren ytterligare en pågående Bonus på $400 med samma krav på intjänande av VPPs i enlighet med Paragraf 6 och 7 ovan. En spelare kan granska Bonusen som kan tjänas in genom att klicka på knappen ‘Kassa’ i Webbplatsens pokerklient (“Klient”). När kassafönstret öppnas i Klienten, finns det en knapp för ‘Min bonusstatus.’ Spelare ser en $10 kredittransaktion i historiken i kassan ('Kassa' → 'Historik'). Dessa anges som 'BONUS'. Se tabellen nedan för kravet i VPPs för andra valutor:

  Valuta Bonuskrav
  USD ($) $10 för varje 200 VPPs
  EUR (€) €10 för varje 250 VPPs
  GBP (£) £10 för varje 300 VPPs
  CAD ($) 10 CAD för varje 200 VPPs
 9. Spelare kan göra upp till 3 (tre) Kvalificerande Insättningar för att få maximal Bonus för denna Kampanj förutsatt att alla Kvalificerande Insättningar: (i) görs inom 60 dagar från den första Kvalificerande Insättningen; och (ii) görs med samma Bonuskod i enlighet med Paragraf 6 ovan.

 10. Om en spelare vill uppnå maximal Bonus och redan har gjort en Kvalificerande Insättning, och därefter vill aktivera en annan insättningsbonus innan ytterligare Kvalificerande Insättning görs för Kampanjen, så måste spelaren först: (i) försäkra sig om att alla tillåtna Kvalificerande Insättningar görs inom 60 (sextio) dagar från den första Kvalificerande Insättningen såsom anges i Paragraf 9 ovan; samt (ii) fullgöra övriga kriteria i dessa Regler & villkor.

 11. Om spelare gör uttag efter att ha gjort en Kvalificerande Insättning, så räknas inga efterföljande insättningar som Kvalificerande Insättningar. Insättningen som gjordes innan uttag räknas dock fortfarande som en Kvalificerande Insättning, och spelaren kan fortfarande tjäna in bonus för denna Kvalificerande Insättning.

 12. För denna Kampanj gäller att Kvalificerande Insättningar inte innefattar:

  1. överföringar mellan spelare;
  2. kredit från t.ex. kampanj, pokerskola för våra, eller giltig tredje parts, webbplatser eller vinster i gratisturneringar.
 13. Spelare kan inte kombinera, eller använda, andra bonuskampanjer som erbjuds på Webbplatsen, i samband med denna Kampanj. Varje Kvalificerande Insättning som görs för denna Kampanj måste göras med samma Bonuskod.

 14. Om en spelare inte anger en Bonuskod vid Kvalificerande Insättning och:

  1. max 7 (sju) dagar har passerat sen den första Kvalificerande Insättningen gjordes, så måste spelaren kontakta support@pokerstars.eu inom dessa 7 (sju) dagar så kommer Bonusen (förutsatt att alla andra villkor uppfylls) att krediteras spelarens konto tillsammans med de VPPs som har tjänats sedan den första Kvalificerande Insättningen tills dess att spelarens konto har krediteras hela Bonusen;
  2. mer än 7 (sju) dagar men mindre än 3 (tre) månader har passerat sedan den första Kvalificerande Insättningen gjordes, måste spelaren kontakta support@pokerstars.eu inom de 3 (tre) månaderna och då krediteras enbart Bonusen spelarens konto. För att klargöra så kommer inga VPPs att krediteras den spelarens konto som en del av Bonusen; eller
  3. mer än 3 (tre) månader har passerat sedan den första Kvalificerande Insättningen gjordes, så ska ingen Bonus och inga VPPs krediteras den spelarens konto.
 15. I händelse av tvist angående Kvalificerande Insättningar, Bonusar, Kampanjen eller någon del av dessa, ligger beslutsrätten helt hos PokerStars och alla beslut som fattas av PokerStars angående detta är bindande och kan inte granskas eller överklagas av spelare eller tredje part.

 16. PokerStars förbehåller sig enväldig rätt att när som helst ändra dessa rgler och villkor inkluderat rätt att ställa in, ändra eller avbryta Kampanjen om PokerStars inte tror att Kampanjen kan genomföras såsom angetts.

 17. Dessa regler och villkor och ärenden som rör dessa ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Maltas lagar och ska endast lyda under Maltas domstolars jurisdiktion.

ÄR DU EN NY SPELARE?
LADDA NER POKERPROGRAMMET GRATIS

Ladda ner PokerStars gratis programvara för att börja spela. Det är enkelt.

Play Poker

Se hur du laddar ner pokerprogrammet