Kortrummets regler

Dessa regler gäller för alla spel på PokerStars. Ytterligare regler som behandlar enbart turneringar kan ses här, och regler som behandlar enbart kontantspel kan ses här.

Spelare på PokerStars förväntas spela ärligt, och i enlighet med spelets anda. Nedanstående regler måste alltid följas.

Öppna ett konto hos PokerStars

 1. För att få spela på PokerStars måste du vara 18 år, samt myndig enlig lag i ditt land. Du kan behöva tillhandahålla oss med åldersintyg.

 2. Du får inte ansluta till PokerStars från en plats där det är olagligt att göra så.

 3. För att spela om riktiga pengar måste du tillhandahålla oss med ditt fullständiga namn, korrekt födelsedatum samt nuvarande adress (inkl. postnr).

 4. Du får bara ha ett konto hos PokerStars.

 5. Du får enbart spela på ditt eget PokerStarskonto, och du får inte låta andra personer använda ditt konto.

Anslutning

 1. PokerStars tar inget ansvar för kvalitén på din internetanslutning eller för några störningar i denna, förutom de som direkt kan härledas till PokerStars servrar. Informationen mellan din dator och våra servrar passerar genom en mängd "peers" och routrar på internet, maskiner som inte tillhör PokerStars och inte heller din internetleverantör. PokerStars kan inte hållas ansvariga för störningar i sådana anslutningar. Spelare, särskilt de som spelar med höga insatser, bör överväga att ha en andra internetanslutning tillgänglig, så att de snabbt kan ansluta igen om deras första internetanslutning slutar fungera.

Oärligt spel

 1. Collusion, då två eller fler spelare samarbetar i spelen och utbyter information för att få ett orättvist övertag över andra spelare, är strängt förbjudet.

 2. Du får inte medvetet förlora en hand mot en annan spelare för att på så sätt överföra marker ('chip dumping').

 3. Om du har andel i någon annan spelares insatser, vinster eller bankroll, eller vice versa, får du inte spela vid samma kontantbord eller i samma Sit & Gos som den spelaren.

 4. PokerStars vidtar åtgärder för att upptäcka och förhindra alla former av fusk, och dessa kan inkludera granskning av ditt konto, din handhistorik och program som används samtidigt som PokerStars programvara.

 5. PokerStars tillhandahåller en lista över otillåtna program och tjänster på sidan Vanliga frågor om externa verktyg och tjänster.

  Du får inte använda något av programmen och tjänsterna som listas som "otillåtna" samtidigt som PokerStars klient körs. Listan är varken fullständig eller slutgiltig och PokerStars förbehåller sig rätten att när som helst göra tillägg eller ändringar i listan.

 6. Oärligt spel, såsom collusion, flera konton, och användande av otillåtna program, kan resultera i bestraffning, allt efter PokerStars bedömningar. Sådana straff kan inkludera varningar, begränsning av spel med vissa andra spelare, beslagtagna tillgångar och stängning av ditt PokerStarskonto.

 7. Om PokerStars bedömer att användaren har bedrivit, eller har försökt bedriva, oärligt spel, t.ex. genom ovan nämnda aktiviteter eller annan manipulering av spelet, har PokerStars rätt att vidta sådana åtgärder som PokerStars bedömer lämpliga, såsom beskrivs i våra Användarvillkor.

Tidsbank

 1. Varje spelare har en tidsbank som ger spelaren extra tid för att fatta beslut.

  1. Tidsbanken minskar då den används. Om en spelare väljer att använda sin tidsbank, kommer övriga spelare vid bordet att meddelas om detta.
  2. Om en spelare inte agerar i tid, aktiveras tidsbanken automatiskt, förutsatt att följande villkor uppfylls:
   1. Spelaren är ansluten till systemet när tiden löper ut; och
   2. Spelaren har investerat pengar i potten (mörkar och ante anses vara pengar investerade i potten)
  3. Tidsbanken kan inte manuellt förlängas eller fyllas på av PokerStars.

Livechatt

 1. Du kan välja att använda funktionen livechatt där det är möjligt.

 2. PokerStars övervakar inte chatten aktivt, och du spelar vid bord med chatten aktiverad på egen risk.

 3. Förutom i vissa särskilda 'nationella' turneringar, måste din chatt alltid vara på engelska. Triviala undantag (t.ex. 'Salut!', 'gracias') kan tillåtas.

 4. Du förväntas chatta på ett sådant sätt som skulle vara lämpligt i ett offentligt, verkligt pokerspel. Det är strängt förbjudet för en användare att nyttja chatten för skadligt eller stötande beteende, t.ex. collusion, bedrägeri, skräppost, och/eller trakasserier. Kränkande, stötande, rasistisk, hotfull eller annan olämplig chatt kommer inte att tolereras.

 5. Du får inte använda PokerStars chattfunktion för kommersiellt bruk, t.ex. för att för att annonsera tjänst eller produkt tillhörande någon annan än PokerStars. Du får inte heller göra uttalanden om PokerStars som är osanna eller som rimligen kan anses nedsättande eller kritiserande.

 6. Du får inte skicka stora mängder text ("flooding") för att störa spelares normala användande av chattrutan.

 7. Du får inte 'spamma' borden med medelanden om privata turneringar eller Sit & Gos.

 8. Du får inte fälla kommentarer i chatten som kan påverka spelet i en hand eller en turnering, även om du bara är en åskådare. Det finns två undantag från denna regel:

  1. I kontantspel vid heads-up (alla andra har lagt sig, eller handen startade med endast två spelare) kan de två inblandade spelarna chatta om handen som de vill.
  2. I turneringar vid heads-up (alla andra har slagits ut, eller turneringen startade med endast två spelare) kan de två inblandade spelarna chatta om handen som de vill.
 9. Anmäla problem i chatten omedelbart; tillkalla en chattmoderator genom att klicka på knappen 'Tillkalla moderator' via dealerns markerlåda eller knappen 'Alternativ' högst upp i fönstret. Överträdelser kan även anmälas till chat@pokerstars.eu. PokerStars kan stänga av chatträttigheterna för spelare som bryter mot våra regler.

  Vi uppmanar dig att även läsa Vanliga frågor om pokerrummet.

Kontosäkerhet

 1. Du måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda ditt lösenord och dina kontouppgifter, och du får inte avslöja dessa för någon tredje part. Vi rekommenderar att spelare väljer ett säkert losenord, samt använder någon av de extra säkerhetsfunktionerna som PokerStars erbjuder, såsom PokerStars PIN eller en RSA-dosa.

  För mer information om lösenordssäkerhet, se här.

  För mer information om PokerStars PIN, se här.

  För mer information om RSA-dosan, se här.

 2. Du måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda din dator och internetanslutning från obehörigt användande och skadlig programvara.

 3. PokerStars kan inte hållas ansvariga för förluster som orsakas av bristande säkerhet på din dator.

Övrigt

 1. Alla PokerStars spel använder en standardiserad 52-korts pokerkortlek, som blandas innan varje ny hand påbörjas. I spel med byten där de ursprungliga 52 korten i leken inte räcker till för att en spelare ska kunna byta önskat antal kort, tas återstående kort samt alla kort som kastats (inklusive kort som kastats under pågående bytesrunda) och blandas om till en ny kortlek.

  När omblandningen gjorts förhindrar servern att en spelare får samma kort som denne tidigare har kastat.

 2. I spel med No Limit och Pot Limit är minsta satsningen lika med stora mörken. PokerStars behandlar dock stora mörken som en höjning av lilla mörken. Det betyder att alla höjningar före floppen som är lika med eller större än lilla mörken öppnar för en ny runda.

 3. Kortrummets regler (inklusive Regler för kontantspel och Turneringsregler) som listas här ska vara ett komplement till våra Användarvillkor och inte ersätta dessa. I händelse av diskrepans mellan Kortrummets regler (inklusive Regler för kontantspel och Turneringsregler) och Användarvillkoren, ska Användarvillkoren äga företräde. I händelse av diskrepans mellan Kortrummets regler och Turneringsreglerna, ska Turneringsreglerna äga företräde i ett turneringsscenario. I händelse av diskrepans mellan Kortrummets regler och Reglerna för kontantspel, ska Reglerna för kontantspel äga företräde i ett kontantspelsscenario.

 4. PokerStars förbehåller sig rätten att ändra Kortrummets regler, Turneringsreglerna, Reglerna för kontantspel och Anvandärvillkoren när som helst, utan meddelande i förväg.

 5. PokerStars förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto, eller vidta andra åtgärder de anser lämpliga för ditt konto, utan meddelande härom, om ovanstående regler överträds.

I händelse av tvist kommer PokerStars ledningsbeslut att vara slutgiltigt.

ÄR DU EN NY SPELARE?
LADDA NER POKERPROGRAMMET GRATIS

Ladda ner PokerStars gratis programvara för att börja spela. Det är enkelt.

Play Poker

Se hur du laddar ner pokerprogrammet