Turneringsregler

Dessa regler gäller för turneringar på vår plattform.

Ytterligare regler som gäller för plattformen som helhet

Se regler som enbart handlar om cash games

Turneringsreglerna som listas här ska vara ett komplement till våra Användarvillkor, och inte ersätta dessa. I händelse av diskrepans mellan Turneringsreglerna och Användarvillkoren, ska Användarvillkoren äga företräde.

Notera: Regel 5, 14 och 15 gäller endast för turneringar som tillämpar blinds och/eller dealerknapp.

1. Allmänt

 1. Vi kommer alltid att prioritera ett rättvist spel när beslut fattas. Ovanliga omständigheter kan därför innebära att beslut som främjar ett rättvist spel kan prioriteras över en teoretisk regel.

 2. Alla turneringar startar enligt schemalagd tid i turneringslobbyn. Vi förbehåller oss rätten att flytta eller ställa in en turnering utan meddelande i förväg.

 3. Viktig information om varje turnering, bland annat blindstruktur, rundornas längd, rebuys och information om pauser, kan hittas genom att klicka på knappen ‘Turneringsinformation’ i turneringslobbyn. Vi förbehåller oss rätten att ändra förutsättningarna i en turnering när som helst utan meddelande i förväg.

 4. Platser tilldelas slumpmässigt. Byte av plats är ej tillåtet.

 5. Knappen placeras på plats 1 när spelet startar.

 6. En satsning och tre höjningar är tillåtet i turneringar med Fixed Limit. Det finns ingen gräns för antal höjningar i turneringar med Pot Limit och No Limit.

 7. Priser delas ut såsom anges i turneringslobbyn, förutom då en deal genomförts (se regel 23) eller då turneringen ställts in eller avbrutits (se vår policy om avbrutna turneringar). Vilken prisstruktur som används beror på flera olika faktorer som antal deltagare och antal spelare per bord. Prisstrukturen är inte slutgiltig förrän anmälan stängts och perioden för rebuy och/eller addon har avslutats.

 8. För att få göra rebuys i en rebuy-turnering, måste du ha pengar tillgängliga på ditt konto. Spelare utan tillräckliga medel på sina konton för att göra en rebuy, elimineras när de har slut på marker i turneringen. Medel som vid tidpunkten används i andra spel eller hålls i annan valuta räknas inte som tillgängliga.

 9. Sen anmälan: Anmälan i efterhand är tillåten i de flesta turneringar. Perioden för sen anmälan varierar men kommer alltid att visas på turneringsbiljetten i Quick Seat-lobbyn, i informationspanelen under Turneringar och överst i turneringslobbyn för den specifika turneringen. Tiden för sen anmälan visas i klocktid (i motsats till speltiden i turneringen). Om en turnering till exempel startar kl. 9:00 och har 90 minuter för sen anmälan, kommer registreringen att stänga kl. 10.30. Sen anmälan kommer att stänga tidigare om tillräckligt många spelare har eliminerats för att kunna påbörja utbetalningar.

  Notera att varje spelare endast kan delta i en turnering en gång såvida inte re-entry är tillåtet, vilket då anges i turneringslobbyn. Det är inte tillåtet för spelare att använda flera konton för att delta i samma turnering. Detta kan medföra straff som varning, diskvalificering från turneringen (med helt eller delvis indragna vinster), och avstängning från vår plattform.

 10. Avanmälan: De flesta turneringar tillåter avanmälan fram till några minuter innan eventet startar. Den exakta tiden för avanmälan anges i turneringslobbyn för varje turnering, och kan variera från mellan olika event. Spelare som har vunnit sin plats genom en satellit kan avanmäla sig om eventet tillåter det, men spelarna kommer då att få turneringspengar (T-pengar) eller en biljett i utbyte mot sin plats. T-pengar kan användas till inköp i våra andra turneringar Läs på sidan T-pengar för mer information.

  Det kan hända att vissa satelliter avslutas efter att målturneringen startat men under perioden för sen anmälan. I sådana fall placeras satellitvinnare direkt i målturneringen när satelliten avslutas.

  Notera: Tider för anmälan och avanmälan kan variera mellan olika typer av turneringar. Inte alla turneringar tillåter avanmälan – dessa turneringar anger oftast detta vid anmälan. Kontrollera informationen i turneringslobbyn för exakta villkor för anmälan i varje turnering. Vi förbehåller oss rätten att ändra tider för anmälan och avanmälan utan meddelande i förväg.

  Spelare som stänger av sig själva under en turnering kan fortfarande spela färdigt sina pågående turneringar. Detta innebär också att spelare som stänger av sig själva från vår plattform efter att ha kvalificerat sig för dag 2 i en flerdagarsturnering eller fas-turnering, fortfarande kan spela i kommande dagar i sådana turneringar, även efter att avstängningsperioden har påbörjats. Spelare som väljer att inte delta i senare dagar får ingen kompensation för detta.

2. Eliminering

 1. Turneringen avslutas när en spelare vunnit alla marker i spel, eller i vissa turneringar, när alla återstående spelare vunnit samma pris (om turneringen till exempel betalar ut 5 identiska priser så avslutas turneringen när 5 spelare återstår).

 2. Om två eller fler spelare elimineras i samma hand, så blir spelaren med flest marker när handen startade högre placerad än en spelare med mindre marker. Om flera eliminerade spelare startade handen med samma antal marker, så delar spelarna placeringen och prispengarna delas lika mellan dem. Vid spel hand-för-hand (såsom beskrivs i regel #13), behandlas två eller fler spelare eliminerade i en 'synkroniserad' hand, som om de eliminerats samtidigt, även om de satt vid olika bord.

 3. Vid vissa stadier i en turnering (till exempel när prispengarna ökar ordentligt inom några placeringar) då fler än ett bord återstår, kan turnering spelas hand-för-hand. Det betyder att om ett bord avslutar en hand före övriga bord, måste det bordet vänta tills övriga bord avslutat handen innan nästa hand delas ut. Under spel hand-för-hand behandlas alla elimineringar i en 'synkroniserad' hand (även vid olika bord) som om de skett samtidigt, för att avgöra slutplaceringar. Slutplacering baseras sedan på antal marker enligt regel #12, och inte på vem som förlorade sina marker först.

 4. Vi tillämpar regeln om 'framåtgående knapp' i turneringar. Enligt denna regel får ingen spelare knappen två händer i rad; efter att varje hand avslutats flyttas knappen medsols. Det betyder att när spelare elimineras kan det hända att andra spelare slipper betala blinds . Detta är en slumpmässig företeelse och ingen spelare får någon fördel på längre sikt, så regeln är därför rättvis för alla spelare.

 5. När två spelare återstår på finalbordet lägger knappen small blind en och agerar först i första rundan.

 6. När spelare elimineras från en turnering kommer programvaran att “bryta upp” bord för att fylla upp lediga platser vid andra bord. Denna omplacering av spelare är slumpmässig och kan i sällsynta fall resultera i att en spelare får betala flera blinds i rad. Programvaran balanserar även borden så att alla bord får lika många aktiva spelare, så långt det är möjligt. Spelare som flyttas individuellt för att balansera borden kommer om möjligt att flyttas till liknande platser i förhållande till blinds. När tillräckligt många spelare eliminerats sammanförs alla återstående spelare på 'finalbordet'.

3. Pauser

 1. Schemalagda pauser i en turnering kan ses i 'Turneringsinformation' som du öppnar från turneringslobbyn. Spelare bör titta på schemat för pauser i varje turnering de önskar spela, då längden på pauserna kan variera mellan olika event. Vi använder oss av två sorters pauser:

  1. Turneringar med synkroniserade pauser har paus 55 minuter över hel timme. En turnering som startar kl. 07:25 har till exempel paus kl. 07:55, 08:55, 09:55 och så vidare varje timme tills turneringen avslutats.

   Turneringar av denna typ känns igen på meddelandet 'Turneringen har paus 55 minuter över hel timme', som kan ses i sektionen 'Turneringsinformation' under fliken Struktur’ i turneringslobbyn.

   Det finns också turneringar där en synkroniserad paus endast sker varannan timme. I dessa turneringar så finner du följande information i informationspanelen: ”Turneringen har paus 55 minuter över hel timme, varannan timme”. En turnering av denna typ som startar kl. 08.35, tar till exempel paus kl. 08.55, 10.55 och varannan timme därefter.

   I rebuyturneringar av denna typ där add-on tillåts, tas en extra, kortare paus (vanligen 3 minuter) i slutet av rebuyperioden, för att ge tid till add-ons.
  2. Övriga turneringar har paus vid regelbundna intervall i spelet. En turnering som startar kl. 07:25 kan till exempel ta paus efter varje timmes spel, och första pausen skulle då börja kl. 08:25.

  I samtliga fall kommer turneringen att invänta att händerna avslutas på alla bord innan pausen startar. Det betyder att vissa bord i praktiken får något längre paus än andra.

  Notera att inte alla turneringar har pauser (till exempel Hyper-Turbo och vissa event av typen Heads-up eller Shootout).

4. Förlorad anslutning och att stå över

 1. Genom att delta i en turnering godkänner spelare riskerna med internetanslutning, såsom problem med förlorad uppkoppling, fördröjningar eller andra problem med dator och/eller internet.

  1. Vi tar ej ansvar för förlorad anslutning förutom vid serverkrasch.
  2. Varje användare ansvarar för sin internetanslutning men vi försöker ändå hjälpa spelare som förlorat anslutningen under slutskedet av turneringar om riktiga pengar, genom att tillåta extra tid för återanslutning. Reglerna för att aktivera extratid vid förlorad anslutning kan du läsa här.
  3. Om en spelare får slut på tid i en hand, oavsett om spelaren är ansluten eller ej, kommer spelarens hand att foldas om ett aktivt beslut krävs eller checkas om inget aktivt beslut krävs.
  4. Om en spelare inte är ansluten när en hand startar kommer korten att delas ut och blind/ante kommer att betalas. Det finns inga regler mot att en enskild spelare frivilligt står över, och en spelare som gör det betalar blinds och ante och får sina kort som vanligt. Två eller flera spelare fårintekomma överens om att stå över samtidigt, vare sig de sitter vid samma bord eller inte.
  5. I shootout och heads-up-turneringar där alla spelare vid ett bord har förlorat sin anslutning och/eller står över under många händer (vanligtvis 250 händer eller mer i turneringar om riktiga pengar), kommer matchen att avslutas och spelaren med flest marker går vidare till nästa runda.

5. Chatt

Notera: Denna regel är ett komplement till Kortrummets regler och ska inte ersätta dessa. Där finns mer information om tillåten och otillåten chatt.

 1. Spelare, oavsett om de är kvar i handen eller inte, får inte diskutera en hand medan den pågår. Spelare måste skydda andra spelare i turneringen. Diskussioner om kastade kort eller möjliga händer är ej tillåtet. Bestraffning kan utdelas vid diskussion om händer under spel.

Notera: Denna regel finns för att skydda de spelare som är med i turneringen med inte med i den aktuella handen. Se sidan Otillåten chatt i turneringar för mer information. Denna regel gäller inte när endast två spelare återstår i en turnering, eller om turneringen började som en heads-up.

6. Oetiskt spel

 1. Poker är ett individuellt spel, inte ett lagspel. Handlingar eller chatt som är avsedda att hjälpa en annan spelare är oetiska och förbjudna. Oetiskt spel som soft-play (mindre aggressivt spel mot en partner) och markerdumpning (förlora marker avsiktligt till en partner), kan resultera i påföljder såsom beslagtagna tillgångar och/eller stängning av konto. Vi granskar spelet kontinuerligt för att upptäcka regelbrott och för att bevara spelens integritet. Det kan vara nödvändigt att hålla inne spelares vinster under tiden spelet granskas.

 2. Med vissa undantag (beskrivs nedan), får en spelare endast spela på ett konto under en turnering och får inte överlåta sin plats till en annan spelare under turneringens gång. Överträdelse kan resultera i straff, bland annat varningar, diskvalificering från turneringen (med priser delvis eller helt indragna), och avstängning från vår plattform.

  Exempel på undantag nedan beskriver oplanerade och allvarliga incidenter som du inte har kontroll över.

  Exempel på sådant som du anses ha kontroll över och som därför är förbjudet:

  1. Lägga dig och sova och låta någon annan spela färdigt turneringen.
  2. Anmäla dig till en turnering och sedan ta ett flyg eller ge dig av på någon annan resa som planerats i förväg, och be någon annan spela på ditt konto medan du förflyttar dig.
  3. Att komma på att det vore roligt att avsluta Sunday Million hos Joe och därför be Joe ta över ditt konto en halvtimme medan du tar dig dit.
  4. Du och en vän spelar i samma turnering. Ni gör upp om att han ska ta över och spela på ditt konto om han blir utslagen före dig.
  5. Din make är bortrest men ger dig sitt lösenord. Du loggar in på både ditt eget och hans konto och spelar på båda i samma turnering.
  6. Du har gått vidare till de sista få borden i en turnering och någon erbjuder dig pengar för att få ta över din plats. Du låter den spelaren logga in på ditt konto eller avslutar turneringen med spel enligt dennes instruktioner.
   Exempel på sådant som du ej anses ha kontroll över och som därför är tillåtet, om omständigheterna kan bevisas:
   1. Blixten slår ner och orsakar strömavbrott i ditt område, så du ringer en vän som tar över ditt konto medan du hittar en lösning på problemet.
   2. Ditt barn blir sjuk och du måste åka till sjukhuset, så du ringer en vän som tar över ditt konto.
   3. Du spelar i en turnering och förlorar internetanslutningen i hemmet på grund av fel hos din internetleverantör. Du ringer en vän som tar över ditt konto medan du hittar en lösning på problemet.

7. Serverproblem

 1. Om en serverkrasch inträffar, kommer alla pågående händer vid alla bord att återskapas till handens startpunkt. Alla spelares marker återställs till vad de var vid starten av den handen. Under särskilda omständigheter, då en turnering tvingas avbrytas av en serverkrasch eller av andra orsaker, kommer spelare att kompenseras enligt vår policy för avbrutna turneringar.

8. Deals

 1. En deal är en tillåten uppgörelse i turneringar, om inte annat anges i turneringslobbyn.

  1. Om alla återstående spelare i en turnering går med på att dela prispengarna enligt en formel som alla godkänner, så kommer vi att godkänna denna deal, och ändra tidigare publicerade prispengar till de belopp som har fastställts i dealen.
  2. Om alla återstående spelare önskar göra en deal, ska de markera rutan ‘Diskutera en deal‘ under fliken ‘Info‘ i bordets chattruta. När alla kvarvarande spelare har markerat denna ruta så kommer bordet att pausas automatiskt när den pågående handen har spelats färdigt, varpå vår kundtjänst kommer att meddelas. Vår personal kommer att besöka bordet för att se till att uppgörelsen träder i kraft. Vi kan inte garantera att någon personal kommer omgående men vi gör allt vi kan för att undvika onödiga dröjsmål.
  3. Deals kan inte göras i alla turneringar, men när detta alternativ är tillgängligt så syns rutan ‘Diskutera en deal‘ i fliken ‘Info‘ på finalbordet.
  4. Vi lägger oss inte i själva förhandlingen, men kommer att agera för att försäkra oss om att alla är helt överens innan överföringarna utförs enligt ovan.
  5. Vi förbehåller oss rätten att kräva att varje deal lämnar kvar lite pengar 'på bordet' som förstapris. Pengarna som måste lämnas kvar i spel är oftast inte mer än 5% av turneringens totala prispott, och detta ger att turneringen kan avgöras på ett ärligt sätt. Det eventuella belopp som måste lämnas kvar i spel anges oftast i turneringens lobbymeddelande.
  6. Spelare kan lämna mer pengar ‘på bordet‘ för första plats eller andra placeringar.
  7. Det är spelarnas eget ansvar att nå en överenskommelse. Om vår personal skulle ha missat någonting vid bordet, kommer utdrag ur chatten inte nödvändigtvis att verifiera en överenskommelse. Trots det kan vi fortfarande verkställa en deal om den tydligt godkänts av alla parter.
  8. Endast spelare på finalbordet kan göra upp om prispengar, och varje deal måste inkludera alla återstående spelare.
  9. En deal kan bara göras i turneringar om riktiga pengar.
  10. Spelare kan diskutera vilken deal som helst. Om spelare begär en deal så kommer vår personal bistå spelarna med siffror för ICM, Chip Count eller Even Split som möjliga deals.
   • ICM betyder ‘Independent Chip Model’ och är en metod för att räkna ut varje spelares del av kvarvarande prispott, baserat på antal marker, kvarvarande priser (minus ev. pengar ’på bordet’) och sannolikheten för varje spelare att vinna resp. kvarvarande pris i turneringen. Detta är standardmetoden som erbjuds spelare.
   • Chip Count är en fördelning av kvarvarande priser (minus ev. pengar ’på bordet’) som baseras helt på antal marker.
   • Even Split fördelar kvarvarande priser (minus ev. pengar ’på bordet’) lika mellan alla spelare.
   Information om dealen som vår personal presenterar är inte slutgiltig förrän alla spelare i chatten är överrens. Spelare kan diskutera ändringar om de önskar, och vår personal kommer då att repetera önskad deal i chatten och fråga om spelarna godkänner den.
  11. Spelare är skyldiga att spela ut matcher heads-up på normalt sätt, oavsett vem deras motståndare är. Att 'flippa' eller markerdumpa eller annan aktivitet som anses som ‘onormalt’ spel är förbjudet. Brott mot denna regel kan resultera i straff inkluderat avstängning från vår plattform och konfiskering av tillgångar. Denna regel gäller ej finalmatchen i en schemalagd heads-up-turnering.

  Uppgörelser om rankingpoäng för Sit & Go- eller turneringsranking är ej tillåtet. Detta kan leda till indragning av alla rankingpoäng för inblandade spelare.

9. Bounty

 1. I vissa särskilda turneringar läggs en kontant 'bounty' på vissa eller alla deltagare. En spelare som eliminerar en sådan motståndare vinner denna kontanta bounty.

  Det finns tre sorters bountyturneringar:

  Knockout: En bounty placeras på varje deltagare. Du vinner pengar för varje motståndare du eliminerar. Det finns även progressiva knockouts, där din egen bounty ökar när du eliminerar spelare.

  Team Pro Bounty: En bounty placeras på varje medlem i Team PokerStars Pro som deltar i turneringen.

  Fixed Bounty: En bounty placeras på en specifik spelare i turneringen.

  Bountyn betalas ut till spelaren som vinner den 'relevanta potten' i handen i fråga, vilket kan innebära huvudpotten eller en eller flera sidopotter. 'Relevant pott' innebär den pott där bountyspelaren var all-in för alla sina marker.

  • Exempel:
   Daniel (100 marker), Barry (200 marker), Vanessa (400 marker), och Jake (1 000 marker), spelar en hand i en No-Limit-turnering.

   Daniel går all-in och Barry, Vanessa och Jake synar. Potten som Daniel kan vinna är 'huvudpotten'. Satsningen fortsätter 'on the side', i sidopott 1.

   Barry går all-in, och Vanessa och Jake synar. Satsningen fortsätter mellan Vanessa och Jake i sidopott 2.

   Vanessa går all-in och Jake synar.

   Barry visar den bästa handen. Han vinner sidopott 1 och huvudpotten, och eliminerar Daniel. Han får bountyn för Daniel.

   Jake visar den näst bästa handen. Han vinner sidopott 2 och eliminerar Vanessa.  Jake vinner bountyn för Vanessa.

   Notera att trots att Barry hade den bästa handen av alla, så hade han inte lika mycket marker som Vanessa och han kunde därför inte eliminera henne.  Jake hade däremot tillräckligt mycket marker, och därför vinner han Vanessas bounty.
 2. I en pokervariant med delade potter, t.ex. Omaha Hi/Lo eller Stud Hi/Lo, ges bountyn alltid till högst hand. Det beror på att en spelare inte kan elimineras av enbart låg hand.

 3. Om två spelare skulle visa identiska vinnande händer och därför dela en 'relevant pott' (eller i pokervarianter med delad pott som beskrivs i regel 25; dela höga halvan av en 'relevant pott'), kommer ev. bounty att delas lika mellan vinnarna. Udda cent betalas i turordning räknat från spelaren i tidigast position.

 4. Om en bountyspelare vinner turneringen:

  1. I turneringar med Knockout Bounty får spelaren sin egen bounty.
  2. I turneringar med Team Pro Bounty eller Fixed Bounty där en bountyspelare vinner, betalas inte bountyn ut.
 5. Om en turneringen annonserar en bounty på en viss spelare och den spelaren inte anmäler sig, kommer ingen bounty att betalas ut för spelaren.

 6. Spelare får inte avtala eller samarbeta sinsemellan för att eliminera en viss spelare för att få deras bounty. Sådana överenskommelser räknas som maskopi (collusion), och är grund för diskvalificering från turneringen. För mer information, se regler 20 och 21 ovan, samt vår sida om Otillåten chatt i turneringar.

 Vid tvist är beslut fattade av vår ledning alltid slutgiltiga.

Handranking

Hand Rankings

Se hur olika händer rangordnas i Texas Hold’em, Omaha och andra spel.

Pokerspel - Vanliga frågor

faq games

Vanliga frågor och svar om att spela poker på PokerStars.

Pokerordlista

Dictionary

I ordlistan hittar du pokertermer och uttryck.

Kundtjänst

Support

Vår kundtjänst finns till hands dygnet runt för att hjälpa dig, och de kan svara på allt som inte listas bland vanliga frågor.

Spel om pengar

Chip Stack

Gör din första insättning och börja spela på PokerStars. Insättningarna är snabba och säkra.