Svet za spletno igralništvo

Smo ponosen član Sveta za spletno igralništvo.

Svet za spletno igralništvo je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1996 v Združenih državah Amerike, pozneje pa je svoj sedež preselila v Vancouver v Kanadi. Svet IGC je bil tam registriran marca 2000.

Organizacija je bila osnovana kot forum, na katerem lahko zainteresirane strani obravnavajo težave in predstavijo skupne interese na področju globalne industrije igralništva. Cilj je bil vzpostaviti poštene in odgovorne poslovne smernice ter prakse za krepitev zaupanja uporabnikov interaktivnih proizvodov in storitev, povezanih z igrami na srečo, ter postati javni zagovornik pravil v tej industriji in posredovalec informacij.

Število članov sveta IGC se je od njegove ustanovitve močno povečalo. Svet IGC se ponaša s članstvom podjetij iz ZDA, Velike Britanije, Južne Afrike, Izraela, Kanade, Karibov, Avstralije, Danske in Švedske. S svojimi visokimi standardi in pozivi k zakonitemu poslovanju si je ustvaril sloves zanesljivosti, poštenosti in verodostojnosti.

Kot član sveta IGC se zavezujemo, da bomo upoštevali njegova stroga pravila.

Skladnost s predpisi: Člani sveta IGC bodo upoštevali veljavne zakone, ureditve in odločitve sodišč v državah, kjer opravljajo svojo dejavnost, in bodo za zakonito opravljanje dejavnosti v teh državah pridobili ustrezno licenco.

Integriteta in odgovornost: Člani sveta IGC soglašajo, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo delovanje njihovih sistemov, algoritmov in dejavnosti v skladu s predvidenim načinom in kot je bilo predstavljeno uporabnikom.

Zasebnost uporabnikov in varovanje podatkov: Člani sveta IGC bodo svoje sistem osnovali in uporabljali tako, da bodo zagotovili zasebnost uporabnikov in njihovo zaupnost.

Resnica v oglaševanju: Člani sveta IGC bodo v vseh promocijah resnicoljubni in bodo objavljali samo točne informacije o njihovem poslovanju.

Revizijski zapisi: Za zagotavljanje jasnih revizijskih zapisov in odgovornosti bodo člani sveta IGC hranili podrobna poročila o finančnih transakcijah v skladu s splošno sprejeto računovodsko prakso. Ta poročila bodo shranjena in dostopna za revizijo katerikoli pooblaščeni osebi pod pogoji, ki jih določa njihova licenca, ali s privolitvijo članice.

Reševanje sporov: Člani sveta IGC se bodo za reševanje sporov obrnile na organ, ki je pristojen za izdajanje licenc, ali pa na neodvisne službe za reševanje sporov.

Omejen dostop mladoletnim: Člani sveta IGC morajo vzpostaviti nadzor, da se mladim prepreči dostop do njihovih igralnih sistemov in v svojih podjetjih ne bodo zaposlovali mladoletnih oseb. Ta nadzor bo od uporabnikov zahteval potrdilo o zakoniti starosti glede na njihovo zakonodajo. Člani morajo vzpostaviti razumne načine za potrditev pridobljenih informacij, ki bodo med drugim vključevali uporabo storitev za potrjevanje starosti in identitete.

Nadziranje kompulzivnega/problematičnega igranja na srečo: Člani sveta IGC bodo promovirali ukrepe za odgovorno igranje in bodo, kjer je to mogoče, uvedli postopke za identificiranje in zmanjševanje kompulzivnega/problematičnega igranja na srečo.

Bančništvo in obdelava transakcij: Člani sveta IGC bodo izvajali svoje bančne in finančne aktivnosti v skladu s splošno sprejetimi standardi mednarodno priznanih bančnih inštitucij.

Denarne nagrade: Člani sveta IGC bodo zagotovili, da imajo na voljo ustrezno količino financ za plačilo vseh trenutnih obveznosti ter da je količina delovnega kapitala ustrezna za financiranje tekočih aktivnosti. Dobitke in stanja na računih bo na zahtevo plačali takoj, razen v primerih, ko gre za sum prevare ali spor glede dobitkov ali stanja na računu.

Korporativno državljanstvo: Člani sveta IGC morajo za delovanje v igralniški industriji pokazati dobre lastnosti, odkritost in poštenost, vselej delovati etično in odgovorno in ne smejo, neposredno ali posredno, opravljati ali sodelovati v nobeni aktivnosti, ki je v nasprotju z najboljšimi interesi javnosti ali panoge, oziroma je nezakonita in škodljiva do drugih članov.

Informacije o članih: Člani sveta IGC se strinjajo, da bo svet IGC na podlagi odločitve svoje uprave preverjal, ali članice delujejo v skladu z zgoraj omenjenimi kriteriji.

Za več informacij obišči domačo stran Sveta za spletno igralništvo.