Registrera konto för banköverföring - Förklaring av fälten

Avgifter: PokerStars betalar alla avgifter som tas ut av avsändande bank, men du kan krävas på en avgift av din bank för att motta banköverföringen. Du kan kontakta din bank ang. deras policy för överföringsavgifter om känner dig osäker.

Var vänlig kontrollera att du fyller i uppgifterna nedan i föregående fönster:
Kontonummer Detta är kontonumret till ditt bankkonto
Kontoinnehavarens namn Detta ska vara ditt namn. Det fylls i åt dig och kan inte ändras.
Adress som är registrerad på bankkontot I detta fält har din adress fyllts i, såsom den registrerats på PokerStars. Om adressen som är registrerad på ditt bankkonto är en annan, var vänlig uppdatera då din adress här och ange adressen du registrerat hos din bank. Vi tillåter bara överföringar till bankkonton i det land där du bor.
Telefonnummer Detta är ditt telefonnummer. Om du redan har gett oss ditt telefonnummer fylls detta i åt dig.
IBAN-nummer International Bank Account Number (IBAN) är en serie alfanumeriska tecken som identifierar en kunds unika konto i en bank var som helst i världen, men för närvarande används detta bara i europeiska länder. Detta fält är obligatoriskt för europeiska länder och valfritt för övriga. Om du är osäker på ditt IBAN, var god kontakta din bank innan du fortsätter med ditt uttag.
Swiftkod Bank Identifier Code (BIC) eller Swiftkod är en banks unika identifikationskod. Den behövs för att överföra pengar utomlands.

En BIC-kod består av åtta eller elva sammanhängande tecken som innefattar:
 
Bankkod               4 alfabetiska tecken som identifierar en viss bank.

Landskod              2 bokstäver ISO landskod

Lokal kod              2 alfanumeriska tecken (utom noll) som lokaliserar banken inom ett visst land

Filialens kod          3 alfanumeriska tecken, (ej obligatoriskt) som identifierar bankkontoret eller filialen
Bankens fullständiga namn Detta är bankens fullständiga namn. Var vänlig ange fullständigt namn och inte bara initialer.
Bankkontorets adress Detta är den fullständiga adressen till ditt bankkontor.
Kommentarer Detta fält är ej obligatoriskt och får lämnas tomt.

ÄR DU EN NY SPELARE?
LADDA NER POKERPROGRAMMET GRATIS

Ladda ner PokerStars gratis programvara för att börja spela. Det är enkelt.

Play Poker

Se hur du laddar ner pokerprogrammet