Pogoji in določila storitve Home Games

STORITEV HOME GAMES NA POKERSTARS – POGOJI IN DOLOČILA UPORABE

Ti pogoji in določila ("pogodba") določajo pogoje uporabe storitve spletnega pokra, t. i. Home Games ("Home Games"), ki jih moraš v celoti prebrati pred začetkom uporabe te storitve. Upoštevaj, da je ta pogodba pravno zavezujoč dogovor med tabo in družbo TSG Interactive Gaming Europe Limited (v nadaljevanju: "družba PokerStars", "nas" ali "mi"). Smo lastniki in upravljamo spletna mesta na naslovu www.pokerstars.com in www.pokerstars.eu ("spletna mesta"), kjer je na voljo storitev Home Games. Poleg pogojev in določil te pogodbe preberi tudi Licenčno pogodbo za končnega uporabnikaPravila o varovanju zasebnosti, Pravila pokra, Pogoje in določila obdelave denarnih transakcij in pretvorbe valut ter Pogoje in določila programa Stars Rewards, pa tudi ostala pravila, pravilnike ter pogoje in določila, ki se nanašajo na igre in promocije na navedenih spletnih mestih, kjer so občasno objavljeni in s sklicevanjem vključeni v te pogoje in določila, skupaj z morebitnimi drugimi pravilniki, o katerih te lahko občasno obvestimo. V te pogoje in določila je s sklicevanjem vključen tudi morebitni partnerski sporazum, ki si ga sklenil z družbo PokerStars ali eno od naših družb v skupini in na podlagi katerega tržiš in promoviraš navedena spletna mesta uporabnikom svojega spletnega mesta ("partnerska pogodba").

Prosimo, upoštevaj, da je storitev Home Games zasnovana z namenom poustvariti poker izkušnjo, ki bi jo doživel doma s prijatelji. Zato boš poker igral z znanci, od katerih bodo nekateri ali vsi igrali z enake fizične lokacije. Ker družba PokerStars ne more preveriti zakonitosti storitve Home Games v vseh pristojnostih, moraš sam zagotoviti, da je zate ta storitev zakonita, preden jo začneš uporabljati.

Upoštevaj, da družba PokerStars ni odgovorna in ne bo prevzela nobene odgovornosti v zvezi z ravnanjem uporabnikov storitve Home Games, ki kršijo pogoje in določila te pogodbe ali kateregakoli drugega pravila ali pravilnika družbe PokerStars v zvezi s storitvijo Home Games.

Ker ti družba PokerStars omogoča uporabo storitve Home Games, se s klikom na gumb "Se strinjam", ki je del postopka namestitve programa, in z uporabo storitve Home Games strinjaš s pogoji in določili te pogodbe, med drugim tudi z zgoraj navedeno zavrnitvijo odgovornosti, Licenčno pogodbo za končnega uporabnika, Pravili o varovanju zasebnosti, Pravili pokra, Pogoji in določili obdelave denarnih transakcij in pretvorbe valut in Pogoji in določili programa Stars Rewards, pa tudi s tem, da jih lahko občasno posodobimo ali spremenimo v skladu z njihovimi določbami in določbami, navedenimi v nadaljevanju.

Storitev Home Games na PokerStars ti omogoča, da prijatelje in bližnje člane njihove skupnosti povabiš k igranju domačih iger, čeprav živijo na različnih koncih sveta. Bistvo te storitve je, da lahko v denarnih igrah in turnirjih igraš najrazličnejše različice pokra ter da udobje, tekmovalnost in zabavo doživiš med igranjem spletnih domačih iger z ljudmi, ki jih poznaš. Zato bi moral kot uporabnik te storitve prispevati k njenim načelom in jo uporabljati skladno z njimi. Prek storitve Home Games so dostopni podatki o igralcih, razvrstitve, statistika kluba in številni drugi rezultati iger ("podatkovna orodja"), vendar izključno z namenom, da poglobiš svojo socialno in tekmovalno izkušnjo s prijatelji ali člani bližnje skupnosti. Teh podatkovnih orodij in podatkov, ki izhajajo iz njih, ne sme uporabiti ali pridobiti noben upravitelj kluba, član ali tretja oseba, da bi se z njimi finančno okoristil. Če družba PokerStars ugotovi ali sumi, da kršiš načela storitve Home Games ali se oziroma si se finančno okoristil s podatkovnimi orodji ali podatki, ki izhajajo iz njih, si pridržuje pravico, da po lastni presoji prekine njeno uporabo in/ali kadarkoli zapre povezani klub.

1. DEFINICIJE IN RAZLAGA

 1. Izrazi, opredeljeni v Licenčni pogodbi za končnega uporabnika, imajo v tej pogodbi enak pomen.

 2. Naslednje besede in izrazi, ki so uporabljeni v tej pogodbi, imajo naslednje pomene (razen če besedilo jasno zahteva drugače):

  1. "administrator" pomeni upravitelja kluba ali člana, ki lahko priredi ali odpove igre HG, določi njihove spremenljivke, razpiše čas njihovega začetka in jih kakorkoli drugače upravlja;
  2. "klub" pomeni poker klub, ki ga ustvari uporabnik z uporabo storitve Home Games;
  3. "upravitelj kluba" pomeni uporabnika, ki ustvari klub;
  4. "igra HG" pomeni igro spletnega pokra v okviru storitve Home Games;
  5. "turnir HG" pomeni igro HG, ki je turnir; in
  6. "član" pomeni uporabnika, ki je član kluba, ni pa njegov upravitelj.
 3. Za namene Licence za končnega uporabnika:

  1. si ti uporabnik;
  2. je storitev Home Games igra;
  3. je program, ki ga je razvila družba PokerStars v povezavi s storitvijo Home Games, del našega programa;
  4. sta beseda in logotip "HOME GAMES" blagovni znamki; in
  5. so vsi podatki za dostop do storitve Home Games, vključno s številkami računov, številkami klubov in uporabniškimi imeni, šiframi vabil v klub in gesli za vstop v Home Games, prijavni podatki.
 4. Vse uporabljene besede "vključno z/s", "vključuje", "vključujejo" ali "na primer" pomenijo "vključno, vendar brez omejitve" in ne omejujejo pomena besed pred njimi.

 5. Besede v ednini vključujejo tudi množino in obratno ter besede, ki izražajo spol, vključujejo vse spole.

 6. Beseda "člen" se nanaša na člen iz te pogodbe.

2. PRAVICE

 1. Družba PokerStars si pridržuje pravico, da:

  1. odpre, ohrani ali zapre klub;
  2. dodeli, ohrani ali odvzame status upravitelja kluba;
  3. dodeli, ohrani ali odvzame status člana; in
  4. dodeli, ohrani ali odvzame status administratorja.
 2. Odločitev vodstva družbe PokerStars glede vseh vidikov, povezanih s klubom ali tvoje uporabe storitve Home Games (vključno s statusom tvojega kluba in članstva v njem) je končna in nanjo se ni mogoče pritožiti ali zahtevati njenega ponovnega pregleda.

3. DOLŽNOSTI UPRAVITELJA KLUBA

 1. Upravitelj kluba mora prebrati in upoštevati vsa pojasnila, navodila in smernice v zvezi s storitvijo Home Games, ki so občasno objavljene na spletnih mestih.

 2. Upravitelji kluba so ambasadorji družbe PokerStars, zato jo morajo skupaj s storitvijo Home Games članom in splošni javnosti prikazati v najboljši luči. Izogibati se moraš ravnanju, s katerim bi po našem mnenju lahko škodoval ugledu ali materialno škodoval interesom družbe PokerStars ali katerekoli družbe iz njene skupine.

 3. Če si upravitelj kluba, se strinjaš:

  1. da boš vodil klub odgovorno in dobronamerno;
  2. da boš brez omejevanja svojih dolžnosti iz Licenčne pogodbe za končnega uporabnika varoval svoj uporabniški račun in dostop do funkcij za upravljanje kluba pred nepooblaščeno uporabo (zelo priporočamo uporabo našega žetona RSA);
  3. da boš članom nudil podporo in pomoč pri težavah v zvezi s klubom (razen pri nesoglasjih med člani) in težave rešil na razumen način (po potrebi s pomočjo PokerStars Podpore uporabnikom);
  4. da boš prva kontaktna oseba za vsa nesoglasja med člani v zvezi s tvojim klubom in da boš te težave rešil na razumen način brez posredovanja družbe PokerStars;
  5. da boš do članov pošten in spoštljiv;
  6. da boš spoštoval zasebnost članov in njihove osebne podatke uporabljal le v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti in veljavnim pravom o varstvu podatkov;
  7. da boš uporabil orodje za prekinitev članstva v skladu z zakonom in članstvo prekinil šele, ko si ustrezno pretehtal, da je tako bolje za dobrobit kluba;
  8. da boš za vsak klub, ki ga upravljaš, imenoval naslednika za primer, da boš klub zapustil ali kako drugače postal nezmožen opravljati svoje dolžnosti upravitelja kluba;
  9. da nas boš takoj obvestil o morebitni znani ali domnevni goljufiji, namerni izgubi žetonov (angl. "chip-dumping"), nedovoljenem dogovarjanju (angl. "collusion"), pranju denarja ali drugem nezakonitem ravnanju ali ravnanju, ki ga mi prepovedujemo (kot je določeno v tej pogodbi, Licenčni pogodbi za končnega uporabnika ali drugače na spletnih mestih ali prek njih) in ki ga opaziš v svojem klubu; in
  10. da boš upošteval vsa razumna navodila, ki jih prejmeš od družbe PokerStars v zvezi s svojim klubom ter svojo uporabo storitve Home Games in njeno uporabo (v obsegu, ki je pod tvojim nadzorom) s strani članov tvojega kluba.
 4. Ob ustanovitvi kluba mu mora njegov upravitelj izbrati ime in logotip. Ko je ime odobreno, ga ni več mogoče spremeniti, razen če se naknadno ugotovi, da ni skladno s členom 3. 5.

 5. Kot dodatek k členu 3. 4 upravitelj kluba ne sme izbrati imena, logotipa ali slike, ki:

  1. je žaljiva, nezakonita, opolzka, neprimerna, nasilna, pornografska, škodljiva, opravljiva, preteča, lahko spodbudi rasno sovraštvo ali je bogokletna;
  2. krši pravice intelektualne lastnine ali drugih pravic družbe PokerStars ali tretje osebe oziroma krši katerikoli zakon;
  3. vsebuje kakršenkoli naslov URL;
  4. vsebuje uporabniško ime drugega igralca (na poniževalen način);
  5. vsebuje ime profesionalnega poker igralca ali katerekoli druge slavne osebe (razen, če je to hkrati tudi tvoje ime ali je ta oseba upravitelj kluba ali član tvojega kluba);
  6. vsebuje kakršnekoli posebne znake; ali
  7. vsebuje ime ali promovira storitve kateregakoli konkurenta družbe PokerStars.
 6. Brez odstopanja od členov 3. 4 in 3. 5 zgoraj mora imena in logotipe vseh klubov pregledati in odobriti družba PokerStars. Družba PokerStars si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli zavrne ime, logotip ali sliko kluba, ne da bi morala pojasniti razloge za tako zavrnitev.

 7. Upravitelj kluba se ne sme posluževati smetenja (angl. "spamming") ali drugih vsiljivih metod za pridobivanje članov. Vsak upravitelj kluba je sam odgovoren za vsebino elektronskih sporočil, ki jih pošlje.

 8. Upravitelji klubov članom ne smejo zaračunati pristopnih stroškov.

4. ODGOVORNOSTI ČLANA

 1. Če si upravitelj kluba, se strinjaš:

  1. Da se boš pridružil klubu samo, če poznaš in zaupaš njegovemu upravitelju;
  2. da se boš kot član obnašal odgovorno in dobronamerno;
  3. da boš do drugih članov pošten in spoštljiv;
  4. da boš spoštoval zasebnost drugih članov in njihove osebne podatke uporabljal le v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti in veljavnim pravom o varstvu podatkov;
  5. da boš varoval svoj uporabniški račun in dostop do funkcij za upravljanje kluba pred nepooblaščeno uporabo (zelo priporočamo uporabo našega žetona RSA);
  6. da boš vsa vprašanja, dvome ali nesoglasja v zvezi s svojim klubom najprej naslovil na upravitelja kluba;
  7. da nas boš takoj obvestil o morebitni domnevni goljufiji, namerni izgubi žetonov (angl. "chip-dumping"), nedovoljenem dogovarjanju (angl. "collusion"), pranju denarja ali drugem nezakonitem ravnanju ali ravnanju, ki ga mi prepovedujemo (kot je določeno v tej pogodbi, Licenčni pogodbi za končnega uporabnika ali drugače na spletnih mestih ali prek njih) in ki ga opaziš v svojem klubu; in
  8. da se boš izogibal ravnanju, ki po našem mnenju lahko škoduje ugledu družbe PokerStars ali katerekoli družbe iz njene skupine oziroma materialno škoduje njenim interesom ali interesom katerekoli družbe iz njene skupine.
 2. Če povabiš druge, da se pridružijo tvojemu klubu, se kot član ne smeš posluževati smetenja (angl. "spamming") ali drugih vsiljivih metod za pridobivanje članov, med drugim vključno z neželenim oglaševanjem v drugih klubih. Vsak član je sam odgovoren za vsebino elektronskih sporočil, ki jih pošlje.

5. PARTNERJI

 1. Če si stranka Partnerske pogodbe, te v zvezi z uporabo storitve Home Games vežejo naslednji pogoji in določila (z veliko začetnico pisani izrazi v členu 5 in ne drugače opredeljeni v tej pogodbi imajo pomen, ki ga določa Partnerska pogodba).

 2. Storitev Home Games lahko tržiš in promoviraš z vključitvijo marketinških kod in/ali povezav na svoje spletno mesto kot del trženja ali promoviranja naših spletnih mest, pri čemer moraš upoštevati zadnjo različico Partnerske pogodbe. Družba PokerStars lahko vsak ustvarjeni klub zaradi nepooblaščenega trženja ali promoviranja takoj zapre.

 3. Uporabnike svojega spletnega mesta lahko povabiš, med drugim tudi po elektronski pošti, da postanejo upravitelji klubov. V takšno komunikacijo lahko vključiš svojo marketinško kodo in/ali povezavo, VENDAR je strogo prepovedano, da katerakoli tretja oseba, vključno (vendar brez omejitve) z uporabniki tvojega spletnega mesta in upraviteljem ali članom kateregakoli kluba, povabi potencialnega člana v klub z uporabo povezave in/ali marketinške kode, ki si jo prejel na podlagi Partnerske pogodbe.

 4. Marketinško kodo in/ali povezavo, ki si jo prejel na podlagi Partnerske pogodbe, ali kakršnokoli spodbudo je strogo prepovedano vključiti v povabilo za članstvo v svojem klubu, ki ga pošlješ tretji osebi, vključno (vendar brez omejitve) z uporabniki tvojega spletnega mesta.

 5. Prepovedano je zahtevati, da katerakoli tretja oseba, med drugim vključno z uporabniki tvojega spletnega mesta, prek povezave in/ali marketinške kode, ki si jo prejel na podlagi Partnerske pogodbe, povabi v klub potencialne člane.

 6. S storitvijo Home Games se ne sme ponujati ali zagotavljati (ali omenjati, da tretja oseba ponuja ali zagotavlja) nobene spodbude v kakršnikoli obliki (nedvoumne ali dvoumne, finančne ali druge) prek elektronske pošte, objav na spletnih mestih ali kateregakoli drugega (spletnega ali nespletnega) medija katerikoli tretji osebi, vključno z deljenjem morebitnih provizij, ki jih zaslužiš pri uporabi te storitve v skladu s pogoji iz te pogodbe.

 7. Prepovedana je vsaka goljufiva uporablja storitve Home Games (vključno z uporabo za namen povečanja provizije ali drugih plačil, ki se ti morajo izplačati).

 8. Če ugotovimo, da si kršil člen 5 ali izvajal dejanja, da bi zaobšel prepovedi, ki so v njem določene, si pridržujemo pravico do ukrepanja po lastni presoji, vključno z zaprtjem ustreznega kluba in/ali preklicem Partnerske pogodbe.

 9. Tvojo pravico do uporabe storitve Home Games iz člena 5 lahko družba PokerStars po lastni presoji kadarkoli prekliče in občasno določi morebitne dodatne pogoje in/ali omejitve, med drugim vključno z omejitvijo števila ali odstotka članov, ki so povezani s teboj v kateremkoli klubu prek sledilnika.

6. OGLAŠEVANJE

 1. Storitev Home Games se ne sme uporabljati za promoviranje storitev ali izdelkov drugih ponudnikov, razen družbe PokerStars ali družb iz njene skupine (na primer s povezavo na spletno mesto tretje osebe ali prikazovanjem oglasov tretjih oseb), ali za kakršnokoli spodbujanje članov k igranju spletnega pokra na spletnih mestih konkurentov družbe PokerStars.

 2. Povezav s ali do spletnih mest ali kateregakoli njihovega dela (vključno z deli spletnih mest, ki so povezani s tvojim klubom) ne smeš objavljati na nobenem spletnem mestu tretjih oseb, ki oglašuje konkurenta družbe PokerStars, namiguje na povezavo s klubom, njegovo odobritev ali potrditev s strani družbe PokerStars ali krši katerikoli pogoj iz te pogodbe ali Licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

 3. Na spletna mesta se lahko povežeš s kateregakoli spletnega mesta, ki je v tvoji lasti, ali iz elektronskega sporočila, ki ga pošlješ sam, pod pogojem, da (i) to narediš na pravičen in zakonit način, ki ne škoduje našemu ugledu ali se z njim okorišča, in (ii) ne namiguješ na nobeno obliko povezanosti, odobritve ali potrditve z naše strani, če ta ne obstaja. Pravice do povezave na podlagi člena 6. 3 ne moreš posredovati, dodeliti ali prenesti drugim. To pravico do povezave lahko kadarkoli prekličemo.

7. FINANČNE KORISTI

 1. Storitev Home Games je namenjena izključno za tvojo osebno zabavo (ne glede na to, ali jo uporabljaš kot upravitelj kluba ali kot član) in je nikakor ne smeš uporabiti za pridobivanje kakršnekoli finančne koristi ali druge denarne koristi zase ali za kateregakoli drugega njenega uporabnika. Pri uporabi storitve Home Games je med drugim prepovedano:

  1. odpreti depozitni račun ali uporabiti katerokoli drugo spletno ali nespletno metodo, shemo ali sistem za razporejanje sredstev drugi osebi na podlagi rezultatov v katerikoli denarni igri ali turnirju Home Games;
  2. zaračunati ali prejeti provizijo od kateregakoli člana kluba za pridružitev v klub; ali
  3. brez odstopanja od člena 6. 1 ali 6. 2 služiti ali pridobiti katerokoli drugo obliko plačila od prihodkov od oglaševanja.

8. ZASEBNOST IN IDENTITETA

 1. Potrjuješ in se strinjaš, da bodo igro HG najverjetneje igrali igralci, ki se med seboj poznajo, in da bodo nekateri od njih ali vsi igrali iz iste fizične lokacije. S sprejetjem te pogodbe tudi potrjuješ in se strinjaš, da je tvoje sodelovanje v Home Games v tvoji državi zakonito.

 2. Uporabniško ime tvojega računa PokerStars bo hkrati tudi tvoja označba za upravitelja ali člana kluba in bo upravitelju kluba in članom prikazano v lobbyju Home Games, lobbyju kluba in (če se upravitelj kluba odloči za to možnost) javnih imenikih kluba. Tako bodo igralci, ki te poznajo prek storitve Home Games in/ali tvojega kluba, poznali tudi tvoje uporabniško ime računa PokerStars. Če se s tem ne strinjaš, ne smeš uporabljati storitve Home Games. Uporabniki smejo imeti le eno, edinstveno uporabniško ime.

 3. Družba PokerStars lahko iz kakršnihkoli razlogov pregleda dnevnike klepeta v klubu in med drugim preveri tudi, ali upoštevaš to pogodbo in Licenčno pogodbo za končnega uporabnika.

 4. Tvoje osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam, če sumimo, da si vpleten v goljufijo (kot je opredeljena v členu 10. 1 spodaj). Pri tem bomo upoštevali Pravila o varovanju zasebnosti.

 5. Strinjaš se, da boš od nas prejemal elektronsko pošto v zvezi z delovanjem tvojega kluba, vključno z razporedi iger HG, rezultati in razvrstitvami. To lahko kadarkoli prekličeš za vsak klub posebej. Upoštevaj, da moraš preklicati elektronska sporočila v zvezi z določenim klubom, sicer jih boš še naprej prejemal, četudi si preklical promocijska in druga sporočila v zvezi s spletnimi mesti.

9. VZDRŽEVANJE SISTEMA

 1. Občasno lahko družba PokerStars začasno ukine storitev Home Games, da bi opravila potrebno vzdrževanje (ali iz katerihkoli drugih razlogov, ki jih dopušča Licenčna pogodba za končnega uporabnika). Če bo mogoče, te bomo o tem obvestili. V takem primeru bo morda treba odpovedati razpisane igre HG. Upravitelj kluba nikakor ni odgovoren za tako začasno ukinitev.

 2. Če si član kluba, se strinjaš, da upravitelj kluba ne more vplivati na začasno ukinitev iz člena 9. 1. Kljub temu se v primeru vprašanj v zvezi z začasno ukinitvijo storitve obrni najprej na upravitelja kluba.

 3. Če si upravitelj kluba, se strinjaš, da boš prevzel glavno odgovornost za reševanje morebitnih vprašanj članov v zvezi z začasno ukinitvijo iz člena 9. 1.

 4. Od turnirja HG se lahko kadarkoli odjaviš in najkasneje dve minuti pred njegovim začetkom. Če se ne moreš udeležiti turnirja HG in se od njega ne pravočasno odjaviš, boš izgubil znesek vstopnine. Družba PokerStars ti tega zneska ne bo vrnila.

10. GOLJUFIJE

 1. Družba PokerStars ti dovoli uporabo storitve Home Games, če ne boš goljufal ali deloval nepošteno. Strinjaš se, da ne boš zagrešil ali spodbujal, pripomogel ali podpiral kakršnegakoli goljufivega, nepoštenega ali nezakonitega dejanja ali dejanja, ki smo ga prepovedali (kot je določeno v tej pogodbi, Licenčni pogodbi za končnega uporabnika ali drugače na spletnih mestih ali prek njih) v zvezi s klubom ali uporabo storitve Home Games ("goljufije").

 2. Družba PokerStars jemlje goljufije izjemno resno. Družba PokerStars bo poleg uveljavljanja vseh pravic in pravnih sredstev, ki jih ima na podlagi te pogodbe, Licenčne pogodbe za končnega uporabnika, po zakonu ali drugače, vsakega uporabnika, za katerega se ugotovi, da je vpleten v goljufijo, prijavila ustreznim organom.

 3. Upravitelj kluba mora razumno nadzirati dejavnosti v svojem klubu, da dokaže morebitne goljufije, in podpori uporabnikom prijaviti vsakršno znano ali domnevno goljufijo v skladu z določbami iz člena 3. 3 (i).

 4. Brez poseganja v člen 10. 3 morajo biti vsi člani pozorni na dokaze o goljufijah v svojem klubu in podpori uporabnikom prijaviti vsakršno znano ali domnevno goljufijo v skladu z določbami iz člena 4. 1 (f).

11. IZLOČITEV IN KRŠITEV

 1. Družba PokerStars si na podlagi suma, da si kršil katerokoli določbo te pogodbe ali Licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ali iz katerihkoli drugih utemeljenih razlogov pridržuje pravico (ne da bi to vplivalo na ostale pravice ali pravna sredstva na podlagi te pogodbe, Licenčne pogodbe za končnega uporabnika, po zakonu ali drugače), da:

  1. ti takoj ukine ali onemogoči dostop do spletnih mest ali kateregakoli njihovega dela, vključno med drugim do vseh klubov, katerih upravitelj ali član si, ali na splošno do storitve Home Games;
  2. prekine ali odpove katerokoli igro HG ali drugo dejavnost, povezano s klubom;
  3. ukine delovanje kluba; in/ali
  4. klub zapre.
 2. Družba PokerStars si na podlagi ugotovitve, da si kršil katerokoli določbo te pogodbe ali Licenčne pogodbe za končnega uporabnika, pridržuje pravico (ne da bi to vplivalo na ostale pravice ali pravna sredstva na podlagi te pogodbe, Licenčne pogodbe za končnega uporabnika, po zakonu ali drugače), da takoj:

  1. prekine to pogodbo;
  2. ti takoj ukine ali za vedno onemogoči dostop do spletnih mest ali kateregakoli njihovega dela, vključno med drugim do vseh klubov, katerih upravitelj ali član si, ali na splošno do storitve Home Games;
  3. prekine ali odpove katerokoli igro HG ali drugo dejavnost, povezano s klubom;
  4. ukine delovanje kluba ali ga za vedno zapre;
  5. zaseže vsa sredstva na tvojem uporabniškem računu;
  6. zapre tvoj uporabniški račun;
  7. zoper tebe vloži tožbo; in/ali
  8. sprejme katerikoli drug ukrep, ki je po njenem mnenju primeren.

12. ODGOVORNOST IN NADOMESTILO ZA ŠKODO

 1. Strinjaš se, da boš družbi PokerStars, družbam iz njene skupine ter njenim delničarjem, direktorjem in zaposlenim v celoti povrnil škodo, jih branil in jih odvezal odgovornosti v primeru kakršnekoli škode, zahtevkov, odgovornosti, izgube in stroškov, vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami, ki lahko nastanejo zaradi:

  1. tvoje dejanske ali domnevne kršitve te pogodbe, v celoti ali delno;
  2. kakršnekoli tvoje dejanske ali domnevne kršitve kateregakoli zakona ali pravic tretjih oseb v povezavi s storitvijo Home Games;
  3. kakršnekoli goljufije ali domnevne goljufije, v katere si bil vpleten v povezavi s storitvijo Home Games; in
  4. tvoje uporabe storitve Home Games ali uporabe te storitve s strani tretje osebe, ki dostopa do njih s tvojimi prijavnimi podatki brez tvojega dovoljenja ali z njim.
 2. Družba PokerStars ne bo pod nobenim pogojem, med drugim tudi zaradi malomarnosti, odgovorna za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo), nastalo zaradi te pogodbe ali v povezavi z njo, čeprav je bila že prej seznanjena z možnostjo nastanka takšne škode ali je bila ta upravičeno predvidljiva.

 3. Nič v tej pogodbi ne omejuje odgovornosti nobene stranke za osebne poškodbe ali smrt, ki jo povzroči malomarnost ali za krajo ali goljufijo te stranke.

13. PREDNOSTNI VRSTNI RED

 1. Če pride v povezavi s tvojo uporabo storitve Home Games do konflikta med določbami členov 6 in 7 te pogodbe in tvojo partnersko pogodbo, se bo v okviru tega konflikta upoštevala tvoja partnerska pogodba.

14. SPREMEMBE

 1. Družba PokerStars lahko občasno posodobi ali spremeni pogoje te pogodbe ali katerikoli njen del. Obvestili te bomo o vseh stvarnih spremembah te pogodbe prek spletnih mest ali po drugi poti, še preden začnejo veljati, ti pa jih boš moral izrecno sprejeti, da boš lahko še naprej uporabljal našo storitev. Po sprejetju bodo spremembe začele takoj veljati. Predlagamo ti, da redno obiskuješ spletna mesta in preverjaš pogoje in določila trenutno veljavne različice te pogodbe. Tvoja nadaljnja uporaba spletnih mest se bo upoštevala kot potrditev, da se strinjaš z morebitnimi spremembami pogodbe.

15. VELJAVNO PRAVO

 1. Ta pogodba in vse v zvezi z njo se ureja in razlaga v skladu z malteško zakonodajo. Nepreklicno se strinjaš, da so pod spodaj navedenimi pogoji sodišča na Malti izključno pristojna za reševanje kakršnihkoli tožbenih zahtevkov, sporov in nesoglasij v zvezi s to pogodbo ter kakršnihkoli zadev, ki iz tega izhajajo. Nepreklicno se odpoveš vsem pravicam do izpodbijanja tožbenega zahtevka pred temi sodišči ali do trditve, da je bila tožba vložena pri neprimernem sodišču ali da ta sodišča niso pristojna. Ta člen nikakor ne omejuje pravice družbe PokerStars, da proti tebi začne postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču. Prav tako postopek, ki se začne v eni ali več pristojnostih, ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v obsegu, ki ga dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

16. LOČLJIVOST DOLOČB

 1. Če je ali postane določba iz te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v taki pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih. Če je katerakoli določba neveljavna, vendar bi bila veljavna, če bi se njen del izbrisal ali spremenil, se mora takšna določba spremeniti na način, da postane veljavna.

17. DODELITEV

 1. Družba PokerStars si pridržuje pravico, da to pogodbo kadarkoli brez predhodnega obvestila, v celoti ali delno, dodeli drugemu. Ti svojih pravic in obveznosti iz te pogodbe ne smeš dodeliti nikomur.

18. RAZNO

 1. Če družba PokerStars (izrecno ali implicitno) oprosti morebitno kršitev katere od določb te pogodbe (vključno s tem, da ne zahteva strogega in dobesednega izpolnjevanja in upoštevanja katere od določb te pogodbe), ne pomeni, da oprosti tudi nadaljnje kršitve take določbe ali morebitne kršitve katere od določb te pogodbe.

 2. Ta pogodba ne daje nobenih pravic ali drugih ugodnosti osebam, ki niso del nje (vključno z upraviteljem kluba ali članom tvojega kluba, ki nisi ti), razen družbam v skupini družbe PokerStars.

 3. S to pogodbo se me tabo in nami ne sklene nikakršno delovno razmerje, partnerstvo, zastopstvo, zaupen odnos, upraviteljski odnos ali skupno podjetje.

 4. Ta pogodba skupaj z dokumenti v njej predstavlja celoten naš dogovor in sporazum s teboj v zvezi s storitvijo Home Games ter nadomešča vse naše prejšnje dogovore, sporazume ali pogodbe s teboj v zvezi s to storitvijo.

 5. Posredovati moraš celotne in resnične podatke, ki jih družba PokerStars zahteva v zvezi s tvojo uporabo storitve Home Games, in če si upravitelj kluba, tudi v zvezi z njeno uporabo s strani članov kluba vselej v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti.

 6. V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe bo prevladala angleška različica.

Kako igrati poker

How to Play Poker

V PokerStars razdelku Kako igrati boš našel pravila pokra, nasvete za začetnike in podrobne strategije.

Igra za denar

Chip Stack

Opravi tvoje prvo denarno nakazilo in začni igrati na PokerStars. Nakazila so varna in hitra.