pokercasinosports

Obdelava denarnih transakcij in pretvorba valut

Uporabnik se strinja in potrjuje:

1.1

da si bomo prizadevali za zagotovitev pravočasne obdelave nakazil na tvoj račun in izplačil z njega. Ne dajemo jamstev glede časa, potrebnega za dokončanje obdelave. Ne prevzemamo odgovornosti za zamude v bančnih omrežjih, napake s strani procesorja ali dejanja tretjih oseb, vpletenih v obdelavo sredstev, ki lahko vodijo do zamud pri obdelavi, ponovnih obdelav ali razveljavitev transakcij ter zasega ali zamrznitve sredstev. Prav tako ne bomo odgovorni za morebitno dejansko ali posledično škodo, ki izhaja iz kateregakoli zahtevka zaradi zamude ali zasega.

1.2

Ne bomo odgovorni za nikakršno dejansko ali posledično škodo, ki izhaja iz kateregakoli zahtevka zaradi zamude ali izgube zaradi neveljavnih, nepopolnih ali napačnih finančnih ali osebnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik ob oddaji zahtevka za prenos.

1.3

V skladu z našo licenčno pogodbo in zakonodajo proti pranju denarja morajo biti uporabniki seznanjeni z dejstvom, da bodo za izvedbo prenosa morda morali na zahtevo posredovati osebno dokumentacijo (npr. uradni osebni dokument, bančni izpisek in račun za stroške). Na ta način nam omogočijo, da zaščitimo svoje uporabnike in preprečimo, da bi naša platforma postala sredstvo za pranje denarja ali prevare.

1.4

Morebiten preklicani ali zavrnjeni prenos s tvojega računa bo vrnjen nanj v valuti in znesku, ki je bremenil tvoj račun Stars ob oddaji prvotnega zahtevka pred pretvorbo valute.

1.5

Morebiten vrnjeni prenos bo bremenil tvoj račun v valuti in znesku, ki je bil nakazan na tvoj račun Stars ob oddaji prvotnega zahtevka za nakazilo po opravljeni pretvorbi valute.

1.6

Nismo menjalnica. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne izgube zaradi sprememb menjalnega tečaja.

1.7

Naši menjalni tečaji so posodobljeni dnevno in uporabnik je sam odgovoren za preverjanje ustreznih tečajev v naši blagajni, preden nadaljuje s transakcijo, ki vključuje pretvorbo valute. Za nakazila in izplačila v večini valut bomo srednjemu tržnemu menjalnemu tečaju, ki ga ponuja XE, pribili maržo (Vir XE). Pogoji in določila XE.

1.8

Če prenos ni neposreden, bo menjalni tečaj, opisan v 7. točki, obračunan, ko bomo od našega plačilnega procesorja prejeli potrdilo o prenosu.