Rafa Dream Day - Pogoji in določila

V nadaljevanju so navedena pravila ("pravila") promocije 'Rafa Dream Day' ("promocija"), ki jo organizira upravljavec ("PokerStars" / "mi" / "naš" / "nas") spletne strani www.pokerstars.eu/si/ in njegovih partnerskih strani ("spletna stran") in PokerStars GUI programske opreme ("program"). Vsak udeleženec ("udeleženec" /"ti"/ "tvoj"), ki želi sodelovati v promociji, se tukaj strinja s: (i) temi pravili, (ii) Pogoji in določili uporabe te spletne strani, ki se nahajajo na http://www.pokerstars.eu/si/tos/ ("Pogoji in določila"), in (iii) pravili turnirjev, ki urejajo sodelovanje na kateremkoli turnirju na spletni strani ("pravila turnirjev") in se nahajajo tukaj – http://www.pokerstars.eu/si/poker/tournaments/rules/) ter soglašajo, da bodo na vsa ta pravila tudi brezpogojno vezani, če želijo sodelovati v tej promociji. 

1. Podrobnosti o promociji

 1. Ta promocija bo trajala od 24. septembra 2012 do 21. oktobra 2012 ("trajanje").

 2. Za priložnost za zmago se moraš v času trajanja promocije prijaviti in igrati na enem od naših dnevnih 'Rafa Dream Day' turnirjev ("kvalifikacije"). Najboljši 3 (trije) igralci/uvrščeni na posameznih kvalifikacijah bodo osvojili mesto na finalnem poker turnirju 'Rafa Dream Day', ki bo na sporedu 21. oktobra 2012 ("veliki finale").

 3. V času trajanja promocije:

  1. bodo vsak dan potekale kvalifikacije, ob spodaj navedenih urah (za prijavo odpri lobby programa, klikni na zavihek 'Turnirji' in 'Vsi' ter poišči 'Dream Day' turnir). 

   TurnirVstopninaDatumUra (CET)Nagrada
   Sateliti - svet, razen ZDA 1,10 $ vsak dan, od 24. septembra do 21. oktobra 2012 06:00, 08:00, 10:00
   12:00, 14:00, 16:00
   18:00, 20:00, 22:00
   00:00, 02:00, 04:00
   najboljši trije iz posameznih kvalifikacij napredujejo v veliki finale 
  2. se lahko prijaviš in igraš na poljubnem številu kvalifikacijskih turnirjev z vstopnino 1,10 $.
  3. bo potekal veliki finale, in sicer po naslednjem sporedu: 

   DatumUra (CET)Nagrada
   21. oktober 2012 18:00 Zmagovalec bo prejel glavno nagrado, 30 naslednjih najboljših igralcev pa bo vsak prejel 1 (eno) bejzbolsko kapo z Rafinim avtogramom.
   4. ne moreš osvojiti več kot 1 (enega) sedeža za veliki finale, ne glede na to, na kolikih kvalifikacijah sodeluješ. Prav tako ti ne bo dovoljeno prenesti, oddati ali prodati tvojega sedeža za veliki finale drugemu igralcu.
 4. Končni zmagovalec velikega finala ("zmagovalec") bo prejel glavno nagrado, kot je določeno v 3. členu spodaj. 

2. Izpolnjevanje pogojev

 1. Vsi udeleženci promocije morajo imeti najmanj 18 let oziroma biti polnoletni po zakonodaji države v kateri živijo (katerakoli omejitev je višja). PokerStars ali z njegove strani pooblaščena tretja oseba lahko kadarkoli od tebe zahteva dokazilo o starosti in/ali identiteti, in ti moraš na to zahtevo predložiti veljaven potni list ali drug veljaven uradni dokument s sliko, da se preveri tvoja starost in/ali identiteta v razumno zadovoljstvo PokerStars. Igralec, ki ne bo predložil zahtevanih dokazov v razumno zadovoljstvo PokerStars, bo samodejno izključen iz promocije in lahko izgubi pravice, nagrade ali sredstva, ki jih je pridobil ali ki so mu bila nagrajena v sklopu te promocije, in ne bo prejel nobene vrste nadomestila.

 2. Vsak udeleženec mora biti ista oseba, katere ime je navedeno na PokerStars računu na spletni strani ("igralni račun"), ki je prijavljen za sodelovanje v promociji, kot posameznik, ki dejansko sodeluje v promociji. S sodelovanjem v tej promociji tukaj potrjuješ PokerStars, da so tvoje ime, priimek in naslov, prijavljeni na tvojem igralnem računu, točni in veljavni. Če ne boš uspel predložiti veljavnega dokaza o tvojem imenu, priimku in naslovu v razumno zadovoljstvo PokerStars, boš izločen ali diskvalificiran iz promocije. 

 3. Zaposlenim pri PokerStars, njihovim sorodnikom in katerimkoli osebam, pridruženim ali drugače povezanim s PokerStars, ni dovoljeno sodelovanje v tej promociji. V ta namen pojem 'sorodnik' zajema ženo, moža, partnerja, starše, otroka, brata ali sestro, in pojem 'povezan' zajema, vendar ni omejen na sostanovalca.

3. Nagrada

 1. Zmagovalec bo osvojil sanjski vikend na Majorki v Španiji, od 1. do 2. decembra 2012, z vsemi stroški plačanimi ("glavna nagrada"). Paket vključuje:
  • priložnost, da spoznaš Rafo Nadala in z njim 1. decembra 2012 zvečer odigraš domačo igro pokra;
  • 1 (eno) povratno letalsko vozovnico za ekonomski razred iz zmagovalčeve države bivališča;
  • 2 (dve) nočitvi v hotelu na Majorki (najmanj 3 zvezdice, in hotel bo izbral PokerStars po lastni presoji);
  • 300 $ (tristo ameriških dolarjev) za ostale stroške.
 2. Udeleženci, ki se bodo uvrstili v velikem finalu na mesta od 2 do 31, bodo prejeli tolažilno bejzbolsko kapo z avtogramom Rafe Nadala. Skupno so glavna nagrada in ostale morebitne nagrade, ponujene tukaj v sklopu te promocije, tukaj omenjene kot "nagrada". Ti si odgovoren, da zagotoviš ažurnost tvojega igralnega računa z aktualnim poštnim naslovom za prejem nagrade (kjer je to ustrezno).

 3. V izogib dvomom, nagrade so neprenosljive in jih ni mogoče podariti, dodeliti, prenesti ali prodati nobeni drugi osebi ali osebam.

 4. Ponudnik nagrade lahko določi dodatne pogoje in določila, ki jih moraš upoštevati, in PokerStars ne bo odgovoren za tvoje neizpolnjevanje takšnih pogojev in določil. Poleg tega bo moral zmagovalec skleniti ločen obvezujoč dogovor s PokerStars glede pogojev, ki določujejo podelitev in/ali uporabo glavne nagrade. Neupoštevanje teh pogojev lahko vodi do zasega glavne nagrade.  

 5. Nagrajenci niso na nikakršen način upravičeni niti pooblaščeni, da PokerStars zavežejo h kakršnikoli pogodbi, izdatkom ali stroškom, sklenjenih ali nastalih brez ustreznega predhodnega pisnega dovoljenja.

 6. Nobena nagrada ne bo podeljena udeležencu, ki iz kakršnegakoli razloga po veljavni zakonodaji ne bi smel uporabiti ali prejeti nagrade, ali če bi bila podelitev nagrade temu udeležencu (ali prejem nagrade s strani tega udeleženca) nezakonita.

 7. Vsak udeleženec, ki prejme nagrado v sklopu te promocije, je sam odgovoren za plačilo vseh carin, davkov ali stroškov v zvezi s prejetjem nagrade ustreznemu organu, kot to določa veljavna zakonodaja. 

 8. Kjer se nagrada nanaša na finančno plačilo, bo znesek plačila v razumnem časovnem obdobju po tvoji zmagi nakazan na tvoj igralni račun na spletni strani ("igralni račun"), razen če ni navedeno drugače.

4. Ravnanje udeležencev

 1. Pri PokerStars lahko imaš le en igralni račun in moraš uporabiti ta račun za sodelovanje v promociji. Poleg tega ne smeš dovoliti nobeni tretji osebi, da sodeluje v promociji z uporabo tvojega igralnega računa. 

 2. Če PokerStars izve za morebitno goljufijo, prevaro, kršitev, nepošteno ali podobno dejanje v povezavi s sodelovanjem udeleženca v promociji, ali kadar gre za kršitev teh pravil, Pogojev in določil ali pravil turnirjev s strani udeleženca, si PokerStars pridržuje absolutno pravico, da takšnega udeleženca izključi ali smatra njegovo sodelovanje za neveljavno. Če se goljufija, prevara, kršitev, nepoštenost ali podobno dejanje ugotovi šele potem, ko je nagrada že bila dodeljena udeležencu, bo mora udeleženec nagrado na zahtevo vrniti (ali ponuditi nadomestilo) PokerStars in to takoj, ko prejmeš obvestilo s strani PokerStars.

 3. V času trajanja promocije bodo PokerStars in/ali njegovi pooblaščenci uveljavili stroga pravila glede obnašanja vseh udeležencev. PokerStars si pridržuje pravico, da sprejme proti vsakemu udeležencu, ki prekrši ta pravila, Pogoje in določila ali pravila turnirjev in/ali deluje prevarantsko ali nepošteno, ustrezne ukrepe in ti ukrepi vključujejo, vendar brez omejitev, izključitev, suspenzijo ali diskvalifikacijo iz promocije in/ali programa, zaseg morebitnih nagrad, ki so mu bile dodeljene in/ali bi drugače bile nagrajene tistemu udeležencu. Odločitev, katero dejanje ali obnašanje predstavlja kršitev teh pravil ali promocije ali ki predstavlja prevaro ali nepošteno dejanje v povezavi z uporabnikovim ravnanjem tekom sodelovanja v tej promociji, je izključno v rokah PokerStars po njegovi lastni presoji.

5. Varovanje zdravja

 1. Upoštevati moraš vse zdravstvene in varnostne smernice in/ali navodila s strani PokerStars ali tista, na katera bi moral drugače biti pozoren v zvezi s tvojim sodelovanjem v tej promociji, in spoštovati vse ustrezne zakonske in pravne zahteve. Neupoštevanje danih navodil lahko vodi do tvoje diskvalifikacije iz promocije.

 2. Zagotoviti moraš varovanje svojega zdravja pri udeležbi kateregakoli dogodka ali dejavnosti, ki so del promocije ali nagrade. Morebitno obnašanje ali ravnanje, za katerega PokerStars meni, da predstavlja zdravstveno ali varnostno tveganje (vključno z, vendar ne omejeno na, kakršnokoli neprimerno vedenje, fizično ali psihološko), bo vodilo do takojšnje izločitve.

 3. Dolžan si sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev tvojih lastnih varnostnih standardov in splošne ustreznosti za sodelovanje v promociji ter se zavedaš, da sodeluješ v promociji na lastno odgovornost.

 4. PokerStars moraš obvestiti o morebitnem zdravstvenem ali kakršnemkoli drugem stanju, ki bi lahko pomenilo, da nisi primeren za sodelovanje v promociji, takoj ko postaneš seznanjen s takšnim stanjem. PokerStars si pridržuje pravico, da ti odvzame tvoje mesto v promociji ali dodelitev nagrade (če primerno), in sicer brez odgovornosti ali nadomestila, če lahko po njegovem lastnem mnenju sebe ali druge izpostaviš nevarnosti bolezni, poškodbe ali odpovedi, motnji ali omejitvi promocije.

6. Omejitev odgovornosti

 1. S sodelovanjem v tej promociji tukaj soglašaš, da oprostiš, razrešiš in odvežeš PokerStars, njegove zakonite zastopnike, partnerje, podružnice, agencije in ustrezne uradnike, direktorje, zaposlene in agente vseh morebitnih izdatkov, stroškov škode, izgub, dejanj ali postopkov s tvoje strani (ali tretje osebe v tvojem imenu) ("zahtevki"), ki nastanejo kot posledica tvojega sodelovanja v tej promociji in/ali morebitne nagrade, ki ti je bila podeljena kot rezultat tega sodelovanja, in PokerStars v celoti izključuje kakršnokoli odgovornost v povezavi s takšnimi zahtevami (razen plačilo morebitnih izdatkov in stroškov, ponujenih kot del nagrade (morebiti) v sklopu te promocije). Ta omejitev ne vključuje morebitne odgovornosti s strani PokerStars za: (i) malomarnost; (ii) smrt ali telesno poškodbo zaradi malomarnosti PokerStars ali malomarnosti njegovih zaposlenih; (iii) goljufije ali goljufivega zavajanja; ali (iv) odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti z veljavno zakonodajo.

 2. Na podlagi člena 6.1 zgoraj se zavedaš in strinjaš, da ne bodo PokerStars ali njegovi partnerji, vključno, vendar brez omejitev, z njihovimi ustreznimi uradniki, direktorji, zaposlenimi, nasledniki ali pooblaščenci, v najširšem pomenu, ki ga določa veljavna zakonodaja, ne glede na vrsto dejanja, v nasprotju, v škodo ali drugače, pod nobenim pogojem odgovorni do tebe ali katerekoli tretje osebe za: (i) kakršnokoli posredno, posebno, zgledno, kazensko, naključno, posledično (vključno, vendar brez omejitev, s škodo za prekinitev poslovanja, izgubo poslovanja in ostalih dobičkov, izgubo programov, stroške nadomestitve opreme ali programov ali izgube zapisov, informacij ali podatkov), ali kakršnokoli drugo škodo, ki nastane v kakršnikoli zvezi s tvojim sodelovanjem v tej promociji (ali nezmožnosti za to), tudi če je bil PokerStars opozorjen na verjetnost nastanka takšne škode; ali (ii) kakršnegakoli zahtevka, ki ga je mogoče pripisati napaki, opustitvi ali drugim nepravilnostim v promociji.

 3. PokerStars nima odgovornosti do tebe za opravljanje katerekoli obveznosti v zvezi s to promocijo ali nagrado, če tega zaradi spleta okoliščin, ki so zunaj njegovega nadzora, ne more storiti in čeprav si lahko PokerStars prizadeva zagotoviti alternativno nagrado, če tega ne stori, udeležencu v nobenem primeru ni dolžan ponuditi nadomestila.

 4. Tukaj soglašaš, da boš povrnil PokerStars, njegovim zakonitim zastopnikom, partnerjem, podružnicam, agencijam in ustreznim uradnikom, direktorjem in zaposlenim vse stroške, izgube, škode, izdatke in odgovornosti (vključno z izgubo ugleda, dobrega imena in stroški strokovnih svetovalcev), ki jih utrpi PokerStars kot posledico kršitve tvojih dolžnosti na podlagi teh pravil, Pogojev in določil, ali v povezavi s tvojim neupoštevanjem morebitnih navodil s strani PokerStars ali glede tvojega sodelovanja v promociji.

7. Razno

 1. S sodelovanjem v promociji tukaj daješ PokerStars pravico, da uporabi tvoje ime, podobo, glas in sliko v trženjskih in promocijskih kampanjah v kateremkoli mediju, brez nadaljnjega nadomestila, ter se izrecno odrekaš kakršnimkoli zahtevkom do PokerStars v zvezi s tem.

 2. V primeru nesoglasij glede kateregakoli vidika te promocije, vključno vendar brez omejitev, z vsemi zadevami glede nagrajevanja nagrad in/ali teh pravil, Pogojev in določil in/ali pravil turnirjev, leži končna odločitev v rokah Pokerstars in ta odločitev je končna in zavezujoča ter ne more biti predmet ponovnega pregleda ali pritožbe s strani tebe ali katerekoli druge tretje osebe.

 3. Ta pravila, Pogoji in določila ter pravila turnirjev predstavljajo celoten sporazum med tabo in PokerStars v zvezi s promocijo in nadomeščajo vse predhodne predstavitve, sporazume, pogajanja ali dogovore (pisne ali ustne) med tabo in PokerStars. Razen če je tu določeno drugače, so vsi pogoji, garancije, stališča in določila (izraženi ali določeni z zakonom) v celoti izključeni. Neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost celotnih pravil ali dela teh pravil ne vpliva in ne škoduje veljavnosti preostalih delov pravil.

 4. PokerStars si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, Pogojev in določil in/ali pravil turnirjev po lastni presoji, vključno s preklicem, spremembo ali prekinitvijo promocije, če PokerStars meni, da promocije ni mogoče izvesti kot je določeno. Morebitna spremembe promocije bodo objavljene na spletni strani in tvoje nadaljnje sodelovanje v promocijo se bo smatralo za tvoje soglasje z morebitnimi spremembami.

 5. Ta pravila in vse zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni na Malti. Tukaj se nepreklicno strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča na Malti izključno pristojnost v zvezi z kakršnimikoli odškodninami, spori in nestrinjanji glede te promocije in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča nimajo pristojnosti. Nič v tej klavzuli ne omejuje pravice PokerStars, da sproži proti tebi postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču, in postopek v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v meri, ki jo dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

Če imaš kakršnokoli vprašanje glede promocije Rafa Dream Day, piši na elektronski naslov support@pokerstars.eu.

Nazaj na glavno stran Rafa Dream Day.

Spletna Blagajna

Chip Stack

Napolni svoj PokerStars račun neposredno na tvoji Android ali iOS napravi z uporabo spletne Blagajne. Zdaj je igranje pokra v aplikaciji Mobile Poker enostavneje kot kadarkoli prej!

Bonus ob prvem nakazilu

First Deposit Bonus

Vsi igralci, ki opravijo prvo denarno nakazilo, se kvalificirajo za 100 % PokerStars bonus do 600 $.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million je največji tedenski spletni poker turnir z zagotovljenim nagradnim skladom 1.000.000 $!