Pogodba za končnega uporabnika spletnega programa PokerStars VR – IGRE ZA IGRALNI DENAR

Brezplačne igre

Brezplačne virtualne poker igre/virtualne poker igre za igralni denar ("igre za igralni denar") v programski aplikaciji Stars Mobile ("aplikacija Stars Mobile"), ki je prenosljiva ali na voljo za napravo za končnega uporabnika (med drugim vključno z virtualnimi očali, osebnim računalnikom, video igralno konzolo, prenosnim telefonom, dlančnikom, tablico ali kakršnokoli drugo prenosno napravo, ki že obstaja ali še bo razvita) (vsaka od njih "naprava") na spletnih mestih, kot so store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com, in drugih podobnih spletnih mestih ali povezavah, ki so občasno na voljo na PokerStars ali drugem spletnem mestu Stars Mobile ("spletna mesta"), ti ponuja družba Stars Mobile Limited, registrirana na Otoku Man (matična številka 008457V) in s sedežem na naslovu Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Otok Man, IM3 1DZ.

Pred uporabo aplikacije Stars Mobile moraš ("uporabnik" ali "ti") v celoti prebrati to licenčno pogodbo za končnega uporabnika ("pogodba"). Upoštevaj, da ta pogodba predstavlja tvoj pravno zavezujoč dogovor z družbo Stars Mobile Limited (v nadaljevanju "družba Stars Mobile", "nas" ali "mi").

V nadaljevanju so opisani pogoji in določila v zvezi s tvojim igranjem iger za igralni denar.

S pristopom k tej pogodbi se zavedaš, da je družba Stars Mobile del skupine družb. Pojem "skupine" kot tak, kjer se uporablja in kjer smisel besedila dopušča, predstavlja družbo Stars Mobile, skupaj z njenimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane z družbo Stars Mobile, med drugim vključno s povezanimi družbami, ki ponujajo storitve blagovne znamke "PokerStars".

Poleg pogojev in določil te pogodbe preberi tudi naša Pravila o varovanju zasebnosti, Pravila o rabi piškotkov in druga pravila, pravilnike ter pogoje in določila, ki se nanašajo na igre in ponudbe, občasno ponujene v aplikaciji Stars Mobile, in ki so tukaj vključeni s sklicevanjem, skupaj z morebitnimi drugimi pravilniki, o katerih te lahko občasno obvestimo.

S klikom na spodnji gumb "Strinjam se", kar je del postopka namestitve in uporabe programa (kot je opredeljen spodaj), se strinjaš s pogoji in določili iz te pogodbe, Pravili o varovanju zasebnosti in Pravili o rabi piškotkov, ki se lahko občasno posodobijo ali spremenijo v skladu z določbami, navedenimi spodaj in v njih.

Za namen te pogodbe pomeni "program" vsakršen program, ki ti ga nudimo ali damo na razpolago v aplikaciji Stars Mobile ne glede na medij in ne glede na to, ali ga preneseš na svojo napravo za končnega uporabnika ali ne. Skratka, "program" vključuje aplikacijo Stars Mobile, ki je prenosljiva ali na voljo za tvojo napravo, in vse pomožne programe (spletne ali odjemalčeve/strežniške programe).

1. PODELITEV LICENCE/INTELEKTUALNA LASTNINA

1.1

V skladu s tukaj opisanimi pogoji in določili družba Stars Mobile daje uporabniku neizključno, osebno, nepodlicenčno, preklicno, neprenosljivo in omejeno pravico do namestitve in uporabe programa na napravi za dostop do strežnikov družbe Stars Mobile (ali tretjih) in igranje iger za igralni denar ("igre"), ki so na voljo (program in igre skupaj tvorijo "storitev").

1.2

Družba Stars Mobile ti podeljuje licenco za osebno uporabo programa. Uporaba storitve ni dovoljena (i) osebam, mlajšim od 18 let, (ii) osebam, ki niso polnoletne na podlagi zakonodaje, kjer živijo, in (iii) osebam, ki se na spletna mesta in/ali aplikacijo Star Mobile povezujejo iz pristojnosti, kjer je to prepovedano. Družba Stars Mobile ne more preveriti zakonitosti storitve v vsaki pristojnosti, zato mora uporabnik sam zagotoviti, da je njegova uporaba storitve zakonita.

1.3

Pridržujemo si pravico, da od tebe kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti, saj tako mladoletnim osebam preprečimo uporabo storitve. Pridržujemo si tudi pravico, da zamrznemo ali zapremo tvoj račun in ti začasno ali trajno prepovemo dostop do naše storitve, če ne priskrbiš primernega dokazila o starosti ali če sumimo, da nisi polnoleten.

1.4

Družba Stars Mobile, družbe v njeni skupini in njeni dajalci licenc so izključni imetniki vseh pravic v zvezi s programom, njegovo kodo, strukturo ter organizacijo, vključno z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, intelektualno lastnino in drugimi pravicami. V okviru omejitev, ki jih določajo veljavni zakoni, ni dovoljeno:

 1. kopirati, razdeljevati, objavljati, izvajati obratno inženirstvo, razstavljati, spreminjati ali prevajati programa oziroma poskušati dobiti dostop do izvorne kode, da se ustvari podoben program, ali kakorkoli;
 2. prodajati, dodeliti, dodeliti podlicenco, prenesti, razdeljevati ali posojati programa;
 3. dovoliti dostop do programa tretji osebi prek računalniške mreže ali kako drugače;
 4. izvoziti program v katerokoli državo (v fizični ali elektronski obliki); ali
 5. uporabljati program za namene, prepovedane z veljavno zakonodajo ali predpisi,

(vse zgoraj navedeno je "nedovoljena uporaba").

Družba Stars Mobile, družbe iz njene skupine in njeni dajalci licenc si pridržujejo vse implicitne ali druge pravice, ki uporabniku v teh pogojih niso izrecno dodeljene, ter ohranjajo vse pravice, lastništvo in interes v zvezi s programom.

Strinjaš se, da boš izključno odgovoren za vso škodo, stroške ali izdatke, nastale zaradi tvoje nedovoljene uporabe ali v zvezi z njo. Družbo Stars Mobile boš nemudoma obvestil o kakršnikoli nedovoljeni uporabi s strani katerekoli osebe in ji boš zagotovil ustrezno pomoč pri morebitni preiskavi, ki bo potekala na osnovi tvojega obvestila.

1.5

Izrazi "Stars Mobile", "PokerStars", "PokerStars VR", domeni "pokerstarsvr.com", "pokerstarsvr.eu" in "pokerstarsvr.us" ter katerekoli registrirane ali neregistrirane (kot je primerno) blagovne znamke, storitvene znamke, znaki, blagovna imena in/ali imena domen, ki jih družba Stars Mobile občasno uporablja za storitev ("blagovne znamke"), so blagovne znamke, storitvene znamke, znaki, blagovna imena in/ali imena domen družbe Stars Mobile in/ali družb v njeni skupini in/ali njenih dajalcev licenc, ki si do njih pridržujejo vse pravice. Prav tako je vsa vsebina storitve, med drugim vključno s programom, slikami, grafiko, fotografijami, animacijami, video posnetki, glasbo, zvokom in besedilom ("vsebina storitve") v lasti družbe Stars Mobile in družb v njeni skupini in/ali dajalcev licenc ter je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravicami intelektualne lastnine in drugimi pravicami. Družba Stars Mobile ne daje (eksplicitnih ali implicitnih) jamstev v zvezi z nobenimi registriranimi ali neregistriranimi blagovnimi znamkami znotraj storitve in ne jamči, da tretje osebe nimajo prej obstoječih pravic do takih registriranih ali neregistriranih blagovnih znamk. Strinjaš se, da z uporabo storitve ne pridobiš nikakršnih pravic do njenih vsebin in/ali blagovnih znamk ali kakršnegakoli njihovega dela. Pod nobenim pogojem ne smeš uporabljati vsebine storitve in/ali blagovnih znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Stars Mobile.

Poleg tega soglašaš, da ne boš storil ničesar, kar bo ali bi lahko škodovalo pravicam, vključno s pravicami intelektualne lastnine, ki jih ima družba Stars Mobile, družbe v njeni skupini in/ali njeni dajalci licenc in se nanašajo na program, blagovne znamke ali vsebino storitve. Prav tako ne boš škodoval imenu ali ugledu družbe Stars Mobile, družb v njeni skupini ter njenih zaposlenih, vodstva in svetovalcev.

1.6

Zagotavljaš, da z imeni ali slikami, ki jih boš uporabljal v povezavi s storitvijo (na primer, tvoje uporabniško ime in geslo), ne boš kršil pravic intelektualne lastnine, zasebnosti ali drugih pravic nobene od tretjih oseb. Družbi Stars Mobile in njeni skupini daješ globalno, nepreklicno, prenosno, brezplačno, podlicenčno dovoljenje za uporabo teh imen in slik v kakršenkoli namen, povezan s storitvijo, pod pogoji iz Pravil o varovanju zasebnosti.

1.7

Med uporabo storitve lahko "zaslužiš" ali kako drugače uporabiš virtualne žetone v storitvi ("virtualni žetoni"). Strinjaš se, da so ti "realistični" pojmi uporabljeni le figurativno in da nimaš nobene pravice ali lastništva v zvezi z virtualnimi žetoni, ki se pojavijo ali pridobijo v katerikoli igri, ne glede na to, ali so v njej "zasluženi" ali drugače pridobljeni od družbe Stars Mobile, kakor tudi ne v zvezi s kakršnimikoli drugimi lastnostmi, povezanimi z računom ali shranjenimi v storitvi. Stanje "virtualne valute", ki je prikazano na tvojem uporabniškem računu, ne pomeni realnega stanja in ne predstavlja nobene shranjene vrednosti, ampak se z njim meri obseg tvoje licence.

1.8

Družba Stars Mobile prepoveduje in ne priznava nobenih domnevnih prenosov virtualnih žetonov, opravljenih izven storitve, niti domnevnih prodaj, daril ali trgovanja s čimerkoli v "realnem svetu", kar se pojavlja v storitvi ali izhaja iz nje, brez izrecnega pisnega dovoljenja. V skladu s tem ne smeš dodeliti podlicence, trgovati, prodati ali skušati prodati virtualnih žetonov za kakršnokoli vrednost izven igre. Vsak takšen prenos ali poskus prenosa je prepovedan in neveljaven, zaradi česar lahko družba Stars Mobile zapre tvoj račun. Strinjaš se tudi, da zaradi škode, ki je posledica takšnega prenosa ali poskusa prenosa virtualnih žetonov izven storitve, proti tebi začnemo pravni postopek.

2. BREZ JAMSTVA

2.1

Družba Stars Mobile ne daje nobenega in nikakršnega jamstva, ne implicitnega ne eksplicitnega, v zvezi s storitvijo, ki ti je ponujena, "KAKRŠNA JE", in ti ne daje nobenega jamstva ali izjav glede njene kakovosti, primernosti za določen namen, popolnosti ali natančnosti.

2.2

Kljub prizadevanjem, da ti omogočimo storitev najvišje kakovosti in varnosti, ne jamčimo, da bo ta nemotena, pravočasna ali brez napak, da bodo napake odpravljene ali da bosta program in spletna mesta brez virusov, računalniških hroščev in ostalih onesnaževalcev.

2.3

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila ustavi, prekine, spremeni, odstrani ali doda storitve po lastni presoji in s takojšnjim začetkom veljave, če meni, da je to potrebno, ker na primer prejme informacijo, da si sklenil sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli ponudnikom iger na srečo ali je to nujno za vodstvo, vzdrževanje ali posodobitev programa. Družba Stars Mobile ne sprejema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo, povzročeno zaradi katerekoli odločitve v zvezi z zgoraj omenjenim.

3. PRAVICE

3.1

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico glede odpiranja, vzdrževanja in zapiranja uporabniških računov v storitvi. Odločitev vodstva družbe Stars Mobile glede vseh vidikov uporabniškega računa, uporabe storitve ali rešitve sporov je končna in nanjo se ni mogoče pritožiti ali zahtevati njenega ponovnega pregleda.

4. TVOJA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA

Preden začneš stalno uporabljati storitev, zagotavljaš, jamčiš, se zavezuješ in se strinjaš, da:

4.1

je uporaba storitve tvoja prosta izbira, odločitev in tveganje;

4.2

so telekomunikacijska omrežja in storitve za dostop do interneta, ki jih potrebuješ za dostop in uporabo storitve v celoti izven nadzora družbe Stars Mobile, ki zavrača vsakršno odgovornost zaradi izpadov elektrike, počasnega delovanja, omejitve zmogljivosti ali drugih pomanjkljivosti, ki vplivajo nanje;

4.3

nikakor ne smeš uporabljati storitev, da bi ustvaril, prejel ali omogočil prenos ali prejem kakršnekoli finančne koristi ali kakršnekoli druge denarne prednosti zase ali za katerokoli tretjo osebo (ki deluje v tvojem imenu ali ne). Virtualni žetoni nimajo nobene vrednosti in niso prenosljivi ali zamenljivi znotraj uporabniškega računa. Ti žetoni prav tako nimajo nobene vrednosti in jih ni mogoče zamenjati za nobeno "pravo" valuto ali nagrado. Zato ne smeš dodeliti podlicence za svoj uporabniški račun ali z njim povezane virtualne žetone, jih dati v najem ali zakup, prodati, trgovati, podariti, zapustiti ali na kakršenkoli drug način prenesti tretji osebi; in

4.4

imaš 18 ali več let ter da trenutno nisi izključen iz igranja na nobenem spletnem ali mobilnem igralnem mestu, in da nas boš takoj obvestil, če skleneš sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli drugim ponudnikom iger na srečo.

5. PREPOVEDANA UPORABA

5.1

SPREMEMBE PROGRAMA. Uporabnik ne bo nikakor poskušal spremeniti, izvajati obratno inženirstvo ali razstaviti programa.

5.2

OSEBNA UPORABA. Storitev je namenjena izrecno osebni uporabi uporabnika in ne za denar ter ne sme biti nikakor uporabljena za namen pridobivanja finančne koristi ali kakršnihkoli drugih denarnih prednosti. Uporabnik je družbi Stars Mobile dolžan posredovati popolne in resnične informacije glede vseh poslanih podatkov in jih je v primeru sprememb prav tako dolžan posodabljati.

5.3

DOGOVARJANJE. Dogovarjanje, z izmenjevanjem informacij o lastnih kartah igralcev ali kakorkoli drugače, je strogo prepovedano. Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, da poleg ostalih ukrepov omeji sedežni red in/ali prepove igranje za določeno poker mizo, vključno s prepovedjo igranja dveh ali več igralcev za isto mizo. Prav tako si pridržuje pravico, da dogovarjanje ali poskus dogovarjanja med igralci (vključno z uporabniki) šteje za bistveno kršitev te pogodbe in zato zapre uporabnikov račun, če se uporabnik udeleži ali se namerava udeležiti takšnega dejanja, ne glede na rezultat takšnega poskusa.

5.4

ZUNANJA ORODJA ZA POMOČ IGRALCEM. Družba Stars Mobile prepoveduje uporabo zunanjih orodij za pomoč igralcem ("orodij EPA"), ki so ustvarjena z namenom, da nudijo igralcem "nepravično prednost". Ta orodja definira kot računalniški program (ne naš program) in sisteme, ki ne temeljijo na programu (na primer spletna mesta, prijavne storitve in fizični material). Glede tega, kaj predstavlja "nepravična prednost" v kontekstu rabe orodij EPA, in družba Stars Mobile široko stališče. Specifične smernice so navedene v naših pogostih vprašanjih o orodjih in storitvah tretjih oseb. Da bi se izognili dvomom, je med drugim prepovedan dostop do informacij o ostalih igralcih ali njihovo zbiranje, ki presegajo tiste, ki jih je uporabnik sam opazil med igro, prejemanje nasvetov, navodil ali pomoči glede načina igre v realnem času, kjer ta presegajo osnovno stopnjo.

5.5

AVTOMATIČNI IGRALCI (BOTI). Uporaba umetne inteligence v povezavi z našo storitvijo, med drugim vključno z "roboti", je strogo prepovedana. Vse poteze, povezane s storitvijo, mora uporabnik opraviti osebno prek uporabniškega vmesnika, ki je dostopen v programu, in brez pomoči nobene oblike umetne inteligence.

5.6

Strinjaš se, da lahko družba Stars Mobile sprejme ukrepe, da odkrije in prepreči uporabo prepovedanih orodij EPA. Ti ukrepi med drugim vključujejo preverjanje vseh programov, ki so na uporabnikovem računalniku uporabljeni istočasno s programom družbe Stars Mobile. Strinjaš se, da se tem ukrepom ne boš poskušal izogniti, jih ovirati ali preprečiti, med drugim vključno z uporabo programov tretjih oseb, ki se takim ukrepom lahko izognejo, jih ovirajo ali preprečijo.

5.7

NAMERNA IZGUBA ŽETONOV (CHIP DUMPING). Chip-dumping pomeni, da igralec namenoma izgubi določeno igro pokra, da bi svoje virtualne žetone prenesel drugemu uporabniku. Uporabniku, ki pri uporabi storitve sodeluje z drugim uporabnikom pri načrtni izgubi žetonov ali poskusu take izgube, se lahko trajno prepove uporaba naše storitve in njegov uporabniški račun nemudoma zapre. V takšnih primerih ti družba Stars Mobile nikakor ni dolžna povrniti žetonov, ki so takrat na tvojem uporabniškem računu.

5.8

GOLJUFIJE. Če družba Stars Mobile meni, da je uporabnik med uporabo storitve sodeloval ali skušal sodelovati v goljufivem, nezakonitem, nepoštenem ali neprimernem dejanju, med drugim vključno s sodelovanjem pri kateremkoli dejanju iz določbe 5 ali kakršnikoli drugi manipulaciji igre oziroma je opravil goljufivo plačilo, ki med drugim vključuje uporabo ukradene kreditne kartice, goljufiv preklic plačila ali pranje denarja, lahko ukrepa po lastni presoji, kar med drugim vključuje:

 1. takojšnjo blokado uporabnikovega dostopa do storitev;
 2. zaprtje uporabniškega računa pri družbi Stars Mobile;
 3. zaseg vseh virtualnih žetonov na uporabnikovem računu; in/ali
 4. vložitev tožbe proti uporabniku.

6. UPORABA ŽALJIVEGA JEZIKA ALI VSEBINE

6.1

Uporabnik prek storitve, ne glede na to, ali uporablja funkcijo klepeta (v zvezi s katero si preberi Pravila poker sobe), slike ali komunikacijo z osebjem družbe Stars Mobile, ne sme objavljati ali navajati nezakonitih, nedostojnih, rasističnih, nespodobnih, opravljivih ali grozilnih vsebin ali kakršnihkoli vsebin, ki bi kršile zakon ali bile splošno žaljive do drugih.

7. KRŠITEV

7.1

Če uporabnik v celoti ali delno prekrši katerokoli določbo te pogodbe, si družba Stars Mobile ali katerakoli družba iz njene skupine, ki uporabniku nudi storitve, brez poseganja v druge pravice pridržuje pravico do ukrepanja po lastni presoji, vključno s preklicem te ali katerekoli druge pogodbe, sklenjene z uporabnikom, takojšnjim blokiranjem uporabnikovega dostopa do storitve ali katerekoli druge storitve, ki jih ponuja skupina, zaprtjem uporabnikovega računa v storitvi ali katerikoli drugi storitvi, ki jo nudi skupina, zasegom vseh virtualnih žetonov na uporabnikovem računu v storitvi ali katerikoli storitvi, ki jo nudi skupina, in/ali vložitvijo tožbe zoper takšnega uporabnika.

7.2

Strinjaš se, da boš družbi Stars Mobile, skupini ter njenim delničarjem, direktorjem in zaposlenim v celoti povrnil škodo, jih branil in odvezal odgovornosti za kakršnokoli škodo, zahtevke, odgovornosti, izgube in stroške (vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami), ki lahko nastanejo zaradi:

 1. tvoje kršitve te pogodbe, v celoti ali delno;
 2. tvoje kršitve zakona ali pravic tretje osebe; in
 3. tvoje uporabe storitve ali uporabe storitve s strani druge osebe, ki dostopa do storitve s tvojimi prijavnimi podatki (kot je opisano spodaj) s tvojim dovoljenjem ali brez njega.

8. OMEJENA ODGOVORNOST

8.1

Družba Stars Mobile ali katerikoli drug član skupine v nobenem primeru, niti v primeru malomarnosti, ne prevzema nikakršne odgovornosti za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (med drugim vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo), nastalo zaradi uporabe (ali zlorabe) storitve, čeprav se je družba Stars Mobile že v naprej zavedala možnosti nastanka takšne škode.

8.2

Nič v tej pogodbi ne izključuje ali omejuje odgovornosti družbe Stars Mobile ali skupine za: (a) smrt ali osebno poškodbo, ki nastane zaradi njene malomarnosti; ali (b) goljufijo ali goljufivo zavajanje.

9. VARNOST IN TVOJ RAČUN

9.1

Vsak uporabniški račun je dostopen prek spletnih mest in v skladu s pravili, ki so objavljena na njih.

9.2

Uporabnik se strinja, da izključno sam odgovoren za vsakršno uporabo storitve z njegovimi prijavnimi podatki in da svojih prijavnih podatkov ne bo razkril nikomur niti dovolil drugi osebi uporabo storitve prek svojega uporabniškega računa.

9.3

Uporabnik je dolžan ves čas ohranjati zasebnost svojih prijavnih podatkov in varovati njihovo zaupnost. Za nepooblaščeno uporabo prijavnih podatkov je izključno odgovoren uporabnik sam in se šteje za njegovo uporabo. Vsakršno odgovornost, ki iz tega izhaja, nosi uporabnik.

9.4

Uporabnik ima lahko pri družbi Stars Mobile le en uporabniški račun za dostop do storitve. Pri tej družbi ne sme odpreti več računov. Če družba Stars Mobile (ali katerakoli tretja oseba, ki deluje v njenem imenu) ugotovi, da je uporabnik odprl več računov, lahko dodatne račune zapre brez predhodnega obvestila in zaseže virtualne žetone na njih.

9.5

Prek naše storitve ne boš mogel vložiti stave (z virtualnimi žetoni), ki znaša več kot skupni znesek virtualnih žetonov na tvojem uporabniškem računu.

9.6

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, da s pomočjo zunanjih agencij ali storitev za poročanje o boniteti uporabnikov preveri uporabnikovo identiteto in/ter plačilno sposobnost na podlagi informacij, ki jih je posredoval uporabnik (ali tretja oseba, ki deluje v našem imenu ali ne) pri prijavi za uporabo storitve. Zunanje agencije ali storitve za poročanje o boniteti uporabnikov lahko te informacije shranijo, a jih ne bodo uporabile v nikakršne druge namene.

9.7

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico do uporabe zunanjih procesorjev elektronskih plačil in/ali finančnih institucij za obdelavo plačil, ki si jih opravil in prejel v zvezi s tvojo uporabo storitve.

10. PROGRAM TRETJIH OSEB

10.1

Sestavni del programa je tudi program tretjega ponudnika ("licencirani program").

10.2

Uporabnik mora pri uporabi licenciranega programa upoštevati vse pogoje in določila te pogodbe.

10.3

Licencirani program je prepovedno prirejati, spreminjati ali izvleči iz programa.

10.4

Uporabnikova uporaba je omejena na "interno rabo", kar pomeni uporabo licenciranega programa le za uporabnikovo običajno in vsakdanje interno poslovanje ali osebno uporabo in ne za nadaljnjo prodajo, podlicenciranje ali distribucijo. Za uporabnika, ki je pravna oseba, pomeni "običajno in vsakdanje interno poslovanje", da tak uporabnik, njegovi zaposleni ali pooblaščeni zastopniki uporabljajo program pri uporabnikovem običajnem in vsakdanjem internem poslovanju. "Običajna in vsakdanja osebna raba" pomeni uporabo programa s strani uporabnika, ki je individualna oseba, ali člana njegovega gospodinjstva za interne osebne namene. Uporabnik mora obvestiti zaposlene, zastopnike in člane gospodinjstva o pogojih in določilih te pogodbe.

10.5

Pridržane so vse pravice, ki niso eksplicitno dodeljene v licenciranem programu.

10.6

Licencirani progam je ponujen, "kakršen je", in zavrnjena so vsa izrecna ali implicitna jamstva, med drugim vključno z implicitnimi jamstvi, ki se nanašajo na primernost za prodajo in ustreznost za določen namen.

11. SPREMEMBE

11.1

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila posodobi ali spremeni to pogodbo ali katerikoli njen del. Spremembe bodo začele veljati v 14 dneh od objave na spletnih mestih. Zato ti predlagamo, da redno obiščeš aplikacijo Stars Mobile ali spletna mesta in preveriš pogoje in določila veljavne različice pogodbe. Z nadaljnjo uporabo storitve potrjuješ, da se strinjaš z morebitnimi spremembami pogodbe.

12. VELJAVNO PRAVO

12.1

Ta pogodba in vse v zvezi z njo se ureja in razlaga v skladu z zakoni otoka Man. Nepreklicno se strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča otoka Man izključno pristojnost v zvezi s kakršnimikoli terjatvami, odškodninami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča niso pristojna. Ta člen nikakor ne omejuje pravice družbe Stars Mobile, da proti tebi začne postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču. Prav tako postopek, ki se začne v eni ali več pristojnostih, ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v obsegu, ki ga dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

13. LOČLJIVOST DOLOČB

13.1

Če je ali postane določba iz te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v taki pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

14. DODELITEV

14.1

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, da to pogodbo kadarkoli brez predhodnega obvestila, v celoti ali delno, dodeli drugemu. Uporabnik svojih pravic in obveznosti iz te pogodbe ne sme dodeliti nikomur.

15. RAZNO

15.1

Če družba Stars Mobile oprosti morebitno kršitev katere od določb te pogodbe (vključno s tem, da ne zahteva strogega in dobesednega izpolnjevanja in upoštevanja katere od določb te pogodbe), ne pomeni, da oprosti tudi nadaljnje kršitve take določbe ali morebitne kršitve katere od določb te pogodbe.

15.2

S to pogodbo se tretjim osebam, ki niso njene pogodbene stranke, ne dajejo ali dodeljujejo nobene pravice ali druge ugodnosti, razen družbam v skupini.

15.3

S to pogodbo ne sklenemo s teboj nikakršnega partnerstva, zastopstva, skrbniškega dogovora, zaupnega odnosa ali skupnega podjetja.

15.4

Ta pogodba predstavlja celoten naš dogovor in sporazum s teboj v zvezi s storitvijo ter nadomešča vse naše prejšnje dogovore, sporazume ali pogodbe, sklenjene s teboj.

15.5

Uporabnik je dolžan posredovati celotne in resnične podatke, ki jih družba Stars Mobile zahteva v zvezi z uporabnikovo uporabo storitve, v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti.

15.6

V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe bo prevladala angleška različica.

Copyright © 2018 Rational Intellectual Holdings Limited. Vse pravice pridržane.

Z družbo Stars Mobile lahko stopiš v stik prek podpore uporabnikom.

Pogodba za končnega uporabnika storitev družbe Stars Mobile, različica 1. V veljavi od oktobra 2018.

Odgovorno igranje

Responsible Gaming

Zavezani smo k odgovornemu igranju in predani prijetni in pozitivni igralni izkušnji.

Posebne ponudbe

Special Offers

PokerStars celo leto ponuja posebne ponudbe z denarnimi nagradami, sedeži za najboljše dogodke v živo in številnimi drugimi nagradami.

Kako igrati poker

How to Play Poker

V PokerStars razdelku Kako igrati boš našel pravila pokra, nasvete za začetnike in podrobne strategije.

Igra za denar

Chip Stack

Opravi tvoje prvo denarno nakazilo in začni igrati na PokerStars. Nakazila so varna in hitra.