pokercasinosports

Kombinacije v pokru

Na PokerStars ponujamo številne različice pokra in nekatere od njih uporabljajo različne razvrstitve kombinacij. Igre Hold'em, Omaha, Seven Card Stud in Five Card Draw vse uporabljajo tradicionalne "visoke" razvrstitve kombinacij. Omaha Hi/Lo, Razz in Stud Hi/Lo uporabljajo nizke "as do pet" (t.i. "California") razvrstitve kombinacij za nizke kombinacije. Igri 2-7 Single Draw in 2-7 Triple Draw uporabljata "dva do sedem" (t.i. "Kansas City") lowball razvrstitve za nizke kombinacije.

In še zadnja igra, Badugi, uporablja posebno razvrstitev kombinacij, ki je edinstvena tej igri. 

Poznaš zadevo? Odigraj interaktivno igro na dnu te strani.

Barvna lestvica: Pet zaporednih kart iste barve.

Lestvica

V primeru izenačenja: Zmaga najvišja karta zaporedja.

Najboljša možna barva lestvica je znana kot kraljeva lestvica in sestavljajo jo as, kralj, dama, fant in desetka v enaki barvi. Kraljeva lestvica je nepremagljiva kombinacija.

Poker: Štiri karte iste vrednosti in ena stranska karta ali "kicker".

Poker

V primeru izenačenja: Zmaga najvišji poker. V igrah s skupnimi kartami, kjer ima več igralcev enak poker, zmaga najvišja, peta stranska karta ("kicker").

Full House: Tri karte iste vrednosti in dve karti druge, vendar ujemajoče se vrednosti.

Full House

V primeru izenačenja: Zmaga najvišja vrednost treh ujemajočih se kart. V igrah s skupnimi kartami, kjer ima več igralcev enake tri ujemajoče se karte, odloča višina preostalih dveh ujemajočih se kart.

Barva: Pet kart iste barve.

Barva

V primeru izenačenja: Zmaga igralec z najvišjo karto. Če je potrebno, so za določanje zmagovalca odločilne še višina druge, tretje, četrte in pete najvišje karte. Če je vseh pet kart enake vrednosti, se pot razdeli. Sama barva se v pokru nikoli ne uporablja za določitev zmagovalca.

Lestvica: Pet zaporednih kart.

Lestvica

V primeru izenačenja: Zmaga najvišja karta zaporedja.

Pomembno: As se lahko uporabi na vrhu ali na dnu zaporedja in je edina karta, ki se lahko uporabi na ta način. A, K, Q, J, T je najvišja (Ace high) lestvica; 5, 4, 3, 2, A je najnižja (Five high) lestvica.

Tris: Tri karte iste vrednosti in dve nepovezani stranski karti.

Tris

V primeru izenačenja: Zmaga najvišja kombinacija treh enakih kart. V igrah s skupnimi kartami, kjer ima več igralcev enako visoke tri karte, določi zmagovalca najvišja stranska karta in po potrebi tudi druga najvišja stranska karta.

Dva para: Dve karti iste vrednosti in dodatni dve karti druge, vendar ujemajoče se vrednosti ter ena stranska karta.

Dva para

V primeru izenačenja: Najvišji par zmaga. Če imata igralca enak najvišji par, določi zmagovalca drugi najvišji par. Če imata igralca enaka oba para, določi zmagovalca najvišja stranska karta.

En par: Dve karti iste vrednosti in tri nepovezane stranske karte.

En par

V primeru izenačenja: Najvišji par zmaga. Če ima več igralcev enak par, določi zmagovalca najvišja stranska karta in po potrebi tudi druga ali tretja najvišja stranska karta.

Najvišja karta: Vse kombinacije, ki ne spadajo v nobeno od zgornjih kategorij.

Najvišja karta

V primeru izenačenja: Zmaga najvišja karta, in če je potrebno, so za določanje zmagovalca odločilne še višina druge, tretje, četrte in najnižje karte.

Ta metoda razvrščanja nizkih kombinacij se uporablja v tradicionalnih igrah Hi/Lo, kot sta Omaha Hi/Lo in Stud Hi/Lo, kot tudi Razz, igra Stud z izključno nizko kombinacijo.

Vedi, da v tej razvrstitvi barve niso pomembne. Barva ali lestvica ne "premaga" nizke poker kombinacije as do pet. Ko gre za nizko kombinacijo, so asi vedno "nizka" karta.

Upoštevaj, da se vrednost nizke kombinacije petih kart začne z najvišjo karto in potem navzdol.

Pet navzdol ali Wheel: pet, štiri, tri, dva in as.

Pet navzdol (Wheel):

V primeru izenačenja: Vse kombinacije z najvišjo karto pet si razdelijo pot.

Šest navzdol: Katerihkoli pet neparnih kart z najvišjo karto šest.

Šest navzdol

V primeru izenačenja: Pot osvoji nižja druga najvišja karta. Zato 6, 4, 3, 2, A premaga 6, 5, 4, 2, A. Če je potrebno, so za določanje zmagovalca odločilne še višina tretje, četrte in pete najvišje karte kombinacije.

Sedem navzdol: Katerihkoli pet neparnih kart z najvišjo karto sedem.

Sedem navzdol

V primeru izenačenja: Pot osvoji nižja druga najvišja karta. Če je potrebno, so za določanje zmagovalca odločilne še višina tretje, četrte in pete najvišje karte kombinacije.

Osem navzdol: Katerihkoli pet neparnih kart z najvišjo karto osem.

Osem navzgor

V primeru izenačenja: Pot osvoji nižja druga najvišja karta. Če je potrebno, so za določanje zmagovalca odločilne še višina tretje, četrte in pete najvišje karte kombinacije.

Osem navzdol je najšibkejša kombinacija, ki se kvalificira za nizko kombinacijo v igrah Omaha Hi/Lo in Stud Hi/Lo. V igri Razz pa tega pravila ni, zato najnižja kombinacija vedno osvoji pot, čeprav gre za kombinacijo devet navzdol, dama navzdol ali celo par!

Razvrstitev dva do sedem lowball kombinacij je čisto nasprotje razvrstitve tradicionalnih "visokih" kombinacij. Zato najslabša možna kombinacija v tradicionalnem visokem pokru – sedem, pet navzdol v različnih barvah – postane najboljša možna kombinacija v 2-7 lowball igrah ("wheel").

V praksi as vedno igra visoko karto v igrah dva do sedem (zato je A, 5, 4, 3, 2 kombinacija z najvišjo karto asom, ne lestvica). Lestvice in barve ne štejejo v igrah dva do sedem.

Sedem navzdol: Katerihkoli pet neparnih in nepovezanih kart v različnih barvah z najvišjo karto sedem. Najboljša možna kombinacija je 7, 5, 4, 3, 2, znana tudi kot "wheel" ali "št. 1".

Dva do sedem lowball

V primeru izenačenja: Pot osvoji nižja druga najnižja karta. Zato 7, 5, 4, 3, 2 premaga 7, 6, 5, 3, 2 ("sedem, pet navzdol" je boljše kot "sedem, šest navzdol"). Če je potrebno, so za določanje zmagovalca odločilne še višina tretje, četrte in pete najvišje karte kombinacije.

Osem navzdol: Katerihkoli pet neparnih in nepovezanih kart v različnih barvah z najvišjo karto osem.

Osem navzdol

V primeru izenačenja: Pot osvoji nižja druga najnižja karta. Če je potrebno, so za določanje zmagovalca odločilne še višina tretje, četrte in pete najvišje karte kombinacije.

Devet navzdol: Katerihkoli pet neparnih in nepovezanih kart v različnih barvah z najvišjo karto devet.

Devet navzdol

V primeru izenačenja: Pot osvoji nižja druga najnižja karta. Če je potrebno, so za določanje zmagovalca odločilne še višina tretje, četrte in pete najvišje karte kombinacije.

Deset navzdol: Katerihkoli pet neparnih in nepovezanih kart v različnih barvah z najvišjo karto deset.

Deset navzdol

V primeru izenačenja: Pot osvoji nižja druga najnižja karta. Če je potrebno, so za določanje zmagovalca odločilne še višina tretje, četrte in pete najvišje karte kombinacije.

Pomembno:  V igrah dva do sedem lowball ni posebnega kvalifikacijskega pravila. Zgoraj so le primeri kombinacij, do katerih lahko pride v igri – najnižja kombinacija bo vedno osvojila pot v 2-7 igrah, tudi če gre za par ali kaj drugega!

Badugi ne uporablja tradicionalne razvrstitve poker kombinacij, zato je potrebno nekaj vaje, da se naučiš pravilno brati kombinacije. Razvrstitve kombinacij v igri Badugi so nekako povezane z razvrstitvami as do pet, kot pri as do pet, as vedno igra nizko karto. Da bi tvoja kombinacija štela, pa mora biti za razliko od razvrstitve as do pet v različnih barvah in različnih vrednosti.

Kombinacijo Badugi sestavljajo štiri karte, namesto običajnih pet. Zaradi tega ni mogoče sestaviti lestvice petih kart, in štiri zaporedne karte tvoji kombinaciji niso v škodo.

Ne pozabi, če imaš karte enake barve, šteje le ena od njih, in če imaš pare, prav tako šteje le eden od njih.

Badugi: Badugi je kombinacija, ki jo sestavljajo štiri neparne karte, vse v različnih barvah.

Badugi

V primeru izenačenja: Pot osvoji nižja druga najnižja karta. Če je potrebno, sta za določanje zmagovalca odločilni še višina tretje in četrte najvišje karte kombinacije.

Kombinacija treh kart: Vse kombinacije, ki jih sestavljajo tri neparne karte različnih barv s četrto barvo v paru ali enake barve. Igrajo najnižje tri nepovezane karte različnih barv.

Kombinacija treh kart

Ker obstaja par, ena od štirih kart ne šteje, zato jo preprosto ignoriramo. Tako dobimo kombinacijo treh kart 4, 2, A.

Ker sta v tej kombinaciji dve srci, eno od njiju ignoriramo in dobimo kombinacijo treh kart 3, 2, A.

V primeru izenačenja: Pot osvoji nižja druga najnižja karta. Če je potrebno, je za določanje zmagovalca odločilna še višina tretje najvišje karte kombinacije. Četrta karta (v paru ali enake barve) ne šteje za kombinacijo in ni uporabljena v primeru izenačenja.

Kombinacije dveh kart: Vse kombinacije, ki jih sestavljata dve neparni karti različnih barv z dvema kartama v paru ali enake barve. Igrata najnižji dve nepovezani karti različnih barv.

Kombinacije dveh kart

Ker obstajata dva para, izločimo eno karto vsakega para in dobimo kombinacijo dveh kart 5, A.

Kombinacija treh kart

Ker obstajajo tri srca, izločimo dva in dobimo kombinacijo dveh kart 2, A.

V primeru izenačenja: Pot osvoji nižja druga najnižja karta. Tretja in četrta karta (v paru ali enake barve) ne štejeta za kombinacijo in nista uporabljeni v primeru izenačenja.

Kombinacije ene karte: Kombinacija, ki jo sestavlja le ena igralna karta. Igra najnižja karta.

Kombinacije ene karte

Ker obstajajo štirje asi, so trije izločeni in dobimo kombinacijo ene karte z asom.

Kombinacije ene karte

Ker obstajajo štiri karte enake barve, so tri izločene in dobimo kombinacijo ene karte s trojko.

V primeru izenačenja: Pot je razdeljen med dve enaki kombinaciji ene karte.

Si pripravljen preizkusiti svoje znanje o razvrstitvi poker kombinacij? Igraj učni video.