Home Games – Pogoji in določila

POKERSTARS HOME GAMES – POGOJI IN DOLOČILA UPORABE

Ti pogoji in določila uporabe ("pogodba") določajo pogoje, pod katerimi lahko uporabljaš storitev spletnega pokra, ki jo ponuja PokerStars in se imenuje Home Games ("Home Games"). Prebrati jih moraš v celoti, še preden začneš uporabljati Home Games. Vedi, da pogodba pomeni pravno zavezujoč dogovor me tabo in družbo Rational Entertainment Enterprises Limited (tukaj kot "PokerStars", "nas", "nami" ali "mi"). Mi smo lastniki in upravljamo z internetno stranjo, ki se nahaja na www.pokerstars.eu ("spletna stran"), kjer je storitev Home Games tudi na voljo. Poleg pogojev in določil te pogodbe si preberi tudi našo Licenčno pogodbo za končnega uporabnika, Pravila o varovanju zasebnosti, Pravila pokra, Pogoje in določila obdelave denarnih transakcij in pretvorbe valut ter Pogoje in določila VIP kluba, kakor tudi ostala pravila, pogoje in določila, ki se nanašajo na igre in promocije, ponujene na spletni strani, kot je občasno objavljeno na spletni strani, in ki se priključujejo ostalim podobnim predpisom, o katerih te lahko občasno obvestimo. Če imaš veljaven sporazum o partnerstvu s PokerStars ali eno izmed njegovih družb, na podlagi katerega tržiš in promoviraš spletno stran uporabnikom tvoje spletne strani ("partnerska pogodba"), je ta partnerska pogodba prav tako vključena v ta pravila.

Upoštevaj, da so Home Games zasnovane, da bi ponovile doživetje igranja pokra, kot če bi doma igral poker s prijatelji. Zato boš najverjetneje igral poker igre z ljudmi, ki jih poznaš, od teh pa lahko nekateri ali celo vsi igrajo iz iste fizične lokacije. Ker PokerStars ne more preveriti zakonitosti storitve Home Games v vsaki posamezni pristojnosti, je tvoja odgovornost, da preden jo začneš uporabljati preveriš, če je tvoja uporaba storitve Home Games v skladu z zakonom.

Vedi, da PokerStars ni odgovoren in ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z dejanji kateregakoli uporabnika Home Games, ki krši pogoje in določila te pogodbe ali katerakoli druga pravila, ki jih PokerStars navaja v povezavi s Home Games.

Ker ti PokerStars omogoča uporabo storitve Home Games, s klikom na gumb "Se strinjam", ki je del postopka namestitve programa, in z uporabo storitve Home Games soglašaš s pogoji in določili, ki sestavljajo to pogodbo, vključno (in brez omejitve) z zgoraj navedeno zavrnitvijo odgovornosti, z Licenčno pogodbo za končnega uporabnika, s Pravili o varovanju zasebnosti, Pravili pokra in Pogoji in določili obdelave denarnih transakcij in pretvorbe valut ter s Pogoji in določili VIP kluba, kakor tudi s tem, da jih lahko občasno posodobimo ali spremenimo v skladu z v njih in spodaj opisanimi določbami.

PokerStars Home Games ti nudijo možnost, da prijatelje in bližnje člane tvoje skupnosti povabiš na domačo igro, ne glede na to, na katerem delu sveta se nahajajo. Bistvo Home Games je, da lahko tekmuješ v denarnih igrah ali na turnirjih v različnih vrstah poker iger in storitev ti omogoča, da izkusiš udobje, tekmovalnost in zabavo pri igranju spletnih domačih iger z ljudmi, ki jih poznaš. Tvoja uporaba Home Games mora prispevati in biti v skladu z bistvom Home Games. Prek Home Games so dostopni podatki o igralcih, razvrstitev, statistika kluba in številni drugi rezultati iger ("orodja za podatke"), vendar izključno z namenom, da poglobiš svojo socialno in tekmovalno izkušnjo s tvojimi prijatelji ali člani bližnje skupnosti. Nobenega izmed teh orodij za podatke niti informacij, ki izhajajo iz takšnih orodij za podatke, ne smeš posredovati upravitelju kluba, članu ali tretji stranki z namenom kakršnegakoli finančnega okoriščanja. PokerStars si v primeru, da zasledi ali sumi morebitno kršitev bistva Home Games, ali če katerokoli orodje za podatke ali informacijo, ki izhaja iz kateregakoli orodja za podatke, uporabiš ali si uporabil za finančno korist, pridržuje pravico, da po lastni presoji suspendira tvojo uporabo Home Games in/ali zapre povezani klub.

1. DEFINICIJE IN RAZLAGA

 1. Izrazi, definirani v Licenčni pogodbi za končnega uporabnika imajo v tej pogodbi enak pomen.

 2. Naslednje besede in izrazi, ki so uporabljeni v tej pogodbi, imajo naslednje pomene (razen če besedilo jasno zahteva drugače):

  1. "administrator" pomeni upravitelja kluba ali člana, ki mu je bila dodeljena možnost, da prireja ali odpoveduje HG igre, spreminja spremenljivke HG iger, razpiše čas začetka HG iger in kakorkoli drugače administrira HG igre;
  2. "klub" pomeni poker klub, ki ga je ustvaril uporabnik z uporabo storitve Home Games;
  3. "upravitelj kluba" je uporabnik, ki je ustvaril klub;
  4. "HG igra" pomeni igro spletnega pokra z uporabo storitve Home Games;
  5. "HG turnir" pomeni HG igro, ki je turnir; in
  6. "član" je uporabnik, ki je član kluba, vendar ni upravitelj kluba.
 3. Za namen Licenčne pogodbe za končnega uporabnika:

  1. si ti uporabnik;
  2. Home Games je igra;
  3. program, ki ga je razvil PokerStars v zvezi s Home Games tvori del programske opreme;
  4. besedna zveza in logotip "HOME GAMES" sta blagovna znamka; in
  5. katerikoli podatki za prijavo, povezano s Home Games, vključno s številkami računov, uporabniškimi imeni in imeni klubov, šiframi vabil za klube ter Home Games gesli, so prijavni podatki.
 4. Izraz, predstavljen z besedami "vključno z/s", "vključuje", "vključujejo" ali "na primer" pomeni "vključno, vendar brez omejitve" in ne omejuje pomena besed pred tem izrazom.

 5. Besede v ednini vključujejo tudi množino in obratno ter besede, ki izražajo spol, vključujejo vse spole.

 6. Beseda "določba" se nanaša na določbe te pogodbe.

2. PRAVICE

 1. PokerStars ohranja pravico do:

  1. odpiranja, vzdrževanja in zapiranja klubov;
  2. dodeljevanja, vzdrževanja in odstranjevanja statusa upravitelj kluba;
  3. dodeljevanja, vzdrževanja in odstranjevanja statusa člana; in
  4. dodeljevanja, vzdrževanja in odstranjevanja statusa administratorja.
 2. Odločitev vodstva PokerStars glede vseh zadev v zvezi s klubom ali tvoje uporabe storitve Home Games (vključno s statusom tvojega kluba ali članstva) je končna in ne more biti predmet ponovnega pregleda ali pritožbe.

3. DOLŽNOSTI UPRAVITELJA KLUBA

 1. Če si upravitelj kluba, moraš prebrati in se ravnati po vseh razlagah, navodilih in napotkih glede Home Games, ki so občasno objavljeni na spletni strani.

 2. Upravitelji kluba so ambasadorji PokerStars in morajo tako članom kot splošni javnosti na najboljši način prikazovati PokerStars in Home Games. Delovati ne smeš na noben način, ki lahko po našem mnenju škoduje PokerStars ali katerikoli družbi, ki je del skupine, ali povzroči materialno škodo interesom PokerStars ali katerekoli družbe, ki je del skupine.

 3. Poleg tega se, če si upravitelj kluba, strinjaš, da boš:

  1. vodil klub odgovorno in dobronamerno;
  2. brez omejitev tvojih dolžnosti na podlagi Licenčne pogodbe za končnega uporabnika varoval tvoj uporabniški račun in dostop do funkcij za upravljanje kluba pred nepooblaščeno rabo (močno priporočamo uporabo našega RSA žetona);
  3. članom nudil podporo in pomoč glede težav v zvezi s klubom (razen nesoglasij med člani) in na razumen način rešil te težave (s pomočjo PokerStars Podpore uporabnikom, kjer je to potrebno);
  4. prva kontaktna oseba za vsa nesoglasja med člani glede tvojega kluba in boš na razumen način rešil te težave brez posredovanja PokerStars;
  5. do članov pošten in spoštljiv;
  6. spoštoval zasebnost članov in uporabljal njihove osebne podatke le v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti in Zakonom o varovanju podatkov (Data Protection Act 2001);
  7. spoštoval zasebnost članov in uporabljal njihove osebne podatke le v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti in Zakonom o varovanju podatkov (Data Protection Act 2001), ki velja na Malti;
  8. za vsak klub, katerega boš upravitelj, imenoval enega naslednika za primer, če boš klub zapustil ali kako drugače postal nezmožen opravljati tvoje dolžnosti upravitelja kluba;
  9. nas takoj obvestil o morebitni znani ali možni zlorabi, namerni izgubi žetonov (chip-dumping), nedovoljenem dogovarjanju (collusion), pranju denarja ali drugem nezakonitem obnašanju ali obnašanju, ki ga mi prepovedujemo (kot je določeno v tej pogodbi, Licenčni pogodbi za končnega uporabnika ali drugače na ali preko spletne strani) in ki ga opaziš v tvojem klubu; in
  10. izpolnjeval vsa razumna navodila, ki ti jih bo v zvezi s tvojim klubom, tvojo uporabo storitve Home Games in uporabo tvojih članov (do obsega, ki je pod tvojim nadzorom) podal PokerStars.
 4. Ob ustanovitvi kluba mora upravitelj kluba izbrati ime kluba in logotip. Ko bo ime enkrat odobreno, ga ni več moč spremeniti, razen če je naknadno določeno, da ime ne ustreza določbi 3.5.

 5. Kot dodatek določbi 3.4, upravitelj kluba ne sme izbrati ime kluba, logotip ali sliko, ki:

  1. je žaljiva, nezakonita, opolzka, neprimerna, nasilna, pornografska, škodljiva, opravljiva, preteča, lahko povzroči rasno sovraštvo ali je bogokletna;
  2. krši pravice intelektualne lastnine ali druge pravice PokerStars ali tretje osebe ali krši katerikoli zakon;
  3. vsebuje kakršenkoli URL naslov;
  4. vsebuje uporabniško ime drugega igralca (na poniževalen način);
  5. vsebuje ime profesionalnega poker igralca ali katerekoli druge slavne osebe (razen, če je to hkrati tudi tvoje ime ali je ta oseba upravitelj kluba ali član tvojega kluba);
  6. vsebuje kakršnekoli posebne znake; ali
  7. vsebuje ime ali promovira storitve kateregakoli PokerStars konkurenta.
 6. Brez odstopanja od določb 3.4 in 3.5 zgoraj mora imena in logotipe vseh klubov pregledati in odobriti PokerStars. PokerStars si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli zavrne ime kluba, logotip ali sliko, brez da bi moral pojasniti razloge za zavrnitev.

 7. Upravitelj kluba se ne sme posluževati smetenja (spamming) ali drugih vsiljivih metod za spodbujanje članov. Vsak upravitelj kluba je sam odgovoren za vsebino elektronskih sporočil, ki jih pošlje.

 8. Upravitelji kluba članom ne smejo zaračunati stroškov za pristop v klub.

4. ODGOVORNOSTI ČLANA

 1. Če si član kluba, se strinjaš, da boš:

  1. se v tvoji vlogi člana obnašal odgovorno in dobronamerno;
  2. do ostalih članov pošten in spoštljiv;
  3. spoštoval zasebnost ostalih članih in uporabljal njihove osebne podatke le v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti in Zakonom o varovanju podatkov (Data Protection Act 2001), ki velja na Malti;
  4. varoval tvoj uporabniški račun in dostop do funkcij upravljanja kluba pred nepooblaščeno rabo (močno priporočamo uporabo našega RSA žetona);
  5. vsa vprašanja, dvome ali nesoglasja v zvezi s tvojim klubom najprej naslovil na upravitelja kluba;
  6. nas takoj obvestil o morebitni znani ali možni zlorabi, namerni izgubi žetonov (chip-dumping), nedovoljenem dogovarjanju (collusion), pranju denarja ali drugem nezakonitem obnašanju ali obnašanju, ki ga mi prepovedujemo (kot je določeno v tej pogodbi, Licenčni pogodbi za končnega uporabnika ali drugače na ali preko spletne strani) in ki ga opaziš v tvojem klubu; in
  7. se izognil delovanju, ki lahko po našem mnenju škoduje PokerStars ali katerikoli družbi, ki je del skupine, ali povzroči materialno škodo interesom PokerStars ali katerekoli družbe, ki je del skupine.
 2. V kolikor boš vabil druge ljudi, da se pridružijo klubu, se kot član ne smeš posluževati smetenja (spamming) ali drugih vsiljivih metod za spodbujanje članov, vključno z (vendar brez omejitve na) neželenim oglaševanjem v drugih klubih. Vsak član je sam odgovoren za vsebino elektronskih sporočil, ki jih pošlje.

5. PARTNERJI

Če si stranka Partnerske pogodbe, te v zvezi z uporabo storitve Home Games vežejo naslednji pogoji in določila (z veliko začetnico pisani izrazi v tej določbi 5 in ne drugače definirani v tej pogodbi imajo pomen, ki ga določa Partnerska pogodba):

 1. Tukaj ti je dodeljena pravica za trženje in promoviranje Home Games z vključitvijo marketinških kod in/ali povezav na tvoji spletni strani kot del trženja ali promoviranja spletne strani PokerStars in je predmet tvojega upoštevanja zadnje različice Partnerske pogodbe. Vsak klub, ki bo ustvarjen kot posledica tvojega nepooblaščenega trženja ali promoviranja, bo PokerStars takoj zaprl.

 2. Dovoljeno ti je, da uporabnike tvoje spletne strani povabiš, vključno s komunikacijo preko elektronske pošte, da postanejo upravitelji kluba, in da v takšno komunikacijo vključiš marketinške kode in/ali povezave, VENDAR je strogo prepovedano, da katerakoli tretja stranka, vključno z (vendar brez omejitve na) uporabniki tvoje spletne strani in katerimkoli upraviteljem kluba ali članom kluba, povabi potencialnega člana v klub z uporabo povezave in/ali marketinške kode, ki ti je bila dodeljena na podlagi Partnerske pogodbe.

 3. Vključenje marketinške kode in/ali povezave, ki ti je bila dodeljena na podlagi Partnerske pogodbe, ali kakršnekoli spodbude v povabilo, ki ga pošlješ tretji stranki, vključno z (vendar brez omejitve na) uporabniki tvoje spletne strani, za članstvo v klubu, ki si ga ustvaril, je strogo prepovedano.

 4. Prepovedano ti je zahtevati od tretje stranke, vključno z (vendar ne omejeno na) uporabniki tvoje spletne strani, da z uporabo povezave in/ali marketinške kode, ki ti je bila dodeljena na podlagi Partnerske pogodbe, vabi v klub potencialne člane.

 5. Prepovedano ti je ponujati ali zagotavljati (ali naročati, kar ponuja ali zagotavlja tretja stranka) kakršnekoli pobude (v kakršnikoli obliki, nedvoumne ali dvoumne, finačne ali druge), prek elektronske pošte ali kateregakoli medija (spletnega ali ne), katerikoli tretji stranki prek tvoje uporabe Home Games, vključno z deljenjem morebitnih provizij, ki jih zaslužiš s tvojo uporabo Home Games na podlagi pogojev v tej pogodbi.

 6. Prepovedano ti je uporabljati Home Games na kakršenkoli način, ki bi zlorabljal izdelek (vključno z uporabo za namen povečanja provizij ali stroškov, ki ti morajo biti izplačani).

 7. Če ugotovimo, da si kršil to določbo 5 ali izvajal dejanja, da bi zaobšel prepovedi, ki so določene v njej, si pridržujemo pravico do ukrepanja po lastni presoji, vključno z zaprtjem ustreznega kluba in/ali preklicem Partnerske pogodbe.

 8. Tvojo pravico uporabe Home Games, kot je določena v tej določbi 5, lahko PokerStars po lastni presoji kadarkoli prekliče in je predmet morebitnih dodatnih pogojev in omejitev, ki jih lahko občasno določi PokerStars po lastni presoji, vključno z (vendar ne omejeno na) omejitvijo števila ali odstotka članov, ki so v kateremkoli klubu povezani s teboj preko sledilnika.

6. OGLAŠEVANJE

 1. Home Games ne smeš uporabljati za promoviranje storitve ali izdelka nikogar drugega kot PokerStars ali družb v skupini (na primer s povezavo na spletne strani tretjih oseb ali prikazom oglaševanja tretjih oseb) ter ne smeš na noben način spodbujati članov, naj igrajo spletni poker na spletnih straneh PokerStars konkurentov.

 2. Povezav s strani ali do kateregakoli dela strani (vključno z deli strani, ki so povezani s tvojim klubom) ne smeš objavljati na nobeni tretji spletni strani, ki oglašuje PokerStars konkurenta, namiguje na povezavo, odobritev ali potrditev kluba s strani PokerStars, ali krši katerikoli pogoj te pogodbe ali licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

 3. Na spletno stran PokerStars se lahko povežeš s katerekoli spletne strani, ki je v tvoji lasti, ali v elektronskem sporočilu, ki ga pošlješ sam, pod pogojem, da (i) to narediš na način, ki je pravičen in zakonit ter ne škoduje našemu slovesu ali ga zlorablja in (ii) ne namiguješ na nobeno obliko združenja, dovoljenja ali overitve na naš račun, kjer le ta ne obstaja. Tvoje pravice do povezave na podlagi te določbe 6.3 ne moreš posredovati, dodeliti ali prenesti naprej. Pridržujemo si pravico, da to pravico do povezave kadarkoli prekličemo.

7. FINANČNE KORISTI

 1. Storitev Home Games je namenjena izključno za tvojo osebno zabavo (ne glede na to, ali jo uporabljaš kot upravitelj kluba ali kot član) in je ne smeš na noben način uporabiti za pridobivanje finančne koristi ali druge denarne koristi zate niti ali za kateregakoli drugega uporabnika storitve Home Games. Med prepovedana dejanja v povezavi z uporabo storitve Home Games spadajo (vendar niso omejena na):

  1. odprtje depozitnega računa ali uporaba katerekoli druge metode, sheme ali sistema, prek spleta ali ne, z namenom razporeditve sredstev katerikoli osebi na podlagi rezultatov v katerikoli Home Games denarni igri ali turnirju;
  2. zaračunavanje ali prejem provizije od kateregakoli člana kluba za pridružitev klubu; ali
  3. brez odstopanja od določbe 6.1 ali 6.2, služenje denarja ali pridobivanje kakršnekoli druge oblike plačila od prihodkov od oglaševanja.

8. ZASEBNOST IN IDENTITETA

 1. Potrjuješ in sprejemaš, da bo HG igra najverjetneje vključevala igralce, ki se med seboj poznajo, in da bodo nekateri ali vsi igralci igrali v tej HG igri iz iste fizične lokacije. S sprejetjem te pogodbe prav tako potrjuješ in se strinjaš, da je tvoje sodelovanje v Home Games zakonito v tvoji pristojnosti.

 2. Uporabniško ime tvojega PokerStars računa bo hkrati tudi tvoja označba za upravitelja ali člana kluba in bo v Home Games lobbyju ter (če se upravitelj kluba odloči za to možnost) javnih direktorjih kluba prikazano upravitelju kluba in članom. Zato bodo ljudje, ki jih poznaš prek Home Games in/ali tvojega kluba, tudi poznali identiteto tvojega PokerStars uporabniškega imena. Če se s tem ne strinjaš, ne smeš uporabljati Home Games. Uporabnikom ni dovoljeno imeti več kot eno, edinstveno uporabniško ime.

 3. PokerStars lahko iz kakršnikoli razlogov pregleda dnevniške datoteke klepeta v klubu, vključno s preverjanjem, če deluješ v skladu s to pogodbo in Licenčno pogodbo za končnega uporabnika.

 4. Tvoje osebne podatke bomo posredovali tretji osebi, če bomo sumili, da si vpleten v goljufivo obnašanje (kot je definirano v določbi 10.1 spodaj). Kljub temu bomo pri posredovanju takšnih podatkov ravnali v skladu s Pravili o varovanju zasebnosti.

 5. Strinjaš se, da boš od nas prejemal elektronsko pošto, povezano z aktivnostmi tvojega kluba, vključno z razporedi HG iger, rezultati in razvrstitvami. V kateremkoli trenutku lahko to storitev prekličeš in prenehaš prejemati sporočila v zvezi s klubom. Upoštevaj: Če ne želiš prejemati sporočil v zvezi s klubom, moraš preklicati klubska sporočila, saj boš ta prejemal tudi, če prekličeš promocijska in ostala sporočila v zvezi s spletno stranjo.

9. GLASOVNI KLEPET

 1. Upravitelj kluba se lahko po lastni presoji odloči za vključitev glasovnega klepeta v HG igrah v njegovem klubu (predmet upoštevanja pogojev in določil te pogodbe).

 2. Strinjaš se, da PokerStars ne bo aktivno nadzoroval glasovnega klepeta uporabnikov storitve Home Games in če se odločiš za igro pri mizah z omogočenim glasovnim klepetom, to počneš na tvojo lastno odgovornost.

 3. Uporaba glasovnega klepeta za kakršnokoli zlonamerno ali žaljivo obnašanje, vključno s (vendar ne omejeno na) prepovedanim dogovarjanjem (collusion), prevaro in/ali nadlegovanjem, je strogo prepovedana.

 4. Uporaba glasovnega klepeta za oglaševanje PokerStars konkurentov ali kakršnakoli druga komercialna uporaba, ki je PokerStars ni vnaprej odobril, je strogo prepovedana.

 5. Vsaka kršitev teh pravil mora biti takoj prijavljena PokerStars Podpori uporabnikom (homegames@pokerstars.eu).

 6. Če PokerStars ugotovi, da član kluba, upravitelj kluba ali klub krši pravila, ki so navedena v tej določbi 9 glede glasovnega klepeta, si pridržujemo pravico, da prepovemo posameznemu članu kluba, upravitelju kluba ali klubu uporabo funkcije glasovnega klepeta in/ali sprejmemo nadaljnje ukrepe (vključno s posameznimi ali vsemi ukrepi, ki so navedeni v določbi 12 spodaj).

10. VZRŽEVANJE SISTEMA

 1. PokerStars lahko občasno izključi Home Games, da bi opravil potrebno vzdrževanje (ali iz katerihkoli drugih razlogov, ki jih dopušča Licenčna pogodba za končnega uporabnika), čeprav te bomo, če je to mogoče, o tem obvestili. V primeru takšne izključitve bo morda potrebno odpovedati razpisane HG igre. Upravitelj kluba nima nikakršnih dolžnosti glede takšnih morebitnih izključitev.

 2. Če si član, soglašaš, da je izključitev, opisana v določbi 10.1, izven nadzora upravitelja kluba. Kljub temu se v primeru takšne izključitve s svojimi vprašanji najprej obrni na upravitelja kluba.

 3. Če si upravitelj kluba, se strinjaš, da boš prevzel osnovno odgovornost za reševanje morebitnih vprašanj, ki jih lahko imajo člani glede izključitve, opisane v določbi 10.1.

 4. Od HG turnirja se lahko odjaviš kadarkoli, vse do dveh minut pred začetkom turnirja. Če se ne odjaviš od turnirja, na katerega si se prijavil, in na njem ne igraš, boš izgubil znesek vstopnine in PokerStars ti tega zneska ne bo povrnil.

11. GOLJUFIJE

 1. PokerStars ti dovoljuje uporabo Home Games ob predpostavki, da ne boš goljufal ali deloval nepošteno. Strinjaš se, da ne boš zagrešil ali spodbujal, pripomogel ali podpiral kakršnegakoli goljufivega, nepoštenega ali nezakonitega dejanja ali dejanja, ki smo ga prepovedali mi (kot je določeno v tej pogodbi, Licenčni pogodbi za končnega uporabnika ali kakorkoli drugače na ali preko spletne strani) v zvezi s klubom ali uporabo storitve Home Games ("goljufije").

 2. PokerStars jemlje goljufije izjemno resno. Poleg vseh pravic in sredstev, ki jih ima PokerStars na podlagi te pogodbe, Licenčne pogodbe za končnega uporabnika, po zakonu ali drugače, bo vsak uporabnik, za katerega se ugotovi, da je bil vpleten v goljufijo, prijavljen ustreznim oblastem.

 3. Upravitelj kluba mora razumno nadzirati dejavnosti v svojem klubu in biti pozoren na morebitne goljufije ter PokerStars Podpori uporabnikom (homegames@pokerstars.eu) sporočiti morebitno znano goljufijo ali sum o goljufiji, kot je to določeno v določbi 3.3(j).

 4. Brez omejevanja določbe 11.3 morajo biti vsi člani pozorni na dokaze o goljufijah v njihovem klubu in morajo PokerStars Podpori uporabnikom (homegames@pokerstars.eu) sporočiti morebitno opaženo goljufijo ali sum o goljufiji, kot je to določeno v določbi 3.1(f).

12. IZLOČITEV IN KRŠITEV

 1. Če verjamemo, da si kršil katerikoli člen te pogodbe ali Licenčne pogodbe za končnega uporabnika ali iz katerihkoli drugih utemeljenih razlogov, si PokerStars pridržuje pravico (brez vpliva na ostale pravice ali pravna sredstva na podlagi te pogodbe, Licenčne pogodbe za končnega uporabnika, po zakonu ali drugače), da:

  1. ti takoj suspendira ali onemogoči dostop do spletne strani ali kateregakoli dela spletne strani, vključno s (vendar ne omejeno na) katerimkoli klubom, katerega član ali upravitelj si, ali Home Games na splošno;
  2. takoj zaustavi ali odpove katerokoli HG igro ali katerokoli drugo dejavnost v zvezi s klubom;
  3. takoj suspendira delovanje kluba; in/ali
  4. takoj zapre klub.
 2. Če se ugotovi, da si kršil katerikoli člen te pogodbe ali Licenčne pogodbe za končnega uporabnika, si PokerStars pridržuje pravico (brez vpliva na ostale pravice ali pravna sredstva na podlagi te pogodbe, Licenčne pogodbe za končnega uporabnika, po zakonu ali drugače), da:

  1. takoj prekliče to pogodbo;
  2. ti takoj suspendira ali trajno onemogoči dostop do spletne strani ali kateregakoli dela spletne strani, vključno s (vendar ne omejeno na) katerimkoli klubom, katerega član ali upravitelj si, ali Home Games na splošno;
  3. takoj zaustavi ali odpove katerokoli HG igro ali katerokoli drugo dejavnost v zvezi s klubom;
  4. takoj suspendira delovanje ali trajno zapre klub;
  5. takoj zaseže ves denar, ki ga imaš na tvojem uporabniškem računu;
  6. takoj prekliče tvoj uporabniški račun;
  7. takoj sproži sodni postopek proti tebi; in/ali
  8. sprejme morebitne druge ukrepe, ki se zdijo PokerStars primerni.

13. ODGOVORNOST IN NADOMESTILO ZA ŠKODO

 1. Strinjaš se, da boš v celoti povrnil škodo, branil in PokerStars in njegove delničarje, direktorje in zaposlene odvezal odgovornosti za kakršnokoli škodo, zahtevke, odgovornosti, izgube in stroške, vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami, ki lahko nastanejo zaradi:

  1. tvoje zagrešene ali očitane kršitve te pogodbe, v celoti ali deloma;
  2. povezave s Home Games, kakršnakoli kršitev ali očitana kršitev kateregakoli zakona ali pravic tretjih oseb s tvoje strani;
  3. kakršnekoli goljufije ali očitane goljufije, v katero si bil vpleten v povezavi s Home Games; in
  4. tvoje uporabe storitve Home Games ali uporabe tretje osebe, ki dostopa do storitve Home Games s tvojimi prijavnimi podatki, brez tvojega dovoljenja ali z njim.
 2. Pod nobenim pogojem, vključno z malomarnostjo, PokerStars ne bo dogovoren za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo), nastalo zaradi ali v povezavi s to pogodbo, tudi če je bil PokerStars pred tem seznanjen z možnostjo nastanka tovrstne škode ali če so bile takšne izgube razumno predvidene.

 3. Nič v tej pogodbi ne omejuje odgovornosti nobene stranke za osebne poškodbe ali smrt, ki jo povzroči malomarnost ali za krajo ali goljufijo te stranke.

14. PREDNOSTNI VRSTNI RED

 1. V povezavi s tvojo uporabo storitve Home Games, če pride do konflikta med členi določb 6 in 7 te pogodbe in tvojo partnersko pogodbo, bo v obsegu tega konflikta prevladala tvoja partnerska pogodba.

15. SPREMEMBE

 1. PokerStars si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila kadarkoli posodobi ali spremeni to pogodbo ali katerikoli del pogodbe in ti boš zavezan k takšni spremenjeni pogodbi 14 dni po objavi na spletni strani. Zato ti predlagamo, da redno obiskuješ spletno stran in preverjaš pogoje in določila, ki jih vsebuje v tistem trenutku veljavna različica pogodbe. Tvoja nadaljnja uporaba spletne strani se bo smatrala za tvoje soglašanje z morebitnimi spremembami pogodbe.

16. VELJAVNO PRAVO

 1. Ta pogodba in vse zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni na Malti. Nepreklicno se strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča na Malti izključno pristojnost v zvezi s kakršnimikoli terjatvami, odškodninami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo in se nepreklicno odrekaš kakršnimkoli pravicam do ugovora glede obravnave teh sodišč ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča nimajo pristojnosti. Nič v tej določbi ne omejuje pravice PokerStars, da proti tebi sproži postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču, in postopek v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v meri, ki jo dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

17. LOČLJIVOST DOLOČB

 1. Če je ali postane določba te pogodbe v katerikoli pristojnosti nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost ostalih določb te pogodbe v tej pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih. Če je katerakoli določba neveljavna, vendar bi bila veljavna, če bi se del določbe izbrisal ali spremenil, se mora takšna določba spremeniti na način, da postane veljavna.

18. DODELITEV

 1. PokerStars si pridržuje pravico do dodelitve te pogodbe, v celoti ali deloma, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Ti ne moreš dodeliti tvojih pravic ali dolžnosti v zvezi s to pogodbo.

19. RAZNO

 1. Nobena oprostitev (izrečena ali nakazana) s strani PokerStars v zvezi z morebitno kršitvijo katerekoli določbe te pogodbe (vključno s tem, da PokerStars ne zahteva strogo in dobesedno izpolnjevanje ter upoštevanje vseh določb te pogodbe) na noben način ne pomeni oprostitve morebitnih nadaljnjih kršitev teh določb ali kršitve katerekoli druge določbe te pogodbe.

 2. Razen družbam v PokerStars skupini nič v tej pogodbi ne daje osebam, ki niso del te pogodbe (vključno z upraviteljem kluba ali članom tvojega kluba, ki nisi ti), nobenih pravic ali drugih ugodnosti.

 3. Z ničemer v tej pogodbi se ne sklepa ali se smatra za sklepanje zaposlitve, partnerstva, zastopstva, zaupnega odnosa, upraviteljskega odnosa ali skupnega podjetja med tabo in nami.

 4. Ta pogodba in v njej omenjeni dokumenti sestavljajo celotni dogovor in sporazum med tabo in nami glede Home Games in nadomeščajo vse prejšnje dogovore, sporazume ali pogodbe med tabo in nami glede Home Games.

 5. Dolžan si posredovati celotne in resnične informacije glede podatkov, ki jih zahteva PokerStars v zvezi s tvojo uporabo storitve in če si upravitelj kluba, z uporabo tvojih članov, ves čas v skladu s pogoji Pravil o varovanju zasebnosti.

 6. V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe bo prevladala različica v angleškem jeziku.

Kako igrati poker

How to Play Poker

V PokerStars razdelku Kako igrati boš našel pravila pokra, nasvete za začetnike in podrobne strategije.

Igra za denar

Chip Stack

Opravi tvoje prvo denarno nakazilo in začni igrati na PokerStars. Nakazila so varna in hitra.

Podpora uporabnikom

Support

Podpora uporabnikom ti je na voljo 24 ur na dan ter 7 dni v tednu, in ti lahko odgovori na vsa vprašanja, katerih ne najdeš med pogostimi vprašanji.