Pogodba za končnega uporabnika spletne programske opreme PokerStars VR – IGRE ZA IGRALNI DENAR

Brezplačne igre

Brezplačne virtualne poker igre/virtualne poker igre za igralni denar (v nadaljevanju "igre za igralni denar") v programski aplikaciji Stars Mobile (v nadaljevanju "aplikacija Stars Mobile"), ki je prenosljiva ali na voljo za napravo za končnega uporabnika (med drugim vključno z virtualnimi očali, osebnim računalnikom, video igralno konzolo, prenosnim telefonom, dlančnikom, tablico ali kakršnokoli drugo prenosno napravo, ki že obstaja ali še bo razvita) (v nadaljevanju vsaka od njih "naprava") na spletnih mestih, kot so store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com, in drugih podobnih spletnih mestih ali povezavah, ki so občasno na voljo na PokerStars ali drugem spletnem mestu Stars Mobile (v nadaljevanju "spletišča"), ti ponuja družba Stars Mobile Limited, registrirana na Otoku Man (matična številka 008457V) in s sedežem na naslovu Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Otok Man, IM3 1DZ.

Pred uporabo aplikacije Stars Mobile moraš ("uporabnik" ali "ti") v celoti prebrati to licenčno pogodbo za končnega uporabnika (v nadaljevanju "pogodba"). Ta pogodba je pravno zavezujoč dogovor med tabo in družbo Stars Mobile Limited (v nadaljevanju "Stars Mobile", "nas" ali "mi").

V nadaljevanju so opisani pogoji in določila v zvezi s tvojim igranjem iger za igralni denar.

S pristopom k tej pogodbi si seznanjen, da je Stars Mobile del skupine družb. Izraz "skupina", kjer se uporablja in kjer smisel besedila dopušča, pomeni Stars Mobile, skupaj z njegovimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane s Stars Mobile, med drugim vključno s povezanimi družbami, ki ponujajo storitve blagovne znamke "PokerStars".

Poleg pogojev in določil te pogodbe preberi tudi naša pravila o varovanju zasebnosti, pravila o rabi piškotkov in druga pravila, pravilnike ter pogoje in določila v zvezi z igrami in ponudbami, ki so občasno na voljo v aplikaciji Stars Mobile in ki so tukaj vključeni s sklicevanjem, skupaj z morebitnimi drugimi pravilniki, o katerih te lahko občasno obvestimo.

S klikom na spodnji gumb "Strinjam se", kar je del postopka namestitve in uporabe programske opreme (kot je opredeljena spodaj), se strinjaš s pogoji in določili te pogodbe, pravili o varovanju zasebnosti in pravili o rabi piškotkov, ki se lahko občasno posodobijo ali spremenijo v skladu z določbami, navedenimi spodaj in v njih.

Za namen te pogodbe pomeni "programje" vsako programsko opremo, ki ti jo ponudimo ali damo na razpolago v aplikaciji Stars Mobile ne glede na medij in ne glede na to, ali jo preneseš na svojo napravo za končnega uporabnika ali ne. Skratka, "programje" vključuje aplikacijo Stars Mobile, ki je prenosljiva ali na voljo za tvojo napravo, in vsako pomožno programsko opremo programja (ne glede na to, ali gre za spletno programsko opremo ali programsko opremo, ki temelji na odjemalcu/strežniku).

1. PODELITEV LICENCE/INTELEKTUALNA LASTNINA
1.1

V skladu s tukaj opisanimi pogoji in določili Stars Mobile daje uporabniku neizključno, osebno, nepodlicenčno, preklicno, neprenosljivo in omejeno pravico do namestitve in uporabe programja na napravi za dostop do strežnikov družbe Stars Mobile (ali tretje osebe) in igranje iger za igralni denar (v nadaljevanju "igre"), ki so na voljo (programska oprema in igre so v nadaljevanju skupaj označene kot "storitev").

1.2

Stars Mobile ti dovoli uporabo programja za zasebne namene. Uporaba storitve ni dovoljena (i) osebam, mlajšim od 18 let, (ii) osebam, ki niso polnoletne na podlagi zakonodaje, kjer živijo, in (iii) osebam, ki se na spletišča in/ali v aplikacijo Star Mobile povezujejo iz pristojnosti, kjer je to prepovedano. Stars Mobile ne more preveriti zakonitosti storitve v vsaki pristojnosti, zato je uporabnik sam dolžan zagotoviti, da je njegova uporaba navedene storitve zakonita.

1.3

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti in tako mladoletnim osebam preprečimo uporabo storitve. Pridržujemo si tudi pravico, da zamrznemo ali zapremo tvoj račun in ti začasno ali trajno prepovemo dostop do storitve, če ne priskrbiš primernega dokazila o starosti ali če sumimo, da nisi polnoleten.

1.4

Stars Mobile, družbe v njegovi skupini in njegovi dajalci licenc so izključni imetniki vseh pravic v zvezi s programsko opremo, njeno kodo, strukturo ter organizacijo, vključno z avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, intelektualno lastnino in drugimi pravicami. V okviru omejitev, ki jih določajo veljavni zakoni, ni dovoljeno:

 1. kopirati, razdeljevati, objavljati programja, na njem izvajati obratnega inženirstva, ga razstavljati, spreminjati ali prevajati oziroma poskušati pridobiti dostop do njegove izvorne kode, da se ustvari podobna programska oprema, ali kakorkoli drugače;
 2. prodajati, dodeliti, dodeliti podlicenco, prenesti, razdeljevati ali posojati programja;
 3. dovoliti dostopa do programja tretji osebi prek računalniške mreže ali kako drugače;
 4. izvoziti programja v katerokoli državo (v fizični ali elektronski obliki); ali
 5. uporabljati programja za namene, prepovedane z veljavno zakonodajo ali predpisi;

(vse zgoraj navedeno je "nedovoljena uporaba").

Stars Mobile, družbe v njegovi skupini in njegovi dajalci licenc si pridržujejo vse implicitne ali druge pravice, ki uporabniku v teh pogojih niso izrecno dodeljene, ter ohranjajo vse pravice, lastništvo in interes v zvezi s programjem.

Strinjaš se, da boš edini odgovoren za vso škodo, stroške ali izdatke, nastale zaradi nedovoljene uporabe ali v zvezi z njo. Stars Mobile boš nemudoma obvestil o kakršnikoli nedovoljeni uporabi s strani katerekoli osebe in mu boš zagotovil ustrezno pomoč pri morebitni preiskavi, ki bo izvedena na podlagi tvojih informacij.

1.5

Izrazi "Stars Mobile", "PokerStars", "PokerStars VR", domeni "pokerstarsvr.com", "pokerstarsvr.eu" in "pokerstarsvr.us" ter katerekoli registrirane ali neregistrirane (kot je primerno) blagovne znamke, storitvene znamke, znaki, blagovna imena in/ali imena domen, ki jih Stars Mobile občasno uporablja v okviru storitve (v nadaljevanju "blagovne znamke"), so blagovne znamke, storitvene znamke, znaki, blagovna imena in/ali imena domen družbe Stars Mobile in/ali družb v njeni skupini in/ali njenih dajalcev licenc, ki si do njih pridržujejo vse pravice. Prav tako je vsa vsebina storitve, med drugim vključno s programjem, slikami, grafiko, fotografijami, animacijami, video posnetki, glasbo, zvokom in besedilom (v nadaljevanju "vsebina storitve") v lasti Stars Mobile in družb v njegovi skupini in/ali dajalcev licenc ter je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravicami intelektualne lastnine in drugimi pravicami. Stars Mobile ne daje (eksplicitnih ali implicitnih) jamstev v zvezi z nobenimi registriranimi ali neregistriranimi blagovnimi znamkami v sklopu storitve in ne jamči, da tretje osebe nimajo prej obstoječih pravic do takih registriranih ali neregistriranih blagovnih znamk. Strinjaš se, da z uporabo storitve ne pridobiš nikakršnih pravic do njenih vsebin in/ali blagovnih znamk ali kakršnegakoli njihovega dela. Pod nobenim pogojem ne smeš uporabljati vsebine storitve in/ali blagovnih znamk brez predhodnega pisnega dovoljenja Stars Mobile.

Poleg tega soglašaš, da ne boš storil ničesar, kar bo ali bi lahko škodovalo pravicam, vključno s pravicami intelektualne lastnine, ki jih imajo Stars Mobile, družbe v njegovi skupini in/ali njegovi dajalci licenc in se nanašajo na programje, blagovne znamke ali vsebino storitve. Prav tako ne boš škodoval imenu ali ugledu Stars Mobile, družb v njegovi skupini ter njegovih zaposlenih, vodstva in svetovalcev.

1.6

Zagotavljaš, da z imeni ali slikami, ki jih boš uporabljal v povezavi s storitvijo (na primer, tvoje uporabniško ime in geslo), ne boš kršil pravic intelektualne lastnine, zasebnosti ali drugih pravic nobene od tretjih oseb. Stars Mobile in njegovi skupini daješ globalno, nepreklicno, prenosno, brezplačno, podlicenčno dovoljenje za uporabo teh imen in slik v kakršenkoli namen, povezan s storitvijo, pod pogoji pravil o varovanju zasebnosti.

1.7

Med uporabo storitve lahko "zaslužiš" ali kako drugače uporabiš virtualne žetone v sklopu storitve (v nadaljevanju "virtualni žetoni"). Strinjaš se, da so ti stvarni izrazi uporabljeni le figurativno in da nimaš nobene pravice ali lastništva v zvezi z virtualnimi žetoni, ki se pojavijo ali pridobijo v katerikoli igri, ne glede na to, ali so v njej "zasluženi" ali kako drugače pridobljeni od Stars Mobile, kakor tudi ne v zvezi s kakršnimikoli drugimi lastnostmi, povezanimi z računom ali shranjenimi v storitvi. Stanje "virtualne valute", ki je prikazano na tvojem uporabniškem računu, ne pomeni realnega stanja in ne predstavlja nobene shranjene vrednosti, ampak se z njim meri obseg tvoje licence.

1.8

Stars Mobile ne dovoli in ne priznava nobenih domnevnih prenosov virtualnih žetonov, opravljenih zunaj storitve, kakor tudi ne domnevnih prodaj, daril ali trgovanja v resničnem svetu s čimerkoli, kar se pojavlja v storitvi ali izhaja iz nje, če tega ne izrecno pisno odobri. Zato ne smeš dodeliti podlicence, trgovati, prodati ali poskušati prodati virtualnih žetonov za kakršnokoli vrednost zunaj igre. Vsak takšen prenos ali poskus prenosa je prepovedan in neveljaven, zaradi česar lahko Stars Mobile zapre tvoj račun. Strinjaš se tudi, da zaradi škode, ki je posledica takšnega prenosa ali poskusa prenosa virtualnih žetonov zunaj storitve, lahko proti tebi začnemo pravni postopek.

2. BREZ JAMSTVA
2.1

Stars Mobile ne daje nobenega, ne eksplicitnega ne implicitnega, jamstva v zvezi s storitvijo, ki ti je ponujena, "KAKRŠNA JE". Prav tako ne dajemo nobenega jamstva ali zagotovil glede njene kakovosti, primernosti za določen namen, popolnosti ali natančnosti.

2.2

Kljub prizadevanjem, da ti zagotovimo storitev najvišje kakovosti in varnosti, ne jamčimo, da bo ta nemotena, pravočasna ali brez napak, da bodo napake odpravljene ali da bodo programje in spletišča brez virusov, računalniških hroščev in ostalih onesnaževalcev.

2.3

Stars Mobile si pridržuje pravico, da po lastni presoji brez predhodnega obvestila in s takojšnjim učinkom ustavi, prekine, spremeni, odstrani ali dopolni storitev, če meni, da je to potrebno, ker na primer prejme informacijo, da si sklenil sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli ponudnikom iger na srečo, ali je to nujno za upravljanje, vzdrževanje ali posodobitev programja. Stars Mobile ne sprejema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo, ki nastane zaradi katerekoli odločitve, ki jo sprejme v zvezi s tem.

3. PRAVICE
3.1

Stars Mobile si pridržuje pravico do odpiranja, vzdrževanja in zapiranja uporabniških računov za igralni denar v sklopu storitve. Odločitev vodstva družbe Stars Mobile glede vseh vidikov uporabniškega računa, uporabe storitve ali rešitve sporov je končna in nanjo se ni mogoče pritožiti ali zahtevati njenega ponovnega pregleda.

4. TVOJA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA

Pred začetkom redne uporabe storitve zagotavljaš, jamčiš, se zavezuješ in strinjaš, da:

4.1

je uporaba storitve tvoja prosta izbira, odločitev in tveganje.

4.2

so telekomunikacijska omrežja in storitve dostopa do interneta, ki jih potrebuješ za dostop do storitve in njeno uporabo, v celoti zunaj nadzora Stars Mobile, zato ta družba zavrača vsakršno odgovornost zaradi izpadov električne energije, počasnega delovanja, omejitve zmogljivosti ali drugih pomanjkljivosti, ki vplivajo nanje.

4.3

nikakor ne smeš uporabljati storitve, da bi ustvaril, prejel ali omogočil prenos ali prejem kakršnekoli finančne koristi ali kakršnekoli druge denarne prednosti zase ali za katerokoli tretjo osebo (ki deluje v tvojem imenu ali ne). Virtualni žetoni nimajo nobene vrednosti in niso prenosljivi ali zamenljivi znotraj uporabniškega računa. Ti žetoni prav tako nimajo nobene vrednosti in jih ni mogoče zamenjati za nobeno "pravo" valuto ali nagrado. Zato ne smeš dodeliti podlicence za svoj uporabniški račun ali z njim povezane virtualne žetone, jih dati v najem ali zakup, prodati, trgovati z njimi, jih podariti, zapustiti ali na kakršenkoli drug način prenesti tretji osebi; in

4.4

imaš 18 ali več let in da trenutno nisi izključen iz igranja na nobenem spletnem ali mobilnem mestu iger na srečo ter da nas boš takoj obvestil, če skleneš sporazum o izključitvi iz igranja s katerimkoli drugim ponudnikom iger na srečo.

5. PREPOVEDANA UPORABA
5.1

SPREMEMBE PROGRAMSKE OPREME. Uporabnik ne sme poskušati spremeniti programja, na njem izvajati obratnega inženirstva ali ga razstaviti.

5.2

OSEBNA UPORABA. Storitev je namenjena izrecno osebni uporabi uporabnika in ne za denar ter ne sme biti nikakor uporabljena za namen pridobivanja finančne koristi ali kakršnihkoli drugih denarnih prednosti. Uporabnik je Stars Mobile dolžan posredovati popolne in resnične informacije glede vseh poslanih podatkov in jih je v primeru sprememb prav tako dolžan posodabljati.

5.3

DOGOVARJANJE. Dogovarjanje, z izmenjevanjem informacij o lastnih kartah igralcev ali na kakršenkoli drug način, je strogo prepovedano. Stars Mobile si pridržuje pravico, da poleg ostalih ukrepov omeji sedežni red in/ali prepove igranje za določeno poker mizo, vključno s prepovedjo igranja dveh ali več igralcev za isto mizo. Prav tako si pridržuje pravico, da dogovarjanje ali poskus dogovarjanja med igralci (vključno z uporabniki) šteje za bistveno kršitev te pogodbe in zato zapre uporabnikov račun, če se uporabnik udeleži ali se namerava udeležiti takšnega dejanja, ne glede na rezultat takšnega poskusa.

5.4

ZUNANJA ORODJA ZA POMOČ IGRALCEM. Stars Mobile prepoveduje uporabo zunanjih orodij za pomoč igralcem (v nadaljevanju "orodja EPA"), ki so zasnovana z namenom, da jim zagotavljajo "nepravično prednost". Ta orodja definira kot računalniško programsko opremo (ki ni naše programje) in sisteme, ki ne temeljijo na programski opremi (na primer spletna mesta, prijavne storitve in fizični material).  Stars Mobile ima široko stališče glede tega, kaj pomeni "nepravična prednost" v kontekstu uporabe orodij EPA. Specifične smernice so navedene v naših pogostih vprašanjih o orodjih in storitvah tretjih oseb. Zaradi jasnosti je med drugim prepovedan dostop do informacij o ostalih igralcih ali njihovo zbiranje, ki presegajo tiste, ki jih je uporabnik sam opazil med igro, prejemanje nasvetov, navodil ali pomoči glede načina igre v realnem času, ki presegajo osnovno stopnjo.

5.5

AVTOMATIČNI IGRALCI (BOTI). Uporaba umetne inteligence v povezavi s storitvijo, med drugim vključno z "roboti", je strogo prepovedana. Vse, kar je povezano z navedeno storitvijo, mora uporabnik opraviti osebno v uporabniškem vmesniku, ki je dostopen prek programja, in brez pomoči nobene oblike umetne inteligence.

5.6

Strinjaš se, da lahko Stars Mobile sprejme ukrepe, da odkrije in prepreči uporabo prepovedanih orodij EPA. Ti ukrepi med drugim vključujejo preverjanje vseh programskih oprem, ki so na uporabnikovem računalniku uporabljene istočasno s programjem družbe Stars Mobile. Strinjaš se, da se tem ukrepom ne boš poskušal izogniti, jih ovirati ali preprečiti, med drugim vključno z uporabo programske opreme tretjih oseb, ki se takim ukrepom lahko izognejo, jih ovirajo ali preprečijo.

5.7

NAMERNA IZGUBA ŽETONOV (CHIP-DUMPING). Chip-dumping pomeni, da igralec namenoma izgubi določeno igro pokra, zato da bi svoje virtualne žetone prenesel drugemu uporabniku. Uporabniku, ki pri uporabi storitve sodeluje z drugim uporabnikom pri načrtni izgubi žetonov ali poskusu take izgube, se lahko trajno prepove uporaba naše storitve in njegov uporabniški račun nemudoma zapre. V takih primerih ti Stars Mobile nikakor ni dolžen povrniti virtualnih žetonov, ki so takrat na tvojem uporabniškem računu.

5.8

GOLJUFIJE. Če Stars Mobile meni, da je uporabnik med uporabo storitve sodeloval ali skušal sodelovati v goljufivem, nezakonitem, nepoštenem ali neprimernem dejanju, med drugim vključno s sodelovanjem pri kateremkoli dejanju iz določbe 5 ali kakršnikoli drugi manipulaciji igre oziroma je opravil goljufivo plačilo, ki med drugim vključuje uporabo ukradene kreditne kartice, goljufiv preklic plačila ali pranje denarja, lahko ukrepa po lastni presoji, kar med drugim vključuje:

 1. takojšnjo ukinitev uporabnikovega dostopa do storitve;
 2. zaprtje uporabniškega računa pri Stars Mobile;
 3. zaseg vseh virtualnih žetonov na uporabnikovem računu; in/ali
 4. vložitev tožbe proti uporabniku.
6. UPORABA ŽALJIVEGA JEZIKA ALI VSEBINE
6.1

Uporabnik storitve ne sme prek funkcije klepeta (v zvezi s tem preberi našo licenčno pogodbo za končnega uporabnika), slik ali pri komunikaciji z osebjem Stars Mobile objavljati ali navajati nezakonitih, nedostojnih, rasističnih, nespodobnih, opravljivih ali grozilnih vsebin ali kakršnihkoli vsebin, ki bi kršile zakon ali bile splošno žaljive do drugih.

Da zagotovimo skladnost z določbo 6.1, lahko aktivno spremljamo funkcijo glasovnega klepeta, kar vključuje uporabo tehnologije.

7. KRŠITEV POGODBE
7.1

Če uporabnik v celoti ali delno prekrši katerokoli določbo te pogodbe, si Stars Mobile ali katerakoli družba v njegovi skupini, ki uporabniku ponuja storitve, brez poseganja v druge pravice pridržuje pravico do ukrepanja po lastni presoji, vključno s preklicem te ali katerekoli druge pogodbe, sklenjene z uporabnikom, takojšnjim blokiranjem uporabnikovega dostopa do storitve ali katerekoli druge storitve, ki jih ponuja skupina, zaprtjem uporabnikovega računa v storitvi ali katerikoli drugi storitvi, ki jo ponuja skupina, zasegom vseh virtualnih žetonov na uporabnikovem računu v storitvi ali katerikoli storitvi, ki jo ponuja skupina, in/ali vložitvijo tožbe zoper takšnega uporabnika.

7.2

Strinjaš se, da boš Stars Mobile, skupini ter njenim delničarjem, direktorjem in zaposlenim v celoti povrnil škodo, jih branil in jih odvezal odgovornosti v primeru kakršnekoli škode, zahtevkov, odgovornosti, izgube in stroškov, vključno s stroški pravnega postopka in drugimi pristojbinami, ki lahko nastanejo zaradi:

 1. tvoje kršitve celote ali dela te pogodbe;
 2. tvoje kršitve zakona ali pravic tretje osebe; in
 3. tvoje uporabe storitve ali uporabe storitve s strani druge osebe, ki dostopa do storitve s tvojimi prijavnimi podatki (kot je opisano spodaj) s tvojim dovoljenjem ali brez njega.
8. OMEJENA ODGOVORNOST
8.1

Stars Mobile ali katerikoli drug član skupine v nobenem primeru, niti v primeru malomarnosti, ne prevzema nikakršne odgovornosti za posebno, naključno, neposredno, posredno ali posledično škodo (med drugim vključno z izgubo poslovnega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršnokoli denarno izgubo), nastalo zaradi uporabe (ali zlorabe) storitve, čeprav je bil Stars Mobile predhodno seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode.

8.2

Nič v tej pogodbi ne izključuje ali omejuje odgovornosti, ki jo ima Stars Mobile ali skupina za: (a) smrt ali osebno poškodbo, ki nastane zaradi njegove malomarnosti; ali (b) goljufijo ali goljufivo zavajanje.

9. VARNOST RAČUNA
9.1

Vsak uporabniški račun je dostopen prek spletišč in v skladu s pravili, ki so objavljena na njih.

9.2

Uporabnik se strinja, da je izključno sam odgovoren za vsakršno uporabo storitve z njegovimi prijavnimi podatki in da svojih prijavnih podatkov ne bo razkril nikomur niti dovolil drugi osebi uporabo storitve prek svojega uporabniškega računa.

9.3

Uporabnik je dolžan ves čas ohranjati zasebnost svojih prijavnih podatkov in varovati njihovo zaupnost. Za nepooblaščeno uporabo prijavnih podatkov je izključno odgovoren uporabnik sam in taka uporaba se šteje za njegovo uporabo. Vsakršno odgovornost, ki iz tega izhaja, nosi uporabnik.

9.4

Uporabnik ima lahko pri Stars Mobile le en uporabniški račun za dostop do storitve. Pri tej družbi ne sme odpreti več računov. Če Stars Mobile (ali katerakoli tretja oseba, ki deluje v njegovem imenu) ugotovi, da je uporabnik odprl več računov, lahko dodatne račune zapre brez predhodnega obvestila in zaseže virtualne žetone na njih.

9.5

Prek naše storitve ne boš mogel položiti stave (z virtualnimi žetoni), ki znaša več kot skupni znesek virtualnih žetonov na tvojem uporabniškem računu.

9.6

Stars Mobile si pridržuje pravico, da s pomočjo zunanjih agencij ali storitev za poročanje o boniteti uporabnikov preveri uporabnikovo identiteto in/ter plačilno sposobnost na podlagi informacij, ki jih je posredoval uporabnik (ali tretja oseba, ki deluje v našem imenu ali ne) pri prijavi za uporabo storitve. Zunanje agencije ali storitve za poročanje o boniteti uporabnikov lahko te informacije shranijo, a jih ne bodo uporabile v nikakršne druge namene.

9.7

Stars Mobile si pridržuje pravico do uporabe zunanjih procesorjev elektronskih plačil in/ali finančnih institucij za obdelavo plačil, ki si jih opravil in prejel v zvezi s tvojo uporabo storitve.

10. PROGRAMSKA OPREMA TRETJIH OSEB
10.1

Sestavni del programja je programska oprema tretjih oseb (v nadaljevanju "licencirana programska oprema").

10.2

Uporabnik mora pri uporabi licencirane programske opreme upoštevati vse pogoje in določila te pogodbe.

10.3

Licencirano programsko opremo je prepovedno prirejati, spreminjati ali izvleči iz programja.

10.4

Uporabnikova uporaba je omejena na "interno rabo", kar pomeni uporabo licencirane programske opreme le za uporabnikovo običajno in vsakdanje interno poslovanje ali osebno uporabo in ne za nadaljnjo prodajo, podlicenciranje ali distribucijo. Za uporabnika, ki je pravna oseba, pomeni "običajno in vsakdanje interno poslovanje", da tak uporabnik, njegovi zaposleni ali pooblaščeni zastopniki uporabljajo licencirano programsko opremo pri uporabnikovem običajnem in vsakdanjem internem poslovanju. "Običajna in vsakdanja osebna raba" pomeni uporabo licencirane programske opreme s strani uporabnika, ki je individualna oseba, ali člana njegovega gospodinjstva za interne osebne namene. Uporabnik mora obvestiti zaposlene, zastopnike in člane gospodinjstva o pogojih in določilih te pogodbe.

10.5

Pridržane so vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v licencirani programski opremi.

10.6

Licencirana programska oprema je ponujena, "kakršna je", in zavrnjena so vsa izrecna ali implicitna jamstva, med drugim vključno z implicitnimi jamstvi, ki se nanašajo na njeno primernost za prodajo in ustreznost za določen namen.

11. SPREMEMBA POGODBE
11.1

Stars Mobile si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila posodobi ali spremeni to pogodbo ali katerikoli njen del. Spremembe bodo začele veljati v 14 dneh od objave v aplikaciji ali na drugih spletiščih Stars Mobile. Zato ti predlagamo, da redno obiščeš aplikacijo Stars Mobile ali spletišča in preveriš pogoje in določila veljavne različice pogodbe. Z nadaljnjo uporabo storitve potrjuješ, da se strinjaš z morebitnimi spremembami te pogodbe.

12. VELJAVNO PRAVO
12.1

Ta pogodba in vse v zvezi z njo se ureja in razlaga v skladu z zakoni otoka Man. Nepreklicno se strinjaš, da imajo pod spodaj navedenimi pogoji sodišča otoka Man izključno pristojnost v zvezi s kakršnimikoli terjatvami, odškodninami, spori in nestrinjanji glede te pogodbe in zadev v zvezi z njo. Nepreklicno se odrekaš pravicam do ugovora glede obravnave na teh sodiščih ali do trditve, da je bila obravnava na neprimernem mestu ali da ta sodišča niso pristojna. Ta določba nikakor ne omejuje pravice Stars Mobile, da proti tebi začne postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču. Prav tako postopek, ki se začne v eni ali več pristojnostih, ne izključuje sočasnega ali nesočasnega postopka v drugih pristojnostih v obsegu, ki ga dovoljujejo zakoni takšne druge pristojnosti.

13. LOČLJIVOST DOLOČB
13.1

Če je ali postane določba te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neizvedljiva v katerikoli pristojnosti, to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvedljivost katerekoli druge določbe te pogodbe v tej pristojnosti ali na veljavnost ali izvedljivost te ali katerekoli druge določbe te pogodbe v drugih pristojnostih.

14. PRENOS POGODBE
14.1

Stars Mobile si pridržuje pravico, da to pogodbo kadarkoli brez predhodnega obvestila v celoti ali delno prenese na tretje osebe. Uporabnik svojih pravic in obveznosti iz te pogodbe ne sme prenesti nikomur.

15. RAZNO
15.1

Če Stars Mobile oprosti morebitno kršitev katere od določb te pogodbe (vključno s tem, da ne zahteva strogega in dobesednega izpolnjevanja in upoštevanja katere od njenih določb), ne pomeni, da oprosti tudi nadaljnje kršitve take določbe ali morebitne kršitve katere od določb te pogodbe.

15.2

S to pogodbo se tretjim osebam, ki niso njene pogodbene stranke, ne dajejo ali dodeljujejo nobene pravice ali druge ugodnosti, razen družbam v skupini.

15.3

S to pogodbo ne sklenemo s teboj nikakršnega partnerstva, zastopstva, skrbniškega dogovora, zaupnega odnosa ali skupnega podjetja.

15.4

Ta pogodba je celoten naš dogovor in sporazum s teboj v zvezi s storitvijo ter nadomešča vse naše prejšnje dogovore, sporazume ali pogodbe, sklenjene s teboj.

15.5

Uporabnik je dolžan posredovati popolne in resnične podatke, ki jih Stars Mobile zahteva v zvezi z njegovo uporabo storitve v skladu s pravili o varovanju zasebnosti.

15.6

V primeru razhajanj med prevedenimi različicami te pogodbe bo imela prednost angleška različica.

Copyright © 2021 Rational Intellectual Holdings Limited. Vse pravice pridržane.

Z družbo Stars Mobile lahko stopiš v stik prek podpore uporabnikom.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika storitev družbe Stars Mobile, različica 1.1. V veljavi od aprila 2021.