Pogodba za končnega uporabnika spletne programske opreme PokerStars, PokerStars Casino, BetStars in Full Tilt

Pred uporabo storitev ali izdelkov PokerStars, PokerStars Casino, BetStars in Full Tilt moraš ("uporabnik" ali "ti") v celoti prebrati to licenčno pogodbo za končnega uporabnika ("pogodba"). Upoštevaj, da pogodba pomeni pravno zavezujoč dogovor med tabo in družbama Rational Gaming Europe Limited ("Rational Gaming") ter Stars Mobile Limited ("Stars Mobile") (družbi Rational Gaming in Stars Mobile, v nadaljevanju "The Stars Group", "nas", "mi ali "naš").

Družba Rational Gaming je registrirana na Malti (C54266) z naslovom Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex XBX1011, Malta. Ima licenco Urada za igre na srečo na Malti, na podlagi katere izvaja igre za denar, ("denarne igre"), ki so ti na voljo na spletnih mestih na naslovu www.pokerstars.euwww.pokerstarscasino.euwww.betstars.euwww.betstarsjackpots.eu in www.fulltilt.eu ("spletna mesta") pod licenco št. MGA/B2C/213/2011. Spodaj sledijo pogoji in določila za igranje denarnih iger.

Družba Stars Mobile izvaja igre za "igralni denar"/"brezplačne" igre ("igre za igralni denar"), ki so ti na voljo na spletnih mestih. Klikni tukaj za ogled pogojev in določil, ki urejajo igranje iger za igralni denar.

S pristopom k tej pogodbi se zavedaš, da so PokerStars, BetStars, PokerStars Casino, Sports Jackpots in Full Tilt blagovne znamke v lasti in pod nadzorom skupine družb "The Stars Group". Pojem "skupine" kot tak, kjer se uporablja in kjer smisel besedila dopušča, predstavlja družbo Rational Gaming, skupaj z njenimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami družbe Rational Gaming ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane z družbo The Stars Group. Poleg pogojev in določil te pogodbe preberi še naša Pravila o varovanju zasebnosti, Pravila o rabi piškotkov, Pravila in določila iger za igralni denar, Pravila pokra, Pravila iger, Pogosta vprašanja, Pravila športnih stav, Pogoje in določila storitve Sports Jackpots, Pravila in določila obdelave denarnih transakcij in pretvorbe valut in Pravila in določila programa Stars Rewards, pa tudi ostala pravila, pravilnike ter pogoje in določila v zvezi z izdelki in promocijami, ki so ponujene in občasno objavljene na spletnih mestih ter se s sklicem vključujejo v ta dokument, skupaj z morebitnimi drugimi pravilniki, o katerih te lahko občasno obvestimo.

S klikom na gumb "Strinjam se", kar je del postopka namestitve in uporabe programske opreme (kot je opisano spodaj), sprejemaš pogoje in določila, opisane v tej pogodbi, Pravilih o varovanju zasebnosti, Pravilih o rabi piškotkov, Pravilih in določilih iger za igralni denar, Pravilih pokra, Pravilih iger, Pogostih vprašanjih, Pravilih športnih stav, thePravilih storitve Sports Jackpot, in Pogojih in določilih obdelave denarnih transakcij in pretvorbe valut, kakor tudi dejstvo, da so lahko posodobljeni ali občasno spremenjeni v skladu z določbami, ki so navedene spodaj in v njih.

Za namen te pogodbe vključuje definicija "programska oprema" vso programsko opremo, ki ti jo nudimo ali damo na razpolago, ne glede na medij in ne glede na to, ali jo preneseš na svojo napravo za končnega uporabnika ali ne. "Programska oprema" tako vključuje programsko opremo družbe The Stars Group, ki jo lahko preneseš na svoj namizni ali prenosni računalnik ("osebni računalnik") z naslovov www.pokerstars.euwww.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu, www.betstarsjackpots.eu in www.fulltilt.eu, spletno programsko opremo, ki je na voljo na naslovih www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.euwww.betstars.eu, www.betstarsjackpots.eu in www.fulltilt.eu, ter programsko aplikacijo družbe The Stars Group za mobilne naprave, ki jo lahko preneseš na napravo za končnega uporabnika ali ti je na voljo na takšni napravi (med drugim vključno z mobilnim telefonom, dlančnikom, tabličnim računalnikom ali drugo vrsto mobilne ali prenosne naprave, ki že obstaja ali še bo razvita) (vsaka od njih "naprava"), kot tudi vse pomožne programske opreme za programsko opremo (ne glede na to, ali gre za spletno programsko opremo ali programsko opremo, ki temelji na odjemalcu/strežniku). 

Družba The Stars Group lahko ponuja igre (kot je določeno v členu 1.1 spodaj) lastne blagovne znamke in igre, za katere pridobi licenco od neodvisnega lastnika ("neodvisni ponudniki").

1. PODELITEV LICENCE/INTELEKTUALNA LASTNINA

1.1

V skladu s tukaj opisanimi pogoji in določili družba The Stars Group dovoli uporabniku omejeno, neizključno, osebno, neprenosljivo in nepreklicno pravico, ki ne more biti podlicenčna, do prenosa in uporabe programske opreme na osebnem računalniku ali napravi za dostop do njenih strežnikov in igranje iger za denar, kot so poker, igre s kartami, igralniške igre in športne stave s fiksnimi kvotami, in iger za igralni denar ("igre"), ki so na voljo (program in igre s skupnim poimenovanjem "storitve").

1.2

Družba The Stars Group ti daje dovoljenje za uporabo programske opreme za osebno rabo. Uporaba storitve ni dovoljena (i) osebam, mlajšim od 18 let, (ii) osebam, ki niso polnoletne na podlagi zakonodaje, kjer živijo, in (iii) osebam, ki se na spletna mesta povezujejo iz pristojnosti, v katerih je to prepovedano. Družba The Stars Group ne more preveriti zakonitosti storitve v vsaki pristojnosti, zato mora uporabnik sam ugotoviti, ali je uporaba storitve zakonita.

1.3

Pridržujemo si pravico, da od tebe kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti, saj tako mladoletnim osebam preprečimo uporabo storitve. Nadalje si pridržujemo pravico, da začasno ukinemo ali zapremo tvoj račun in ti začasno ali trajno prepovemo dostop do naše storitve, če ne predložiš primernega dokazila o starosti ali če sumimo, da nisi polnoleten.

1.4

Družba The Stars Group, družbe v njeni skupini in dajalci licenc (vključno z neodvisnimi ponudniki) so izključni lastniki vseh pravic programske opreme in programske kode, strukture in organizacije, vključno z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, intelektualno lastnino in ostalimi pravicami. Znotraj omejitev, ki jih določajo veljavni zakoni, ni dovoljeno:

 1. kopirati, razdeljevati, objavljati, izvajati obratno inženirstvo, razstavljati, spreminjati ali prevajati programa ali poskušati dobiti dostop do izvorne kode za ustvarjanje podobnega programa, ali na kakršenkoli način;
 2. prodajati, dodeliti, dodeliti podlicenco, prenesti, razdeljevati ali posojati programa;
 3. dovoliti dostop do programa tretji osebi preko računalniške mreže ali kako drugače;
 4. izvažati program v katerokoli državo (v fizični ali elektronski obliki); ali
 5. uporabljati programske opreme za namene, prepovedane z veljavno zakonodajo ali predpisi,

(vse zgoraj navedeno je "nedovoljena uporaba").

Družba The Stars Group, družbe v njeni skupini in dajalci licenc (vključno z neodvisnimi ponudniki) si pridržujejo vse in vsakršne implicitne ali drugače izražene pravice, ki uporabniku niso eksplicitno dodeljene v tem dokumentu, ter ohranjajo vse pravice, lastništvo in interes v zvezi s programsko opremo.

Strinjaš se, da boš izključno odgovoren za vso škodo, stroške ali izdatke, nastale zaradi tvoje nedovoljene uporabe ali v zvezi z njo. Družbo The Stars Group boš nemudoma obvestil o kakršnikoli nedovoljeni uporabi s strani katerekoli osebe in ji boš nudil ustrezno pomoč pri morebitnih raziskavah, ki jih bo izvedla na podlagi tvojih informacij.

1.5

Izrazi "PokerStars", "BetStars", "Full Tilt" in PokerStars Casino, domene "pokerstars.eu", "pokerstarscasino.eu", "betstars.eu", "fulltilt.eu" in "betstarsjackpots.eu" ter druge blagovne znamke, znamke storitve, znaki, blagovna imena in/ali domene, ki jih družba The Stars Group občasno uporablja na spletnih mestih in/ali v programski opremi ("blagovne znamke"), so blagovne znamke, znamke storitve, znaki, blagovna imena in/ali domene družbe The Stars Group in/ali družb v njeni skupini in/ali lastnikov licenc, do katerih imajo te pravne osebe izključne pravice. Prav tako je vsa vsebina na spletnih mestih, vključno s programsko opremo, slikami, grafiko, fotografijami, animacijami, video posnetki, glasbo, zvokom in besedilom ("vsebina spletnega mesta") v lasti družbe The Stars Group in družb v njeni skupini in/ali dajalcev licenc (vključno z neodvisnimi ponudniki) ter je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravicami intelektualne lastnine in drugimi pravicami. Strinjaš se, da z uporabo storitve in spletnih mest ne pridobiš nikakršnih pravic do vsebin spletnega mesta in/ali blagovnih znamk ali kakršnegakoli njihovega dela. Vsebine spletnega mesta in/ali blagovnih znamk ne smeš nikakor uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe The Stars Group.

Poleg tega soglašaš, da ne boš storil ničesar, s da bi škodoval ali kar bi lahko potencialno škodovalo pravicam, vključno s pravicami intelektualne lastnine, katerih lastnik so družba The Stars Group, družbe v njeni skupini in/ali dajalci licenc (vključno z neodvisnimi ponudniki) in se nanašajo na programsko opremo, blagovne znamke ali vsebino spletnega mesta. Prav tako ne boš škodoval imenu ali slovesu družbe The Stars Group, družb v njeni skupini, zaposlenih, vodstva in svetovalcev.

1.6

Zagotavljaš, da ne bodo nobena imena ali slike, ki jih boš uporabljal v povezavi s spletnimi mesti ali storitvijo (na primer, tvoje uporabniško ime in geslo) kršile pravic intelektualne lastnine, zasebnosti ali drugih pravic tretje osebe. Družbi The Stars Group in družbam v njeni skupini daješ globalno, nepreklicno, prenosno, brezplačno, podlicenčno dovoljenje za uporabo teh imen in slik v kakršenkoli namen, povezan s spletnimi mesti ali storitvijo, pod pogoji, ki jih določajo naša Pravila o varovanju zasebnosti.

2. BREZ JAMSTVA

2.1

Družba The Stars Group ne daje nobenega in nikakršnega jamstva, naj bo izrecno ali nakazano, v povezavi s storitvijo, ki ti je ponujena, "KAKRŠNA JE", in ne daje nobenega jamstva glede njene kakovosti, primernosti za določen namen, popolnosti ali natančnosti.

2.2

Kljub prizadevanjem, da ti zagotovimo kar najbolj kakovostno in varno storitev, ne jamčimo, da bo ta brez motenj, pravočasna ali brez napak, da bodo pomanjkljivosti odpravljene ali da bosta programska oprema in spletna mesta brez virusov, računalniških hroščev in drugih onesnaževalcev.

2.3

Družba The Stars Group si pridržuje pravico da ustavi, prekine, spremeni, odstrani ali doda storitve po lastni presoji, s takojšnjim začetkom veljave, ne da bi te o tem predhodno obvestila, če presodi, da je to potrebno, kadar na primer prejme informacijo, da si sklenil sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli ponudnikom iger na srečo, ali če meni, da je to nujno za vodstvo, vzdrževanje ali posodobitev programa. Družba The Stars Group ne sprejema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo, povzročeno zaradi katerekoli odločitve v zvezi z zgoraj omenjenim.

3. PRAVICE

3.1

Družba The Stars Group si pridržuje pravico glede odpiranja, vzdrževanja in zapiranja uporabniških računov na spletnih mestih. Odločitev vodstva družbe The Stars Group v zvezi z vsemi vidiki uporabniškega računa, uporabe storitve ali rešitve sporov je dokončna in ponovni pregled ali pritožba nista možna. Račun, ki ga ustvari uporabnik, bo v nadaljnjem besedilu imenovan račun Stars. Uporabnikov račun Stars omogoča dostop do vseh spletnih mest, do katerih ti nudi dostop družba The Stars Group v skladu s pogoji tega sporazuma in ob upoštevanju tvoje geografske lokacije. Vsaka navedba izraza "uporabniški račun" ali "račun" v tem sporazumu pomeni tvoj račun Stars.

4. TVOJA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA

Preden začneš trajno uporabljati storitev, zagotavljaš, jamčiš, se zavezuješ in se strinjaš, da:

4.1

pri uporabi teh storitev obstaja nevarnost izgube denarnih sredstev in da družba The Stars Group ni odgovorna za vračilo izgubljenih sredstev;

4.2

družba The Stars Group ni finančna ustanova in za denar, nakazan na račun pri njej, ne boš prejel obresti;

4.3

je uporaba storitve tvoja prosta izbira, odločitev in tveganje;

4.4

si sam odgovoren za plačilo morebitnega davka na denar ali prejete nagrade, ki jih prejmeš pri uporabi storitve;

4.5

družba The Stars Group uporabnikom ne nudi nasvetov glede davčnih in/ali pravnih zadev. Uporabniki, ki želijo nasvet glede davčnih in pravnih zadev, morajo stopiti v stik z ustreznimi svetovalci in/ali pristojnimi organi v pristojnosti, kjer živijo in/ali kjer so rezidenti;

4.6

so telekomunikacijska omrežja in storitve za dostop do interneta, ki jih potrebuješ za dostop in uporabo storitve v celoti izven nadzora družbe The Stars Group in da slednja ne prevzema nobene odgovornosti za električne izpade, počasno delovanje, omejitve zmogljivosti ali druge pomanjkljivosti, ki vplivajo nanje;

4.7

imaš 18 ali več let ter da trenutno nisi izključen iz igranja na nobenem spletnem ali mobilnem igralnem mestu, in da nas boš takoj obvestil, če skleneš sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli drugim ponudnikom iger na srečo.

5. PREPOVEDANA UPORABA

5.1

SPREMEMBE PROGRAMSKE OPREME. Uporabnik ne sme spremeniti, povratno prevesti, izvesti obratnega inženirstva ali razstaviti programske opreme na kakršenkoli način.

5.2

OSEBNA UPORABA. Storitev je namenjena izrecno osebni uporabi uporabnika. Uporabnik lahko stavi samo za njegovo/njeno osebno zabavo. Uporabnik ne sme pod nobenim pogojem uporabljati svojega "denarnega računa" pri družbi The Stars Group za kakršenkoli drug namen kot za uporabo ponujene storitve. Uporabnik je družbi The Stars Group dolžan posredovati popolne in resnične informacije glede vseh poslanih podatkov in jih je v primeru sprememb prav tako dolžan posodabljati.

5.3

PRENOSI PRAVEGA DENARJA. Dostop do storitve denarnih prenosov družbe The Stars Group je možen prek "lobbyja" ("najprej klikni "Blagajna" in nato "Prenos igralcu"). Uporabnik mora vnesti znesek, ki ga želi prenesti, in prejemnikovo uporabniško ime Stars. Uporabniki morajo upoštevati, da so se sami dolžni seznaniti s tem, kdo so drugi uporabniki, preden sklenejo tak dogovor. Družba The Stars Group bo omejitve prenosov določila za vsakega uporabnika posebej.

V skladu z licenčno pogodbo družbe The Stars Group in zakonodajo proti pranju denarja morajo biti uporabniki seznanjeni, da se bo za izvedbo prenosa od njih morda zahtevala osebna dokumentacija (npr. uradni osebni dokument, bančni izpisek in račun za stroške). S tem se družbi The Stars Group omogoči, da zaščiti svoje uporabnike in prepreči, da bi sama postala sredstvo za pranje denarja ali prevare.

Naslednji pogoji in določila se prav tako nanašajo na storitev denarnih prenosov:

 1. Družba The Stars Group si pridržuje pravico do zavrnitve zahtevka za prenos ali vrnitve kateregakoli prenosa, če sumi, da je pošiljatelj ali prejemnik kršil pogoje licenčne pogodbe.
 2. Pošiljatelj se strinja, da lahko opravi prenos denarnih sredstev le zato, da omogoči prejemniku igranje iger in ne za katerikoli drugi namen.
 3. Prejemnik se strinja, da lahko sredstva iz naslova denarnega prenosa uporabi le za igranje iger in ne za katerikoli drugi namen.
 4. Uporabniki ne morejo zahtevati izplačila sredstev, ki izhajajo neposredno iz prenosa (glej odstavek (c) zgoraj); dobički od igranja iger s prenesenimi sredstvi, na podlagi katerih se vloži zahtevek za izplačilo, bodo pregledani v skladu z notranjo kontrolo, pravili in postopki družbe The Stars Group.

Uporabnik se strinja in sprejema pogoje in določila za obdelavo denarnih transakcij in pretvorbo valut, ki se nahajajo tukaj.

5.4

DOGOVARJANJE. Dogovarjanje med uporabniki na podlagi izmenjevanja informacij o lastnih poker kartah ali na kakršenkoli drug način je strogo prepovedano. Družba The Stars Group si pridržuje pravico, poleg ostalih ukrepov, do omejitev sedežnega reda in/ali prepovedi igranja za določeno mizo ali na določenem turnirju, vključno s prepovedjo igranja dveh ali več igralcev za isto mizo ali na istem turnirju. Prav tako si pridržuje pravico, da dogovarjanje ali poskus dogovarjanja med igralci (vključno z uporabniki) šteje za bistveno kršitev te pogodbe in skladno s tem zapre uporabnikov račun, če se uporabnik udeleži ali se namerava udeležiti takšnega dejanja ne glede na rezultat takšnega poskusa.

5.5

ZUNANJA ORODJA ZA POMOČ IGRALCEM. Družba The Stars Group prepoveduje uporabo zunanjih orodij za pomoč igralcem ("orodij EPA"), ki so ustvarjena, da se jim zagotovi "nepravična prednost". Po definiciji družbe The Stars Group so "orodja EPA" računalniški program (ne programska oprema) in sistemi, ki ne temeljijo na programu (na primer spletna mesta, prijavne storitve in fizični material). Družba The Stars Group ima široko stališče glede tega, kaj pomeni "nepravična prednost" v kontekstu uporabe orodij EPA. Specifične smernice so navedene v naših pogostih vprašanjih o orodjih in storitvah tretjih oseb. Da se izognemo dvomom, je med drugim prepovedan dostop in zbiranje informacij o drugih igralcev, ki presegajo tiste, ki jih je uporabnik sam opazil med igro, ali prejemanje nasvetov, navodil ali pomoči glede načina igre v realnem času, kjer ta presegajo osnovno stopnjo.

5.6

AVTOMATIČNI IGRALCI (BOTI). Uporaba umetne inteligence v povezavi z našo storitvijo, vključno z "roboti", vendar ne omejeno nanje, je strogo prepovedana. Uporabnik mora vse poteze v povezavi s storitvijo opraviti osebno prek programske opreme in brez vsakršne pomoči kakršnekoli oblike umetne inteligence.

5.7

Strinjaš se, da lahko družba The Stars Group izvede ukrepe za odkrivanje in preprečevanje uporabe prepovedanih orodij EPA. Ti ukrepi med drugim vključujejo preverjanje vseh programov, ki so na uporabnikovem računalniku odprti istočasno s programom družbe The Stars Group. Soglašaš, da se ne boš poskušal izogniti tem ukrepom, jih ovirati ali preprečiti, med drugim vključno z uporabo programov tretjih oseb, s katerimi se je mogoče tem ukrepom izogniti, jih ovirati ali preprečiti.

5.8

NAMERNA IZGUBA ŽETONOV (CHIP DUMPING). "Chip-dumping" pomeni, da igralec namenoma izgubi določeno igro pokra in tako namenoma prenese svoje žetone drugemu uporabniku. Vsakemu uporabniku, ki pri uporabi storitve namenoma izgubi ali skuša namenoma izgubiti žetone proti drugemu uporabniku, čeprav je ta prejemnik sredstev, se lahko trajno prepove uporaba naše storitve, njegov uporabniški račun pa nemudoma zapre. V takih primerih ti družba The Stars Group ni dolžna vrniti denarja, ki je takrat na tvojem uporabniškem računu.

5.9

GOLJUFIJE. Če družba The Stars Group meni, da je uporabnik med uporabo storitve sodeloval ali skušal sodelovati v goljufivem, nezakonitem, nepoštenem ali neprimernem dejanju, (med drugim) vključno s sodelovanjem v kateremkoli dejanju, opisanem v določbi 5, ali katerikoli manipulaciji igre, ali je opravil goljufivo plačilo, (med drugim) vključno z uporabo ukradene kartice ali goljufivim preklicem plačila ali pranjem denarja, lahko po lastni presoji ukrepa tako, kot se ji zdi primerno, med drugim vključno s:

 1. takojšnjo ukinitvijo uporabnikovega dostopa do storitev;
 2. zaprtjem uporabniškega računa pri družbi The Stars Group;
 3. zasegom vseh sredstev na uporabnikovem računu;
 4. predložitvijo takšnih informacij (vključno s podatki o uporabniku) finančnim ustanovam, pristojnim organom in/ali kateremukoli posamezniku ali pravni osebi, ki ima zakonsko pravico do teh podatkov; in/ali
 5. vložitvijo tožbe proti uporabniku.

5.10

MENJAVA VALUT. Uporabniki lahko prek storitve na osebnih računalnikih in napravah opravljajo transakcije menjave valut, če imajo na računu sredstva v dobro ("orodje za menjavo valut"). Vse transakcije menjave valut s pomočjo orodja za menjavo valut se bodo obračunavale po veljavnem menjalnem tečaju družbe The Stars Group. Menjalni tečaji bodo redno posodobljeni in možno je, da jih bo na voljo več, odvisno od vrste transakcije in gibanja vrednosti valute. Uporabnik je dolžan spremljati gibanje vrednosti valute in vpliv takega gibanja na njegova razpoložljiva sredstva, preden se odloči uporabiti orodje za menjavo valut. Družba The Stars Group ni odgovorna za dobičke in izgube uporabnikov, ki uporabljajo orodje za menjavo valut. Uporabnik mora upoštevati, da družba The Stars Group zaračunava provizijo za menjavo valut s pomočjo orodja za menjavo valut, ki pa se ji lahko za določene vrste transakcij tudi odreče. Provizija se na primer lahko zaračuna za menjavo valut pri nakazilih ali izplačilih, prenosih znotraj računov ali samodejni pretvorbi v primerih, ko je zamenjana valuta drugačna od tiste, ki se uporablja v igrah. Prav tako lahko družba The Stars Group po lastni presoji brez predhodnega obvestila prekine ali umakne podporo za določeno valuto.

Uporaba orodja za menjavo valut in/ali uporabniškega računa za namene valutnega trgovanja in špekulacij je strogo prepovedana. Da se zagotovi integriteta orodja za menjavo valut, lahko družba The Stars Group po lastni presoji:

 1. zavrne ali preusmeri katerokoli transakcijo, opravljeno prek orodja za menjavo valut; in/ali
 2. omeji število valut na takšnem uporabniškem računu in količino denarja, ki ga lahko tak uporabnik pretvori iz ene valute v drugo; in/ali
 3. zahteva, da se sredstva na uporabniškem računu, ki so bila zamenjana prek orodja za menjavo valut, porabijo za namene igranja, preden se lahko izplačajo, prenesejo ali uporabijo v druge namene; in/ali
 4. za nazaj zaračuna morebitno provizijo, ki se ji je odrekel pri transakciji menjave valut.

Uporabnik se strinja in sprejema pogoje in določila za obdelavo denarnih transakcij in pretvorbo valut, ki se nahajajo tukaj.

5.11

BREZ ARBITRAŽE. Uporabnikom je strogo prepovedana uporaba spletnih mest in njihovih sistemov za izvajanje arbitraže prek transakcij menjave valut. Če družba The Stars Group meni, da je uporabnik namenoma uporabil zgoraj omenjene sisteme za pridobivanje finančne koristi prek arbitraže, bodo morebitni zaslužki zaseženi in odšteti od njegovega pozitivnega stanja, in sicer brez predhodnega opozorila ali obvestila.

5.12

Družba The Stars Group prepoveduje osebam, ki se nahajajo (vključno z začasnimi obiskovalci) ali prebivajo v določenih pristojnostih (vključno s pristojnostmi, kjer morajo osebe igrati v skladu z zakoni v tisti pristojnosti in pri tem uporabljati ustrezno oblikovan, licenciran igralni program), opravljanje nakazil na njihove uporabniške račune ali sodelovanje v igrah za denar ("prepovedane pristojnosti"). Obstoječa denarna sredstva na računih si lahko izplačajo. Da se izognemo dvomom, zgoraj omenjena prepoved sodelovanja v igrah za pravi denar v prepovedanih pristojnostih velja tudi za rezidente ali državljane drugih držav, ki se nahajajo na ozemlju prepovedane pristojnosti.

Vsak poskus zaobitja prepovedi igranja katerekoli osebe, ki se nahaja v prepovedani pristojnosti, se šteje za kršitev te pogodbe. Tak poskus zaobitja med drugim vključuje manipulacijo informacij, ki jih uporablja družba The Stars Group za identifikacijo tvoje lokacije, in predložitev lažnih ali zavajajočih informacij glede tvoje lokacije ali države prebivališča. Ob vsakem takšnem poskusu lahko ukrepamo, kot se nam zdi primerno, vključno z zasegom sredstev na tvojem uporabniškem računu, vendar ne omejeno nanj.

6. PRAVILA IZPLAČEVANJA

6.1

Pravila in kriteriji, glede na katere si lahko uporabnik izplača sredstva s svojega uporabniškega računa, so navedeni v naših Pravilih izplačevanja. Družba The Stars Group si pridržuje pravico do uporabe dodatnih meril ustreznosti za določitev možnosti za izplačila, ki se lahko kadarkoli ponudijo uporabniku.

7. UPORABA ŽALJIVEGA JEZIKA ALI VSEBINE

7.1

Uporabnik med uporabo storitve ne sme prek funkcije klepeta (glej Pravila poker sobe), slik ali komunikacije z osebjem družbe The Stars Group uporabljati nezakonitega, nedostojnega, rasističnega, nespodobnega, opravljivega ali pretečega jezika ali kakršnegakoli drugega jezika, ki bi kršil zakon ali bil splošno žaljiv do drugih.

8. KRŠITEV

8.1

Če uporabnik delno ali v celoti prekrši katerokoli določbo te pogodbe, kar med drugim vključuje naslednje primere:

 1. uporabnik ima več kot en aktivni račun;
 2. ime na uporabnikovem računu pri družbi The Stars Group se ne ujema z imenom na kreditni kartici/karticah, uporabljenih za opravljanje nakazil na ta račun;
 3. ob prijavi za storitev predložiš družbi The Stars Group napačne ali zavajajoče podatke;
 4. nisi dovolj star za uporabo storitve;
 5. prebivaš v pristojnosti, kjer je uporaba storitve z zakonom prepovedana;
 6. si omogočil ali dovolil (namerno ali nenamerno) nekomu drugemu uporabo tvojega uporabniškega računa;
 7. si preklical in/ali zanikal ali preusmeril katerokoli plačilo, ki si ga izvedel v povezavi s storitvijo;
 8. si goljufal ob uporabi storitve, vključno s kršenjem členov določbe 5 in/ali 10.17;
 9. uporabljaš spletna mesta, storitev ali tvoj uporabniški račun v slabi veri; ali
 10. kršiš določbo 7 z dajanjem izrecno spolnih ali žaljivih izjav v klepetu, vključno s fanatičnimi, rasističnimi, sovražnimi ali cenenimi izjavami,

si družba The Stars Group ali katerakoli druga družba v skupini, brez poseganja v druge pravice, vključno s splošnimi pravicami člena 10.3, pridržuje pravico do ukrepov po lastni presoji in svobodni volji, vključno s preklicem te pogodbe ali katerekoli druge pogodbe, ki jo ima z uporabnikom, takojšnjo ukinitvijo uporabnikovega dostopa do storitve ali katerekoli druge storitve, ki jo ponuja družba The Stars Group, zaprtjem uporabnikovega računa na spletnih mestih ali kateremkoli drugem spletnem mestu, ki ga upravlja družba The Stars Group, zasegom vseh sredstev na uporabnikovem računu na spletnih mestih ali na kateremkoli drugem spletnem mestu, ki ga upravlja družba The Stars Group, in/ali sodnim postopkom proti takšnemu uporabniku.

8.2

Strinjaš se, da boš v celoti povrnil škodo, branil in odvezal odgovornosti družbo Rational Gaming, družbo The Stars Group, njene skupine in delničarje, direktorje in zaposlene za kakršnokoli škodo, zahtevke, odgovornosti, izgube in stroške (vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami), ki lahko nastanejo zaradi:

 1. če v celoti ali delno prekršiš to pogodbo;
 2. tvoje kršitve zakona ali pravic tretje osebe; in
 3. tvoje uporabe storitve ali uporabe storitve s strani druge osebe, ki do storitev dostopa s tvojimi prijavnimi podatki (kot je opisano spodaj) s tvojim dovoljenjem ali brez njega.

9. OMEJENA ODGOVORNOST

9.1

Družba Rational gaming, družba The Stars Group ali katerikoli drug član skupine ali dajalci licenc (vključno z neodvisnimi ponudniki) pod nobenim pogojem ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo, vendar ne omejeno le na to), nastalo zaradi uporabe (ali zlorabe) storitve, vključno z malomarnostjo, čeprav se je družba The Stars Group že v naprej zavedala možnosti nastanka takšne škode.

9.2

Nič v tej pogodbi ne razreši ali omeji odgovornosti družbe The Stars Group ali skupine za: (a) smrt ali osebno poškodbo, ki nastane zaradi njene malomarnosti; ali (b) goljufijo ali goljufivo napačno predstavljanje.

10. VARNOST IN TVOJ RAČUN

10.1

Uporabnik ima lahko pri družbi The Stars Group le en uporabniški račun, s katerim lahko dostopa do storitve. Uporabniki ne smejo odpreti več računov pri družbi The Stars Group. Če družba The Stars Group ugotovi, da ima uporabnik odprte dodatne račune, jih lahko brez predhodnega obvestila zapre in sredstva na njih zaseže.

10.2

Vsak uporabniški račun je dostopen s kombinacijo edinstvenega uporabniškega imena Stars ("uporabniško ime Stars") in edinstvenega in skrivnega gesla ("geslo") ter drugimi neobveznimi številčnimi metodami za preverjanje, ki jih ima uporabnik na izbiro (uporabniško ime Stars, geslo ter katerakoli druga varnostna funkcija skupaj tvorijo "prijavne podatke"). Uporabnik je dolžan sam izbrati svoje uporabniško ime Stars in geslo na podlagi tukaj opisanih pravil.

10.3

Uporabnik se strinja, da je sam odgovoren za vsakršno uporabo storitve s svojimi prijavnimi podatki in da teh ne bo razkril nikomur kakor tudi ne drugi osebi dovolil uporabo storitve prek svojega uporabniškega računa.

10.4

Uporabnik je dolžan ves čas ohranjati zasebnost svojih prijavnih podatkov in varovati njihovo zaupnost. Sam je odgovoren za vsakršno nepooblaščeno uporabo prijavnih podatkov, ki se upošteva kot njegova uporaba. Vsakršna odgovornost, ki izhaja iz tega, je prav tako na strani uporabnika.

10.5

Če uporabnik uporablja kreditno ali plačilno kartico, MORATA biti ime in priimek imetnika kartice enaka imenu in priimku, ki ju je ta uporabnik uporabil ob prijavi na spletna mesta. Če ni tako, si družba The Stars Group pridržuje pravico začasno ukiniti uporabnikov račun. Če družba The Stars Group začasno ukine račun pod opisanimi pogoji, se obrni na podporo uporabnikom za informacije glede našega postopka preverjanja. Vsa izplačila z uporabniškega računa, opravljena prek elektronskega bančnega prenosa ali čeka, so plačljiva le na ime, ki je bilo uporabljeno v prijavnem postopku za odprtje uporabniškega računa na spletnih mestih.

10.6

SPREMEMBA PLAČILNIH PODATKOV. Za spreminjanje ali dodajanje dodatnih plačilnih podatkov je treba stopiti v stik s podporo uporabnikom. Sam si odgovoren, da se seznaniš s pogoji za sprejetje tvojih plačil. Informiranost o morebitnih spremembah je izključno tvoja odgovornost.

10.7

AKTIVIRANJE. Vsi uporabniki bodo na prijavljeni elektronski naslov prejeli elektronsko sporočilo za aktiviranje uporabniškega računa. Če ta postopek ne bo zaključen, si družba The Stars Group pridržuje pravico, da začasno prekine vse aktivnosti na računu, dokler se ne preverijo podatki na njem.

10.8

Če bo uporabniški račun s pozitivnim stanjem več kot 30 dni mirujoč ali neaktiven in brez transakcij, bo družba The Stars Group poskusila stopiti v stik s tabo, da ti povrne znesek na računu. Če to ne bo mogoče, bo preostali znesek na tistem računu nakazan Uradu za igre na srečo na Malti.

10.9

Prek storitve ne boš mogel položiti stav, ki znašajo več kot skupni znesek denarja na tvojem uporabniškem računu.

10.10

Družbi The Stars Group si dolžan poplačati vse svoje dolgove. Strinjaš se, da ne boš preklical in/ali zanikal ali zahteval nazaj kateregakoli plačila, ki si ga opravil v povezavi s storitvijo. Družbi The Stars Group boš povrnil vsa preklicana, zanikana ali povratna plačila in nastalo škodo.

10.11

Družba The Stars Group si pridržuje pravico, da preveri uporabnikovo identiteto in/ter plačilno zmožnost s pomočjo zunanjih agencij ali storitev za preverjanje kreditne sposobnosti na podlagi informacij, ki jih je posredoval uporabnik pri prijavi za uporabo storitve v skladu s Pravili o varovanju zasebnosti. Zunanje agencije ali storitve za preverjanje kreditne sposobnosti lahko te informacije shranijo, a jih ne bodo uporabile v nikakršne druge namene.

10.12

Družba The Stars Group si pridržuje pravico do uporabe zunanjih procesorjev elektronskih plačil in/ali finančnih institucij za obdelavo plačil, ki si jih opravil in prejel v zvezi s tvojo uporabo storitve.

10.13

Zavedaš se in se strinjaš, da če je tvoj uporabniški račun "aktiven" (tj. v tvoj uporabniški račun si se prijavil kadarkoli v zadnjih 12 mesecih), so sredstva, ki jih nakažeš na nanj, shranjena na skrbniškem računu v tvojem imenu in se štejejo za "nakazila končnega uporabnika". Če je tvoj uporabniški račun "neaktiven" (tj. zadnjih 12 mesecev se nisi prijavil vanj), sredstva, ki jih nakažeš na tvoj uporabniški račun, ne bodo več veljala za "nakazila končnega uporabnika" in ne bodo shranjena na skrbniškem računu, vendar ti bodo takoj na voljo za izplačilo ali uporabo storitve v skladu s pogoji te pogodbe, dokler se ne prijaviš v tvoj uporabniški račun in takrat bodo ponovno veljala za "nakazila končnega uporabnika". Uporabniški račun, na katerem v 30 mesecih ni zabeležena nobena transakcija, se bo štel za "mirujoč" v skladu z določbami pravil t. i. "Remote Gaming Regulations", ki spadajo v zakonodajo Malte. V zvezi z njim se bo upošteval postopek, kot ga narekuje zakon.

10.14

Družba The Stars Group si pridržuje pravico, da iz kateregakoli razloga kadarkoli zapre uporabniški račun brez predhodnega obvestila uporabnika. Morebitno pozitivno stanje na uporabnikovem računu v času zaprtja bo nakazano na uporabnikovo kreditno kartico/bančni račun, ki je prijavljen na tistega uporabnika.

10.15

Družba The Stars Group lahko zapre uporabniški račun v skladu z določilom 9.1.

10.16

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva zaprtje svojega uporabniškega računa, če se obrne na podporo uporabnikom. Če družba The Stars Group meni, da je ponovno odprtje uporabniškega računa nespametno, bo račun po lastni presoji trajno zaprla.

10.17

Uporabnikom je strogo prepovedana uporaba storitve za izvajanje kakršnekoli vrste nezakonitih denarnih prenosov. Storitve ne boš uporabljal za nobeno nezakonito ali goljufivo dejavnost ali prepovedane transakcije (vključno s pranjem denarja), po zakonih, ki veljajo v pristojnosti, kjer prebivaš. Če družba The Stars Group sumi, da sodeluješ ali si sodeloval v goljufivem, nezakonitem ali neprimernem dejanju, vključno z dejanji pranja denarja, vendar ne omejeno nanj, ali si kakorkoli drugače deloval v nasprotju s to pogodbo, bo tvoj dostop do storitve takoj onemogočen in/ali tvoj uporabniški račun blokiran. Če bo v takšnem primeru tvoj uporabniški račun zaprt ali blokiran, ti družba The Stars Group ni dolžna povrniti sredstev, ki tvorijo pozitivno stanje na tvojem uporabniškem računu v tistem trenutku. Družba The Stars Group bo tudi dolžna obvestiti pristojne organe, druge ponudnike spletnih storitev in banke, izdajatelje kreditnih kartic, ponudnike elektronskih plačil ali druge finančne institucije o tvoji identiteti in o nezakonitem, goljufivem ali neprimernem dejanju, ki ga sumimo, in ti boš sodeloval z družbo The Stars Group pri preiskovanju takšnega dejanja. Družbo Rational Gaming kot na Malti registrirano družbo urejajo zakoni proti pranju denarja, ki veljajo na Malti.

10.18

Pravila in postopek za izvedbo obdobja samoizključitve uporabnika so določena na strani o odgovornem igranju spletnih mest družbe The Stars Group.

10.19

Pomembne informacije za uporabnike, ki so stalni ali začasni prebivalci Nemčije.

 1. Ko uporabnik, ki je stalni ali začasni prebivalec Nemčije, dobi stavo, bo poravnava te stave prilagojena s pet odstotnim (5 %) zmanjšanjem osvojenega zneska (zmanjšanje kvote za nazaj).
 2. Ko se uporabnik, ki je stalni ali začasni prebivalec Nemčije, odloči za izplačilo stave (kjer znesek izplačila presega vložek) v skladu z možnostjo izplačila, ki je opisana v naših pravilih za športne stave, bo poravnava za tisto stavo zatem prilagojena s pet odstotnim (5 %) zmanjšanjem osvojenega zneska.

10.20

Če se uporablja davek na dodano vrednost, davek na izdelke ali katerikoli drug davek na storitve (v nadaljevanju: "davek na prodajo"), bodo pri naših prihodkih upoštevani vsi davki na prodajo. Za ta davek odgovarjamo in ga poravnamo mi v imenu naših uporabnikov (kjer je to potrebno), zato ti v zvezi s tem ni treba storiti ničesar.

11. PROGRAM TRETJIH OSEB

11.1

Sestavni del programske opreme so programi tretjih oseb, ki so last dajalca licence ali njegovih dobaviteljev in predmet zakonov o avtorskih pravicah v ZDA in ostalih pristojnostih ("licenciran program"), vključno s programom za igralniške igre, za katerega so nam podelile licenco različne tretje osebe, programom za športne stave, ki ga je razvilo in nam dalo licenco podjetje Amelco UK Limited, programom, ki ga je razvil OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij OpenSSL (http://www.openssl.org), programom za šifriranje, ki ga je napisal Eric Young, ungif programom, ki ga je napisal Eric S. Raymond, programom PSTCollectionView, ki ga je napisal Peter Steinberger in programom za pisavo.

11.2

Uporabnik mora licencirani program uporabljati v skladu z vsemi pogoji in določili te pogodbe.

11.3

Licencirani program je prepovedno prirejati, spreminjati ali ekstrahirati iz programa.

11.4

Uporabnikova uporaba je omejena na "interno uporabo", kar pomeni, da se lahko licencirani program uporablja samo pri običajnem in vsakdanjem internem poslovanju ali za osebne namene in ne za nadaljnjo prodajo, podlicenciranje ali distribucijo. "Uporaba pri običajnem in vsakdanjem internem poslovanju" pomeni, da program uporablja uporabnik sam ali da ga uporabljajo njegovi zaposleni oziroma pooblaščeni zastopniki pri uporabnikovem običajnem in vsakdanjem internem poslovanju. "Običajna in vsakdanja osebna uporaba" pomeni, da program uporablja uporabnik, ki je individualna oseba, ali član gospodinjstva takšnega uporabnika za interne osebne namene. Uporabnik mora obvestiti zaposlene, zastopnike in člane gospodinjstva o pogojih in določilih te pogodbe.

11.5

Pridržane so vse pravice, ki niso eksplicitno dodeljene v licenciranem programu.

11.6

OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger in Eric Young ponujajo komplet orodij OpenSSL, ungif program, program PSTCollectionView in program za šifriranje takšne, "kakršni so". Zavrnjeno je vsakršno eksplicitno ali implicitno jamstvo, med drugim vključno z implicitnimi jamstvi, ki se nanašajo na primernost za prodajo in ustreznost za določen namen. OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Scheinberger ali njihovi vlagatelji ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, eksemplarično ali posledično škodo (vključno z naročanjem nadomestnih izdelkov ali storitev, izgubo uporabe, podatkov ali dobička ali prekinitvijo poslovanja, vendar ne omejeno nanje), povzročeno na kakršenkoli način in na podlagi katerekoli teorije o odgovornosti, prek pogodbe, stroge odgovornosti ali odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo ali čim drugim), ki nastane na kakršenkoli način z uporabo kompleta orodij OpenSSL Toolkit, ungif programa, programa PSTCollectionView in programa za šifriranje, čeprav je vnaprej znana možnost nastanka takšne škode.

12. SPORI/PODPORA

12.1

Uporabnik se strinja, da so zgodovinski podatki posamezne igre shranjeni na strežnikih družbe The Stars Group. V primeru neskladnosti med kartami, prikazanimi na tvojem računalniku, in zapisi iger na strežnikih navedene družbe, se bodo upoštevali slednji. Uporabnik soglaša, da funkciji "Takojšna zgodovina iger" in "Grafični prikaz igre" ne bosta upoštevani kot uraden zgodovinski zapis določene igre.

Če se želi uporabnik pritožiti ali poslati vprašanje podpori uporabnikom, mora izpolniti obrazec za podporo uporabnikom (ki se nahaja v spustnem meniju "Pomoč" v programu družbe The Stars Group) ali poslati elektronsko sporočilo podpori uporabnikom, ki bo pritožbo ali vprašanje poslala ustrezni ekipi strokovnjakov. Če naša podpora uporabnikom ne bo rešila pritožbe v skladu s tvojimi pričakovanji, se lahko obrneš na Urad za igre na srečo na Malti, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu support.mga@mga.org.mt. Zadevo lahko pošlješ v obravnavo tudi na platformo EU za reševanje spletnih sporov. Za več informacij obišči njihovo spletno mesto in sledi navodilom za vložitev pritožbe. V tem postopku boš moral navesti naš elektronski naslov, ki ga najdeš tukaj.

13. DODATEK

13.1

Družba The Stars Group si pridržuje pravico do posodobitve ali spremembe te pogodbe ali kateregakoli dela pogodbe kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo začele veljati v 14 dneh od objave na spletnih mestih. Zato ti predlagamo, da redno obiskuješ spletna mesta in preverjaš pogoje in določila trenutno veljavne različice pogodbe. Tvoja nadaljnja uporaba spletnih mest se bo upoštevala kot potrditev, da se strinjaš z morebitnimi spremembami pogodbe.

14. VELJAVNO PRAVO

14.1

Pogodba in vse zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni na Malti. Nepreklicno se strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča na Malti izključno pristojnost v zvezi s kakršnimikoli odškodninami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča niso pristojna. Nič v tem členu ne omejuje pravice družbe The Stars Group, da sproži proti tebi postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču, in postopek v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v meri, ki jo dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti. Ta izbira prava ne posega v pravice, ki jih imaš kot uporabnik v skladu z zavezujočimi določbami prava Evropske unije ali prava, ki velja zate, če takšna izbira ne obstaja.

15. LOČLJIVOST DOLOČB

15.1

Če je ali postane določba te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v tej pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

16. DODELITEV

16.1

Družba The Stars Group si pridržuje pravico do dodelitve te pogodbe nekomu drugemu, v celoti ali le deloma, brez predhodnega obvestila. Uporabnik ne sme dodeliti svojih pravic in obveznosti v zvezi s to pogodbo nikomur drugemu.

17. DONOS ZA IGRALCA V IGRALNICI

17.1

Naša igralnica nudi zakonsko določeno povprečno minimalno razmerje izplačil. Igralci lahko specifična razmerja izplačil za posamezno igro preverijo pod stopnjami donosa za igralca (RTP), ki jih ponudnik navede v posamezni igri. Izraz razmerje izplačil ali RTP se nanaša na razmerje med vložkom in dobitki. Temelji na nastavitvah generatorja naključnih števil in se izračuna na podlagi dolgoročnega beleženja povprečnega donosa. Družba Rational Gaming zagotavlja 92-odstotno povprečno minimalno razmerje izplačil v svojih igralniških igrah v obdobju enega leta.

18. RAZNO

18.1

Nobena oprostitev s strani družbe The Stars Group v zvezi z morebitno kršitvijo katerekoli določbe te pogodbe (vključno s tem, da družba The Stars Group ne zahteva strogo in dobesedno izpolnjevanje in upoštevanje katerekoli določbe te pogodbe) ne pomeni oprostitve kakršnihkoli nadaljnjih kršitev te ali katerekoli druge določbe te pogodbe.

18.2

Tretje osebe, ki niso sklenile te pogodbe, nimajo nobenih pravic in ugodnosti iz te pogodbe, razen tistih v zvezi s podjetji v skupini in neodvisnimi ponudniki.

18.3

S to pogodbo se ne sklene nikakršno družabništvo, zastopstvo, skrbniški dogovor, zaupni odnos ali skupno podjetje med tabo in nami.

18.4

Ta pogodba predstavlja celoten dogovor med tabo in nami glede uporabe storitve in nadomešča ter dopolnjuje vse prejšnje dogovore in pogodbe med tabo in nami.

18.5

Uporabnik je dolžan posredovati celotne in resnične podatke, ki jih zahteva družba The Stars Group v povezavi z uporabnikovo uporabo storitve v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti.

18.6

V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe bo prevladala angleška različica.

Copyright © 2018 Rational Intellectual Holdings Limited. Vse pravice pridržane.

V zvezi s paketom orodij OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Vse pravice pridržane.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Vse pravice pridržane.

V zvezi s programom PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger 

V zvezi s programom ungif:
Distribucija GIFLIB spada pod Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Več informacij je na voljo na spletnih mestih www.pokerstars.euwww.pokerstarscasino.euwww.betstars.eu, ,www.betstarsjackpots.eu in www.fulltilt.eu.
Z družbo The Stars Group lahko stopiš v stik prek podpore uporabnikom.

Pogodba za končnega uporabnika storitev družbe Rational Gaming Europe Limited, različica 14.8.

V veljavi od avgusta 2018.

LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA – IGRE ZA IGRALNI DENAR

Pred uporabo naše storitve ali izdelkov družbe Stars Mobile moraš ("uporabnik" ali "ti") v celoti prebrati to licenčno pogodbo za končnega uporabnika ("pogodba"). Upoštevaj, da pogodba predstavlja pravno zavezujoč dogovor med tabo in družbo Stars Mobile Limited (v nadaljevanju "Stars Mobile", "nas", "mi" ali "naš").

Družba Stars Mobile upravlja poker igre in igralniške igre za "igralni denar" ("igre za igralni denar"), ki so na voljo na spletnih mestih www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu in www.fulltilt.eu ("spletna mesta"). V nadaljevanju so pogoji in določila, ki urejajo igranje iger za igralni denar.

S pristopom k tej pogodbi se zavedaš, da je družba Stars Mobile del skupine podjetij. Pojem "skupine" kot tak, kjer se uporablja in kjer smisel besedila dopušča, predstavlja družbo Stars Mobile, skupaj z njenimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami družbe Stars Mobile ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane z družbo Stars Mobile, vključno s povezanimi družbami, ki ponujajo storitve pod blagovnimi znamkami "PokerStars", PokerStars Casino" in "Full Tilt", vendar ne omejeno nanje.

Poleg pogojev in določil te pogodbe preberi še naša Pravila o varovanju zasebnosti, Pravila o rabi piškotkov, Pravila pokra in Pogoje in določila sheme Stars Rewards pa tudi druga pravila, pravilnike ter pogoje in določila, ki se nanašajo na igre in promocije, ponujene in občasno objavljene na spletnih mestih, in ki so s sklicem vključene v ta dokument, skupaj z morebitnimi drugimi pravilniki, o katerih te lahko občasno obvestimo.

S klikom na spodnji gumb "Strinjam se", kar je del postopka namestitve in uporabe programske opreme (kot je opisano spodaj), sprejemaš pogoje in določila, opisane v tej pogodbi, Pravilih o varovanju zasebnosti, Pravilih o rabi piškotkov in Pravilih pokra, kakor tudi dejstvo, da so lahko posodobljeni ali občasno spremenjeni v skladu z določbami, ki so navedene spodaj in v njih.

Za namen te pogodbe vključuje definicija "programska oprema" vso programsko opremo, ki ti jo nudimo ali damo na razpolago, ne glede na medij in ne glede na to, ali jo preneseš na svojo napravo za končnega uporabnika ali ne. "Programska oprema" tako vključuje programsko opremo Stars Mobile, ki jo lahko preneseš na svoj namizni ali prenosni računalnik ("osebni računalnik") z naslovov www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.euwww.fulltilt.eu, spletno programsko opremo, ki je na voljo na naslovih www.pokerstars.eu in www.fulltilt.eu, ter programsko aplikacijo Stars Mobile za mobilne naprave, ki jo lahko preneseš na napravo za končnega uporabnika ali ti je na voljo na takšni napravi (med drugim vključno z mobilnim telefonom, dlančnikom, tabličnim računalnikom ali drugo vrsto mobilne ali prenosne naprave, ki že obstaja ali še bo razvita, vendar ne omejeno nanje) (vsaka od njih "naprava"), kot tudi vse pomožne programske opreme za programsko opremo (ne glede na to, ali gre za spletno programsko opremo ali programsko opremo, ki temelji na odjemalcu/strežniku).

1. PODELITEV LICENCE/INTELEKTUALNA LASTNINA

1.1

V skladu s tukaj opisanimi pogoji in določili družba Stars Mobile dovoli uporabniku neizključno, osebno in neprenosljivo pravico do prenosa in uporabe programske opreme na osebnem računalniku ali napravi za dostop do strežnikov družbe Stars Mobile in igranje poker iger za igralni denar ("igre"), ki so na voljo (programska oprema in igre skupaj pomenijo "storitev").

1.2

Družba Stars Mobile ti dovoli uporabo programske opreme za osebno rabo. Uporaba storitve ni dovoljena (i) osebam, mlajšim od 18 let, (ii) osebam, ki niso polnoletne na podlagi zakonodaje, kjer živijo, in (iii) osebam, ki se na spletna mesta povezujejo iz pristojnosti, v katerih je to prepovedano. Družba Stars Mobile ne more preveriti zakonitosti storitve v vsaki pristojnosti, zato mora uporabnik sam ugotoviti, ali je uporaba storitve zakonita.

1.3

Pridržujemo si pravico, da od tebe kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti, saj tako mladoletnim osebam preprečimo uporabo storitve. Nadalje si pridržujemo pravico, da začasno ukinemo ali zapremo tvoj račun in ti začasno ali trajno prepovemo dostop do naše storitve, če ne predložiš primernega dokazila o starosti ali če sumimo, da nisi polnoleten.

1.4

Družba Stars Mobile, družbe v njeni skupini in dajalci licenc so izključni imetniki vseh pravic v programski opremi in koda, struktura ter organizacija programske opreme so zaščitene z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, intelektualno lastnino in drugimi pravicami. Znotraj omejitev, ki jih določajo veljavni zakoni, ni dovoljeno:

 1. kopirati, razdeljevati, objavljati, izvajati obratno inženirstvo, razstavljati, spreminjati ali prevajati programa ali poskušati dobiti dostop do izvorne kode za ustvarjanje podobnega programa, ali na kakršenkoli način;
 2. prodajati, dodeliti, dodeliti podlicenco, prenesti, razdeljevati ali posojati programa;
 3. dovoliti dostop do programa tretji osebi preko računalniške mreže ali kako drugače;
 4. izvažati program v katerokoli državo (v fizični ali elektronski obliki); ali
 5. uporabljati programske opreme za namene, prepovedane z veljavno zakonodajo ali predpisi,

(vse zgoraj navedeno je "nedovoljena uporaba").

Družba Stars Mobile, družbe v njeni skupini in dajalci licenc si pridržujejo vse in vsakršne pravice, naj bodo naznačene ali drugače, ki uporabniku niso izrecno dodeljene v tem dokumentu, ter ohranjajo vse pravice, lastništvo in interes v programski opremi in za njo.

Strinjaš se, da boš izključno odgovoren za vso škodo, stroške ali izdatke, nastale zaradi tvoje nedovoljene uporabe ali v zvezi z njo. Družbo Stars Mobile boš nemudoma obvestil o kakršnikoli nedovoljeni uporabi s strani katerekoli osebe in ji boš nudil ustrezno pomoč pri morebitnih raziskavah, ki jih bo izvedla na podlagi tvojih informacij.

1.5

Izrazi "Stars Mobile", "PokerStars", "PokerStars Casino" in "Full Tilt", domene "pokerstars.eu", "pokerstarscasino.eu" in "fulltilt.eu" ter druge blagovne znamke, znamke storitve, znaki, blagovna imena in/ali domene, ki jih družba The Stars Group občasno uporablja na spletnih mestih in/ali v programski opremi ("blagovne znamke"), so blagovne znamke, znamke storitve, znaki, blagovna imena in/ali domene družbe Stars Mobile in/ali družb v njeni skupini in/ali lastnikov licenc in te pravne osebe imajo izključne pravice do teh blagovnih znamk. Prav tako je vsa vsebina na spletnih mestih, vključno s programsko opremo, slikami, grafiko, fotografijami, animacijami, video posnetki, glasbo, zvokom in besedilom ("vsebina spletnega mesta") v lasti družbe Stars Mobile in družb v njeni skupini in/ali dajalcev licenc ter je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravicami intelektualne lastnine in drugimi pravicami. Strinjaš se, da z uporabo storitve in spletnih mest ne pridobiš nikakršnih pravic do vsebin spletnega mesta in/ali blagovnih znamk ali kakršnegakoli njihovega dela. Pod nobenim pogojem ne smeš uporabljati vsebine spletnega mesta in/ali blagovnih znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Stars Mobile.

Poleg tega soglašaš, da ne boš storil ničesar, da bi škodoval ali kar bi lahko potencialno škodovalo pravicam, vključno s pravicami intelektualne lastnine, katerih lastnik so družba Stars Mobile, družbe v njeni skupini in/ali dajalci licenc in se nanašajo na programsko opremo, blagovne znamke ali vsebino spletnega mesta. Prav tako ne boš škodoval imenu ali slovesu družbe Stars Mobile, družb v njeni skupini, zaposlenih, vodstva in svetovalcev.

1.6

Zagotavljaš, da ne bodo nobena imena ali slike, ki jih boš uporabljal v povezavi s spletnimi mesti ali storitvijo (na primer, tvoje uporabniško ime in geslo) kršile pravic intelektualne lastnine, zasebnosti ali drugih pravic tretje osebe. Družbi Stars Mobile in njeni skupini daješ globalno, nepreklicno, prenosno, brezplačno, podlicenčno dovoljenje za uporabo teh imen in slik v kakršenkoli namen, povezan s spletnimi mesti ali storitvijo, pod pogoji, ki jih določajo naša Pravila o varovanju zasebnosti.

LICENCA ZA VIRTUALNE ŽETONE

1.7

Med uporabo storitve lahko "zaslužiš" ali "kupiš" virtualne žetone za uporabo v sklopu storitve ("virtualni žetoni"). Tukaj soglašaš, da so ti pojmi iz "realnega sveta" uporabljeni le figurativno, in se strinjaš, da nimaš nobene pravice ali lastništva v zvezi z virtualnimi žetoni, ki se pojavljajo in izhajajo iz katerekoli igre, ne glede na to, ali so "zasluženi" v igri ali "kupljeni" od družbe Stars Mobile, niti v zvezi s kakršnimikoli drugimi lastnostmi, ki so povezane z računom ali shranjene v storitvi. Stanje "virtualne valute", ki je prikazano na tvojem uporabniškem računu, ne pomeni realnega stanja, niti ne predstavlja nobene shranjene vrednosti, ampak predstavlja meritev obsega tvoje licence.

1.8

Družba Stars Mobile prepoveduje in ne priznava nobenih domnevnih prenosov virtualnih žetonov, opravljenih izven storitve, niti domnevnih prodaj, daril ali trgovanja s čimerkoli v "realnem svetu", kar se pojavlja v storitvi ali izhaja iz nje, če tega ne eksplicitno pisno odobri. V skladu s tem ne smeš dodeliti podlicence, trgovati, prodati ali skušati prodati virtualnih žetonov za kakršnokoli vrednost izven igre. Vsak takšen prenos ali poskus prenosa je prepovedan in neveljaven in na podlagi njega lahko družba Stars Mobile zapre tvoj račun. Poleg tega se strinjaš, da lahko zoper tebe sprožimo pravni postopek zaradi škode, nastale pri takšnem prenosu ali poskusu prenosa virtualnih žetonov izven storitve.

1.9

V zameno za plačilo lahko kupiš licenco za uporabo virtualnih žetonov z obiskom nakupne strani v storitvi, če predložiš svoje plačilne podatke, potrdiš podrobnosti o svojem nakupu in ponovno potrdiš, da se strinjaš s to pogodbo.

1.10

Ob nakupu licence za uporabo virtualnih žetonov ti bomo poslali potrditveno elektronsko sporočilo, ki bo vsebovalo podrobnosti o naročenih virtualnih žetonih. Čim prej preveri, ali so podatki v potrditvenem sporočilu pravilni, in shrani kopijo sporočila. Če imaš kakšen dvom, stopi v stik s podporo uporabnikom. Družba Stars Mobile hrani zapise o transakcijah, da lahko odgovori na morebitna vprašanja.

1.11

Tvoje naročilo za nakup licence za uporabo virtualnih žetonov bo za nas predstavljalo ponudbo za nakup licence za uporabo teh virtualnih žetonov, ki jo bomo sprejeli, ko ti bomo dali virtualne žetone na razpolago na tvojem računu, da jih lahko uporabiš v naših igrah za igralni denar ("sprejetje"). Tvoja licenca za uporabo virtualnih žetonov v igrah za igralni denar je storitev, ki jo nudi družba Stars Mobile, in se začne, ko ta družba sprejme tvoj nakup. Družba Stars Mobile ne nudi vračila za nakup licence za uporabo virtualnih žetonov.

1.12

Družba Stars Mobile lahko kadarkoli spremeni cene storitve in virtualnih žetonov, za katere ti podeli licenco prek storitve. Zavedaš se, da ti družba Stars Mobile ni dolžna ponuditi vračila iz nobenega razloga, in da v primeru zaprtja računa ne boš prejel denarja ali nadomestila za neuporabljene virtualne žetone, ne glede na to ali je bilo to zaprtje prostovoljno ali ne.

1.13

Da se izognemo morebitnim dvomom, je tukaj pojasnjeno, da ti nakup licence za uporabo virtualnih žetonov ne daje nobenih drugih pravic kot tistih, ki jih navaja licenca. Pojasnjeno je tudi, da je lahko kupljena licenca prenesena le, kot je eksplicitno navedeno v pogojih licence, in da takšna licenca ne sme biti uporabljena, prodana, prenesena, podarjena, dana v zakup ali najem ali kakorkoli drugače uporabljena v zameno za plačilo.

2. BREZ JAMSTVA

2.1

Družba Stars Mobile ne daje nobenega in nikakršnega jamstva, ne izrecnega ne nakazanega, v zvezi s storitvijo, ki ti je ponujena takšna, "KAKRŠNA JE", in ne daje nobenega jamstva glede njene kakovosti, primernosti za določen namen, popolnosti ali natančnosti.

2.2

Kljub prizadevanjem, da ti zagotovimo kar najbolj kakovostno in varno storitev, ne jamčimo, da bo ta brez motenj, pravočasna ali brez napak, da bodo pomanjkljivosti odpravljene ali da bosta programska oprema in spletna mesta brez virusov, računalniških hroščev in drugih onesnaževalcev.

2.3

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico da ustavi, prekine, spremeni, odstrani ali doda storitve po lastni presoji, s takojšnjim začetkom veljave, ne da bi te o tem predhodno obvestila, če presodi, da je to potrebno, kadar na primer prejme informacijo, da si sklenil sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli ponudnikom iger na srečo, ali če meni, da je to nujno za vodstvo, vzdrževanje ali posodobitev programa. Družba Stars Mobile ne sprejema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo, povzročeno zaradi katerekoli odločitve v zvezi z zgoraj omenjenim.

3. PRAVICE

3.1

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico glede odpiranja, vzdrževanja in zapiranja uporabniških računov na spletnih mestih. Odločitev vodstva družbe Stars Mobile v zvezi z vsemi vidiki uporabniškega računa, uporabe storitve ali rešitve sporov je dokončna in ponovni pregled ali pritožba nista možna.

4. TVOJA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA

Preden začneš trajno uporabljati storitev, zagotavljaš, jamčiš, se zavezuješ in se strinjaš, da:

4.1

je uporaba storitve tvoja prosta izbira, odločitev in tveganje;

4.2

so telekomunikacijska omrežja in storitve za dostop do interneta, ki jih potrebuješ za dostop do storitve in njeno uporabo, v celoti izven nadzora družbe Stars Mobile in da slednja ne prevzema nobene odgovornosti za električne izpade, počasno delovanje, omejitve zmogljivosti ali druge pomanjkljivosti, ki vplivajo nanje;

4.3

je prepovedana vsakršna uporaba storitve za pridobivanje, prejemanje ali omogočanje prenosa ali prejema kakršnekoli finančne koristi ali kakršnekoli druge denarne prednosti zate ali za katerokoli tretjo osebo (ki deluje v tvojem imenu ali ne). Virtualni žetoni nimajo nobene vrednosti in niso prenosljivi ali zamenljivi znotraj uporabniškega računa. Prav tako jih ni mogoče zamenjati za nobeno "pravo" valuto ali nagrado. Zato ne smeš dodeliti podlicence, dati v najem ali zakup, prodati, trgovati, podariti, zapustiti ali na kakršenkoli drug način prenesti tvojega uporabniškega računa ali virtualnih žetonov, povezanih s tvojim uporabniškim računom, tretji osebi; in

4.4

imaš 18 ali več let ter da trenutno nisi izključen iz igranja na nobenem spletnem ali mobilnem igralnem mestu, in da nas boš takoj obvestil, če skleneš sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli drugim ponudnikom iger na srečo.

5. PREPOVEDANA UPORABA

5.1

SPREMEMBE PROGRAMSKE OPREME. Uporabnik ne sme spremeniti, povratno prevesti, izvesti obratnega inženirstva ali razstaviti programske opreme na kakršenkoli način.

5.2

OSEBNA UPORABA. Storitev je namenjena izrecno osebni uporabi uporabnika in ne za denar ter se nikakor ne sme uporabiti za namen pridobivanja finančne koristi ali kakršnihkoli drugih denarnih koristi. Uporabnik je družbi Stars Mobile dolžan posredovati popolne in resnične informacije glede vseh poslanih podatkov in jih je v primeru sprememb prav tako dolžan posodabljati.

5.3

DOGOVARJANJE. Dogovarjanje med uporabniki na podlagi izmenjevanja informacij o lastnih poker kartah ali na kakršenkoli drug način je strogo prepovedano. Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, poleg ostalih ukrepov, do omejitev sedežnega reda in/ali prepovedi igranja za določeno mizo ali na določenem turnirju, vključno s prepovedjo igranja dveh ali več igralcev za isto mizo ali na istem turnirju. Prav tako si pridržuje pravico, da dogovarjanje ali poskus dogovarjanja med igralci (vključno z uporabniki) šteje za bistveno kršitev te pogodbe in skladno s tem zapre uporabnikov račun, če se uporabnik udeleži ali se namerava udeležiti takšnega dejanja ne glede na rezultat takšnega poskusa.

5.4

ZUNANJA ORODJA ZA POMOČ IGRALCEM. Družba Stars Mobile prepoveduje uporabo zunanjih orodij za pomoč igralcem ("orodij EPA"), ki so ustvarjena z namenom, da nudijo igralcem "nepravično prednost". Po definiciji družbe Stars Mobile so "orodja EPA" računalniški program (ne programska oprema) in sistemi, ki ne temeljijo na programu (na primer spletna mesta, prijavne storitve in fizični material). Družba Stars Mobile ima široko stališče glede tega, kaj pomeni "nepravična prednost" v kontekstu uporabe orodij EPA. Specifične smernice so navedene v naših pogostih vprašanjih o orodjih in storitvah tretjih oseb. Da se izognemo dvomom, je med drugim prepovedan dostop in zbiranje informacij o drugih igralcih, ki presegajo tiste, ki jih je uporabnik sam opazil med igro, ali prejemanje nasvetov, navodil ali pomoči glede načina igre v realnem času, kjer ta presegajo osnovno stopnjo.

5.5

AVTOMATIČNI IGRALCI (BOTI). Uporaba umetne inteligence v povezavi z našo storitvijo, vključno z "roboti", vendar ne omejeno nanje, je strogo prepovedana. Uporabnik mora vse poteze v povezavi s storitvijo opraviti osebno prek programske opreme in brez vsakršne pomoči kakršnekoli oblike umetne inteligence.

5.6

Strinjaš se, da lahko družba Stars Mobile izvede ukrepe za odkrivanje in preprečevanje uporabe prepovedanih orodij EPA. Ti ukrepi med drugim vključujejo preverjanje vseh programov, ki so na uporabnikovem računalniku odprti istočasno s programom družbe Stars Mobile. Soglašaš, da se ne boš poskušal izogniti tem ukrepom, jih ovirati ali preprečiti, med drugim vključno z uporabo programov tretjih oseb, s katerimi se je mogoče tem ukrepom izogniti, jih ovirati ali preprečiti.

5.7

NAMERNA IZGUBA ŽETONOV (CHIP DUMPING). "Chip-dumping" pomeni, da igralec namenoma izgubi določeno igro pokra in tako namenoma prenese svoje virtualne žetone nekemu drugemu uporabniku. Vsakemu uporabniku, ki pri uporabi storitve namenoma izgubi ali skuša namenoma izgubiti žetone proti drugemu uporabniku, čeprav je ta prejemnik sredstev, se lahko trajno prepove uporaba naše storitve, njegov uporabniški račun pa nemudoma zapre. V takšnih primerih ti družba Stars Mobile ni dolžna povrniti žetonov, ki so takrat na tvojem uporabniškem računu.

5.8

GOLJUFIJE. Če družba Stars Mobile meni, da je uporabnik sodeloval ali skušal sodelovati v goljufivem, nezakonitem, nepoštenem ali neprimernem dejanju med uporabo storitve, (med drugim) vključno s sodelovanjem v kateremkoli dejanju, opisanem v določbi 5, ali katerikoli manipulaciji igre, ali je opravil goljufivo plačilo, (med drugim) vključno z uporabo ukradene kartice ali goljufivim preklicem plačila ali pranjem denarja, lahko po lastni presoji ukrepa tako, kot se ji zdi primerno, med drugim vključno s:

 1. takojšnjo ukinitvijo uporabnikovega dostopa do storitev;
 2. zaprtjem uporabniškega računa pri družbi Stars Mobile;
 3. zasegom vseh virtualnih žetonov na uporabnikovem računu; in/ali
 4. vložitvijo tožbe proti uporabniku.

6. UPORABA ŽALJIVEGA JEZIKA ALI VSEBINE

Uporabnik med uporabo storitve ne sme prek funkcije klepeta (glej Pravila poker sobe), slik ali komunikacije z osebjem družbe Stars Mobile uporabljati nezakonitega, nedostojnega, rasističnega, nespodobnega, opravljivega ali pretečega jezika ali kakršnegakoli drugega jezika, ki bi kršil zakon ali bil splošno žaljiv do drugih.

7. KRŠITEV

7.1

Če uporabnik v celoti ali delno prekrši katerokoli določbo te pogodbe, si družba Stars Mobile ali katerakoli družba v skupini, ki uporabniku nudi storitve, brez poseganja v druge pravice, pridržuje pravico do ukrepov po lastni presoji, vključno s preklicem te ali katerekoli druge pogodbe, ki jo ima z uporabnikom, takojšnjo ukinitvijo uporabnikovega dostopa do storitve ali katerekoli druge storitve, ki jih ponuja skupina, zaprtjem uporabnikovega računa na spletnih mestih ali katerihkoli drugih mestih, ki ga upravlja skupina, zasegom vseh virtualnih žetonov na uporabniškem računu na spletnih mestih ali kateremkoli spletnem mestu, ki ga upravlja skupina, in/ali sodnim postopkom proti takšnemu uporabniku.

7.2

Strinjaš se, da boš v celoti povrnil škodo, branil in odvezal odgovornosti družbo Stars Mobile, skupino in njene delničarje, direktorje in zaposlene za kakršnokoli škodo, zahtevke, odgovornosti, izgube in stroške (vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami), ki lahko nastanejo zaradi:

 1. tvoje delne ali celotne kršitve te pogodbe;
 2. tvoje kršitve zakona ali pravic tretje osebe; in
 3. tvoje uporabe storitve ali uporabe storitve s strani druge osebe, ki do storitev dostopa s tvojimi prijavnimi podatki (kot je opisano spodaj) s tvojim dovoljenjem ali brez njega.

8. OMEJENA ODGOVORNOST

8.1

Družba Stars Mobile ali katerikoli drug član skupine pod nobenim pogojem ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo, vendar ne omejeno le na to), nastalo zaradi uporabe (ali zlorabe) storitve, vključno z malomarnostjo, tudi če se je družba Stars Mobile že v naprej zavedala možnosti nastanka tovrstne škode.

8.2

Nič v tej pogodbi ne razreši ali omeji odgovornosti družbe Stars Mobile ali skupine za: (a) smrt ali osebno poškodbo, ki nastane zaradi njene malomarnosti; ali (b) goljufijo ali goljufivo napačno predstavljanje.

9. VARNOST IN TVOJ RAČUN

9.1

Vsak uporabniški račun je dostopen s kombinacijo edinstvenega uporabniškega imena Stars ("uporabniško ime Stars") in edinstvenega in skrivnega gesla ("geslo") ter drugimi neobveznimi številčnimi metodami za preverjanje, ki jih ima uporabnik na izbiro (uporabniško ime Stars, geslo ter katerakoli druga varnostna funkcija skupaj tvorijo "prijavne podatke"). Uporabnik je dolžan sam izbrati svoje uporabniško ime Stars in geslo na podlagi tukaj opisanih pravil.

9.2

Uporabnik se strinja, da je sam odgovoren za vsakršno uporabo storitve s svojimi prijavnimi podatki in da teh ne bo razkril nikomur kakor tudi ne drugi osebi dovolil uporabo storitve prek svojega uporabniškega računa.

9.3

Uporabnik je dolžan ves čas ohranjati zasebnost svojih prijavnih podatkov in varovati njihovo zaupnost. Sam je odgovoren za vsakršno nepooblaščeno uporabo prijavnih podatkov, ki se upošteva kot njegova uporaba. Vsakršna odgovornost, ki izhaja iz tega, je prav tako na strani uporabnika.

9.4

Uporabnik ima lahko pri družbi Stars Mobile le en uporabniški račun, s katerim lahko dostopa do storitve. Uporabniki ne smejo odpreti več računov pri družbi Stars Mobile. Če družba Stars Mobile ugotovi, da je uporabnik odprl več računov, lahko zapre dodatne račune brez predhodnega obvestila in zaseže virtualne žetone na dodatnih računih.

9.5

Prek naše storitve ne boš mogel vložiti stave (z virtualnimi žetoni), ki znaša več kot skupni znesek virtualnih žetonov na tvojem uporabniškem računu.

9.6

Družbi Stars Mobile si dolžan poplačati vse svoje dolgove. Strinjaš se, da ne boš preklical in/ali zanikal ali zahteval nazaj kateregakoli plačila, ki si ga opravil v povezavi s storitvijo. Družbi Stars Mobile boš povrnil vsa preklicana, zanikana ali povratna plačila in nastalo škodo.

9.7

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico, da lahko preveri uporabnikovo identiteto in/ter plačilno zmožnost s pomočjo zunanjih agencij ali storitev za preverjanje kreditne sposobnosti na podlagi informacij, ki jih je posredoval uporabnik pri prijavi za uporabo storitve v skladu s Pravili o varovanju zasebnosti. Zunanje agencije ali storitve za preverjanje kreditne sposobnosti lahko te informacije shranijo, a jih ne bodo uporabile v nikakršne druge namene.

9.8

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico do uporabe zunanjih procesorjev elektronskih plačil in/ali finančnih institucij za obdelavo plačil, ki si jih opravil in prejel v zvezi s tvojo uporabo storitve.

10. PROGRAM TRETJIH OSEB

10.1

Sestavni del programske opreme so programi tretjih oseb, ki so last dajalca licence ali njegovih dobaviteljev in predmet zakonov o avtorskih pravicah v ZDA in ostalih pristojnostih ("licencirana programska oprema"), vključno s programom, ki ga je razvil OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij OpenSSL (http://www.openssl.org/), programom za šifriranje, ki ga je napisal Eric Young; ungif programom, ki ga je napisal Eric S. Raymond, programom PSTCollectionView, ki ga je napisal Peter Steinberger, in programom za pisavo.

10.2

Uporabnik mora licencirani program uporabljati v skladu z vsemi pogoji in določili te pogodbe.

10.3

Licencirani program je prepovedno prirejati, spreminjati ali ekstrahirati iz programa.

10.4

Uporabnikova uporaba je omejena na "interno uporabo", kar pomeni, da se lahko licencirani program uporablja samo pri običajnem in vsakdanjem internem poslovanju ali za osebne namene in ne za nadaljnjo prodajo, podlicenciranje ali distribucijo. "Uporaba pri običajnem in vsakdanjem internem poslovanju" pomeni, da program uporablja uporabnik sam ali da ga uporabljajo njegovi zaposleni oziroma pooblaščeni zastopniki pri uporabnikovem običajnem in vsakdanjem internem poslovanju. "Običajna in vsakdanja osebna uporaba" pomeni, da program uporablja uporabnik, ki je individualna oseba, ali član gospodinjstva takšnega uporabnika za interne osebne namene. Uporabnik mora obvestiti zaposlene, zastopnike in člane gospodinjstva o pogojih in določilih te pogodbe.

10.5

Pridržane so vse pravice, ki niso eksplicitno dodeljene v licenciranem programu.

10.6

OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger in Eric Young ponujajo komplet orodij OpenSSL, ungif program, program PSTCollectionView in program za šifriranje takšne, "kakršni so". Zavrnjeno je vsakršno eksplicitno ali implicitno jamstvo, med drugim vključno z implicitnimi jamstvi, ki se nanašajo na primernost za prodajo in ustreznost za določen namen. OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Scheinberger ali njihovi vlagatelji ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, eksemplarično ali posledično škodo (vključno z naročanjem nadomestnih izdelkov ali storitev, izgubo uporabe, podatkov ali dobička ali prekinitvijo poslovanja, vendar ne omejeno nanje), povzročeno na kakršenkoli način in na podlagi katerekoli teorije o odgovornosti, prek pogodbe, stroge odgovornosti ali odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo ali čim drugim), ki nastane na kakršenkoli način z uporabo kompleta orodij OpenSSL Toolkit, ungif programa, programa PSTCollectionView in programa za šifriranje, čeprav je vnaprej znana možnost nastanka takšne škode.

11. SPORI

Uporabnik se strinja, da so zgodovinski podatki posamezne igre za igralni denar shranjeni na strežnikih družbe Stars Mobile. V primeru neskladnosti med kartami, prikazanimi na tvojem računalniku, in zapisi iger na strežnikih družbe Stars Mobile, se bodo upoštevali slednji. Uporabnik soglaša, da funkciji "Takojšna zgodovina iger" in "Grafični prikaz igre" ne bosta upoštevani kot uraden zgodovinski zapis določene igre.

12. DODATEK

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico do posodobitve ali spremembe te pogodbe ali kateregakoli dela pogodbe kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo začele veljati v 14 dneh od objave na spletnih mestih. Zato ti predlagamo, da redno obiskuješ spletna mesta in preverjaš pogoje in določila trenutno veljavne različice pogodbe. Tvoja nadaljnja uporaba spletnih mest se bo upoštevala kot potrditev, da se strinjaš z morebitnimi spremembami pogodbe.

13. VELJAVNO PRAVO

Pogodba in zadeve v zvezi z njo se obravnavajo in so usklajene z zakoni otoka Man. Nepreklicno se strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča Otoka Man izključno pristojnost v zvezi s kakršnimikoli terjatvami, odškodninami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča nimajo pristojnosti. Nič v tem členu ne omejuje pravice družbe Stars mobile, da sproži proti tebi postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču, in postopek v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v meri, ki jo dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti. Ta izbira prava ne posega v pravice, ki jih imaš kot uporabnik v skladu z zavezujočimi določbami prava Evropske unije ali prava, ki velja zate, če takšna izbira ne obstaja.

14. LOČLJIVOST DOLOČB

Če je ali postane določba te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v tej pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

15. DODELITEV

Družba Stars Mobile si pridržuje pravico do dodelitve te pogodbe nekomu drugemu, v celoti ali le deloma, brez predhodnega obvestila. Uporabnik ne sme dodeliti svojih pravic in obveznosti v zvezi s to pogodbo nikomur drugemu.

16. RAZNO

16.1

Nobena oprostitev s strani družbe Stars Mobile v zvezi z morebitno kršitvijo katerekoli določbe te pogodbe (vključno s tem, da družba Stars Mobile ne zahteva strogo in dobesedno izpolnjevanje in upoštevanje katerekoli določbe te pogodbe) ne pomeni oprostitve kakršnihkoli nadaljnjih kršitev te ali katerekoli druge določbe te pogodbe.

16.2

Ta pogodba tretjim osebam, ki niso sklenile te pogodbe, ne daje ali dodeljuje nobenih pravic ali ostalih ugodnosti, razen podjetjem v skupini.

16.3

S to pogodbo se ne sklene nikakršno družabništvo, zastopstvo, skrbniški dogovor, zaupni odnos ali skupno podjetje med tabo in nami.

16.4

Ta pogodba predstavlja celoten dogovor med tabo in nami glede uporabe storitve in nadomešča ter dopolnjuje vse prejšnje dogovore in pogodbe med tabo in nami.

16.5

Uporabnik je dolžan posredovati popolne in resnične podatke, ki jih zahteva družba Stars Mobile v povezavi z njegovo uporabo storitve, v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti.

16.6

V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe bo prevladala angleška različica.

Copyright © 2018 Rational Intellectual Holdings Limited. Vse pravice pridržane.

V zvezi s paketom orodij OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Vse pravice pridržane.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Vse pravice pridržane.

V zvezi s programom PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger 

V zvezi s programom ungif:
Distribucija GIFLIB spada pod Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Več informacij je na voljo na spletnih mestih www.pokerstars.euwww.pokerstarscasino.eu in www.fulltilt.eu.

Z družbo Stars Mobile lahko stopiš v stik prek podpore uporabnikom.

Pogodba za končnega uporabnika storitev družbe Stars Mobile, različica 14.8.

V veljavi od avgusta 2018.

Odgovorno igranje

Responsible Gaming

Zavezani smo k odgovornemu igranju in predani prijetni in pozitivni igralni izkušnji.

Podpora - Pogosta vprašanja

FAQ

Naše osebje podpore uporabnikom je sestavilo seznam vprašanj, ki jih pogosto prejmejo od igralcev, skupaj z ustreznimi odgovori.

Poker igre - Pogosto zastavljena vprašanja

faq games

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori o igranju pokra na PokerStars.

Posebne ponudbe

Special Offers

PokerStars celo leto ponuja posebne ponudbe z denarnimi nagradami, sedeži za najboljše dogodke v živo in številnimi drugimi nagradami.

Kako igrati poker

How to Play Poker

V PokerStars razdelku Kako igrati boš našel pravila pokra, nasvete za začetnike in podrobne strategije.

Igra za denar

Chip Stack

Opravi tvoje prvo denarno nakazilo in začni igrati na PokerStars. Nakazila so varna in hitra.