Pogodba za končnega uporabnika spletne programske opreme PokerStars, PokerStars Casino, BetStars in Full Tilt

Pred uporabo storitev ali izdelkov PokerStars, PokerStars Casino, BetStars in Full Tilt moraš ("uporabnik" ali "ti") v celoti prebrati to licenčno pogodbo za končnega uporabnika ("pogodba"). Upoštevaj, da pogodba pomeni pravno zavezujoč dogovor med tabo in družbama Rational Gaming Europe Limited ("Rational Gaming") ter Stars Mobile Limited ("Stars Mobile") (družbi Rational Gaming in Rational Social v nadaljevanju "Rational Group", "nas" ali "mi").

Družba Rational Gaming je registrirana na Malti (C54266) z naslovom Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex XBX1011, Malta. Ima licenco Urada za igre na srečo na Malti, na podlagi katere izvaja igre za denar, ("denarne igre"), ki so ti na voljo na spletnih mestih na naslovu www.pokerstars.euwww.pokerstarscasino.euwww.betstars.euwww.betstarsjackpots.eu in www.fulltilt.eu ("spletna mesta") pod licencami LGA/CL3/795/2011, LGA/CL4/795/2011, LGA/CL1/1050/2014, MGA/CL2/1059/2014, MGA/CL1/1083/2015, MGA/CL1/1084/2015, MGA/CL1/1121/2015. Spodaj sledijo pogoji in določila, ki upravljajo tvoje igranje denarnih iger. Družba Stars Mobile izvaja igre za "igralni denar"/"brezplačne" poker igre ("igre za igralni denar"), ki so ti na voljo na spletnih mestih. Klikni tukaj za ogled pogojev in določil, ki urejajo igranje iger za igralni denar.

S pristopom k tej pogodbi se zavedaš, da so PokerStars, BetStars, PokerStars Casino, Sports Jackpots in Full Tilt blagovne znamke v lasti in pod nadzorom skupine podjetij, znanih kot "Rational Group". Pojem "skupine" kot tak, kjer se uporablja in kjer smisel besedila dopušča, predstavlja družbo Rational Gaming, skupaj z njenimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami družbe Rational Gaming ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane z družbo Rational Group. Poleg pogojev in določil te pogodbe preberi še naša Pravila o varovanju zasebnostiPravila o rabi piškotkovPravila in določila iger za igralni denar, Pravila pokraPravila iger, Pogosta vprašanja, Pravila športnih stav, Pogoje in določila storitve Sports JackpotsPravila in določila obdelave denarnih transakcij in pretvorbe valut in Pravila in določila programa Stars Rewards, prav tako pa tudi ostala pravila, pravilnike ter pogoje in določila, ki se nanašajo na igre in promocije, ponujene na spletnih mestih, in so občasno objavljena na spletnih mestih ter se s sklicem vključujejo v ta dokument, skupaj z morebitnimi drugimi pravilniki, o katerih te lahko občasno obvestimo.

S klikom na gumb "Strinjam se", kar je del postopka namestitve in uporabe programske opreme (kot je opisano spodaj), sprejemaš pogoje in določila, opisane v tej pogodbi, Pravilih o varovanju zasebnosti, Pravilih o rabi piškotkov, Pravilih in določilih iger za igralni denar, Pravilih pokra, Pravilih iger, Pogostih vprašanjih, Pravilih športnih stav, Pravilih storitve Sports Jackpot in Pogojih in določilih obdelave denarnih transakcij in pretvorbe valut, kakor tudi dejstvo, da so lahko posodobljeni ali občasno spremenjeni v skladu z določbami, ki so navedene spodaj in v njih.

Za namen te pogodbe vključuje definicija "programska oprema" vso programsko opremo, ki ti jo nudimo ali damo na razpolago, ne glede na medij in ne glede na to, ali jo preneseš na tvojo napravo za končnega uporabnika ti ali ne. "Programska oprema" tako vključuje programsko opremo Rational Gaming, ki jo lahko preneseš na tvoj osebni ali prenosni računalnik ("PC") z naslovov www.pokerstars.euwww.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu, www.betstarsjackpots.eu in www.fulltilt.eu, spletno programsko opremo, ki je na voljo na naslovih www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.euwww.betstars.eu, www.betstarsjackpots.eu in www.fulltilt.eu, ter programsko aplikacijo Rational Gaming za mobilne naprave, ki jo lahko preneseš na napravo za končnega uporabnika ali ti je na voljo na takšni napravi (vključno z mobilnim telefonom, dlančnikom, tabličnim računalnikom ali drugo vrsto mobilne ali prenosne naprave, ki že obstaja ali še bo razvita, vendar ne omejeno nanje) (vsaka od njih "naprava"), kot tudi vse pomožne programske opreme za programsko opremo (ne glede na to ali gre za spletno programsko opremo ali programsko opremo, ki temelji na klientu/strežniku).  

Rational Group lahko nudi igre (kot je določeno v členu 1.1 spodaj), ki so ponujene pod njegovo lastno blagovno znamko, kot tudi igre, za katere Rational Group prejme licenco od neodvisnega lastnika ("neodvisni ponudniki").

1. PODELITEV LICENCE/INTELEKTUALNA LASTNINA

1.1

Rational Group v skladu s pogoji in določili te pogodbe podeljuje uporabniku neizključno, osebno in neprenosljivo pravico za namestitev in uporabo programske opreme v računalniku oziroma napravi, in sicer za dostop do strežnikov družbe Rational Group igranje iger za denar, kot so poker, igre s kartami, igralniške igre in športne stave s fiksnimi kvotami, ter iger za igralni denar ("igre"), ki so na voljo (programska oprema in igre skupaj predstavljajo "storitev").

1.2

Rational Group ti podeljuje licenco za uporabo programske opreme za osebno rabo. Uporaba storitve ni dovoljena (i) osebam, mlajšim od 18 let, (ii) osebam, ki niso polnoletne na podlagi zakonodaje, kjer živijo, in (iii) osebam, ki se na spletno mesto povezujejo iz pristojnosti, kjer je to prepovedano. Rational Group ne more preveriti zakonitosti storitve v vsaki pristojnosti, zato je uporabnikova dolžnost, da preveri zakonitost njegove uporabe storitve.

1.3

Pridružujemo si pravico, da lahko od tebe kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti, saj tako mladoletnim osebam preprečimo uporabo storitve. Nadalje si pridržujemo pravico, da zamrznemo ali zapremo tvoj račun in ti začasno ali trajno prepovemo dostop do naše storitve, če ne priskrbiš primernega dokazila o starosti ali če sumimo, da nisi polnoleten.

1.4

Rational Group, družbe v njeni skupini in dajalci licenc (vključno z neodvisnimi ponudniki) so izključni lastniki vseh pravic programske opreme in programske kode, strukture in organizacije, vključno z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, intelektualno lastnino in ostalimi pravicami. Znotraj omejitev, ki jih določajo veljavni zakoni, ni dovoljeno:

 1. kopirati, razdeljevati, objavljati, izvajati obratno inženirstvo, razstavljati, spreminjati ali prevajati programa ali poskušati dobiti dostop do izvorne kode za ustvarjanje podobnega programa, ali na kakršenkoli način;
 2. prodajati, dodeliti, dodeliti podlicenco, prenesti, razdeljevati ali posojati programa;
 3. dovoliti dostop do programa tretji osebi preko računalniške mreže ali kako drugače;
 4. izvažati program v katerokoli državo (v fizični ali elektronski obliki); ali
 5. uporabljati programske opreme za namene, prepovedane z veljavno zakonodajo ali predpisi,

(vse zgoraj navedeno je "nedovoljena uporaba").

Rational Group, družbe v njeni skupini in dajalci licenc (vključno z neodvisnimi ponudniki) si pridržujejo vse in vsakršne pravice, naj bodo naznačene ali drugače, ki uporabniku niso eksplicitno dodeljene v tem dokumentu, ter ohranjajo vse pravice, lastništvo in interes v programski opremi in za njo.

Strinjaš se, da boš izključno odgovoren za vso škodo, stroške ali izdatke, nastale zaradi tvoje nedovoljene uporabe ali v zvezi z njo. Rational Group boš nemudoma obvestil o kakršnikoli nedovoljeni uporabi katerekoli osebe in boš v razumno pomoč družbi Rational Group pri morebitni raziskavi, ki bo potekala na osnovi tvojega obvestila.

1.5

Izrazi "PokerStars", "BetStars", "Full Tilt", "PokerStars Casino" in "Sports Jackpot", domene "pokerstars.eu", "pokerstarscasino.eu", "betstars.eu", "fulltilt.eu", "betstarsjackpots.eu", "fulltiltmobile.eu" in "pokerstarsmobile.eu" ter druge blagovne znamke, znamke storitve, znaki, blagovna imena in/ali domene, ki jih Rational Group občasno uporablja na spletnih mestih in/ali v programski opremi ("blagovne znamke"), so blagovne znamke, znamke storitve, znaki, blagovna imena in/ali domene družbe Rational Group in/ali družb v njeni skupini in/ali lastnikov licenc in te pravne osebe imajo izključne pravice do teh blagovnih znamk. Prav tako je vsa vsebina na spletnih mestih, vključno s programsko opremo, slikami, grafiko, fotografijami, animacijami, video posnetki, glasbo, zvokom in besedilom ("vsebina spletnega mesta") v lasti družbe Rational Group in družb v njeni skupini in/ali dajalcev licenc (vključno z neodvisnimi ponudniki) ter je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravicami intelektualne lastnine in drugimi pravicami. Strinjaš se, da z uporabo storitve in spletnih mest ne pridobiš nikakršnih pravic do vsebin spletnega mesta in/ali blagovnih znamk ali kakršnegakoli dela le teh. Pod nobenim pogojem ne smeš uporabljati vsebine spletnega mesta in/ali blagovnih znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Rational Group.

Poleg tega soglašaš, da ne boš storil ničesar, da bi škodoval ali kar bi lahko potencialno škodovalo pravicam, vključno s pravicami intelektualne lastnine, katerih lastnik so Rational Group, družbe v njeni skupini in/ali dajalci licenc (vključno z neodvisnimi ponudniki) in se nanašajo na programsko opremo, blagovne znamke ali vsebino spletnega mesta. Prav tako ne boš škodoval imenu ali slovesu družbe Rational Group, družb v njeni skupini, zaposlenih, vodstva in svetovalcev.

1.6

Zagotavljaš, da ne bodo nobena imena ali slike, ki jih boš uporabljal v povezavi s spletnim mestom ali storitvijo (na primer, tvoje uporabniško ime in geslo) kršile pravic intelektualne lastnine, zasebnosti ali drugih pravic tretje osebe. Tukaj daješ Rational Group in njegovi skupini globalno, nepreklicno, prenosno, brezplačno, podlicenčno dovoljenje za uporabo teh imen in slik v kakršenkoli namen, povezan s spletnimi mesti ali storitvijo, pod pogoji, ki jih določajo naša Pravila o varovanju zasebnosti.

2. BREZ JAMSTVA

2.1

Rational Group ne daje nobenega in nikakršnega jamstva, naj bo izrecno ali nakazano, v povezavi s storitvijo, ki ti je ponujena "KAKRŠNA JE", in ne dajemo nobenega jamstva glede njene kakovosti, primernosti za določen namen, popolnosti ali natančnosti.

2.2

Ne glede na naš trud, da ti omogočimo storitev najvišje kakovosti in varnosti, ne jamčimo, da bo storitev brez motenj, pravočasna ali brez napak, da bodo pomanjkljivosti odpravljene ali da bosta programska oprema in spletna mesta brez virusov, računalniških hroščev in ostalih onesnaževalcev.

2.3

Rational Group si pridržuje pravico da ustavi, prekine, spremeni, odstrani ali doda storitve po lastni presoji, s takojšnjim začetkom veljave, brez da te o tem predhodno obvesti, če smatra, da je to potrebno, na primer, če prejmemo informacijo, da si sklenil sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli ponudnikom iger na srečo ali kjer menimo, da je to nujno za vodstvo, vzdrževanje ali posodobitev programa, in Rational Group ne sprejema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo, povzročeno zaradi katerekoli odločitve v zvezi z zgoraj omenjenim.

3. PRAVICE

3.1

Rational Group si pridržuje pravico glede odpiranja, vzdrževanja in zapiranja uporabniških računov na spletnih mestih. Odločitev vodstva družbe Rational Group glede vseh pogledov uporabniškega računa, uporabe storitve ali rešitve sporov je dokončna in preverjanja ali pritožbe niso možne. Račun, ki ga ustvari uporabnik, bo v nadaljnjem besedilu imenovan Stars račun. Uporabnikov Stars račun bo nudil dostop do vseh spletnih mest, do katerih ti nudi dostop Rational Group pod pogoji tega sporazuma, kot je ustrezno na podlagi tvoje geografske lokacije. Vsaka navedba izraza "uporabniški račun" ali "račun" v tem sporazumu pomeni tvoj Stars račun.

4. TVOJA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA

Preden začneš uporabljati storitev na trajni osnovi, zagotavljaš, jamčiš, se zavezuješ in se strinjaš, da:

4.1

obstaja možnost izgube denarnih sredstev pri uporabi storitev in da Rational Group nima nikakršne odgovornosti do tebe za povrnitev izgubljenih sredstev.

4.2

Rational Group ni finančna ustanova in za denar, nakazan na račun pri Rational Group, ne boš prejel obresti;

4.3

uporaba storitve tvoja prosta izbira, odločitev in tveganje;

4.4

nam boš v skladu z našimi zakonskimi zahtevami ter da boš imel dostop in lahko uporabljal našo programsko opremo in/ali naše storitve prek naših spletnih mest, moral poslati določene osebne podatke (vključno s podrobnostmi o tvojih plačilnih metodah), kot nam tudi dati soglasje (ali tretjim osebam, ki delujejo v našem imenu), da imamo dostop ali uporabimo tvoje lokacijske podatke in/ali podobne podatke ali informacije, ki izhajajo iz tvoje naprave/računalnika, da ti omogočimo dostop do storitve/programske opreme. Tukaj nam daješ soglasje (ali tretjim osebam, ki delujejo v našem imenu) za dostop in uporabo takšnih podatkov v zgoraj navedene namene. Če ne soglašaš s tem členom, ti ni dovoljeno uporabljati naše programske opreme in/ali storitev. Tvoje osebne podatke bo družba Rational Group obdelala v skladu z zakoni o varovanju podatkov in zakonodajo Malte, kakor je navedeno v naših Pravilih o varovanju zasebnosti.

4.5

si sam odgovoren za plačilo morebitnega davka na denar ali prejete nagrade, ki jih prejmeš na podlagi uporabe storitve;

4.6

Rational Group uporabnikom ne nudi nasvetov glede davčnih in/ali pravnih zadev. Uporabniki, ki želijo pridobiti nasvet glede davčnih in pravnih zadev, morajo stopiti v stik z ustreznimi svetovalci in/ali pristojnimi organi v pristojnosti, kjer živijo in/ali kjer so rezidenti;

4.7

so telekomunikacijska omrežja in storitve za dostop do interneta, ki jih potrebuješ za dostop in uporabo storitve v celoti izven nadzora družbe Rational Group in družba Rational Group zavrača vsakršno odgovornost zaradi izpadov, počasnega delovanja, omejitve zmogljivosti ali drugih pomanjkljivosti, ki vplivajo nanje;

4.8

imaš 18 ali več let ter da trenutno nisi izključen iz igranja na nobenem spletnem ali mobilnem igralnem mestu, in da nas boš takoj obvestil, če skleneš sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli drugim ponudnikom iger na srečo.

5. PREPOVEDANA UPORABA

5.1

SPREMEMBE PROGRAMSKE OPREME. Uporabnik ne bo poskušal spremeniti, izvajati obratno inženirstvo ali razstaviti programske opreme na kakršenkoli način.

5.2

OSEBNA UPORABA. Storitev je namenjena izrecno osebni uporabi uporabnika. Uporabnik lahko stavi samo za njegovo/njeno osebno zabavo. Uporabnik ne sme pod nobenim pogojem uporabljati svojega "denarnega računa" pri družbi Rational Group za kakršenkoli drug namen kot za uporabo ponujene storitve. Uporabnik je dolžan posredovati popolne in resnične informacije glede vseh podatkov, ki jih je posredoval družbi Rational Group, in jih je v primeru sprememb prav tako dolžan posodabljati.

5.3

PRENOSI PRAVEGA DENARJA. Dostop do storitve denarnih prenosov družbe Rational Group je omogočen preko "lobbyja" ("najprej klikni "Blagajna" in nato "Prenos igralcu"). Uporabnik mora vnesti znesek, ki ga želi prenesti, in Stars uporabniško ime prejemnika. Uporabniki so opozorjeni, da je njihova dolžnost, da vedo, kdo so ostali uporabniki, preden sklenejo tovrstni dogovor. Omejitve prenosov bo postavila družba Rational Group za vsakega uporabnika.

Kot del licenčne pogodbe družbe Rational Group in upoštevajoč zakonodajo proti pranju denarja, morajo biti uporabniki seznanjeni z dejstvom, da bodo za izvedbo prenosa mogoče morali na zahtevo posredovati osebno dokumentacijo (npr. uradni osebni dokument, bančni izpisek in račun za stroške). To pomaga, da družba Rational Group zaščiti svoje uporabnike in prepreči, da bi sama postane sredstvo za pranje denarja ali prevare.

Naslednji pogoji in določila se prav tako nanašajo na storitev denarnih prenosov:

 1. Rational Group si pridržuje pravico do zavrnitve zahtevka za prenos ali vrnitve kateregakoli prenosa, če sumi, da gre za kršenje pogojev licenčne pogodbe s strani pošiljatelja ali prejemnika.
 2. Pošiljatelj se strinja, da lahko opravi prenos denarnih sredstev le zato, da omogoči prejemniku igranje iger in ne za katerikoli drugi namen.
 3. Prejemnik se strinja, da lahko uporabi sredstva, ki izvirajo iz denarnega prenosa, le za igranje iger in ne za katerikoli drugi namen.
 4. Uporabniki ne morejo zahtevati izplačila sredstev, ki izvirajo neposredno iz prenosa (glej odstavek (c) zgoraj); dobički od igranja iger s prenesenimi sredstvi, ki posledično povzročijo zahtevek za izplačilo, bodo pregledani v skladu z notranjo kontrolo, pravili in postopki družbe Rational Group.

Uporabnik se strinja in sprejema pogoje in določila, ki se nanašajo na obdelavo denarnih transakcij in pretvorbo valut in ki se nahajajo tukaj.

5.4

DOGOVARJANJE. Dogovarjanje, z izmenjevanjem informacij o lastnih poker kartah igralcev ali na kakršenkoli drug način, je strogo prepovedano. Rational Group si pridržuje pravico, poleg ostalih ukrepov, do omejitev sedežnega reda in/ali prepovedi igranja za določeno mizo ali na določenem turnirju, vključno s prepovedjo igranja dveh ali več igralcev za isto mizo ali na istem turnirju. Rational Group si prav tako pridržuje pravico, da obravnava dogovarjanje ali poskus dogovarjanja med igralci (vključno z uporabniki) kot bistveno kršitev te pogodbe, in lahko temu primerno zapre uporabnikov račun, če se uporabnik udeleži ali se namerava udeležiti takšnega dejanja, ne glede na rezultat takšnega poskusa.

5.5

ZUNANJA ORODJA ZA POMOČ IGRALCEM (EPA). Rational Group prepoveduje uporabo zunanjih orodij za pomoč igralcem ("orodij EPA"), ki so ustvarjena z namenom, da nudijo igralcem "nepravično prednost". Rational Group definira "orodja EPA" kot računalniški program (ne programsko opremo) in sisteme, ki ne temeljijo na programu (na primer spletna mesta, prijavne storitve in fizični material). Rational Group ima široko stališče glede tega, kaj predstavlja "nepravična prednost" v kontekstu rabe orodij EPA. Specifične smernice so navedene v naših pogostih vprašanjih o orodjih in storitvah tretjih oseb. Kar je prepovedano zajema dostop in zbiranje informacij o ostalih igralcev, ki presegajo tiste, ki jih je uporabnik sam opazil skozi igro, prejemanje nasvetov, navodil ali pomoči glede načina igre v realnem času, kjer ta presegajo osnovno stopnjo, vendar brez omejitve na te.

5.6

AVTOMATIČNI IGRALCI (BOTI). Uporaba umetne inteligence v povezavi z našo storitvijo, vključno z "roboti", vendar ne omejeno nanje, je strogo prepovedana. Vse poteze v povezavi s storitvijo mora opraviti uporabnik osebno z uporabo programske opreme ali brez vsakršne pomoči kakršnekoli oblike umetne inteligence.

5.7

Strinjaš se, da lahko Rational Group izvaja ukrepe za odkritje in preprečitev uporabe prepovedanih orodij EPA. Ti ukrepi vključujejo preverjanje vseh programov, ki tečejo na uporabnikovem računalniku istočasno s programom družbe Rational Group, vendar niso omejeni le nanj. Soglašaš, da ne boš poskušal zaobiti teh ukrepov, se vanje vpletal ali jih blokiral, vključno z uporabo programov tretjih oseb, ki se lahko izognejo tem ukrepom, se vanje vmešajo ali jih blokirajo, vendar ne omejeno nanje.

5.8

NAMERNA IZGUBA ŽETONOV (CHIP DUMPING). Chip-dumping pomeni, da igralec namenoma izgubi določeno igro pokra in tako namenoma prenese svoje žetone nekemu drugemu uporabniku. Vsak uporabnik, ki pri uporabi storitve namenoma izgubi žetone ali jih skuša namenoma izgubiti proti drugemu uporabniku, tudi če je ta prejemnik sredstev, lahko dobi trajno prepoved uporabe naše storitve in njegov račun lahko nemudoma zapremo. V takšnih primerih nima družba Rational Group nobene obveze, da povrne denar, ki je na tvojem uporabniškem računu v tem času.

5.9

GOLJUFIJE. Če družba Rational Group meni, da je uporabnik sodeloval ali skušal sodelovati v goljufivem, nezakonitem, nepoštenem ali neprimernem dejanju med uporabo storitve, vključno s (vendar ne omejeno na) sodelovanjem v kateremkoli dejanju, opisanem v določbi 5, ali katerikoli manipulaciji igre, ali je opravil goljufivo plačilo, vključno z (vendar ne omejeno na) uporabo ukradene kartice ali goljufivim preklicem plačila ali pranjem denarja, bo družba Rational Group upravičena do ukrepanja po lastni presoji, vključno s (vendar ne omejeno na):

 1. takojšnjo blokado uporabnikovega dostopa do storitev;
 2. zaprtjem uporabniškega računa pri družbi Rational Group;
 3. zasegom vseh sredstev na uporabnikovem računu;
 4. predložitvijo takšnih informacij (vključno s podatki o uporabniku) finančnim ustanovam, pristojnim organom in/ali kateremukoli posamezniku ali pravni osebi, ki ima zakonsko pravico do teh podatkov; in/ali
 5. vložitvijo tožbe proti uporabniku.

5.10

MENJAVA VALUT. Uporabniki lahko prek storitve na njihovih PC-jih in napravah opravljajo transakcije menjave valut, če imajo na računu sredstva v dobro ("orodje za menjavo valut"). Vse transakcije menjave valut s pomočjo orodja za menjavo valut se bodo obračunavale po veljavnem menjalnem tečaju, ki ga Rational Group ponuja za to vrsto transakcij. Menjalni tečaji bodo posodobljeni redno in možno je, da bo ponujenih več tečajev, odvisno od tipa transakcije in gibanja vrednosti valute. Uporabnik je dolžan spremljati gibanje vrednosti valute in vpliv tega gibanja na njegova razpoložljiva sredstva, preden se odloči uporabiti orodje za menjavo valut. Družba Rational Group ne bo odgovorna za dobičke in izgube uporabnikov, ki uporabljajo orodje za menjavo valut. Uporabnik se mora tudi zavedati, da Rational Group zaračunava provizijo za menjavo valut s pomočjo orodja za menjavo valut, ki pa se ji lahko za določene vrste transakcij tudi odreče. Prav tako lahko Rational Group po lastni presoji brez predhodnega obvestila prekine ali umakne podporo za določeno valuto.

Uporaba orodja za menjavo valut in/ali uporabniškega računa za namene valutnega trgovanja in špekulacij je strogo prepovedana. Da bi zagotovili integriteto orodja za menjavo valut, imamo pravico po lastni presoji:

 1. zavrne ali preusmeri katerokoli transakcijo, opravljeno s pomočjo orodja za menjavo valut; in/ali
 2. omeji število valut na takšnem uporabniškem računu in količino denarja, ki ga lahko tak uporabnik pretvori iz ene valute v drugo; in/ali
 3. zahteva, da se sredstva na uporabniškem računu, ki so bila zamenjana z uporabo orodja za menjavo valut, porabijo za namene igranja, preden se lahko izplačajo, prenesejo ali uporabijo v druge namene; in/ali
 4. za nazaj zaračuna morebitno provizijo, ki je bila oproščena pri transakciji menjave valut.

Uporabnik se strinja in sprejema pogoje in določila, ki se nanašajo na obdelavo denarnih transakcij in pretvorbo valut in ki se nahajajo tukaj.

5.11

BREZ ARBITRAŽE. Uporabnikom je strogo prepovedana uporaba spletnih mest in njihovih sistemov za izvajanje arbitraže prek transakcij menjave valut. Kjer družba Rational Group meni, da je uporabnik namenoma uporabil zgoraj omenjene sisteme za pridobivanje finančne koristi prek arbitraže, bodo morebitni zaslužki zaseženi in odšteti od pozitivnega stanja na računu takšnega uporabnika, in sicer brez predhodnega opozorila ali obvestila.

5.12

Rational Group prepoveduje osebam, ki se nahajajo (vključno z začasnimi obiskovalci) ali prebivajo v določenih pristojnostih (vključno s pristojnostmi, kjer morajo osebe igrati v skladu z zakoni v tisti pristojnosti in pri tem uporabljati ustrezno oblikovane, licencirane igralne kliente), opravljanje nakazil na njihove račune ali sodelovanje v igrah za denar ("prepovedane pristojnosti"). Obstoječa denarna sredstva na računih si lahko izplačajo. V izogib dvomom, zgoraj omenjena prepoved sodelovanja v igrah za pravi denar v prepovedanih pristojnostih velja tudi za rezidente ali državljane drugih držav, ko se nahajajo na ozemlju prepovedane pristojnosti.

Vsak poskus zaobitja prepovedi igranja katerekoli osebe, ki se nahaja v prepovedani pristojnosti se smatra za kršitev te pogodbe. Tak poskus zaobitja vključuje manipulacijo informacij, ki jih uporablja družba Rational Group za identifikacijo tvoje lokacije, in predložitev lažnih ali zavajajočih informacij glede tvoje lokacije ali države tvojega prebivališča, vendar ni omejen le na te. Ob vsakem takšnem poskusu bomo upravičeni do ukrepov, ki so po našem mnenju ustrezni, vključno z zasegom sredstev na tvojem uporabniškem računu, vendar ne omejeno nanj.

6. PRAVILA IZPLAČEVANJA

6.1

Pravila in kriteriji, glede na katere si lahko uporabnik izplača sredstva s svojega uporabniškega računa, so navedeni v naših Pravilih izplačevanja. Rational Group si pridržuje pravico do uporabe dodatnih meril ustreznosti za določitev metod izplačil, ki so lahko uporabniku ponujene v določenem trenutku.

7. UPORABA ŽALJIVEGA JEZIKA ALI VSEBINE

7.1

Uporabnik prek storitve, ne glede na to ali pri uporabi funkcije klepeta (v zvezi s katero si preberi Pravila poker sobe), preko slik ali v komunikaciji z osebjem družbe Rational Group ne sme uporabljati nezakonitega, nedostojnega, rasističnega, nespodobnega, opravljivega ali pretečega jezika ali kakršnegakoli drugega jezika, ki bi kršil zakon ali bil splošno žaljiv do drugih.

8. KRŠITEV

8.1

Če uporabnik prekrši katerokoli določbo te pogodbe v celoti ali deloma, si PokerStars, brez poseganja v druge pravice, vključno z (vendar ne omejeno na) naslednjimi primeri:

 1. uporabnik ima več kot en aktivni račun;
 2. ime na uporabnikovem računu pri Rational Group se ne ujema z imenom na kreditni kartici/karticah, uporabljeni za opravljanje nakazil na ta račun;
 3. ob prijavi za storitev predložiš družbi Rational Group napačne ali zavajajoče podatke;
 4. nisi dovolj star za uporabo storitve;
 5. prebivaš v pristojnosti, kjer je uporaba storitve z zakonom prepovedana;
 6. dovolil si ali omogočil (namerno ali nenamerno) nikomur drugemu uporabo tvojega računa pri Rational Group;
 7. preklical si in/ali zanikal ali preusmeril katerokoli plačilo, ki si ga izvedel v povezavi s storitvijo;
 8. goljufal si ob uporabi storitve, vključno s kršenjem členov določbe 5 in/ali 10.17;
 9. uporabljaš spletna mesta, storitev ali tvoj račun pri Rational Group v slabi veri; ali
 10. kršiš določbo 7 z dajanjem izrecno spolnih ali žaljivih izjav v klepetu, vključno s fanatičnimi, rasističnimi, sovražnimi ali cenenimi izjavami,

si družba Rational Group ali katerakoli druga družba v skupini, brez poseganja v druge pravice, vključno s splošnimi pravicami člena 10.3, pridržuje pravico do ukrepov po lastni presoji in svobodni volji, vključno s preklicem te pogodbe ali katerekoli druge pogodbe, ki jo ima z uporabnikom, takojšnjim blokiranjem uporabnikovega dostopa do storitve ali katerekoli druge storitve, ki jo ponuja skupina, zaprtjem uporabnikovega računa na spletnih mestih ali kateremkoli drugem spletnem mestu, ki ga upravlja skupina, zasegom vseh sredstev na uporabnikovem računu na spletnih mestih ali na kateremkoli drugem spletnem mestu, ki ga upravlja skupina, in/ali sodnim postopkom proti takšnemu uporabniku.

8.2

Strinjaš se, da boš v celoti povrnil škodo, branil in odvezal odgovornosti družbo Rational Group, skupino in njene delničarje, direktorje in zaposlene za kakršnokoli škodo, zahtevke, odgovornosti, izgube in stroške (vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami), ki lahko nastanejo zaradi:

 1. tvoje kršitve te pogodbe, v celoti ali deloma;
 2. tvoje kršitve zakona ali pravic tretje osebe; in
 3. tvoje uporabe storitve ali uporabe storitve s strani druge osebe, ki do storitev dostopa s tvojimi prijavnimi podatki (kot je opisano spodaj), brez ali s tvojim dovoljenjem.

9. OMEJENA ODGOVORNOST

9.1

Rational Group ali katerikoli drug član skupine ali dajalci licenc (vključno z neodvisnimi ponudniki) pod nobenim pogojem ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo, vendar ne omejeno le na to), nastalo zaradi uporabe (ali zlorabe) storitve, vključno z malomarnostjo, tudi če se je družba Rational Group že v naprej zavedala možnosti nastanka tovrstne škode.

9.2

Nič v tej pogodbi ne razreši ali omeji odgovornosti Rational Group ali skupine za: (a) smrt ali osebno poškodbo, ki nastane zaradi njegove malomarnosti; ali (b) goljufijo ali goljufivo napačno predstavljanje.

10. VARNOST IN TVOJ RAČUN

10.1

Uporabnik ima lahko pri družbi Rational Group le en uporabniški račun in lahko dostopa do storitve le z uporabo tega enega računa. Uporabnikom je prepovedano odpiranje več računov pri družbi Rational Group. Če Rational Group ugotovi, da ima uporabnik odprte dodatne račune, lahko zapre te dodatne račune brez predhodnega obvestila in zaseže sredstva na teh računih.

10.2

Vsak uporabniški račun je dostopen s kombinacijo edinstvenega Stars uporabniškega imena ("Stars uporabniško ime") in edinstvenega in skrivnega gesla ("geslo") ter drugimi neobveznimi številčnimi metodami za preverjanje, ki so na izbiro uporabniku (Stars uporabniško ime, geslo ter katerakoli druga varnostna funkcija skupaj tvorijo "prijavne podatke"). Uporabnik je dolžan sam izbrati svoje Stars uporabniško ime in geslo na podlagi tukaj opisanih pravil.

10.3

Uporabnik se strinja, da izključno sam odgovarja za uporabo storitve pod svojimi prijavnimi podatki in prav tako soglaša, da svojih prijavnih podatkov ne bo razkril nikomur niti dovolil drugi osebi uporabo storitve prek svojega uporabniškega računa.

10.4

Uporabnik je dolžan ves čas ohranjati zasebnost svojih prijavnih podatkov in varovati njihovo zaupnost. Nepooblaščena uporaba prijavnih podatkov je izključno odgovornost uporabnika in se bo upoštevala kot njegova uporaba. Vsa odgovornost, ki izhaja iz tega, je na strani uporabnika.

10.5

Če uporabnik uporablja kreditno ali plačilno kartico, MORATA biti ime in priimek imetnika kartice enaka kot ime, ki ga je tak uporabnik uporabil ob prijavi na spletna mesta. V primerih, kjer temu ni tako, si Rational Group pridržuje pravico do suspendiranja uporabnikovega računa. Če pride pod opisanimi pogoji do suspendiranja računa s strani Rational Group, se obrni na Podporo uporabnikom za informacije glede našega postopka preverjanja. Vsa izplačila iz uporabniškega računa, ki so opravljena prek elektronskega bančnega prenosa ali čeka, so plačljiva le na ime, ki je bilo uporabljeno v prijavnem postopku za odprtje uporabniškega računa na spletnih mestih.

10.6

SPREMEMBA PLAČILNIH PODATKOV. Spreminjanje ali dodajanje dodatnih plačilnih podatkov je lahko opravljeno le prek Podpore uporabnikom. Tvoja odgovornost je, da se seznaniš s pogoji, pod katerimi bodo sprejeta tvoja plačila. Informiranost o morebitnih spremembah je izključno tvoja odgovornost.

10.7

AKTIVIRANJE. Vsem uporabnikom bo za aktiviranje njihovega uporabniškega računa poslano elektronsko sporočilo na njihov registriran elektronski naslov. Če postopek aktiviranja ne bo zaključen, si Rational Group pridržuje pravico, da suspendira vse aktivnosti na računu, vse dokler ne bodo podatki o računu preverjeni.

10.8

Če bo uporabniški račun s pozitivnim stanjem ostal v mirujočem stanju ali neaktiven brez transakcij na računu v obdobju, ki presega 30 mesecev, bo družba Rational Group poskusila stopiti v stik s tabo, z namenom vračila stanja. Če to ne bo možno, bo preostalo stanje na tistem računu nakazano Uradu za igre na srečo na Malti.

10.9

Prek storitve ne boš mogel položiti stav, ki znašajo več kot skupni znesek denarja na tvojem uporabniškem računu.

10.10

Družbi Rational Group si dolžan poplačati vse svoje dolgove. Strinjaš se, da ne boš preklical in/ali zanikal ali zahteval nazaj kateregakoli plačila, ki si ga opravil v povezavi s storitvijo. Družbi Rational Group boš povrnil vsa preklicana, zanikana ali povratna plačila in nastalo škodo.

10.11

Rational Group si pridržuje pravico, da lahko preveri uporabnikovo identiteto in/ter plačilno zmožnost s pomočjo zunanjih agencij ali storitev za preverjanje kreditne sposobnosti na podlagi informacij, ki jih je posredoval uporabnik pri prijavi za uporabo storitve. Zunanje agencije ali storitve za preverjanje kreditne sposobnosti lahko te informacije shranijo, a jih ne bodo uporabile v nikakršne druge namene.

10.12

Rational Group si pridržuje pravico do uporabe zunanjih procesorjev elektronskih plačil in/ali finančnih institucij za obdelavo plačil, ki si jih opravil in prejel v zvezi s tvojo uporabo storitve.

10.13

Zavedaš in strinjaš se, da če je tvoj uporabniški račun "aktiven" (tj. v tvoj uporabniški račun si se prijavil kadarkoli v zadnjih 12 mesecih), so sredstva, ki jih nakažeš na tvoj uporabniški račun, shranjena na skrbniškem računu v tvojem imenu in se smatrajo za "nakazila končnega uporabnika". Če je tvoj uporabniški račun "neaktiven" (tj. v tvoj uporabniški račun se nisi prijavil zadnjih 12 mesecev), sredstva, ki jih nakažeš na tvoj uporabniški račun, ne bodo več veljala za "nakazila končnega uporabnika" in ne bodo shranjena na skrbniškem računu, vendar ti bodo takoj na voljo za izplačilo ali uporabo storitve v skladu s pogoji te pogodbe, dokler se ne prijaviš v tvoj uporabniški račun in takrat bodo ponovno veljala za "nakazila končnega uporabnika". Poleg tega, če na tvojem uporabniškem računu v roku 30 mesecev ne bo zaznana nobena transakcija, se bo smatralo, da je postal "mirujoči" v skladu s členi "Remote Gaming Regulations" po zakonih Malte in v zvezi z njim bo upoštevan postopek, kot ga narekuje zakon.

10.14

Rational Group si pridržuje pravico, da iz kateregakoli razloga kadarkoli zapre uporabniški račun brez predhodnega obvestila uporabnika. Morebitno pozitivno stanje na uporabniškem računu v času zaprtja bo nakazano na kreditno kartico uporabnika in/ali poslano takšnemu uporabniku s čekom.

10.15

Rational Group lahko zapre uporabniški račun v skladu z določilom 9.1.

10.16

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva zaprtje svojega uporabniškega računa, če se obrne na Podporo uporabnikom. Če družba Rational Group meni, da je ponovno odprtje uporabniškega računa nespametno, bo račun po lastni presoji trajno zaprla.

10.17

Uporabnikom je strogo prepovedana uporaba storitve za izvajanje kakršnekoli vrste nezakonitih denarnih prenosov. Storitve ne boš uporabljal za nobeno nezakonito ali goljufivo dejavnost ali prepovedane transakcije (vključno s pranjem denarja), po zakonih, ki veljajo v pristojnosti, kjer prebivaš. Če družba Rational Group sumi, da sodeluješ ali si sodeloval v goljufivem, nezakonitem ali neprimernem dejanju, vključno z dejanji pranja denarja, vendar ne omejeno nanj, ali si kakorkoli drugače deloval v nasprotju s to pogodbo, bo tvoj dostop do storitve takoj onemogočen in/ali tvoj uporabniški račun blokiran. Če bo v takšnem primeru tvoj uporabniški račun zaprt ali blokiran, ti družba Rational Group ni dolžna povrniti sredstev, ki tvorijo pozitivno stanje na tvojem uporabniškem računu v tistem trenutku. Družba Rational Group bo tudi dolžna obvestiti pristojne organe, druge ponudnike spletnih storitev in banke, izdajatelje kreditnih kartic, ponudnike elektronskih plačil ali druge finančne institucije o tvoji identiteti in o nezakonitem, goljufivem ali neprimernem dejanju, ki ga sumimo, in ti boš sodeloval z družbo Rational Group pri preiskovanju takšnega dejanja. Družbo Rational Gaming kot na Malti registrirano družbo urejajo zakoni proti pranju denarja, ki veljajo na Malti.

10.18

Pravila in postopek za izvedbo obdobja samoizključitve uporabnika so določena na strani Odgovorno igranje spletnih mest družbe Rational Group.

10.19

Pomembne informacije za uporabnike, ki so stalni ali začasni prebivalci Nemčije.

 1. Ko uporabnik, ki je stalni ali začasni prebivalec Nemčije, dobi stavo, bo poravnava te stave prilagojena s pet odstotnim (5 %) zmanjšanjem osvojenega zneska (retroaktivno zmanjšanje kvote).
 2. Ko se uporabnik, ki je stalni ali začasni prebivalec Nemčije, odloči za izplačilo stave (kjer znesek izplačila presega vložek) v skladu z možnostjo izplačila, ki je opisana v naših pravilih za športne stave, bo poravnava za tisto stavo zatem prilagojena s pet odstotnim (5 %) zmanjšanjem osvojenega zneska.

10.20

Pomembne informacije glede davka na dodano vrednost, davka na izdelke in storitve in ostalih davkov na storitve, tukaj opisanih kot "davek na prodajo": Če velja davek na prodajo, obravnavamo, da naš prihodek vključuje vse davke na prodajo. Za ta davek odgovarjamo in ga poravnamo mi v imenu naših uporabnikov (kjer je to potrebno), zato tebi ni potrebno storiti ničesar v zvezi s tem.

11. PROGRAM TRETJIH OSEB

11.1

Sestavni del programske opreme so programi tretjih oseb, ki so last dajalca licence ali njegovih dobaviteljev in predmet zakonov o avtorskih pravicah v ZDA in ostalih pristojnostih ("licenciran program"), vključno s programom za igralniške igre, za katerega so nam podelile licenco različne tretje osebe, programom za športne stave, ki ga je razvilo in nam dalo licenco podjetje Amelco UK Limited, programom, ki ga je razvil OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij OpenSSL (http://www.openssl.org), programom za šifriranje, ki ga je napisal Eric Young, ungif programom, ki ga je napisal Eric S. Raymond, programom PSTCollectionView, ki ga je napisal Peter Steinberger in programom za pisavo.

11.2

Uporabnikova raba licenciranega programa je predmet upoštevanja vseh pogojev in določil te pogodbe.

11.3

Licenciran program je prepovedno prirejati, spreminjati ali ekstrahirati iz programa.

11.4

Uporabnikova raba je omejena na "interno rabo", kar pomeni rabo licenciranega programa le znotraj uporabnikovega običajnega in vsakdanjega internega poslovanja ali osebne rabe in ne za nadaljnjo prodajo, podlicenciranje ali distribucijo. "Običajno in vsakdanje interno poslovanje" pomeni za uporabnika, ki je pravna oseba, rabo takšnega uporabnika ali njegovih zaposlenih ali pooblaščenih zastopnikov za uporabnikovo običajno in vsakdanje interno poslovanje. "Običajna in vsakdanja osebna raba" pomeni rabo uporabnika, ki je individualna oseba, ali člana gospodinjstva takšnega uporabnika za interne osebne namene. Uporabnik mora obvestiti zaposlene, zastopnike in člane gospodinjstva o pogojih in določilih te pogodbe.

11.5

Vse pravice, ki niso eksplicitno dodeljene v licenciranem programu, so pridržane.

11.6

Komplet orodij OpenSSL, ungif program, program PSTCollectionView in program za šifriranje ponujajo OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger in Eric Young po načelu "KAKRŠNI SO" in izražena ali nakazana jamstva, vključno z nakazanimi jamstvi, ki se nanašajo na primernost za prodajo in ustreznost za določen namen, vendar ne omejeno nanje, so zavrnjena. OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Scheinberger ali njihovi vlagatelji ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, eksemplarično ali posledično škodo (vključno z naročanjem nadomestnih izdelkov ali storitev, izgubo rabe, podatkov ali dobička ali prekinitvijo poslovanja, vendar ne omejeno nanje), povzročeno na kakršenkoli način in na podlagi katerekoli teorije o odgovornosti, prek pogodbe, stroge odgovornosti ali odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo ali čim drugim), ki nastane na kakršenkoli način z uporabo kompleta orodij OpenSSL Toolkit, ungif programa, programa PSTCollectionView in programa za šifriranje, tudi če je vnaprej znana možnost nastanka takšne škode.

12. SPORI

12.1

Uporabnik se strinja, da so zgodovinski podatki posamezne igre shranjeni na strežnikih družbe Rational Group. V primeru neskladnosti med poker kartami, prikazanimi na tvojem računalniku, in zapisi iger na strežnikih družbe Rational Group, bodo slednji odločilni. Uporabnik soglaša, da funkciji "Takojšna zgodovina iger" in "Grafični prikaz igre" ne bosta upoštevani kot uraden zgodovinski zapis določene igre.

Če po interakciji z našo podporo uporabnikom ne boš zadovoljen z rešitvijo tvoje pritožbe, se lahko obrneš na Urad za igre na srečo na Malti na elektronskem naslovu support.mga@mga.org.mt. V nasprotnem primeru lahko pošlješ zadevo v obravnavo za alternativno rešitev spora z uporabo EU platforme za reševanje spletnih sporov. Za več informacij obišči njihovo spletno mesto http://ec.europa.eu/consumers/odr/ in sledi navodilom za vložitev pritožbe. V sklopu tega postopka boš moral navesti naš elektronski naslov, ki ga najdeš tukaj.

13. DODATEK

13.1

Rational Group si pridržuje pravico do posodobitve ali spremembe te pogodbe ali kateregakoli dela pogodbe kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo začele veljati v 14 dneh od objave na spletnih mestih. Zato ti predlagamo, da redno obiskuješ spletna mesta in preverjaš pogoje in določila, ki jih vsebuje trenutno veljavna različica pogodbe. Tvoja nadaljnja uporaba spletnih mest se bo upoštevala kot potrditev, da se strinjaš z morebitnimi spremembami pogodbe.

14. VELJAVNO PRAVO

14.1

Pogodba in vse zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni na Malti. Nepreklicno se strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča na Malti izključno pristojnost v zvezi s kakršnimikoli odškodninami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča nimajo pristojnosti. Nič v tem členu ne omejuje pravice družbe Rational Group, da sproži proti tebi postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču, in postopek v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v meri, ki jo dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

15. LOČLJIVOST DOLOČB

15.1

Če je ali postane določba te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v tej pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

16. DODELITEV

16.1

Rational Group si pridržuje pravico do dodelitve te pogodbe nekomu drugemu, v celoti ali le deloma, brez predhodnega obvestila. Uporabnik ne sme dodeliti svojih pravic in obveznosti v zvezi s to pogodbo nikomur drugemu.

17. DONOS ZA IGRALCA V IGRALNICI

17.1

Naša igralnica nudi zakonsko določeno povprečno minimalno razmerje izplačil. Igralci lahko specifična razmerja izplačil za posamezno igro preverijo pod stopnjami donosa za igralca (RTP), ki jih ponudnik navede v posamezni igri. Izraz razmerje izplačil ali RTP se nanaša na razmerje med vložkom in dobitki. Temelji na nastavitvah generatorja naključnih števil in se izračuna na podlagi dolgoročnega beleženja povprečnega donosa. Rational Gaming zagotavlja 96-odstoten povprečni minimalni RTP v svojih igralniških igrah v obdobju enega leta.

18. RAZNO

18.1

Nobena oprostitev s strani družbe Rational Group v zvezi z morebitno kršitvijo katerekoli določbe te pogodbe (vključno s tem, da družba Rational Group ne zahteva strogo in dobesedno izpolnjevanje in upoštevanje katerekoli določbe te pogodbe) ne pomeni oprostitve kakršnihkoli nadaljnjih kršitev te ali katerekoli druge določbe te pogodbe.

18.2

Ta pogodba tretjim osebam, ki niso sklenile te pogodbe, ne daje nobenih pravic in ugodnosti, razen tistih v zvezi s podjetji v skupini in neodvisnim ponudnikom.

18.3

S to pogodbo se ne sklene nikakršno družabništvo, zastopstvo, skrbniški dogovor, zaupni odnos ali skupno podjetje med tabo in nami.

18.4

Ta pogodba predstavlja celoten dogovor med tabo in nami glede uporabe storitve in nadomešča ter dopolnjuje vse prejšnje dogovore in pogodbe med tabo in nami.

18.5

Uporabnik je dolžan posredovati celotne in resnične podatke, ki jih zahteva Rational Group v povezavi z uporabnikovo uporabo storitve v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti.

18.6

V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe, bo prevladala angleška različica.

LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA – IGRE ZA IGRALNI DENAR

Pred uporabo naše storitve ali izdelkov Stars Mobile moraš ("uporabnik" ali "ti") v celoti prebrati to licenčno pogodbo za končnega uporabnika ("pogodba"). Upoštevaj, da pogodba predstavlja pravno zavezujoč dogovor med tabo in družbo Stars Mobile Limited (od tu naprej "Stars Mobile", "nas" ali "mi").

Stars Mobile upravlja poker igre in igralniške igre za "igralni denar" ("igre za igralni denar"), ki so ti na voljo na spletnih mestih www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu in www.fulltilt.eu ("spletna mesta"). Spodaj sledijo pogoji in določila, ki upravljajo tvoje igranje iger za igralni denar.

S pristopom k tej pogodbi se zavedaš, da je družba Stars Mobile del skupine podjetij. Pojem "skupine" kot tak, kjer se uporablja in kjer smisel besedila dopušča, predstavlja družbo Stars Mobile, skupaj z njenimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami družbe Stars Mobile ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane z družbo Stars Mobile, med njimi tudi povezane družbe, ki ponujajo storitve pod blagovnimi znamkami "PokerStars casino", "Full Tilt", "BetStars" in "Sports Jackpot" vendar ne omejeno nanje.

Poleg pogojev in določil te pogodbe preberi še naša Pravila o varovanju zasebnosti, Pravila o rabi piškotkov, Pravila pokra in Pogoje in določila programa Stars Rewards, prav tako pa tudi ostala pravila, pravilnike ter pogoje in določila, ki se nanašajo na igre in promocije, ponujene na spletnih mestih, in so občasno objavljena na spletnih mestih ter se s sklicem vključujejo v ta dokument, skupaj z morebitnimi drugimi pravilniki, o katerih te lahko občasno obvestimo.

S klikom na spodnji gumb "Strinjam se", kar je del postopka namestitve in uporabe programske opreme (kot je opisano spodaj), sprejemaš pogoje in določila, opisane v tej pogodbi, Pravilih o varovanju zasebnosti, Pravilih o rabi piškotkov in Pravilih pokra, kakor tudi dejstvo, da so lahko posodobljeni ali občasno spremenjeni v skladu z določbami, ki so navedene spodaj in v njih.

Za namen te pogodbe vključuje definicija "programska oprema" vso programsko opremo, ki ti jo nudimo ali damo na razpolago, ne glede na medij in ne glede na to, ali jo preneseš na tvojo napravo za končnega uporabnika ti ali ne. "Programska oprema" tako vključuje programsko opremo Stars Mobile, ki jo lahko preneseš na tvoj osebni ali prenosni računalnik ("PC") z naslovov www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu, spletno programsko opremo, ki je na voljo na naslovih www.pokerstars.eu in www.fulltilt.eu, ter programsko aplikacijo Stars Mobile za mobilne naprave, ki jo lahko preneseš na napravo za končnega uporabnika ali ti je na voljo na takšni napravi (vključno z mobilnim telefonom, dlančnikom, tabličnim računalnikom ali drugo vrsto mobilne ali prenosne naprave, ki že obstaja ali še bo razvita, vendar ne omejeno nanje) (vsaka od njih "naprava"), kot tudi vse pomožne programske opreme za programsko opremo (ne glede na to ali gre za spletno programsko opremo ali programsko opremo, ki temelji na klientu/strežniku).

1. PODELITEV LICENCE/INTELEKTUALNA LASTNINA

1.1

V skladu s tu opisanimi pogoji in določili družba Stars Mobile dovoli uporabniku neizključno, osebno in neprenosljivo pravico do prenosa in uporabe programske opreme na PC-ju ali napravi za dostop do strežnikov družbe Stars Mobile in igranje poker iger za igralni denar ("igre"), ki so na voljo (programska oprema ali program in igre skupaj tvorita "storitev").

1.2

Stars Mobile ti podeljuje licenco za uporabo programske opreme za osebno rabo. Uporaba storitve ni dovoljena (i) osebam, mlajšim od 18 let, (ii) osebam, ki niso polnoletne na podlagi zakonodaje, kjer živijo, in (iii) osebam, ki se na spletno mesto povezujejo iz pristojnosti, kjer je to prepovedano. Stars Mobile ne more preveriti zakonitosti storitve v vsaki pristojnosti, zato je uporabnikova dolžnost, da preveri zakonitost njegove uporabe storitve.

1.3

Pridružujemo si pravico, da lahko od tebe kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti, saj tako mladoletnim osebam preprečimo uporabo storitve. Nadalje si pridržujemo pravico, da zamrznemo ali zapremo tvoj račun in ti začasno ali trajno prepovemo dostop do naše storitve, če ne priskrbiš primernega dokazila o starosti ali če sumimo, da nisi polnoleten.

1.4

Stars Mobile, družbe v njegovi skupini in dajalci licenc so izključni imetniki vseh pravic v programski opremi in koda, struktura ter organizacija programske opreme so zaščitene z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, intelektualno lastnino in drugimi pravicami. Znotraj omejitev, ki jih določajo veljavni zakoni, ni dovoljeno:

 1. kopirati, razdeljevati, objavljati, izvajati obratno inženirstvo, razstavljati, spreminjati ali prevajati programa ali poskušati dobiti dostop do izvorne kode za ustvarjanje podobnega programa, ali na kakršenkoli način;
 2. prodajati, dodeliti, dodeliti podlicenco, prenesti, razdeljevati ali posojati programa;
 3. dovoliti dostop do programa tretji osebi preko računalniške mreže ali kako drugače;
 4. izvažati program v katerokoli državo (v fizični ali elektronski obliki); ali
 5. uporabljati programske opreme za namene, prepovedane z veljavno zakonodajo ali predpisi,

(vse zgoraj navedeno je "nedovoljena uporaba").

Stars Mobile, njegova skupina podjetij in dajalci licenc si pridržujejo vse in vsakršne pravice, naj bodo naznačene ali drugače, ki uporabniku niso izrecno dodeljene v tem dokumentu, ter ohranjajo vse pravice, lastništvo in interes v programski opremi in za njo.

Strinjaš se, da boš izključno odgovoren za vso škodo, stroške ali izdatke, nastale zaradi tvoje nedovoljene uporabe ali v zvezi z njo. Družbo Stars Mobile boš nemudoma obvestil o kakršnikoli nedovoljeni uporabi s strani katerekoli osebe in ji boš nudil ustrezno pomoč pri morebitni raziskavi, ki bo potekala na osnovi tvojega obvestila.

1.5

Izraz "Stars Mobile", domene "pokerstars.eu", "pokerstarscasino.eu", "fulltilt.eu", "fulltiltmobile.eu", "betstarsjackpots.eu" in "pokerstarsmobile.eu" ter druge blagovne znamke, storitvene znamke, znaki, blagovna imena in/ali imena domene, ki jih Stars Mobile občasno uporablja na spletnem mestu ("blagovne znamke"), so blagovne znamke, storitvene znamke, znaki, blagovna imena in/ali imena domen družbe Stars Mobile in/ali družb v njegovi skupini in/ali njegovih lastnikov licenc in te pravne osebe si pridržujejo vse pravice do teh blagovnih znamk. Prav tako je vsa vsebina na spletnem mestu, vključno s programsko opremo, slikami, grafiko, fotografijami, animacijami, video posnetki, glasbo, zvokom in besedilom ("vsebina spletnega mesta") v lasti družbe Stars Mobile in družb v njegovi skupini in/ali dajalcev licenc ter je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravicami intelektualne lastnine in drugimi pravicami. Strinjaš se, da z uporabo storitve in spletnega mesta ne pridobiš nikakršnih pravic do vsebin spletnega mesta in/ali blagovnih znamk ali kakršnegakoli dela le teh. Pod nobenim pogojem ne smeš uporabljati vsebine spletnega mesta in/ali blagovnih znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Stars Mobile.

Poleg tega soglašaš, da ne boš storil ničesar, da bi škodoval ali kar bi lahko potencialno škodovalo pravicam, vključno s pravicami intelektualne lastnine, katerih lastnik so Stars Mobile, družbe v njegovi skupini in/ali dajalci licenc in se nanašajo na programsko opremo, blagovne znamke ali vsebino spletnega mesta. Prav tako ne boš škodoval imenu ali slovesu Stars Mobile, družb v njegovi skupini, zaposlenih, vodstva in svetovalcev.

1.6

Zagotavljaš, da ne bodo nobena imena ali slike, ki jih boš uporabljal v povezavi s spletnimi mesti ali storitvijo (na primer, tvoje uporabniško ime in geslo) kršile pravic intelektualne lastnine, zasebnosti ali drugih pravic tretje osebe. Tukaj daješ Stars Mobile in njegovi skupini globalno, nepreklicno, prenosno, brezplačno, podlicenčno dovoljenje za uporabo teh imen in slik v kakršenkoli namen, povezan s spletnimi mesti ali storitvijo, pod pogoji, ki jih določajo naša Pravila o varovanju zasebnosti.

1.7

Med uporabo storitve lahko "zaslužiš" ali "kupiš" virtualne žetone za uporabo v sklopu storitve ("virtualni žetoni"). Tukaj soglašaš, da so ti "realistični" pojmi uporabljeni le figurativno, in se strinjaš, da nimaš nobene pravice ali lastništva v virtualnih žetonih, ki se pojavljajo in izvirajo iz katerekoli igre, ne glede na to ali so "zasluženi" v igri ali "kupljeni" od družbe Stars Mobile, niti kakršnihkoli drugih lastnostih, ki so povezane z računom ali shranjene v storitvi. Stanje "virtualne valute", ki je prikazano na tvojem uporabniškem računu, ne pomeni realnega stanja, niti ne predstavlja nobene shranjene vrednosti, ampak predstavlja meritev obsega tvoje licence.

1.8

Družba Stars Mobile prepoveduje in ne priznava nobenih domnevnih prenosov virtualnih žetonov, opravljenih izven storitve, niti domnevnih prodaj, daril ali trgovanja s čimerkoli v "realnem svetu", kar se pojavlja v storitvi ali izhaja iz nje, razen v primeru eksplicitne pisne odobritve s strani družbe Stars Mobile. V skladu s tem ne smeš dodeliti podlicence, trgovati, prodati ali skušati prodati virtualnih žetonov za kakršnokoli vrednost izven igre. Vsak takšen prenos ali poskus prenosa je prepovedan in neveljaven in na podlagi njega lahko Stars Mobile zapre tvoj račun. Poleg tega se strinjaš, da lahko sprožimo proti tebi pravni postopek zaradi škode, nastale zaradi takšnega prenosa ali poskusa prenosa virtualnih žetonov izven storitve.

LICENCA ZA VIRTUALNE ŽETONE

1.9

Ti lahko v zameno za plačilo kupiš licenco za uporabo virtualnih žetonov z obiskom nakupne strani v storitvi, če predložiš tvoje plačilne podatke, potrdiš podrobnosti o tvojem nakupu in ponovno potrdiš tvoje strinjanje s to pogodbo.

1.10

Ob nakupu licence za uporabo virtualnih žetonov ti bomo poslali potrditveno elektronsko sporočilo, ki bo vsebovalo podrobnosti o naročenih virtualnih žetonih. Čim prej preveri, če so podatki v potrditvenem sporočilu pravilni in shrani kopijo sporočila. V primeru morebitnih dvomov, stopi v stik s podporo uporabnikom. Družba Stars Mobile hrani zapise o transakcijah, da lahko nudi odgovore na morebitna vprašanja.

1.11

Tvoje naročilo nakup licence za uporabo virtualnih žetonov bo za nas predstavljalo ponudbo za nakup licence za uporabo teh virtualnih žetonov, ki jo bomo sprejeli, ko ti bomo dali virtualne žetone na razpolago na tvojem računu, da jih lahko uporabiš v naših igrah za igralni denar ("sprejetje"). Tvoja licenca za uporabo virtualnih žetonov v igrah za igralni denar je storitev, ki jo nudi družba Stars Mobile, in se začne, ko družba Stars Mobile sprejme tvoj nakup. Stars Mobile ne nudi vračila za nakup licence za uporabo virtualnih žetonov.

1.12

Stars Mobile lahko kadarkoli spremeni cene storitve in virtualnih žetonov, za katere ti podeli licenco prek storitve. Zavedaš se, da ti družba Stars Mobile ni dolžna ponuditi vračila iz nobenega razloga, in da v primeru zaprtja računa ne boš prejel denarja ali nadomestila za neuporabljene virtualne žetone, ne glede na to ali je bilo to zaprtje prostovoljno ali ne.

1.13

V izogib morebitnim dvomom je tukaj pojasnjeno, da ti nakup licence za uporabo virtualnih žetonov ne daje nobenih drugih pravic kot tistih, ki jih navaja licenca. Nadalje je pojasnjeno, da je lahko kupljena licenca prenesena le kot je eksplicitno navedeno v pogojih licence in da takšna licenca ne sme biti uporabljena, prodana, prenesena, podarjena, dana v zakup ali najem ali kakorkoli drugače uporabljena v zameno za plačilo.

2. BREZ JAMSTVA

2.1

Stars Mobile ne daje nobenega in nikakršnega jamstva, naj bo izrecno ali nakazano, v povezavi s storitvijo, ki ti je ponujena "KAKRŠNA JE", in ne daje nobenega jamstva glede njene kakovosti, primernosti za določen namen, popolnosti ali natančnosti.

2.2

Ne glede na naš trud, da ti omogočimo storitev najvišje kakovosti in varnosti, ne jamčimo, da bo storitev brez motenj, pravočasna ali brez napak, da bodo pomanjkljivosti odpravljene ali da bosta programska oprema in spletna mesta brez virusov, računalniških hroščev in ostalih onesnaževalcev.

2.3

Stars Mobile si pridržuje pravico da ustavi, prekine, spremeni, odstrani ali doda storitve po lastni presoji, s takojšnjim začetkom veljave, brez da te o tem predhodno obvesti, če smatra, da je to potrebno, na primer, če prejmemo informacijo, da si sklenil sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli ponudnikom iger na srečo ali kjer menimo, da je to nujno za vodstvo, vzdrževanje ali posodobitev programa, in Stars Mobile ne sprejema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo, povzročeno zaradi katerekoli odločitve v zvezi z zgoraj omenjenim.

3. PRAVICE

3.1

Stars Mobile si pridržuje pravico glede odpiranja, vzdrževanja in zapiranja uporabniških računov na spletnih mestih. Odločitev vodstva Stars Mobile glede vseh pogledov uporabniškega računa, uporabe storitve ali rešitve sporov je dokončna in preverjanja ali pritožbe niso možne.

4. TVOJA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA

Preden začneš uporabljati storitev na trajni osnovi, zagotavljaš, jamčiš, se zavezuješ in se strinjaš, da:

4.1

uporaba storitve tvoja prosta izbira, odločitev in tveganje;

4.2

nam boš v skladu z našimi zakonskimi zahtevami ter da boš imel dostop in lahko uporabljal našo programsko opremo in/ali naše storitve prek naših spletnih mest, moral poslati določene osebne podatke (vključno s podrobnostmi o tvojih plačilnih metodah), kot nam tudi dati soglasje (ali tretjim osebam, ki delujejo v našem imenu), da imamo dostop ali uporabimo tvoje lokacijske podatke in/ali podobne podatke ali informacije, ki izhajajo iz tvoje naprave/računalnika, da ti omogočimo dostop do storitve/programske opreme. Tukaj nam daješ soglasje (ali tretjim osebam, ki delujejo v našem imenu) za dostop in uporabo takšnih podatkov v zgoraj navedene namene. Če ne soglašaš s tem členom, ti ni dovoljeno uporabljati naše programske opreme in/ali storitev. Tvoje osebne podatke bo družba Stars Mobile obdelala v skladu z zakoni o varovanju podatkov in zakonodajo Malte, kakor je navedeno v naših Pravilih o varovanju zasebnosti.

4.3

so telekomunikacijska omrežja in storitve za dostop do interneta, ki jih potrebuješ za dostop in uporabo storitve v celoti izven nadzora družbe Stars Mobile in družba Stars Mobile zavrača vsakršno odgovornost zaradi izpadov, počasnega delovanja, omejitve zmogljivosti ali drugih pomanjkljivosti, ki vplivajo nanje;

4.4

ti je prepovedano uporabljati storitev za način pridobivanja, prejemanja ali omogočanja prenosa ali prejema kakršnekoli finančne koristi ali kakršnekoli druge denarne prednosti zate ali za katerokoli tretjo osebo (ki deluje v tvojem imenu ali ne). Virtualni žetoni nimajo nobene vrednosti in niso prenosljivi ali zamenljivi znotraj uporabniškega računa, razen v skladu z našimi Pravili o prenosih. Ti žetoni prav tako nimajo nobene vrednosti in jih ni mogoče zamenjati za nobeno "pravo" valuto ali nagrado. Zato ne smeš dodeliti podlicence, dati v najem ali zakup, prodati, trgovati, podariti, zapustiti ali na kakršenkoli drug način prenesti tvojega uporabniškega računa ali virtualnih žetonov, povezanih s tvojim uporabniškim računom, tretji osebi;

4.5

imaš 18 ali več let ter da trenutno nisi izključen iz igranja na nobenem spletnem ali mobilnem igralnem mestu, in da nas boš takoj obvestil, če skleneš sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli drugim ponudnikom iger na srečo.

5. PREPOVEDANA UPORABA

5.1

SPREMEMBE PROGRAMSKE OPREME. Uporabnik ne bo poskušal spremeniti, izvajati obratno inženirstvo ali razstaviti programske opreme na kakršenkoli način.

5.2

OSEBNA UPORABA. Storitev je namenjena izrecno osebni uporabi uporabnika in ne za denar ter ne sme biti na noben način uporabljena za namen pridobivanja finančne koristi ali kakršnihkoli drugih denarnih prednosti. Uporabnik je družbi Stars Mobile dolžan posredovati popolne in resnične informacije glede vseh poslanih podatkov in jih je v primeru sprememb prav tako dolžan posodabljati.

5.3

DOGOVARJANJE. Dogovarjanje, z izmenjevanjem informacij o lastnih kartah igralcev ali na kakršenkoli drug način, je strogo prepovedano. Stars Mobile si pridržuje pravico, poleg ostalih ukrepov, do omejitev sedežnega reda in/ali prepovedi igranja za določeno mizo ali na določenem turnirju, vključno s prepovedjo igranja dveh ali več igralcev za isto mizo ali na istem turnirju. Stars Mobile si prav tako pridržuje pravico, da obravnava dogovarjanje ali poskus dogovarjanja med igralci (vključno z uporabniki) kot bistveno kršitev te pogodbe, in lahko temu primerno zapre uporabnikov račun, če se uporabnik udeleži ali se namerava udeležiti takšnega dejanja, ne glede na rezultat takšnega poskusa.

5.4

ZUNANJA ORODJA ZA POMOČ IGRALCEM (EPA). Stars Mobile prepoveduje uporabo zunanjih orodij za pomoč igralcem ("orodij EPA"), ki so ustvarjena z namenom, da nudijo igralcem "nepravično prednost". Stars Mobile definira "orodja EPA" kot računalniški program (ne programsko opremo) in sisteme, ki ne temeljijo na programu (na primer spletna mesta, prijavne storitve in fizični material). Stars Mobile ima široko stališče glede tega, kaj predstavlja "nepravična prednost" v kontekstu rabe orodij EPA. Specifične smernice so navedene v naših pogostih vprašanjih o orodjih in storitvah tretjih oseb. Kar je prepovedano zajema dostop in zbiranje informacij o ostalih igralcev, ki presegajo tiste, ki jih je uporabnik sam opazil skozi igro, prejemanje nasvetov, navodil ali pomoči glede načina igre v realnem času, kjer ta presegajo osnovno stopnjo, vendar brez omejitve na te.

5.5

AVTOMATIČNI IGRALCI (BOTI). Uporaba umetne inteligence v povezavi z našo storitvijo, vključno z "roboti", vendar ne omejeno nanje, je strogo prepovedana. Vse poteze v povezavi s storitvijo mora opraviti uporabnik osebno z uporabo programske opreme ali brez vsakršne pomoči kakršnekoli oblike umetne inteligence.

5.6

Strinjaš se, da lahko Stars Mobile izvaja ukrepe za odkritje in preprečitev uporabe prepovedanih orodij EPA. Ti ukrepi vključujejo preverjanje vseh programov, ki tečejo na uporabnikovem računalniku istočasno s programom družbe Stars Mobile, vendar niso omejeni le nanj. Soglašaš, da ne boš poskušal zaobiti teh ukrepov, se vanje vpletal ali jih blokiral, vključno z uporabo programov tretjih oseb, ki se lahko izognejo tem ukrepom, se vanje vmešajo ali jih blokirajo, vendar ne omejeno nanje.

5.7

NAMERNA IZGUBA ŽETONOV (CHIP DUMPING). Chip-dumping pomeni, da igralec namenoma izgubi določeno igro pokra in tako namenoma prenese svoje virtualne žetone nekemu drugemu uporabniku. Vsak uporabnik, ki pri uporabi storitve namenoma izgubi žetone ali jih skuša namenoma izgubiti proti drugemu uporabniku, lahko dobi trajno prepoved uporabe naše storitve in njegov uporabniški račun lahko nemudoma zapremo. V takšnih primerih Stars Mobile nima nobene obveze, da ti povrne žetone, ki so na tvojem uporabniškem računu v tem času.

5.8

GOLJUFIJE. Če družba Stars Mobile meni, da je uporabnik sodeloval ali skušal sodelovati v goljufivem, nezakonitem, nepoštenem ali neprimernem dejanju med uporabo storitve, vključno s (vendar ne omejeno na) sodelovanjem v kateremkoli dejanju, opisanem v določbi 5, ali katerikoli manipulaciji igre, ali je opravil goljufivo plačilo, vključno z (vendar ne omejeno na) uporabo ukradene kartice ali goljufivim preklicem plačila ali pranjem denarja, bo družba Stars Mobile upravičena do ukrepanja po lastni presoji, vključno s (vendar ne omejeno na):

 1. takojšnjo blokado uporabnikovega dostopa do storitev;
 2. zaprtjem uporabniškega računa pri družbi Stars Mobile;
 3. zasegom vseh virtualnih žetonov na uporabnikovem računu; in/ali
 4. vložitvijo tožbe proti uporabniku.

6. UPORABA ŽALJIVEGA JEZIKA ALI VSEBINE

Uporabnik prek storitve, ne glede na to ali pri uporabi funkcije klepeta (v zvezi s katero si preberi Pravila poker sobe), preko slik ali v komunikaciji z osebjem družbe Stars Mobile ne sme uporabljati nezakonitega, nedostojnega, rasističnega, nespodobnega, opravljivega ali pretečega jezika ali kakršnegakoli drugega jezika, ki bi kršil zakon ali bil splošno žaljiv do drugih.

7. KRŠITEV

7.1

Če uporabnik v celoti ali deloma prekrši katerokoli določbo te pogodbe, si Stars Mobile ali katerokoli podjetje v skupini, ki uporabniku nudi storitve, brez poseganja v druge pravice, pridržuje pravico do ukrepov po lastni presoji, vključno s preklicem te ali katerekoli druge pogodbe, ki jo ima z uporabnikom, takojšnjim blokiranjem uporabnikovega dostopa do storitve ali katerekoli druge storitve, ki jih ponuja skupina, zaprtjem uporabnikovega računa na spletnih mest ali katerihkoli drugih mestih, ki ga upravlja skupina, zasegom vseh virtualnih žetonov na uporabniškem računu na spletnih mestih ali kateremkoli spletnem mestu, ki ga upravlja skupina, in/ali sodnim postopkom proti takšnemu uporabniku.

7.2

Strinjaš se, da boš v celoti povrnil škodo, branil in odvezal odgovornosti družbo Stars Mobile, skupino in njene delničarje, direktorje in zaposlene za kakršnokoli škodo, zahtevke, odgovornosti, izgube in stroške (vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami), ki lahko nastanejo zaradi:

 1. tvoje kršitve te pogodbe, v celoti ali deloma;
 2. tvoje kršitve zakona ali pravic tretje osebe; in
 3. tvoje uporabe storitve ali uporabe storitve s strani druge osebe, ki do storitev dostopa s tvojimi prijavnimi podatki (kot je opisano spodaj), brez ali s tvojim dovoljenjem.

8. OMEJENA ODGOVORNOST

8.1

Stars Mobile ali katerikoli drug član skupine pod nobenim pogojem ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo, vendar ne omejeno le na to), nastalo zaradi uporabe (ali zlorabe) storitve, vključno z malomarnostjo, tudi če se je družba Stars Mobile že v naprej zavedala možnosti nastanka tovrstne škode.

8.2

Nič v tej pogodbi ne razreši ali omeji odgovornosti Stars Mobile ali skupine za: (a) smrt ali osebno poškodbo, ki nastane zaradi njegove malomarnosti; ali (b) goljufijo ali goljufivo napačno predstavljanje.

9. VARNOST IN TVOJ RAČUN

9.1

Vsak uporabniški račun je dostopen s kombinacijo edinstvenega Stars uporabniškega imena ("Stars uporabniško ime") in edinstvenega in skrivnega gesla ("geslo") ter drugimi neobveznimi številčnimi metodami za preverjanje, ki so na izbiro uporabniku (Stars uporabniško ime, geslo ter katerakoli druga varnostna funkcija skupaj tvorijo "prijavne podatke"). Uporabnik je dolžan sam izbrati svoje Stars uporabniško ime in geslo na podlagi tukaj opisanih pravil.

9.2

Uporabnik se strinja, da izključno sam odgovarja za uporabo storitve pod svojimi prijavnimi podatki in prav tako soglaša, da svojih prijavnih podatkov ne bo razkril nikomur niti dovolil drugi osebi uporabo storitve prek svojega uporabniškega računa.

9.3

Uporabnik je dolžan ves čas ohranjati zasebnost svojih prijavnih podatkov in varovati njihovo zaupnost. Nepooblaščena uporaba prijavnih podatkov je izključno odgovornost uporabnika in se bo upoštevala kot njegova uporaba. Vsa odgovornost, ki izhaja iz tega, je na strani uporabnika.

9.4

Uporabnik ima lahko pri družbi Stars Mobile le en uporabniški račun in lahko dostopa do storitve le z uporabo tega enega računa. Uporabnikom je prepovedano odpiranje več računov pri družbi Stars Mobile. Če Stars Mobile ugotovi, da je uporabnik odprl več računov, lahko zapre dodatne račune brez predhodnega obvestila in zaseže virtualne žetone na dodatnih računih.

9.5

Preko naših storitev ne boš mogel vložiti stave (z virtualnimi žetoni), ki znaša več kot skupni znesek virtualnih žetonov na tvojem uporabniškem računu.

9.6

Družbi Stars Mobile si dolžan poplačati vse svoje dolgove. Strinjaš se, da ne boš preklical in/ali zanikal ali zahteval nazaj kateregakoli plačila, ki si ga opravil v povezavi s storitvijo. Družbi Stars Mobile boš povrnil vsa preklicana, zanikana ali povratna plačila in nastalo škodo.

9.7

Stars Mobile si pridržuje pravico, da lahko preveri uporabnikovo identiteto in/ter plačilno zmožnost s pomočjo zunanjih agencij ali storitev za preverjanje kreditne sposobnosti na podlagi informacij, ki jih je posredoval uporabnik pri prijavi za uporabo storitve. Zunanje agencije ali storitve za preverjanje kreditne sposobnosti lahko te informacije shranijo, a jih ne bodo uporabile v nikakršne druge namene.

9.8

Stars Mobile si pridržuje pravico do uporabe zunanjih procesorjev elektronskih plačil in/ali finančnih institucij za obdelavo plačil, ki si jih opravil in prejel v zvezi s tvojo uporabo storitve.

10. PROGRAM TRETJIH OSEB

10.1

Sestavni del programske opreme so programi tretjih oseb, ki so last dajalca licence ali njegovih dobaviteljev in predmet zakonov o avtorskih pravicah v ZDA in ostalih pristojnostih, vključno s programom, ki ga je razvil OpenSSL Project za uporabo v kompletu orodij OpenSSL (http://www.openssl.org/), programom za šifriranje, ki ga je napisal Eric Young, ungif programom, ki ga je napisal Eric S. Raymond, programom PSTCollectionView, ki ga je napisal Peter Steinberger, in programom za pisavo.

10.2

Uporabnikova raba licenciranega programa je predmet upoštevanja vseh pogojev in določil te pogodbe.

10.3

Licenciran program je prepovedno prirejati, spreminjati ali ekstrahirati iz programa.

10.4

Uporabnikova raba je omejena na "interno rabo", kar pomeni rabo licenciranega programa le znotraj uporabnikovega običajnega in vsakdanjega internega poslovanja ali osebne rabe in ne za nadaljnjo prodajo, podlicenciranje ali distribucijo. "Običajno in vsakdanje interno poslovanje" pomeni za uporabnika, ki je pravna oseba, rabo takšnega uporabnika ali njegovih zaposlenih ali pooblaščenih zastopnikov za uporabnikovo običajno in vsakdanje interno poslovanje. "Običajna in vsakdanja osebna raba" pomeni rabo uporabnika, ki je individualna oseba, ali člana gospodinjstva takšnega uporabnika za interne osebne namene. Uporabnik mora obvestiti zaposlene, zastopnike in člane gospodinjstva o pogojih in določilih te pogodbe.

10.5

Vse pravice, ki niso eksplicitno dodeljene v licenciranem programu, so pridržane.

10.6

Komplet orodij OpenSSL, ungif program, program PSTCollectionView in program za šifriranje ponujajo OpenSSL Project, Eric S. Raymond, Peter Steinberger in Eric Young po načelu "KAKRŠNI SO" in izražena ali nakazana jamstva, vključno z nakazanimi jamstvi, ki se nanašajo na primernost za prodajo in ustreznost za določen namen, vendar ne omejeno nanje, so zavrnjena. OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Scheinberger ali njihovi vlagatelji ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, eksemplarično ali posledično škodo (vključno z naročanjem nadomestnih izdelkov ali storitev, izgubo rabe, podatkov ali dobička ali prekinitvijo poslovanja, vendar ne omejeno nanje), povzročeno na kakršenkoli način in na podlagi katerekoli teorije o odgovornosti, prek pogodbe, stroge odgovornosti ali odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo ali čim drugim), ki nastane na kakršenkoli način z uporabo kompleta orodij OpenSSL Toolkit, ungif programa, programa PSTCollectionView in programa za šifriranje, tudi če je vnaprej znana možnost nastanka takšne škode.

11. SPORI

Uporabnik se strinja, da so zgodovinski podatki posamezne igre za igralni denar shranjeni na strežnikih družbe Stars Mobile. V primeru neskladnosti med poker kartami, prikazanimi na tvojem računalniku, in zapisi iger na strežnikih družbe Stars Mobile, bodo slednji odločilni. Uporabnik soglaša, da funkciji "Takojšna zgodovina iger" in "Grafični prikaz igre" ne bosta upoštevani kot uraden zgodovinski zapis določene igre.

12. DODATEK

Stars Mobile si pridržuje pravico do posodobitve ali spremembe te pogodbe ali kateregakoli dela pogodbe kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo začele veljati v 14 dneh od objave na spletnih mestih. Zato ti predlagamo, da redno obiskuješ spletna mesta in preverjaš pogoje in določila, ki jih vsebuje trenutno veljavna različica pogodbe. Tvoja nadaljnja uporaba spletnih mest se bo upoštevala kot potrditev, da se strinjaš z morebitnimi spremembami pogodbe.

13. VELJAVNO PRAVO

Pogodba in zadeve v zvezi s to pogodbo se obravnavajo in so usklajene z zakoni otoka Man. Nepreklicno se strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča Otoka Man izključno pristojnost v zvezi s kakršnimikoli terjatvami, odškodninami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča nimajo pristojnosti. Nič v tem členu ne omejuje pravice družbe Stars mobile, da sproži proti tebi postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču, in postopek v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje postopka v drugih pristojnostih, sočasno ali ne, v meri, ki jo dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

14. LOČLJIVOST DOLOČB

Če je ali postane določba te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v tej pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

15. DODELITEV

Stars Mobile si pridržuje pravico do dodelitve te pogodbe nekomu drugemu, v celoti ali le deloma, brez predhodnega obvestila. Uporabnik ne sme dodeliti svojih pravic in obveznosti v zvezi s to pogodbo nikomur drugemu.

16. RAZNO

16.1

Nobena oprostitev s strani družbe Stars Mobile v zvezi z morebitno kršitvijo katerekoli določbe te pogodbe (vključno s tem, da družba Stars Mobile ne zahteva strogo in dobesedno izpolnjevanje in upoštevanje katerekoli določbe te pogodbe) ne pomeni oprostitve kakršnihkoli nadaljnjih kršitev te ali katerekoli druge določbe te pogodbe.

16.2

Ta pogodba tretjim osebam, ki niso sklenile te pogodbe, ne daje ali dodeljuje nobenih pravic ali ostalih ugodnosti, razen podjetjem v skupini.

16.3

S to pogodbo se ne sklene nikakršno družabništvo, zastopstvo, skrbniški dogovor, zaupni odnos ali skupno podjetje med tabo in nami.

16.4

Ta pogodba predstavlja celoten dogovor med tabo in nami glede uporabe storitve in nadomešča ter dopolnjuje vse prejšnje dogovore in pogodbe med tabo in nami.

16.5

Uporabnik je dolžan posredovati celotne in resnične podatke, ki jih zahteva Stars Mobile v povezavi z uporabnikovo uporabo storitve v skladu z našimi Pravili o varovanju zasebnosti.

16.6

V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe, bo prevladala angleška različica.

Copyright © 2017 Rational Intellectual Holdings Limited. Vse
pravice pridržane.

V zvezi s paketom orodij OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Vse pravice pridržane.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Vse pravice pridržane.

V zvezi s programom PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger 

V zvezi s programom ungif:
Distribucija GIFLIB spada pod Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Več informacij je na voljo na spletnih mestih www.pokerstars.euwww.pokerstarscasino.euwww.betstars.eu,www.betstarsjackpots.euin www.fulltilt.eu.
Z družbo Rational Group lahko stopiš v stik prek Podpore uporabnikom.

Pogodba za končnega uporabnika storitev Rational Gaming Europe Limited, različica 14.7.

V veljavi od septembra 2017.

Odgovorno igranje

Responsible Gaming

Zavezani smo k odgovornemu igranju in predani prijetni in pozitivni igralni izkušnji.

Podpora - Pogosta vprašanja

FAQ

Naše osebje podpore uporabnikom je sestavilo seznam vprašanj, ki jih pogosto prejmejo od igralcev, skupaj z ustreznimi odgovori.

Poker igre - Pogosto zastavljena vprašanja

faq games

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori o igranju pokra na PokerStars.

Posebne ponudbe

Special Offers

PokerStars celo leto ponuja posebne ponudbe z denarnimi nagradami, sedeži za najboljše dogodke v živo in številnimi drugimi nagradami.

Kako igrati poker

How to Play Poker

V PokerStars razdelku Kako igrati boš našel pravila pokra, nasvete za začetnike in podrobne strategije.

Igra za denar

Chip Stack

Opravi tvoje prvo denarno nakazilo in začni igrati na PokerStars. Nakazila so varna in hitra.