SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

PROMOCIJE

Spodaj so navedeni splošni pogoji in določila ("pravila"), ki veljajo za vse ponudbe, promocije in tekmovanja z nagradami (skupno "promocije"), ki se oglašujejo ali so dostopne prek našega spletnega mesta ("spletno mesto") in/ali prek programske opreme GUI ("programska oprema"). Vse promocije organizira družba Rational Gaming Europe Limited ("mi"/"nas"/"naš"/"naša družba"), ki ima v lasti spletno mesto in ga upravlja. Kjer je uporabljen izraz "skupina" in kjer smisel besedila to dopušča, ta pomeni Rational Gaming Europe Ltd, skupaj s podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami družbe Rational Gaming Europe Ltd ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane s skupino podjetij, znano kot "The Stars Group".

Za sodelovanje v posamezni promociji se vsak udeleženec ("udeleženec"/"ti") tukaj strinja, da bo zavezan k naslednjemu (kot lahko velja): (i) tem pravilom; (ii) pogodbi za končnega uporabnika, ki ureja uporabo spletnega mesta ("EULA"); (iii) pravilom turnirjev, ki urejajo sodelovanje na turnirjih na spletnem mestu ("pravila turnirjev"); in (iv) morebitnim posebnim pogojem in določilom posamezne promocije, ki so lahko prikazani na spletnem mestu ("posebni pogoji").

1. Izpolnjevanje pogojev

1.1 Za sodelovanje v promociji moraš imeti najmanj 18 let oziroma biti polnoleten po zakonodaji države, v kateri živiš (katerakoli omejitev je višja). Mi ali z naše strani pooblaščena tretja oseba lahko od tebe kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti in/ali identiteti, in ti moraš na to zahtevo predložiti veljaven potni list ali drug veljaven uradni dokument s sliko, da se preveri tvoja starost in/ali identiteta v razumno zadovoljstvo naše Službe za varnost. Če ne boš predložil zahtevanih dokazov v naše razumno zadovoljstvo, boš samodejno izključen iz promocije in lahko izgubiš vse pravice, nagrade ali sredstva, ki si jih pridobil ali ki so ti bila dodeljena in zanje ne boš prejel nobenega nadomestila.

1.2 Vsak udeleženec promocije mora biti ista oseba, katere ime je navedeno na igralnem računu ("račun Stars"), ki je prijavljen na našem spletnem mestu, da lahko sodeluje v promociji (če je igralni račun potreben v skladu s posebnimi pogoji). S sodelovanjem v tej promociji nam tukaj potrjuješ, da so tvoje ime, priimek, naslov in osebni podatki, prijavljeni in prikazani na tvojem računu Stars, točni in veljavni. Če nam ne boš uspel predložiti veljavnega dokaza o tvojem imenu, priimku, naslovu ali ostalih osebnih podatkih v naše razumno zadovoljstvo, boš izločen ali diskvalificiran iz promocije. 

1.3 Zaposlenim v skupini, njihovim sorodnikom in vsem osebam, pridruženim ali drugače povezanim z njo, ni dovoljeno sodelovati v nobeni promociji. V ta namen pojem "sorodnik" zajema ženo, moža, partnerja, starše, bratrance, sestrične, otroka, brata ali sestro, vendar ni omejen le nanje, in pojem "povezan" zajema cimra ali sostanovalca takšnega zaposlenega, vendar ni omejen le nanju.

1.4 Kadar je osebam, ki se nahajajo v določeni pristojnosti, prepovedano sodelovati v promociji ali kadar je promocija namenjena le določeni pristojnosti, bo to navedeno v posebnih pogojih.

2. Ravnanje udeležencev

2.1 Pri nas lahko imaš le en račun Stars, ki ga moraš uporabiti, če želiš sodelovati v promociji. Poleg tega ne smeš dovoliti nobeni tretji osebi, da sodeluje v promociji z uporabo tvojega računa Stars.

2.2 Če izvemo za morebitno goljufijo, prevaro, kršitev, nepošteno ali podobno dejanje v povezavi s tvojim sodelovanjem v promociji, ali kadar kršiš ta pravila, EULA ali pravila turnirjev, si pridržujemo absolutno pravico, da te samodejno izločimo ali razveljavimo tvoje sodelovanje. Če se goljufija, prevara, kršitev, nepoštenost ali podobno dejanje ugotovi šele potem, ko ti je že bila dodeljena nagrada, nam boš moral nagrado na zahtevo vrniti (ali ponuditi nadomestilo) in to takoj, ko prejmeš obvestilo z naše strani.

2.3 V času trajanja posamezne promocije bo naša ekipa in/ali naši pooblaščenci uveljavili stroga pravila glede obnašanja vseh udeležencev. Pridržujemo si pravico, da sprejmemo proti vsakemu udeležencu, ki prekrši ta pravila, EULA, pravila turnirjev ali posebna pravila in/ali deluje prevarantsko ali nepošteno, ustrezne ukrepe, ki vključujejo izključitev, suspenzijo ali diskvalifikacijo iz promocije in/ali programske opreme, zaseg morebitnih nagrad, ki so mu bile dodeljene in/ali bi drugače bile nagrajene tistemu udeležencu, vendar ne omejeno nanje. O tem, katero dejanje ali obnašanje predstavlja kršitev teh pravil ali promocije, ali kaj predstavlja prevaro ali nepošteno dejanje v povezavi z uporabnikovim ravnanjem v času sodelovanja v tej promociji, odločamo izključno mi na podlagi naše lastne presoje.

3. Nagrade/darila

3.1 Na spletnem mestu bomo navedli tako trajanje kot zaključni dan vsake promocije ali število sodelujočih, ki jih bomo sprejeli pred zaključkom promocije. Ta informacija bo na voljo skupaj z vsako nagrado ("nagrada") ali darilom v ponudbi ("darilo"), toda ne bo navedena v teh pravilih.

3.2 V izogib dvomom je tukaj pojasnjeno, da nagrade ali darila v ponudbi in/ali ostali izdelki, ki bodo podeljeni v sklopu te promocije niso prenosljive in jih ni možno dati, dodeliti, prenesti, prodati ali zamenjati s katerokoli drugo osebo.

3.3 Pridržujemo si pravico, da ponudimo denarno alternativo za vse nagrade ali darila. Ti ne boš imel pravice, da zahtevaš plačilo denarne alternative, razen če se ne odločimo drugače. Denarna vrednost vsake nagrade ali darila (če se odločimo ponuditi denarno alternativo v kateri od ponujenih promocij) bo določena v posebnih pogojih.

3.4 Prejemniki nagrad/daril bodo obveščeni v roku 30 (trideset) dni od osvojitve po telefonu, elektronski pošti ali na drug komunikacijski način, kot bo določeno za vsako promocijo v posebnih pogojih. Odgovornost vsakega udeleženca je, da zagotovi veljavnost in pravilnost kontaktnih podatkov in elektronskega naslova na njegovem računu Stars. Tvoje nagrade/darila ne bomo poslali, dokler ne boš obveščen o tvojih dobitkih in nagrade/darila bodo dodana le na račun Stars ali naslov, ki je povezan s tvojim računom Stars (kot velja).

3.5 Nagrade/darila morajo biti prevzete v roku 30 dni od našega obvestila o tvojih dobitkih, razen če ni določeno drugače. Če nagrade/darila ne prevzameš v tem času, bo tvoja nagrada/darilo nična. Nične nagrade so lahko ponovno izžrebane in ponujene drugemu udeležencu ali ponujene v sklopu druge promocije.

3.6 Po prejemu obvestila o osvojitvi nagrade ali upravičenosti do prejema darila, ti bo nagrada/darilo poslana ali dana na razpolago najkasneje 90 (devetdeset) dni po zaključku promocije. Če si upravičen do prejema nagrade/darila, ti bo ta poslana najkasneje 60 (šestdeset) dni po zaključku promocije. Kljub temu upoštevaj, da če se del nagrade/darila nanaša na dogodek, ki se bo odvijal ob kasnejšem datumu, nagrade/darila ne boš mogel uporabiti do tega datuma v prihodnosti. 

3.7 Nagrade/darila so odvisne od razpoložljivosti. V primeru nerazpoložljivosti si pridržujemo pravico, da ponudimo alternativno nagrado/darilo podobne vrednosti in specifikacij.

3.8 Dobavitelj nagrade ali darila lahko določi tudi dodatne pogoje in določila ("pravila tretje osebe") za prevzem in/ali uporabo določene nagrade ali darila in mi ne bomo odgovorni za tvoje neupoštevanje takšnih pravil tretje osebe. Poleg tega boš morda moral z nami skleniti ločen obvezujoč dogovor glede pogojev, ki urejajo nagrado in/ali uporabo kateregakoli dela nagrade in/ali darila. Neupoštevanje teh pogojev lahko vodi do zasega nagrade/darila.

3.9 Nagrajenci niso na noben način upravičeni niti pooblaščeni, da nas zavežejo h kakršnikoli pogodbi, izdatkom ali stroškom, sklenjeni ali nastali brez našega ustreznega predhodnega pisnega dovoljenja.

3.10 Udeležencu, ki iz kakršnegakoli razloga po veljavni zakonodaji ne bi smel prejeti in/ali uporabiti nagrade/darila ali če bi bila podelitev nagrade/darila temu udeležencu nezakonita, ne bo podeljena nobena nagrada ali darilo.

3.11 Vsak udeleženec, ki prejme nagrado/darilo v sklopu katerekoli promocije, je sam odgovoren za plačilo vseh carin, davkov ali stroškov v zvezi s prejetjem nagrade/darila ustreznemu organu, ne glede na to, ali gre za zadržan davek z naslova plačila za nagrado/darilo ali davek z naslova prejetja nagrade/plačila, kot to določa veljavna zakonodaja. Če smo dolžni zadržati davek z naslova nagrade/darila, boš prejel nižji znesek od objavljene nagrade/darila. 

4. Varovanje zdravja

4.1 Upoštevati moraš vse naše zdravstvene in varnostne smernice in/ali navodila ali tista, na katera bi moral drugače biti pozoren v zvezi s tvojim sodelovanjem v tej promociji, in spoštovati vse ustrezne zakonske in pravne zahteve. Neupoštevanje danih navodil lahko vodi do tvoje diskvalifikacije iz promocije.

4.2 Zagotoviti moraš varovanje svojega zdravja pri udeležbi kateregakoli dogodka ali dejavnosti, ki so del promocije ali nagrade. Morebitno obnašanje ali ravnanje, za katerega menimo, da predstavlja zdravstveno ali varnostno tveganje (vključno s kakršnimkoli neprimernim vedenjem, fizičnim ali psihičnim, vendar ne omejeno nanje), bo vodilo do takojšnje izločitve.

4.3 Dolžan si sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev tvojih lastnih varnostnih standardov in splošne ustreznosti za sodelovanje v promociji ter se zavedaš, da sodeluješ v promociji na lastno odgovornost.

4.4 Obvestiti nas moraš o morebitnem zdravstvenem ali kakršnemkoli drugem stanju, ki bi lahko pomenilo, da nisi primeren za sodelovanje v promociji, takoj ko izveš zanj. Pridržujemo si pravico, da ti odvzamemo mesto v promociji ali dodelitev nagrade (če je primerno), in sicer brez odgovornosti ali nadomestila, če presodimo, da lahko sebe ali druge izpostaviš nevarnosti bolezni, poškodbe ali odpovedi, motnji ali omejitvi promocije.

5. Lastniške pravice

5.1 Ta 5. člen velja le, če promocija zahteva, da nam kot del sodelovanja v promociji pošlješ v presojo vsebino, in vključuje kratke zgodbe, članke, bloge, glasovno-vizualne posnetke, prizore in fotografije, vendar ni omejeno nanje (skupno "vsebine").

5.2 Tukaj zagotavljaš in se zavezuješ, da si lastnik celotnega gradiva in elementov vsebine, ki jo pošlješ, ter/ali da imaš pooblastilo in pisno dovoljenje za uporabo in izkoriščanje vsebine v sklopu te promocije in si pridobil vsa potrebna dovoljenja, pooblastila in privolitve za vključitev morebitnih oseb ali gradiva, ki se pojavlja v tvoji vsebini. Poleg tega potrjuješ, da s pošiljanjem vsebine tukaj daješ brezpogojno, nepreklicno, neizključno, brezplačno, v celoti prenosljivo in trajno dovoljenje za uporabo, objavo ali posredovanje ali za pooblastitev tretje osebe, da uporabi, objavi ali posreduje vsebino v kakršnikoli obliki in na katerikoli platformi, trenutno že znani ali naknadno razviti, brez kakršnegakoli plačila tebi ali tretji osebi, ki se pojavlja v vsebini.

5.3 Zagotavljaš, da tvoja vsebina ne vsebuje, vključuje ali uporablja oseb, mlajših od 18 (osemnajst) let, niti ni rasistična, nespodobna, slabšalna, grozeča, nadlegujoča, opravljiva, zavajajoča, goljufiva, nasilna do posameznikove zasebnosti, žaljiva ali obrekovalna do katerekoli osebe, ter tudi drugače ne vsebuje ali dopušča česarkoli nezakonitega. Zagotavljaš, da osebni video, ki nam ga pošlješ, ne krši nobenega patenta, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, lastniških pravic ali pravic do zasebnosti nobene osebe ali posameznika. Strinjaš se, da v vsebini ne boš vključil ali uporabil ničesar: (i) kar lahko razburi ali škoduje ostalim; (ii) kar napada, nadleguje, ogroža ali ustrahuje posameznika ali skupino posameznikov na podlagi kakršnekoli klasifikacije, vključno z religijo, spolom, spolno usmerjenostjo, raso, barvo, veroizpovedjo, etnično pripadnostjo, narodnim poreklom, državljanstvom, starostjo, zakonskim stanom, vojaškim statusom ali invalidnostjo, vendar ne omejeno nanje; (iii) kar bi pomenilo ali kakorkoli drugače spodbujalo kriminalno dejanje ali omogočilo civilno odgovornost; ali (iv) kar je namenjeno za komercialne namene, vključno s predložitvijo materiala, katerega namen bi bilo zbiranje sredstev ali promoviranje, oglaševanje ali nagovarjanje na prodajo kakršnihkoli izdelkov ali storitev, vendar ne omejeno nanje.

5.4 Zavedaš se, da nam pošlješ tvojo vsebino na podlagi tvoje lastne presoje in na lastno odgovornost, ter da si sam v celoti odgovoren za morebitne elemente tvoje vsebine. Zavedaš se, da nimamo nobene dolžnosti predhodno predvajati, nadzorovati, pregledati ali obdelati vsebine, ki si nam jo poslal v sklopu te promocije.

5.5 Zavedaš se, da si po oddaji tvoje vsebine mi ali z naše strani pooblaščene tretje osebe pridružujemo pravico do zavrnitve objave, odstranitve, skrajšanja, obreza ali ureditve tvoje vsebine po lastni presoji (in dovoliš nam, da izvedemo karkoli od tega, če se nam to zdi potrebno) in nimamo nobene obveznosti, da uporabimo, naložimo, objavimo in/ali prenesemo tvojo vsebino na naše spletno mesto ali katerikoli drugi medij.

6. Omejitev odgovornosti

6.1 S sodelovanjem v katerikoli promociji tukaj soglašaš, da oprostiš, razrešiš in odvežeš našo družbo, njene zakonite zastopnike, partnerje, podružnice, agencije in ustrezne uradnike, direktorje, zaposlene in agente naše skupine vseh morebitnih izdatkov, stroškov škode, izgub, dejanj ali postopkov s tvoje strani (ali tretje osebe v tvojem imenu) ("zahtevki"), ki nastanejo kot posledica tvojega sodelovanja v tej promociji in/ali morebitne nagrade/darila, ki ti je bila podeljena kot rezultat tega sodelovanja, in mi v celoti izključujemo kakršnokoli odgovornost v povezavi s takšnimi zahtevami (razen plačilo morebitnih izdatkov in stroškov, ponujenih kot del nagrade (morebiti) v sklopu te promocije). Ta omejitev ne vključuje morebitne naše odgovornosti do tebe za: (i) malomarnost; (ii) smrt ali telesno poškodbo zaradi naše malomarnosti ali malomarnosti naših zaposlenih; (iii) goljufivega zavajanja; ali (iv) vsakršno odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti z veljavno zakonodajo.

6.2 Na podlagi člena 6.1 zgoraj se zavedaš in strinjaš, da mi, naša skupina ali naši partnerji, vključno z našimi ustreznimi uradniki, direktorji, zaposlenimi, nasledniki ali pooblaščenci, vendar ne omejeno nanje, v najširšem pomenu, ki ga določa veljavna zakonodaja, ne glede na vrsto dejanja, v nasprotju, v škodo ali drugače, pod nobenim pogojem odgovorni do tebe ali katerekoli tretje osebe za: (i) kakršnokoli posredno, posebno, zgledno, kazensko, naključno, posledično (vključno s škodo za prekinitev poslovanja, izgubo poslovanja in ostalih dobičkov, izgubo programov, stroške nadomestitve opreme ali programov ali izgube zapisov, informacij ali podatkov, vendar ne omejeno nanje), ali kakršnokoli drugo škodo, ki nastane v kakršnikoli zvezi s tvojim sodelovanjem v tej promociji (ali nezmožnosti za to), tudi če smo bili opozorjeni na verjetnost nastanka takšne škode; ali (ii) kakršnegakoli zahtevka, ki ga je mogoče pripisati napaki, opustitvi ali drugim nepravilnostim v promociji.

6.3 Mi nimamo odgovornosti do tebe za opravljanje nobene obveznosti v zvezi s to promocijo ali nagrado/darilom, če tega zaradi spleta okoliščin, ki so zunaj našega nadzora, ne moremo storiti in čeprav si lahko prizadevamo zagotoviti alternativno nagrado/darilo, če tega ne storimo, udeležencu v nobenem primeru nismo dolžni ponuditi nadomestila.

6.4 Tukaj soglašaš, da boš naši družbi, njenim zakonitim zastopnikom, partnerjem, podružnicam, agencijam in ustreznim uradnikom, direktorjem in zaposlenim naše skupine povrnil vse stroške, izgube, škode, izdatke in odgovornosti (vključno z izgubo ugleda, dobrega imena in stroški strokovnih svetovalcev), ki jih utrpimo kot posledico kršitve tvojih dolžnosti na podlagi teh pravil, EULA, pravil turnirjev ali posebnih pogojev, ali v povezavi s tvojim neupoštevanjem morebitnih navodil s strani naše skupine ali glede tvojega sodelovanja v promociji.

7. Razno

7.1 V primeru nesoglasij ali sporov glede kateregakoli vidika promocije, vključno z vsemi zadevami glede nagrajevanja nagrade/daril, upravičenostjo udeleženca do sodelovanja v promociji, obnašanjem posameznega udeleženca, teh pravil, EULA, pravil turnirjev ali posebnih pogojev, vendar ne omejeno nanje, leži končna odločitev v naši ekipi in ta odločitev je končna in zavezujoča ter ne more biti predmet ponovnega pregleda ali pritožbe s strani tebe ali katerekoli druge tretje osebe.

7.2 Če je v teh pravilih navedeno, da mora zmagovalca določiti žirija na podlagi subjektivne analize ali interpretacije, bomo za člana žirije določili neodvisnega posameznika.

7.3 Če se odločimo tvoje ime, sliko, glas in podobo uporabiti za tržne namene in v promocijah v katerem koli sredstvu javnega obveščanja, te bomo kot sodelujočega v tej promociji najprej prosili za pisno dovoljenje.

7.4 Ta pravila, EULA, pravila turnirjev in morebitni ustrezni posebni pogoji predstavljajo celoten sporazum med tabo in nami v zvezi s posamezno promocijo, v kateri sodeluješ, in nadomeščajo vse predhodne predstavitve, sporazume, pogajanja ali dogovore (pisne ali ustne) med tabo in nami. Vsi pogoji, garancije, stališča in določila (izraženi ali določeni z zakonom) so v celoti izključeni, razen če ni tu določeno drugače. Neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost celotnih pravil ali dela teh pravil ne vpliva in ne škoduje veljavnosti preostalih delov pravil.

7.5 Pridržujemo si pravico do spremembe teh pravil, EULA, pravil turnirjev ali posebnih pogojev po lastni presoji, vključno s preklicem, spremembo ali prekinitvijo promocije, če menimo, da promocije ni mogoče izvesti, kot je določeno. Morebitna spremembe posamezne promocije bodo objavljene na spletnem mestu in tvoje nadaljnje sodelovanje v tisti promociji se bo smatralo za tvoje soglasje z morebitnimi spremembami.

7.6 Ta pravila in vse zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni na Malti. Tukaj se nepreklicno strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča na Malti izključno pristojnost v zvezi z morebitnimi odškodninami, spori in nestrinjanji glede te promocije in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča nimajo pristojnosti. Nič v tej klavzuli ne omejuje naše pravice, da sprožimo proti tebi postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču, in postopek v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v meri, ki jo dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

Z morebitnimi vprašanji o promocijah se obrni na podporo uporabnikom.

Posodobljeno februarja 2018.

Spletna Blagajna

Chip Stack

Napolni svoj PokerStars račun neposredno na tvoji Android ali iOS napravi z uporabo spletne Blagajne. Zdaj je igranje pokra v aplikaciji Mobile Poker enostavneje kot kadarkoli prej!

Bonus ob prvem nakazilu

First Deposit Bonus

Vsi igralci, ki opravijo prvo denarno nakazilo, se kvalificirajo za 100 % PokerStars bonus do 600 $.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million je največji tedenski spletni poker turnir z zagotovljenim nagradnim skladom 1.000.000 $!