Buy-in zaveze

Funkcija Buy-in zaveze v izjemno redkih primerih vsili višji minimalni buy-in pri mizah denarnih in Zoom iger. Ta funkcija bo vplivala le na zelo majhen odstotek igralcev.

Med igralce, na katere bo ta funkcija vplivala, spadajo tisti, ki pogosto:

  1. Plačajo buy-in v manjšem znesku kot znaša maksimalno dovoljen buy-in.
  2. Odigrajo nekaj iger.
  3. Zapustijo mizo z večjim številom žetonov kot so ga izvirno prinesli k mizi.
  4. Prisedejo k podobni mizi z manjšim številom žetonov kot so ga imeli, ko so zapustili zadnjo mizo.

Igralci morajo trenutno ponoviti to obnašanje pri podobnih vrstah miz več kot osemkrat v obdobju 20 ur, da bi jih doletela omejitev v sklopu te funkcije. Takšni igralci bodo morali plačati višji minimalni buy-in, ko se bodo želeli pridružiti določenim mizam, vendar ne bodo omejeni na noben drug način.

Buy-in zaveze so mehanizem, ki omeji število ponovitev, ko lahko zapustiš mize po osvojitvi denarja in se takoj zatem pridružiš drugim mizam z manjšim številom žetonov. Trenutno velja za igralce omejitev, da se lahko ponovno pridružijo mizam do osemkrat v obdobju 20 ur.

Ko presežeš to omejitev, bo tvoj minimalni buy-in zamenjan s številom žetonov, ki si ga imel, ko si zadnjič zapustil mizo. To je razlog, zakaj se ta funkcija imenuje "Buy-in zaveze", saj zapustitev mize z dobičkom ustvari zavezo, da se boš v prihodnje mizi ponovno pridružil z enakim številom žetonov.

Buy-in zaveze veljajo za vse mize, ki imajo enak razpon buy-ina kot znaša razpon velikih blindov, ki jih lahko igralci na začetku prinesejo k mizi, kot je na primer razpon 40–100 bb. Zato bodo zaveze, ustvarjene pri 0,05/0,10 USD (40–100 bb) NLHE mizi, prav tako veljale za 5/10 USD (40–100 bb) PLO mizo. Vendar pa zaveze, ustvarjene pri 0,05/0,10 USD (40–100 bb) NLHE mizah, ne bodo veljale za 0,05/0,01 USD (100–250 bb) NLHE mize. 100–250 bb mize bodo namesto tega imele svoje lastne buy-in zaveze.

Pomembno je tudi poudariti, da ta način nikakor ne omejuje igralcev, da plačajo minimalni buy-in na poljubnem številu miz, če nimajo aktiviranih zavez. Zaveze prav tako ne bodo nikoli zahtevale, da plačaš višji buy-in od privzetega maksimalnega buy-ina za mizo, ki se ji želiš pridružiti.

Čeprav buy-in zaveze na večino igralcev ne bodo vplivale, je namen uvedbe te funkcije zmanjšanje lomljenja miz in strategij glede posedanja, kot tudi odvrnitev igralcev od prepogostega seljenja. Na ta način se bodo igralci lahko osredotočili na igranje pokra in ne na konstantno iskanje novih miz za igranje.

Nadaljuj z branjem, če želiš izvedeti več podrobnosti o tej funkciji.

Ustvarjanje zavez

Buy-in zaveza je ustvarjena kadarkoli se igralec pridruži mizi za manj kot znaša maksimalni buy-in in zapusti mizo z večjim številom žetonov kot ga je prvotno prinesel k mizi. Ko igralec zapusti mizo, je znesek, ki ga odnese s seboj, shranjen in se imenuje "zaveza".

Ustvarjena zaveza predstavlja število žetonov, ki jih bo morda igralec moral v prihodnje plačati, da se pridruži mizi. Ta vrednost zaveze je vedno število velikih blindov v številu žetonov igralca, ko zapusti mizo.

Ko je v roku 20 ur shranjenih osem zavez, začnejo veljati buy-in zaveze.

Ko je zaveza uporabljena pri prihodnjih mizah, bo to število žetonov (merjeno v velikih blindih) nadomestilo privzet minimalni buy-in za novo mizo, ki običajno zahteva enak razpon velikih blindov za buy-in.

Zaveze veljajo 20 ur, nato potečejo in so zavržene.

Uporaba zavez

Če ima igralec osem ali več veljavnih zavez za določeno vrsto buy-ina in se ta igralec želi pridružiti novi mizi iste vrste, mu bo predstavljen višji minimalni buy-in kot znaša privzet minimalni buy-in.

Ko ima igralec aktivno več kot eno zavezo, bodo te uporabljene v vrstnem redu od najmanj restriktivne do najbolj restriktivne. Ko je zaveza uporabljena, je število žetonov, dodeljeno tisti zavezi, predstavljeno kot minimalni buy-in, namesto privzetega minimalnega buy-ina za tisto vrsto mize.

Ko je v uporabi vseh osem zavez igralca, bo največje število žetonov (v velikih blindih) uporabljenih zavez uporabljeno kot minimalni buy-in za vse nove mize tiste vrste, ki bodo odprte.

Upoštevaj, da zaveze delujejo za celotno ponudbo denarnih iger, ki imajo enake privzete velikosti minimalnega in maksimalnega buy-ina, merjenega v velikih blindih.

Posodabljanje zavez

Vsakič, ko je zaveza uporabljena, bo ta posodobljena, ko igralec zapusti mizo, in sicer na podlagi vrste mize in števila žetonov (v velikih blindih), ki ga ima igralec v trenutku, ko zapusti mizo.

V večini primerov bo zaveza posodobljena s številom velikih blindov v številu žetonov igralca v trenutku, ko je ta zapustil mizo. Če pa znaša število žetonov manj kot privzet minimalni buy-in, bo zaveza zavržena.

Če je število žetonov večje od privzetega maksimalnega buy-ina za tisto vrsto mize, bo namesto tega shranjen privzet maksimalni buy-in (v velikih blindih).

Preprečitev namerne izgube žetonov (chip dumping)

Edina izjema za zaveze velja v primeru mešanja vrst miz z zelo različnimi vložki. Ta izjema je v veljavi z namenom odvrnitve od namernega izgubljanja žetonov.

Vsaka zaveza prav tako shrani najvišji znesek velikega blinda pri mizi, kjer je uporabljena ta zaveza. Če igralec sedi za mizo z velikostjo velikega blinda manj kot 1/3 najvišje vrednosti, se zaveza ne bo posodobila z vrednostjo manjšega števila žetonov, tudi če igralec izgubi žetone, ko sedi za tisto mizo.

Na primer, igralec ustvari zavezo, ko se pridruži, igra in nato zapusti mizo NLHE z vložki 5/10 USD. Če se nato pridruži mizi NLHE z vložki 1/2 USD, ki uporablja to zavezo, se lahko zaveza posodobi le z višjo vrednostjo zaveze, saj znaša veliki blind v znesku 2 USD manj kot 1/3 vrednosti shranjene zaveze v višini velikega blinda v znesku 10 USD.

Zoom zaveze

Zoom zaveze delujejo podobno kot zaveze pri naših običajnih denarnih igrah. Toda, kadar je tvoj minimalni buy-in spremenjen z zavezo za Zoom, ti bo dovoljeno plačati le za en vstop istočasno, da ne bodo tvoji buy-ini omejeni več kot je potrebno. Vse dokler plačaš le za en vstop istočasno, boš lahko plačal buy-in tolikokrat, kolikokrat bi to storil običajno.

Če imaš še kakšno vprašanje o funkciji Buy-in zaveze, brez zadržkov piši Podpori uporabnikom za več informacij.

SI NOVI IGRALEC?
PRENESI BREZPLAČEN POKER PROGRAM

Prenesi brezplačen PokerStars program in začni z igranjem. Prenos programa je enostaven.

Play Poker

Oglej si, kako lahko preneseš poker program

[an error occurred while processing this directive]