Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Lestvice serije SCOOP

Igralci, ki se uvrstijo na vrh lestvice turnirjev nizke, srednje in visoke stopnje vstopnin, prejmejo odlične denarne nagrade, kot je navedeno spodaj. Zmagovalcem lestvice bomo podelili tudi pokal serije SCOOP.

Za lestvico Igralec serije se bodo upoštevali turnirji serije SCOOP vseh stopenj vstopnin.

Pomembno: Igralci na Švedskem in v Belgiji zaradi regionalnih predpisov ne smejo igrati za nagrade lestvic.

Nagrade turnirskih lestvic serije SCOOP

Lestvica serije SCOOP – nizka

MestoNagrada
1 Pokal, 5.000 $
2 2.500 $
3 1.500 $
4 1.000 $
5 500 $
6.–10. 300 $
11.–20. 150 $

Lestvica serije SCOOP – srednja

MestoNagrada
1 Pokal, 10.000 $
2 7.500 $
3 5.000 $
4 2.500 $
5 1.500 $
6.–10. 1.000 $

Lestvica serije SCOOP – visoka

MestoNagrada
1 Pokal, 15.000 $
2 10.000 $
3 5.000 $

Lestvica Igralec serije SCOOP

Zmagovalec lestvice Igralec serije bo prejel 25.000 $ in pokal.

Lestvice serije SCOOP

Sistem točkovanja

MestoTočke
Zmagovalec turnirja 100.
2. 80
3. 70
4. 60
5. 55
6. 50
7. 45
8. 40
9. 35
10.–18. 30
Preostali nagrajenci – prvih 10 % 25
Preostali nagrajenci – drugih 10 % 20
Preostali nagrajenci – drugih 20 % 15
Preostali nagrajenci – tretjih 20 % 10
Preostali nagrajenci – zadnjih 40 % 5
Za mesta brez denarnih nagrad se ne podelijo točke

Pomembno: V primeru izenačenja kateregakoli od zgornjih mest bo pri razvrstitvi upoštevan skupni osvojeni znesek. Točke turnirske lestvice serije SCOOP niso prenosljive in se upoštevajo samo v lestvici Igralec serije SCOOP.

Tudi na turnirjih z izločitvami ne bodo podeljene točke za lestvico Igralec serije.

Nazaj na glavno stran serije SCOOP.

Pogoji in določila

  • Ta ponudba poteka od 8. maja do 1. junija 2022.
  • Skupno so na voljo štiri lestvice serije SCOOP: nizka, srednja, visoka in skupna lestvica Igralec serije.
  • Turnirji serije SCOOP bodo razdeljeni na turnirje z nizko, srednjo ali visoko vstopnino.
  • Za vsak odigrani turnir serije SCOOP prejmeš točke na podlagi končne uvrstitve. Vsi turnirji serije SCOOP, z izjemo turnirja SCOOP-96 in SCOOP-104, se upoštevajo za lestvico. Stranski turnirji SCOOP in sateliti se ne upoštevajo za lestvico.

9-sedežni

8-sedežni

7-sedežni

6-sedežni

Mesto

Točke

Mesto

Točke

Mesto

Točke

Mesto

Točke

1.

100

1

100

1

100

1

100

2.

80

2.

80

2.

80

2.

80

3

70

3

70

3

70

3

70

4

60

4

60

4

60

4

60

5

55

5

55

5

55

5

55

6

50

6

50

6

50

6

50

7

45

7

45

7

45

7.–12.

35

8.

40

8.

40

8.–14.

35

13.–18.

30

9.

35

9.–16.

30

Preostali nagrajenci – prvih 10 %

25

Preostali nagrajenci – prvih 10 %

25

10.–18.

30

Preostali nagrajenci – prvih 10 %

25

Preostali nagrajenci – drugih 10 %

20

Preostali nagrajenci – drugih 10 %

20

Preostali nagrajenci – prvih 10 %

25

Preostali nagrajenci – drugih 10 %

20

Preostali nagrajenci – drugih 20 %

15

Preostali nagrajenci – drugih 20 %

15

Preostali nagrajenci – drugih 10 %

20

Preostali nagrajenci – drugih 20 %

15

Preostali nagrajenci – tretjih 20 %

10

Preostali nagrajenci – tretjih 20 %

10

Preostali nagrajenci – drugih 20 %

15

Preostali nagrajenci – tretjih 20 %

10

Preostali nagrajenci – zadnjih 40 %

5

Preostali nagrajenci – zadnjih 40 %

5

Preostali nagrajenci – tretjih 20 %

10

Preostali nagrajenci – zadnjih 40 %

5

Za mesta brez denarnih nagrad se ne podelijo točke.

Za mesta brez denarnih nagrad se ne podelijo točke.

Preostali nagrajenci – zadnjih 40 %

5

Za mesta brez denarnih nagrad se ne podelijo točke.

Za mesta brez denarnih nagrad se ne podelijo točke.

5-sedežni

4-sedežni

6-sedežni turnirji Shootout

Heads-Up

Mesto

Točke

Mesto

Točke

Mesto

Točke

Mesto

Točke

1.

100

1.

100

1.

100

1.

100

2.

80

2.

80

2.

80

2.

80

3.

70

3.

70

3.

70

3.–4.

60

4.

60

4.

60

4.

60

5.–8.

50

5.

55

5.

55

5.

55

9.–16.

40

6.–10.

40

6.

50

6.

50

17.–32.

35

11.–15.

30

7.

45

7.–36.

30

33.–64.

30

Preostali nagrajenci – prvih 10 %

25

8.

40

37.–216.

20

65.–128.

25

Preostali nagrajenci – drugih 10 %

20

9.–12.

35

217.–1.296.

10

129.–256.

20

Preostali nagrajenci – drugih 20 %

15

13.–16.

30

Za mesta brez denarnih nagrad se ne podelijo točke.

257.–512.

15

Preostali nagrajenci – tretjih 20 %

10

Preostali nagrajenci – prvih 10 %

25

513.–1.024.

10

Preostali nagrajenci – zadnjih 40 %

5

Preostali nagrajenci – drugih 10 %

20

1.025.–2.048.

5

Za mesta brez denarnih nagrad se ne podelijo točke.

Preostali nagrajenci – drugih 20 %

15

Za mesta brez denarnih nagrad se ne podelijo točke.

Preostali nagrajenci – tretjih 20 %

10

Preostali nagrajenci – zadnjih 40 %

5

Za mesta brez denarnih nagrad se ne podelijo točke.

  • V skupni lestvici Igralec serije bodo upoštevani vsi turnirji (z nizkimi, srednjimi in visokimi vložki).
  • Če dva igralca osvojita prvo mesto na lestvici, bo zmagovalec določen na podlagi skupnega zneska, osvojenega na seriji.
  • Igralci iz Belgije in Švedske niso upravičeni do nagrad lestvice, a lahko kljub temu prejmejo točke in se uvrstijo na lestvici.
  • Upravičeni igralci bodo točke prejeli glede na svoje končne uvrstitve, čeprav se uvrstijo za neupravičenimi igralci. Če se neupravičeni igralec uvrsti na vrh lestvice, bo nagrada podeljena najvišje uvrščenemu igralcu, ki je do nje upravičen.
  • Točke za lestvico prenehajo veljati po koncu serije SCOOP 1. junija in od takrat nimajo vrednosti.

Za splošne pogoje in določila promocij glej tukaj.