WSOP - Regler & villkor

POKERSTARS AVTAL FÖR WORLD SERIES OF POKER* MAIN EVENT 2013 (INKVALADE ONLINE)

PokerStars avtal för WSOP* Main Event 2013 ("Avtalet") gäller för alla spelare som vinner, köper, får eller accepterar ett paket eller plats via webbplatsen /, www.pokerstars.fr, www.pokerstars.it och www.pokerstars.ee ("PokerStars") enligt nedan listade regler och villkor. Avtalet gäller för World Series of Poker* Main Event 2013 som hålls under perioden 6 juli till 5 november 2013 ("Eventet"). Avtalet är giltigt från det att spelaren väljer att delta i Eventet tills dess att Eventet avslutas den 5 november 2013 ("Avtalsperioden").

  1. Spelare som kvalar in på PokerStars:
   1. Via en kontantsatellit på PokerStars;
   2. Via en annan sorts satellit på PokerStars (Frequent Player Points, Tournament Leader Board Play Off, Freeroll, etc.);
   3. Via en kampanjturnering eller gratisturnering som spelas online;
  2. Spelare som får en plats som VIP-gäst eller genom sponsring från PokerStars, och som enligt PokerStars har rätt till samma förmåner och villkor som beskrivs i detta Avtal;
  3. Spelare som vinner en kampanjturnering eller en gratisturnering;
  4. Ovan definierade spelare benämns härefter som "Deltagare".
 1. Deltagare måste vara minst 21 år samt myndiga enligt lag i sin jurisdiktion för att spela i Eventet.

 2. Deltagare måste hela tiden följa Eventets regler. Dessa kan ses under http://www.wsop.com/2013/

 3. Genom att delta i en Satellit eller i Eventet ger du PokerStars rätten att använda sig av ditt namn och din bild i marknadsföringssyfte utan ytterligare ersättning.

 4. Paketet till detta års Event består av:
  1. $10 000 inköp insatt på ditt PokerStarskonto
  2. $3 000 insatt på ditt PokerStarskonto för omkostnader
 5. Du ansvarar själv för att köpa in direkt hos Eventets arrangör med pengarna från ditt PokerStarskonto.

 6. PokerStars ordnar inget boende för Deltagare. Deltagare ansvarar själva för att ordna boende och resor till Eventet.

 7. Företagets anställda samt familjemedlemmar eller tillhörande samma hushåll som sådana personer kan inte delta eller vinna; alla affiliates och dotterbolag, deras reklam- och marknadsföringsbyråer, representanter, ombud eller samarbetspartners, och samtliga dessas familjemedlemmar eller medlemmar av dessas hushåll får inte delta. Termen "familj" inkluderar make/maka, partner, syskon, föräldrar, barn, mor- och farföräldrar, samt barnbarn, vare sig ingifta eller genom nuvarande eller tidigare äktenskap, omgifte, adoption, samboende eller annat familjeförhållande.

 8. När du spelar i en Satellit bekräftar du att namn, e-postadress, postadress, och telefonnummer associerat med ditt PokerStarskonto är korrekt, och godkänner att spelaren vars namn finns registrerat på PokerStarskontot som vinner en prispaket är den som spelat och vunnit Satelliten, och att den personen också måste spela i Eventet.

 9. Alla försök att ändra, eller skapa flera, PokerStarskonton för att få delta i en Satellit kommer att resultera i indragning av priser och ev. stängning av spelarens PokerStarskonto.

 10. I händelse av tvist angående rätt att delta, distribuering av vinster och/eller regler och villkor för Satelliten, har PokerStars ledning ensam beslutsrätt. Dess beslut är bindande och kan ej granskas eller överklagas av Deltagare eller tredje part.

 11. Om någon vinnande Deltagare inte nyttjar del av sin vinst av någon som helst anledning, under den tid som är utsatt av PokerStars så anses den vinsten vara förverkad och PokerStars har då inga som helst skyldigheter att ersätta Deltagaren.

 12. Genom att spela i en Satellit samtycker Deltagare till att befria PokerStars, deras juridiska representanter, affiliates, dotterbolag och agenturer, och deras respektive funktionärer, ledning, anställda och representanter, från allt ansvar vid eventuella skador, inklusive personskador som uppstår i samband med mottagandet av något pris.

 13. PokerStars förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa regler och villkor, inkluderat att ställa in, förändra eller skjuta upp en Satellit om PokerStars anser att Satelliten inte kan genomföras såsom planerat.

 14. Alla spelare som deltar i en Satellit måste lyda under samtliga av PokerStars användarvillkor som finns listade på /poker/room/tos/ och under PokerStars allmäna turneringsregler och villkor som finns listade på

 15. /poker/tournaments/rules/.

 16. Alla spelare påminns härmed om att de inte får göra insättningar på sina konton eller spela om riktiga pengar från USA eller dess territorier. Alla försök att kringgå dessa restriktioner vid vistelse i USA eller dess territorier är ett brott mot detta Avtal. Försök att kringå inkluderar t.ex. manipulerande av den information som PokerStars använder för att fastställa din fysiska plats eller att tillhandahålla PokerStars med felaktiga eller vilseledande uppgifter om din fysiska plats. Du kommer inte att kunna spela eller överföra riktiga pengar medan du vistas i USA eller dess territorier. All teknik för att försöka kringgå våra automatiska restriktioner är också ett brott mot våra Användarvillkor och leder till att ditt konto stängs och dina tillgångar beslagtas. Mer information hittar du online på /usaplayers/faq/ (engelska)

 17. Dessa regler och villkor och alla ärenden som berörs av dessa ska överses och tolkas i enlighet med gällande lagstiftning på Malta och ska endast lyda under Maltas domstolars jurisdiktion.

Tillbaka till startsidan WSOP.

* World Series of Poker och WSOP är varumärken som ägs av Caesars Interactive Entertainment, Inc. eller dess affiliates (kollektivt Caesars). Caesars sponrar inte, stödjer inte, och är inte anknutet till PokerStars eller dess produkter, tjänster, kampanjer eller turneringar. Kampanjer och turneringar på denna webbplats kommer inte att garantera din plats eller möjlighet att anmäla dig event i WSOP eller event anknutna till WSOP som överses av Caesars.

ÄR DU EN NY SPELARE?
LADDA NER POKERPROGRAMMET GRATIS

Ladda ner PokerStars gratis programvara för att börja spela. Det är enkelt.

Play Poker

Se hur du laddar ner pokerprogrammet