Kombinacije v pokru

Kombinacije v pokru

Pri PokerStars ponujamo veliko različnih iger pokra, ki imajo različne igralne kombinacije.

Igre Hold'em, Omaha, Seven Card Stud in Five Card Draw vse uporabljajo tradicionalne 'visoke' kombinacije.

Igre Omaha Hi/Lo, Razz, in Stud Hi/Lo uporabljajo 'as do pet' ('California') nizke kombinacije za nizke igre (low hands).

Igri 2-7 Single Draw in 2-7 Triple Draw uporabljata 'dva do sedem' ('Kansas City') nizke kombinacije za nizke igre (low hands).

Igra Badugi pa uporablja posebne kombinacije, ki so značilne le za to igro.

TRADICIONALNE VISOKE KOMBINACIJE V POKRU

+

Barvna lestvica: pet zaporednih kart iste barve.

Straight

V primeru neodločenega izida: zmaga najvišja karta zaporedja.

Najboljša možna barvna lestvica je znana kot kraljeva lestvica (royal flush), ki jo sestavljajo as, kralj, dama, fant in deset v isti barvi. Kraljeva lestvica je nepremagljiva kombinacija.


Poker: štiri enako visoke karte in še ena stranska karta ali 'kicker'.

Four of a Kind

V primeru neodločenega izida: zmaga najvišji poker. Pri igrah s skupnimi kartami, kjer ima lahko več igralcev enak poker, odloča najvišja peta (stranska) karta, t.i. 'kicker'.


Full House: tri enako visoke karte in dve različni, enakovredni karti.

Full House

V primeru neodločenega izida: odloča višina treh enako visokih kart. Pri igrah s skupnimi kartami, kjer ima lahko več igralcev enake tri karte, odloča višina preostalih ujemajočih se kart.


Barva: pet kart iste barve.

Flush

V primeru neodločenega izida: zmaga igralec z najvišjo karto. Če je potrebno, so za določanje zmagovalca odločilne še višine druge, tretje, četrte in pete najvišje karte. Če je vseh pet kart enake vrednosti, se denar v igri (pot) razdeli.


Lestvica: pet kart v zaporedju.

Straight

V primeru neodločenega izida: zmaga najvišja karta zaporedja.

Pomembno: As se lahko uporabi na vrhu ali na dnu zaporedja in je edina karta, ki se lahko uporabi na ta način. A,K,Q,J,T je najvišja (Ace high) lestvica; 5,4,3,2,A je najnižja (Five high) lestvica.


Tris: tri enako visoke karte in dve različno visoki karti.

Three of a Kind

V primeru neodločenega izida: odloča višina treh enako visokih kart. Pri igrah s skupnimi kartami, kjer ima lahko več igralcev enako višino treh kart, se za določanje zmagovalca uporabi najvišja stranska karta in po potrebi tudi druga najvišja stranska karta.


Dva para: dve enako visoki karti, še dve enako visoki karti (drugačne višine) in ena stranska karta.

Two Pair

V primeru neodločenega izida: najvišji par zmaga. Če imajo igralci enako visok par, odloča višina drugega para. Če je tudi ta par enako visok, odloča višina stranske karte.


Par: dve enako visoki karti in tri različno visoke stranske karte.

One Pair

V primeru neodločenega izida: zmaga igralec z najvišjim parom. Če ima več igralcev enako visok par, o zmagovalcu odloča najvišja stranska karta, po potrebi pa še druga in tretja najvišja stranska karta.


Najvišja karta: katerakoli poker kombinacija, ki ne ustreza nobeni od zgoraj navedenih kategorij.

High Card

V primeru neodločenega izida: zmaga igralec z najvišjo karto. Po potrebi o zmagovalcu odločajo še druga, tretja, četrta najvišja ali najmanjša karta

AS DO PET NIZKE KOMBINACIJE

+

Te kombinacije nizkih kart se uporabljajo v tradicionalnih Hi/Lo igrah, kot npr. Omaha Hi/Lo in Stud Hi/Lo , kot tudi Razz , ki je edina 'nizka' Stud igra.

Barve se ne upoštevajo pri 'as do pet' kombinacijah. Barva ali lestvica tako ne 'zlomita' 'as do pet' kombinacije. Pri določanju nizkih kombinacij so asi vedno nizka karta. Upoštevaj tudi, da se vrednost nizke kombinacije s petimi kartami začne z najvišjo karto in se konča z najnižjo.

Five Low ali Wheel (Kolo): petica, štirica, trojka, dvojka in as.

Five Low (Wheel)

V primeru neodločenega izida: si vse kombinacije, kjer je najvišja karta petica, razdelijo denar v igri (pot).


Six Low: pet kart brez para, kjer je najvišja karta šestica.

Six Low

V primeru neodločenega izida: zmaga igralec z nižjo drugo najvišjo karto. Npr.: 6, 4, 3, 2, A premaga 6, 5, 4, 2, A. Če je potrebno, o zmagi odločajo še tretja najvišja, četrta najvišja in peta najvišja karta.


Seven Low: pet kart brez para, kjer je najvišja karta sedmica.

Seven Low

V primeru neodločenega izida: zmaga igralec z nižjo drugo najvišjo karto. Če je potrebno, o zmagi odločajo še tretja najvišja, četrta najvišja in peta najvišja karta.


Eight Low: pet kart brez para, kjer je najvišja karta osmica.

Eight High

V primeru neodločenega izida: zmaga igralec z nižjo drugo najvišjo karto. Če je potrebno, o zmagi odločajo še tretja najvišja, četrta najvišja in peta najvišja karta.

Eight Low je najšibkejša poker kombinacija, ki se še kvalificira kot nizka poker kombinacija v igrah Omaha Hi/Lo in Stud Hi/Lo. V igri Razz pa taka kvalifikacija ne obstaja in najnižja kombinacija bo vedno dobila pot, tudi če je to kombinacija z najnižjo karto devet, kraljico ali celo parom!

DVE DO SEDEM NIZKE KOMBINACIJE

+

Dve do sedem nizke kombinacije so pravo nasprotje tradicionalnih 'visokih' kombinacij. Tako najslabša možna kombinacija v 'visokem' pokru – z najvišjima kartama sedem in pet v različni barvi, postane najboljša kombinacija v dve do sedem kombinaciji ('perfect seven low' ali 'kolo').

V praksi to pomeni, da se as vedno upošteva kot visoka karta v dve do sedem kombinaciji (torej je A,5,4,3,2 kombinacija z najnižjo karto as, ne lestvica). Lestvice in barve se upoštevajo v dve do sedem kombinaciji.

Seven Low: katerihkoli pet kart brez para, brez povezave v barvi, z najvišjo karto sedem. Najboljša možna kombinacija je 7,5,4,3,2, znana tudi kot 'wheel' ali 'številka 1'.

Deuce to Seven Lowball

V primeru izenačenega izida: druga najnižja karta zmaga. Medtem ko 7,5,4,3,2 premaga 7,6,5,3,2 ('Seven-Five low' je bolje kot 'Seven-Six low'). Če druga karta ne zadošča, zmaga tretja najvišja, četrta najvišja, peta najvišja.

Eight Low: katerihkoli pet kart brez para, brez povezave v barvi, z najvišjo karto osem.

Eight Low

V primeru izenačenega izida: druga najnižja karta zmaga. Če druga karta ne zadošča, zmaga tretja najvišja, četrta najvišja, peta najvišja.

Nine Low: katerihkoli pet kart brez para, brez povezave v barvi, z najvišjo karto devet.

Nine Low

V primeru izenačenega izida: druga najnižja karta zmaga. Če druga karta ne zadošča, zmaga tretja najvišja, četrta najvišja, peta najvišja.

Ten Low: katerihkoli pet kart brez para, brez povezave v barvi, z najvišjo karto deset.

Ten Low

V primeru izenačenega izida: druga najnižja karta zmaga. Če druga karta ne zadošča, zmaga tretja najvišja, četrta najvišja, peta najvišja.

Pomembno: 'Kvalifikacija' za dve do sedem kombinacijo nizkih iger ne obstaja. Zgoraj so navedeni le primeri kombinacij, do katerih lahko pride v igri – najnižja kombinacija vedno zmaga, tudi če je to par ali slabše!

BADUGI KOMBINACIJE

+

Badugi ne uporablja tradicionalnih poker kombinacij, zato je potrebno nekaj vaje, da se naučiš pravilno prepoznati kombinacije. Badugi kombinacije so v neki meri podobne as do pet kombinacijam; kot v as do pet kombinacijah as vedno igra nizko karto. Vendar za razliko od as do pet kombinacije, vsaka karta mora biti drugačne barve in drugačne višine, da šteje.

Badugi kombinacija je sestavljena iz štirih kart, namesto običajnih pet. Zaradi tega je nemogoče narediti zaporedje petih kart.

Če imaš karte iste barve, šteje samo ena karta in če imate dva para, šteje le en par.

Badugi: je katerakoli kombinacija, ki jo sestavljajo štiri karte različne barve in ki ne vsebuje para.

Badugi

V primeru izenačenega izida: druga nižja karta zmaga. Če druga karta ne zadošča, zmaga tretja najvišja, četrta najvišja.


Kombinacija treh kart (Three-Card Hand): katerakoli kombinacija, sestavljena iz treh kart različne barve, brez para, vendar z četrto karto iste barve s parom. Najnižje tri karte brez para in različnih barv igrajo.

Three Card Hand

Ker je v kombinaciji par, se ena od štirih kart ne upošteva in tako nastane to 4,2,A kombinacija treh kart.

Ker sta v tej kombinaciji dve srci, se eno od njiju ne upošteva in tako nastane 3,2,A kombinacija s tremi kartami.

V primeru izenačenega izida: druga nižja karta zmaga. Če druga karta ne zadošča, zmaga tretja najvišja. Četrta najvišja karta (s parom ali barvo) se ne upošteva.


Kombinacija dveh kart (Two-Card Hand): katerakoli kombinacija, sestavljena iz dveh kart različne barve, brez para, vendar z dvema kartama iste barve ali s parom. Najnižji dve karti brez para in različnih barv igrata.

Two Card Hand

Ker sta v tej kombinaciji dva para, se eden od njiju ne upošteva in tako nastane 5, A kombinacija dveh kart.

Three Card Hand

Ker so v tej kombinaciji tri srca, se eno od njiju ne upošteva in tako nastane 2, A kombinacija dveh kart.

V primeru izenačenega izida: druga nižja karta zmaga. Tretja in četrta karta (s parom ali iste barve) se ne upoštevata.


Kombinacija ene karte (One-Card Hand): Kombinacija, sestavljena le iz ene igralne karta. Najnižja karta igra.

One Card Hand

Ker so v tej kombinaciji štirje asi, se trije ne upoštevajo in tako nastane kombinacija ene karte z asom.


One Card Hand

Ker so v tej kombinaciji štiri karte iste barve, se tri karte ne upoštevajo in nastane kombinacije ene karte s trojko.

V primeru izenačenega izida: denar v igri (pot) se razdeli med dve isti kombinaciji ene karte.

SI NOVI IGRALEC?
PRENESI BREZPLAČEN POKER PROGRAM

Prenesi brezplačen PokerStars program in začni z igranjem. Prenos programa je enostaven.

Play Poker

Oglej si, kako lahko preneseš poker program