Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Pravila stavne borze

Predstavitev

Uporaba in razlaga

Pravila in predpisi stavne borze (v nadaljevanju "pravila stavne borze") so del naših pogojev uporabe storitve, ki jih je treba prav tako prebrati.

Pravila stavne borze veljajo za ponujene stavne možnosti in vplačane stave na stavni borzi. Ta pravila ne veljajo za ponujene stavne možnosti in vplačane stave v športni stavnici. Pravila stavne borze sestavljajo:

 • uvodni razdelek;
 • splošna pravila stavne borze;
 • pravila posameznih športov; in
 • informacije o stavnih možnostih (na voljo so pri vseh stavnih možnostih na stavni borzi pod zavihkom "Pravila" ali ob kliku na gumb za informacije "i").

Splošna pravila stavne borze veljajo za vse stave, če ni drugače navedeno v informacijah o stavnih možnostih ali pravilih posameznih športov. V primeru neskladnosti med pravili posameznih športov in splošnimi pravili stavne borze imajo prednost pravila posameznih športov. V primeru neskladnosti med informacijami o stavnih možnostih in splošnimi pravili stavne borze ali pravili posameznih športov, imajo prednost informacije o stavnih možnostih, če ni drugače navedeno.

Za vse športe, kategorije ali stavne možnosti, ki niso navedene v pravilih posebnih športov, veljajo splošna pravila stavne borze in informacije o stavnih možnostih.

Upoštevaj, da za vsak naš izdelek stavne borze in športne stavnice veljajo ločena pravila in predpisi. Pravila o ponudbi, upravljanju in/ali poravnavi stavnih možnosti niso enaka za vse stavne možnosti posameznega izdelka. V nekaterih okoliščinah se stava, ki se pri enem izdelku poravna kot dobitna, pri drugem lahko poravna kot nedobitna (in obratno). Poleg tega lahko veljajo različna pravila poravnave. Stave, ki so pri enem izdelku na primer dobitne, se lahko pri drugem poravnajo kot izenačenje ali se razveljavijo. Uporabniki so se dolžni sami seznaniti z ustreznimi pravili stav, ki jih vplačajo pri naših izdelkih.

Informacije o stavnih možnostih

Informacije o stavnih možnostih so informativne narave in služijo kot smernice o našem upravljanju stavne možnosti. Vsebujejo lahko pravila o poravnavi stavnih možnosti, vendar je treba kljub temu vselej prebrati tudi splošna pravila stavne borze in ustrezna pravila posebnih športov. Povezava do strani s pravili stavne borze je za posamezno stavno možnost običajno na voljo v informacijah o stavnih možnostih.

Čeprav te vsebujejo navodila o upravljanju stavnih možnosti, si ne glede na navedbe v njih pridržujemo pravico, da po lastni presoji kadarkoli ukinemo katerokoli stavno možnost, tudi zato, da uredimo potrebno administracijo in/ali sprejmemo potrebne ukrepe za zaščito uporabnikov.

Po objavi stavne možnosti ne bomo spremenili informacij o stavnih možnostih, razen da popravimo očitne napake in/ali po potrebi dopolnimo besedilo, da te informacije pojasnimo.

Odgovornost uporabnika

Uporabniki se morajo seznaniti s pravili stavne borze, ki veljajo za stavne možnosti, na katere želijo vplačali stavo. Ne smejo se zanašati samo na informacije o stavnih možnostih, ker te ne vsebujejo vseh veljavnih pravil o določeni stavni možnosti.

Posebni pogoji uporabe stavne borze

Tvoje ravnanje

Pri stavah na stavni borzi boš vselej ravnal v dobri veri do nasprotnih udeležencev, tako da bodo lahko tudi oni ravnali enako. Zlasti ne boš vplačeval stav na stavni borzi, s katerimi bi kršil pravila za šport, predpise ali pravila o obnašanju, ki veljajo zate.

Delovanje stavne borze

Ponujamo platformo, na kateri lahko vplačaš različne stave na stavne možnosti, ki so na voljo na naših spletnih mestih. Kadar uporabniki na stavni borzi stavijo med seboj (tudi z uporabniki, ki nimajo računa na PokerStars), je PokerStars le posrednik in ne nasprotni udeleženec.

Pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila zavrnemo objavo tvoje stavne ponudbe na naši stavni borzi.

Ne smeš imenovati posameznikov, ki bodo nasprotni udeleženci v katerikoli tvoji stavni ponudbi.

Ne zagotavljamo, da bo vsaka stavna ponudba, ki je na našem spletnem mestu prikazana kot neporavnana, na voljo za sprejem. Eden ali več nasprotnih udeležencev lahko stavno ponudbo, ki je na naši spletni strani prikazana kot razpoložljiva na stavni borzi s posebno kvoto ali ceno, v celoti ali delno uspešno prekliče, preden stavna borza obdela tvoje sprejetje take stave. V takem primeru bo stavna ponudba umaknjena, preden se potrdi, da si jo sprejel. Tvoj neuspešni poskus sprejetja stave, ki je bila pred tem ponujena, bo kljub temu objavljen kot ponudba za druge uporabnike.

Stave uporabnikov, vplačane na stavni borzi, se lahko sprejmejo pri družbi poslovne skupine Flutter, imenovani Betfair. To so redki primeri vseh stavnih aktivnosti na stavni borzi in se običajno zgodijo v eni od naslednjih okoliščin: 

 • pri manj likvidnih stavnih možnostih, da se izboljša "likvidnost" in spodbudi stavna aktivnost ("likvidnost" je denarni znesek, ki ga imaš na voljo za vplačilo stave na posamezno izbiro). To se lahko zgodi pri postranskih stavnih možnostih (zlasti kadar se stavna možnost ponudi prvič) ali pri stavnih možnostih, ki se nanašajo na manj priljubljene dogodke. Smisel zagotovitve take likvidnosti je povečati stavno ponudbo za naše uporabnike; in
 • zmanjšati odgovornost družbe Betfair in poslovne skupine Flutter ob določenem rezultatu. To se lahko zgodi na uglednem dogodku, kjer obstaja zelo velika verjetnost, da pride do takega rezultata. 

Uporaba najboljše kvote

Uporaba najboljše kvote zagotavlja uporabnikom, da se njihove stave sprejmejo po najboljši kvoti na voljo na stavni borzi.

Ta funkcija omogoča, da bo v primeru boljših kvot, ki so na voljo ob vplačilu stave ali po njem, tvoja stava sprejeta z izboljšano kvoto. 

Ta funkcija je privzeto vključena za vse uporabnike. S tem, ko uporabljaš stavno borzo, se strinjaš, da bo funkcija za uporabo najboljše kvote privzeto vključena.

Navzkrižno sprejemanje stav (angl. cross-matching)

Poleg stav na rezultat, ki se sprejmejo s stavami proti rezultatu za isto izbiro, številne stavne možnosti ponujajo postopek, imenovan "sprejemanje stav na različne izbire" in "sprejemanje stav na različne stavne možnosti" (s skupnim izrazom "navzkrižno sprejemanje stav"): 

Sprejemanje stav na več izbir: ta možnost omogoča, da se stavni zahtevek sprejme po boljši kvoti, kot bi se, če bi se upoštevale samo stave na rezultat in proti njemu za isto izbiro, in sicer tako, da se upošteva tudi nesprejeta likvidnost za preostale izbire pri določeni stavni možnosti. 

Sprejemanje stav na različne stavne možnosti: nekatere izbire pri posebni stavni možnosti so enakovredne eni ali več kombinacijam stav pri drugih stavnih možnostih za isti dogodek (na primer stavne možnosti, kot so rezultat tekme, azijski handicap, točen rezultat in skupno število golov). Pri sprejemanju stav na različne stavne možnosti se stavni zahtevek lahko sprejme po boljši kvoti, kot bi se, če bi se upoštevale samo stave na rezultat in proti njemu za isto izbiro, saj se upošteva tudi nesprejeta likvidnost za preostale izbire pri drugih stavnih možnostih za isti dogodek.

Stroški

Provizija stavne borze

Provizija je nizek odstotek denarja, ki se odbije od dobitkov iz naslova stavnih možnosti, da se poravna strošek storitve in vzdrževanja stavne borze. Pri izračunu provizije se ne upoštevajo posamezne, ampak vse tvoje stave na stavno možnost, zato se zaračuna samo za stavne možnosti, pri katerih si ustvaril neto dobiček, nikoli pa za stavne možnosti, pri katerih si ustvaril izgubo ali nisi ustvaril dobička. Stopnjo provizije lahko preveriš na strani izpiska računa stavne borze.

Stroški stavne borze Betfair

Uporabniki, ki imajo ali so imeli račune odprte pri ponudniku Betfair, morajo še naprej upoštevati vse veljavne stroške stavne borze Betfair in se jim ne smejo poskušati izogniti. Ob morebitnem poskusu izogiba plačilu stroškov stavne borze Betfair bomo tvoj račun PokerStars zaprli.

Stroški stavne borze PokerStars

Pridržujemo si pravico, da igralcem zaračunamo provizijo. Imetniki računa bodo obveščeni, če bo taka provizija veljala zanje.

Izogibanje plačilu stroškov

Če ugotovimo, da je ena oseba ali skupina oseb na stavni borzi ali na stavni borzi, ki jo upravlja družba Flutter Group (v nadaljevanju "stavna borza Betfair") uporabljala več računov, da bi se izognila plačilu katerihkoli stroškov, bomo pri izračunu stroškov te račune obravnavali kot račune ene osebe. V takem primeru bomo te račune združili. Imetniki takšnih združenih računov bodo skupaj in solidarno odgovorni za vse neporavnane stroške.

Splošna pravila stavne borze

Sprejemanje stav

Stava ne velja, dokler ne prejmeš potrditve, da je bila delno ali v celoti sprejeta. Stavo si lahko ogledaš na stavni borzi v razdelku "Moje stave na stavni borzi" tako, da vneseš številko stave. Če imaš dvome o veljavnosti stave, preveri svoje trenutne sprejete in nesprejete stave ali stopi v stik s podporo uporabnikom. 

Sprejete in delno sprejete stave bodo veljale in jih ne bo mogoče preklicati. Igralec mora sam zagotoviti, da so podatki o vplačanih stavah pravilni. 

V nobenem primeru in iz nobenega razloga ne bomo razveljavili stav na podlagi zahteve uporabnika, ki med drugim objavi ponudbe z nehotenimi kvotami/vložki ali objavi ponudbe na nasprotni strani stavne možnosti, kot je bilo predvideno. 

Če pride do nesporazuma glede sprejetja (ali nesprejetja) določene transakcije na računu igralca, se bo pri končni odločitvi v zvezi s tem upoštevala dnevniška datoteka transakcije.

Preklic ponudbe stave

Nesprejete stave lahko kadarkoli prekličeš tako, da zahtevaš preklic zadevne ponudbe v ustreznem razdelku zadevne stavne možnosti na našem spletnem mestu. 

Tak preklic začne veljati, kadar ga potrdimo. Če tvoj zahtevek za preklic ni sprejet in obdelan v doglednem času, se strinjaš, da bo tvoja ponudba na čakanju in na voljo, da jo sprejmejo. 

Svoje ponudbe morda ne boš mogel preklicati, če je bila delno ali v celoti sprejeta v času med tvojo oddajo zahtevka za preklic in našo potrditvijo le tega. V takem primeru bo tvoja prvotna ponudba ali njen del veljavno sprejeta in stava zaključena. 

Kadar spremeniš nesprejeto stavo, jo dejansko prekličeš in oddaš novo s popravljenim vložkom ali kvotami. 

Preklicali bomo vse ponudbe stav, ki so na čakanju v trenutku, ko zapremo stavno možnost.

Minimalni in maksimalni stavni vložki in kvote

Minimalni vložek na stavni borzi je 2 £/$/€/CAD. Maksimalni vložek je odvisen od kvote in likvidnosti v posamezni stavni možnosti. Minimalna kvota je 1,01, maksimalna pa 1.000.

Rezultati in poravnave stavnih možnosti

Splošno

Stavne možnosti bodo poravnane, kot je določeno v informacijah o stavnih možnostih in/ali pravilih posameznih športov.

Če v informacijah o stavnih možnostih in/ali pravilih posameznih športov ni jasno navedeno, kako in na podlagi česa bo določena stavna možnost poravnana, bodo stavne možnosti poravnane na podlagi uradnega rezultata ustrezne krovne organizacije ne glede na poznejšo diskvalifikacijo ali spremembe rezultata (razen če je sprememba objavljena v 24 urah od začetne poravnave zadevne stavne možnosti, da se popravi napačno objavljeni rezultat).

Če uradni rezultat ustrezne krovne organizacije ni na voljo, bomo rezultat (razumno) določili na podlagi informacij, ki jih pridobimo od neodvisnih virov. V takih primerih bomo ob vsaki novi informaciji, ki se pojavi v javnosti v 48 urah od poravnave, (razumno) določili:

 • ali je treba stavno možnost obnoviti oziroma ponovno poravnati v skladu z novimi informacijami;
 • ali je treba počakati na dodatne informacije, preden se odločimo obnoviti oziroma ponovno poravnati stavno možnost. Informacije, ki se objavijo v javnosti več kot 48 ur po poravnavi stavne možnosti, se ne upoštevajo (čeprav bi take informacije prispevale k drugačnemu rezultatu), če nismo napovedali, da čakamo na dodatne informacije.

V primeru negotovosti glede kateregakoli rezultata ali morebitnega rezultata si pridržujemo pravico do ukinitve poravnave katerekoli stavne možnosti za nedoločen čas, dokler se v naše razumno zadovoljstvo takšna negotovost ne odpravi. Pridržujemo si pravico do razveljavitve katerekoli stavne možnosti, če negotovosti v zvezi s poravnavo ni mogoče odpraviti v naše razumno zadovoljstvo.

Ponovne poravnave

Stavne možnosti se običajno poravnajo kmalu po koncu zadevnega dogodka. Nekatere stave lahko poravnamo (ali delno poravnamo) pred objavo uradnega rezultata (ali povečamo uporabnikovo razpoložljivo stanje z njegovimi minimalnimi morebitnimi dobitki pri dani stavni možnosti), kar velja kot izključna ugodnost za uporabnika, ki jo odobri podpora uporabnikom. Vendar si pridržujemo pravico, da spremenimo poravnavo stavne možnosti:

 • če je uradni rezultat drugačen od rezultata, na podlagi katerega smo sprva poravnali stavno možnost; ali
 • če se celotna stavna možnost razveljavi. 

Pridržujemo si pravico, da razveljavimo poravnavo stavne možnosti, če je bila poravnana po pomoti (zaradi človeške ali tehnične napake).

Ob ponovni poravnavi stavne možnosti se lahko spremeni stanje na uporabnikovem računu v skladu s spremembami na novo poravnane stavne možnosti.

Odpovedani nastopi, odstopi in diskvalifikacije

Če informacije o stavnih možnostih vsebujejo zapis "vsi sodelujejo ali ne" (ali temu podoben zapis), bodo vse stave na ekipo ali tekmovalca veljavne, ne glede na to, ali ekipa oziroma tekmovalec začne tekmo ali sodeluje v kateremkoli njenem delu.

Če v informacijah o stavnih možnostih ni navedeno, da bodo vse stave veljale ne glede na sodelovanje, morajo uporabniki upoštevati ustrezna pravila posameznih športov.

Če je ekipa ali tekmovalec diskvalificiran, odpove sodelovanje ali se preda po začetku tekme, se bo štel za poraženca, vendar mora vsaj ena od drugih ekip ali tekmovalcev dokončati tekmo. Če nobena ekipa ali tekmovalec ne zaključi tekme (ki jo je začel), bodo stave razveljavljene, razen stav na stavne možnosti, ki so bile brezpogojno določene.

Stavne možnosti "Zmagovalec z izbiro [ime izbire]"

Občasno lahko ponudimo stavne možnosti, ki so odvisne od sodelovanja določenega tekmovalca. Če tekmovalec, ki je naveden pri stavni možnosti "Zmagovalec z izbiro …" ali v informacijah o stavnih možnostih, ne sodeluje na turnirju ali tekmi, bodo vse stave na to stavno možnost razveljavljene. Če je na primer za tenis na voljo stavna možnost Zmagovalec z izbiro Đoković, mora ta tekmovalec sodelovati na turnirju, sicer bodo vse stave na to stavno možnost razveljavljene. Če ne sodeluje katerikoli drug tekmovalec, stave ostanejo veljavne.

Štelo se bo, da je ekipa ali tekmovalec sodeloval, če je sodeloval toliko, kolikor je potrebno za razglasitev uradnega rezultata ali razvrstitve (vključno z diskvalifikacijo, ne pa tudi z razvrstitvijo "ni začel" ali tej enakovredno razvrstitvijo).

Odpovedi, preklici in preložitve

Za nekatere stavne možnosti veljajo drugačna pravila, ki so navedena v pravilih posameznih športov in/ali informacijah o stavnih možnostih. Če v pravilih posameznih športov ali informacijah o stavnih možnostih za določeno stavno možnost ni pravil v zvezi s odpovedjo, preklicem in/ali preložitvijo, velja naslednje.

V povezavi s katerokoli tekmo, igro, individualnim nastopom, dirko ali podobnim dogodkom: Če dogodek ni dokončan v treh dneh po prvotno določenem datumu zaključka, bodo vse stave na stavne možnosti za ta dogodek razveljavljene, razen stav na stavne možnosti, ki so bile brezpogojno določene.

V povezavi s katerimkoli turnirjem, tekmovanjem ali podobnim dogodkom: Če dogodek ni zaključen v treh dneh po prvotno določenem datumu zaključka, bodo vse z njim povezane stave poravnane v skladu z uradno odločitvijo ustrezne krovne organizacije, če je taka odločitev podana v 90 dneh po določenem datumu zaključka. Če se v tem času ne razglasi uradna odločitev, bodo razveljavljene vse stave na katerokoli stavno možnost, povezano z zadevnim dogodkom, razen stav na katerekoli stavne možnosti, ki so bile brezpogojno določene. Če se razveljavi stavna možnost, ki je bila delno poravnana iz spoštovanja do uporabnikov, bodo take delno poravnane stave preklicane in vse stave na stavno možnost razveljavljene.

Sprejeli bomo (razumno) odločitev, ali se stavna možnost nanaša na tekmo (oziroma podoben dogodek) ali na turnir (oziroma podoben dogodek). Tukaj so navedeni primeri, ki se bodo upoštevali:

 • Evropska liga – končni rezultati = turnir;
 • Liga prvakov – skupinski končni rezultati = turnir;
 • Premier liga – najboljši strelec, ki doseže gol = turnir;
 • golf z 72 luknjami – stave na tekmo = tekma;
 • Ryder Cup – končni rezultati = turnir;
 • turnir golfa – končni rezultati = turnir;
 • turnir tenisa – končni rezultati = turnir;
 • kriket – testna tekma = tekma;
 • Serija Ashes – končni zmagovalec = turnir;
 • avtomotodirka (na primer Grand Prix) = tekma.

Sprememba prizorišča

Za vse ekipne športe velja, da se ob spremembi prizorišča po objavi stavnih možnosti vse stave razveljavijo le, če je novo prizorišče na domačem terenu ekipe, ki je bila sprva gostujoča.

Za vse kategorije ali stavne možnosti, ki niso ekipni športi velja, da so ob spremembi prizorišča po objavi stavne možnosti vse stave veljavne.

Če se po objavi stavne možnosti spremeni vrsta določene površine (na primer tekma hokeja se prestavi s trave na umetno travo), bodo vse stave veljale.

Časovna obdobja

Nekatere stavne možnosti temeljijo na časovnem obdobju, ki traja do nekega dogodka na tekmi (na primer čas prvega gola). Če se tak dogodek zgodi med prekinitvijo ali prekinitvijo zaradi poškodb po rednem delu tekme, se šteje, da se je zgodil po koncu rednega dela tekme. Če se na primer na nogometni tekmi gol doseže v času prekinitve prvega polčasa, se šteje, da se je zgodil v 45. minuti.

Vse stave veljajo za ustrezen polni redni del, vključno s časom prekinitve. Podaljški in/ali kazenski streli se ne upoštevajo.

Sklicevanja na določeno število "dni" v pravilih stavne borze se nanašajo na konec dneva po lokalnem času po preteku navedenega števila dni. Če je na primer nogometna tekma prvotno razpisana na 1. december, bi pravilo, ki omogoča, da se tekma konča v treh dneh po prvotno določenem datumu zaključka, pomenilo, da je rok za zaključek te tekme 4. december ob 23:59:59.

Upravljanje stavnih možnosti v živo

Splošno

V informacijah o stavnih možnostih lahko navedemo, da določene stavne možnosti ne bo mogoče "aktivno upravljati". V takih primerih bomo poskušali na začetku in koncu dogodka ukiniti stavne možnosti v živo, ne moremo pa zagotoviti, da bodo take stavne možnosti ukinjene ob ustreznem času.

Rezultatov/izbir pri stavni možnosti na stavni borzi, ki je bila spremenjena v živo, ne bomo delno ukinili (lahko pa to storimo pri stavnih možnostih športne stavnice).

Uporabniki so vselej dolžni upravljati svoje stave v živo.

Uporabniki morajo upoštevati, da se pri stavah v živo prenosi, ki so označeni "v živo" in jih ponujajo nekatere radijske in televizijske organizacije, lahko predvajajo z zamikom ali so predhodno posneti. Zamik se lahko razlikuje, kar je odvisno od nastavitve, na podlagi katere sprejemajo slike ali podatke.

Stavne možnosti, za katere ni predvidena sprememba v živo (vsi športi razen konjskih in pasjih dirk)

Če za stavno možnost pri vseh športih razen pri konjskih in pasjih dirkah ni predvidena sprememba v živo in v ustreznem času ne ukinemo stavne možnosti, velja naslednje:

 • če je za dogodek predviden čas "premora", bodo razveljavljene vse stave, sprejete po tem "premoru"; in
 • če za dogodek ni predviden čas "premora", bomo poskušali določiti čas dejanskega "premora" in vse stave po času "premora", ki ga mi določimo, bodo razveljavljene.

Stavne možnosti brez predvidenega časa spremembe v živo (konjske in pasje dirke)

Če za stavno možnost pri konjskih in pasjih dirkah ni predvidena sprememba v živo in v ustreznem času ne ukinemo stavne možnosti, bodo razveljavljene vse stave, sprejete po uradnem času "premora":

Stavne možnosti s predvideno spremembo v živo

Stavne možnosti s predvideno spremembo v živo bomo poskušali spremeniti v živo v času "premora". Čas "premora" za take stavne možnosti se določi v informacijah o stavnih možnostih. Vendar ne glede na navedbe v informacijah o stavnih možnostih ne zagotavljamo, da bodo take stavne možnosti ukinjene in spremenjene v živo v času "premora".

Stavne možnosti s predvidenim časom spremembe v živo (vsi športi razen konjskih in pasjih dirk)

Če je za stavno možnost predvidena sprememba v živo, mi pa v času "premora" (i) namenoma spremenimo tako stavno možnost v živo ali (ii) ukinemo stavno možnost in prekličemo nesprejete stave, bodo razveljavljene vse stave, sprejete po času "premora" (in preden se stavna možnost namenoma spremeni v živo, če je zanjo taka predviden). Potrudili se bomo določiti čas dejanskega "premora" (ali pa bomo upoštevali predvideni "čas premora"). Vse stave po času "premora", ki ga mi določimo, bodo razveljavljene. Če dogodek še poteka, bomo stavno možnost poskušali znova odpreti za stave v živo. 

Stavne možnosti s predvideno spremembo v živo (konjske in pasje dirke)

Če je za stavno možnost predvidena sprememba v živo, mi pa ob uradnem času "premora" (i) spremenimo tako stavno možnost v živo ali (ii) ukinemo stavno možnost in prekličemo nesprejete stave, bodo razveljavljene vse stave, sprejete po uradnem času "premora".

Če je za stavno možnost predviden preklop v živo, mi pa v času "premora" te stavne možnosti ne ukinemo (zaradi česar se v tistem času nesprejete stave ne prekličejo), ampak jo namenoma spremenimo v živo pozneje med dogodkom, bodo veljale vse stave, sprejete po uradnem času "premora", razen pri avstralskih konjskih dirkah, pri katerih bodo razveljavljene vse stave, sprejete po "premoru" in pred spremembo zadevne stavne možnosti v živo.

Stave na stavni borzi, ki niso sprejete med "premorom"

Običajna stava na stavni borzi se vplača tako, da se v prikazani stavni možnosti izberejo kvote tvoje izbire. Kadar taka stava na stavni borzi ni v celoti sprejeta ali je sprejeta le delno, se lahko prilagodi in prekliče kot običajno. Lahko se odločiš, da stavo "ohraniš", kadar gre dogodek v živo (glej možnost "ohrani" spodaj).

Če pri stavni možnosti z zmago in najmanj 2,5-% koeficientom zmanjšanja ali pri stavni možnosti za uvrstitev in najmanj 4-% koeficientom zmanjšanja ni nastopa, bodo nesprejete stave proti vsem drugim tekmovalcem zadevne stavne možnosti razveljavljene. Vplačano stavo na stavni borzi lahko tudi prekličeš, čeprav si se na začetku dogodka odločil, da jo ohraniš.

Možnost "Ohrani" stave

Pri stavnih možnostih, za katere je med "premorom" predvidena sprememba v živo, lahko uporabnik zahteva, da se določena nesprejeta stava na stavni borzi ob spremembi stavne možnosti v živo ne prekliče. V takem primeru je treba v upravljalniku stav izbrati možnost "V živo: ohrani": (in zahtevek potrditi). Nesprejeta stava bo tako ohranjena, medtem ko bodo druge nesprejete stave preklicane na začetku dogodka.

Kot je opisano zgoraj, če se tekmovalca odstrani iz stavne možnosti (izjema so pozne odpovedi, ki so opisane v nadaljevanju), v skladu z našimi pravili prekličemo nesprejete stavne ponudbe proti vsem drugim tekmovalcem v stavni možnosti, če ima tekmovalec, ki odstopi, pri stavnih možnostih z zmago koeficient zmanjšanja 2,5-% ali višji, pri stavnih možnostih za uvrstitev pa 4-% ali višji. V takih primerih stavne ponudbe proti tekmovalcu z izbrano možnostjo "V živo: Ohrani" ne bodo preklicane. Kvota stave proti, ki se ponudi v stavnih možnostih za uvrstitev, se bo zmanjšala sorazmerno z koeficientom zmanjšanja vseh tekmovalcev z odpovedanim nastopom. Enako bo veljalo pri stavnih možnostih z zmago, če je koeficient zmanjšanja tekmovalca, ki odpove nastop, najmanj 2,5-%.

V primeru pozne odpovedi morda ne bomo utegnili tekmovalca, ki odpove nastop, odstraniti iz stavne možnosti, preden jo spremenimo v živo. Če v takih primerih lahko določimo, da se pozna odpoved nanaša na dejanskega tekmovalca (tj. izbira s približno 20-% koeficientom zmanjšanja ali višjim pri stavni možnosti z zmago), si pridržujemo pravico, da prekličemo ohranjene stave proti (tako pri stavnih možnostih z zmago kot za uvrstitev), preden spremenimo stavno možnost v živo. Če v primeru poznega odstopa ne prekličemo ohranjenih stav proti (ker na primer ni mogoče ugotoviti, kateri tekmovalec je odstopil v času "premora"), bodo vse take stave, ki so bile vplačane pred "premorom" in sprejete v živo, ostale veljavne s prvotno izbrano kvoto. To pomeni, da se za take ohranjene stave proti ne bo uporabil koeficient zmanjšanja, ki pa bo zaradi pozne odpovedi uporabljen po zaključku dogodka pri stavah, sprejetih med "premorom" ali pred njim.

V izjemnih primerih pa si pridržujemo pravico, da prekličemo ohranjene stave, da zaščitimo uporabnike, vendar če ni drugače navedeno v informacijah o stavnih možnostih, velja splošno načelo, da ohranjena stava ne bo preklicana, razen če ob zaprtju stavne možnosti (še zadnjič) na koncu dogodka še vedno ni sprejeta.

To pomeni na primer, da če se na nogometni tekmi zgodi dejanski dogodek in se druge nesprejete stave prekličejo pred ponovnim odprtjem stavne možnosti, ohranjena stava ne bo preklicana.

Stave na tekmo

Stave na tekmo za enkratne dogodke so odvisne od ekipe ali tekmovalca z najboljšim rezultatom, časom ali končno uvrstitvijo na dogodku. Če nobena ekipa ali tekmovalec, ki je naveden v stavi na tekmo, ne zaključi dogodka oziroma ne zabeleži rezultata, časa ali doseže končne uvrstitve, bodo stave razveljavljene, če ni drugače navedeno v pravilih posebnih športov in/ali informacijah o stavnih možnostih. Stave na tekmo, ki se nanašajo na ekipe ali tekmovalce, ki sodelujejo na dogodku, vendar ga ne zaključijo oziroma ne zabeležijo rezultata, časa ali dosežejo končne uvrstitve, bodo poravnane kot nedobitne, če vsaj ena od drugih ekip ali tekmovalcev zaključi tak dogodek oziroma zabeleži rezultat, čas ali doseže končno uvrstitev.

Stave na tekmo za napredovanje na tekmovanju ali dogodku z več tekmami ali krogi so odvisne od ekipe ali tekmovalca, ki se kvalificira v naslednji krog (ne glede na to, ali v tem krogu sodeluje ali ne) ali doseže najboljši rezultat, čas ali končno uvrstitev v finalu ali na isti tekmi zadevnega tekmovanja ali dogodka. Če se zadevne ekipe ali tekmovalci ne kvalificirajo v istem krogu tekmovanja, ampak na različnih tekmah, se upošteva pravilo izenačenja ne glede na končne uvrstitve na zadevnih tekmah. Stave bodo delno poravnane po zaključku posameznega kroga. Vse nadaljnje diskvalifikacije, kazni ali spremembe rezultatov ali kvalifikacij ne bodo vplivale na zadevno stavno možnost. Če se eno ali več ekip ali tekmovalcev diskvalificira, se bo pri poravnavi štelo, da se je diskvalificirana ekipa ali tekmovalec na tekmovanju ali dogodku uvrstil dlje kot vsi izločeni iz tekmovanja ali dogodka pred diskvalifikacijo in da se je taka ekipa ali tekmovalec uvrstil na zadnje mesto (ali si to mesto deli z drugo ekipo ali tekmovalcem, če je prišlo do več kot ene diskvalifikacije) med tistimi, ki še tekmujejo na tekmovanju ali dogodku. Štelo se bo, da je do diskvalifikacije prišlo ob odstranitvi tekmovalca ali ekipe s tekmovanja ali dogodka s strani ustrezne krovne organizacije in ne v času dogodka, med katerim se je zgodila diskvalifikacija.

Če se ena od ekip ali tekmovalcev ne udeleži nobenega dela dogodka, bodo vse stave na tekmo razveljavljene.

Če se dogodek ali turnir ukine ali skrajša, zaradi česar se ga ekipa ali tekmovalec ne more udeležiti iz kateregakoli razloga, ki ni odpoved nastopa ali diskvalifikacija, bodo razveljavljene vse stave razen brezpogojno določenih stav.

Stavne možnosti za kvalifikacije

Stavne možnosti za kvalifikacije (na primer uvrstitev v finale) bo določila ekipa ali tekmovalec, ki se kvalificira v skladu s pogoji iz informacij o stavnih možnostih, ne glede na to, ali se udeleži naslednjega kroga ali dogodka, za katerega se je kvalificiral. Stave bodo poravnane po koncu kvalifikacije. Morebitna kasnejša diskvalifikacija ali sprememba rezultata ne bo upoštevana.

Izenačenja

Če ni drugače navedeno v pravilih posameznih športov ali informacijah o stavnih možnostih, bodo pravila izenačenja veljala za vse stave na stavno možnost, pri katerih je več zmagovalcev kot pričakovano.

Za vsako stavo, sprejeto za ustrezno zmagovalno izbiro, se denarni vložek najprej sorazmerno zmanjša tako, da se pomnoži s seštevkom števila pričakovanih zmagovalcev (kot je določeno v informacijah o stavnih možnostih), in deli s številom dejanskih zmagovalcev (tj. vložek, pomnožen s (številom pričakovanih zmagovalcev/številom dejanskih zmagovalcev)). Dobitki se nato izplačajo uspešnim podpornikom rezultata na podlagi zmanjšanega vložka (zmanjšani vložek, pomnožen s kvoto), preostali denarni vložek pa se izplača ustreznim nasprotnikom rezultata.

Vzemimo za primer, da imamo na turnirju golfa končnega zmagovalca in sedem igralcev, ki si deli 2. mesto. Pri stavni možnosti "Najboljših 5 finalistov" bodo po poravnavi stave na končnega zmagovalca na voljo še štiri zmagovalna mesta. "Uporabnik A" je stavil na enega od zmagovalcev za 300 s ponujeno kvoto 4,0, "uporabnik B" pa je stavil proti. Po poravnavi stav na ta dogodek se vložek (300) pomnoži s 4/7 (tj. število pričakovanih zmagovalcev (4), ki se deli s številom dejanskih zmagovalcev (7)), da se izračuna zmanjšani vložek (171,43) in preostanek izplača nasprotniku rezultata (128,57). Podpornik rezultata tako prejme sprejeto ponujeno kvoto (4,0), pomnoženo z zmanjšanim vložkom (4 x 171,43 = 685,72).

Kadar gre za uporabnike, katerih nasprotni udeleženec pri stavah je Betfair, je treba za namene tega razdelka pravil o stavni borzi, ki ureja področje izenačenj, izraze "uporabnik A", "uporabnik B" in "ustrezni nasprotniki", kjer je primerno, razlagati kot "Betfair".

Izplačilo

Izplačilo je funkcija, ki je ponujena pri številnih stavnih možnostih na stavni borzi. Izplačilo je preprost način, da blokiraš dobiček ali zmanjšaš izgubo, ne da bi čakal na konec dogodka. Če se odločiš za izplačilo, bomo samodejno objavili dodatne stave v stavni možnosti, da blokiramo tvojo napoved.

Uporabniki morajo upoštevati, da odstranitev izbire iz stavne možnosti lahko vpliva na izplačila, ki so bila izvedena pred tem, zaradi česar prejmejo nižji znesek od prikazanega na gumbu za izplačila.

Če pošlješ zahtevek za izplačilo, boš obveščen, ali je bil zahtevek uspešen ali ne. Zahtevek za izplačilo ne bo nujno sprejet in bo lahko neuspešen, če se stavna možnost na primer ukine ali se kvote spremenijo, preden je zahtevek obdelan.

Če je zahtevek za izplačilo uspešen, bo vidno sporočilo o uspešnem zahtevku in tvoje stave (ali ustrezen njihov delež) bodo poravnane sočasno s poravnavo vseh drugih stav na isto stavno možnost (takrat bodo na tvoj račun vrnjeni vsi dobitki).

Vsak poskus izplačila bo preklican (in tvoj vložek vrnjen), kadar: (i) zahtevaš izplačilo stave, v zvezi s katero je stavna možnost pozneje razveljavljena (na primer zaradi odpovedi zadevnega dogodka) ali (ii) zahtevaš izplačilo stave, ki je bila vplačana na možnost "Izenačeno – vračilo stave" (ali podobno) in se zadevni dogodek pozneje konča z izenačenjem.

Če zahtevek za izplačilo ni uspešen, bo vidno sporočilo s pojasnilom o zavrnitvi zahtevka in lahko ti bo ponujeno novo izplačilo.

Obdelava zahtevkov za izplačilo, ki se pošljejo med dogodkom v živo, bo morda trajala dlje časa zaradi zamude pri stavi v živo.

Kadar je pri stavni možnosti nižja likvidnost, funkcija izplačila morda ne bo na voljo.

Izplačilo trenutno ni na voljo za vse stavne možnosti na stavni borzi; ikona "Izplačilo" bo prikazana za vse stavne možnosti, pri katerih je ta funkcija na voljo.

Izplačilo na stavni borzi velja za "stavno možnost" in ne za "stavo". Zato si lahko ob vplačilu dveh ločenih stav na isti rezultat izplačaš obe stavi ali nobene (tj. izplačilo samo ene stave ne bo mogoče).

Pridržujemo si pravico, da razveljavimo poravnavo izplačila, če se stava ali stavna možnost poravna po pomoti (zaradi človeške ali tehnične napake) oziroma če se stava ali stavna možnost pozneje razveljavi. Ob ponovni poravnavi stave se lahko spremeni stanje na uporabnikovem računu v skladu s spremembami na novo poravnane stave.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli ukinemo ali onemogočimo funkcijo "Izplačilo".

Upoštevaj, da če vplačaš stavo z namenom, da boš pozneje uporabil funkcijo izplačila, ni zagotovila, da bo ta funkcija na voljo v trenutku, ko boš želel vplačati naslednjo stavo (tako je ne glede na to, ali je nerazpoložljivost storitve izplačila posledica dejstva, na katerega ne moremo razumno vplivati, ali ne).

Razno

Vsa sklicevanja na časovna obdobja v pravilih stavne borze se nanašajo na časovni pas, v katerem se odvija dogodek. Sklicevanje na uro začetka nogometne tekme se na primer nanaša na lokalni začetni čas.

Vse informacije so zagotovljene v dobri veri. Zato ne sprejemamo odgovornosti za morebitne napake ali izpustitve, povezane z informacijami, kot so objave kvot, tekmovalcev, časa, točk, rezultatov ali splošne statistike.

Pridržujemo si pravico, da popravimo vse očitne napake in sprejmemo vse razumne ukrepe, da zagotovimo upravljanje stavnih možnosti z integriteto in transparentno.

Če je v katerikoli celoviti stavni možnosti prikazano napačno ime ekipe ali tekmovalca (pri čemer so izključene manjše napake pri črkovanju) ali napačno število ekip, tekmovalcev ali rezultatov oziroma če je stavna možnost objavljena z napačnimi podatki (na primer uporabljen je napačen algoritem izpostavljenosti ali orodje za navzkrižno sprejemanje stav, ki uporablja napačen algoritem) ali vsebuje očitno napako, kot je nepravilna uporaba orodja za navzkrižno sprejemanje stav, si pridržujemo pravico, da tako stavno možnost ukinemo in (razumno) razveljavimo vse stave, ki so bile sprejete nanjo.

Uporabniki so dolžni zagotoviti, da je izbira, na katero vplačajo stavo, njihova želena izbira. V primeru, da ima tekmovalec enako ime kot druga oseba, ki ne tekmuje na zadevnem dogodku, je uporabnik dolžan zagotoviti, da je seznanjen s tekmovalcem, ki smo ga objavili v zadevni stavni možnosti, in da vplačuje stavo na izbranega tekmovalca.

Ob poravnavi katerekoli stavne možnosti bodo zneski, ki se nanašajo na dobitke/izgube za stave in provizije zaokrožene navzgor ali navzdol na najbližja decimalna mesta. Če se znesek konča z ",005" bo zaokrožen na ",01".

Po naši absolutni presoji se lahko odločimo, da kadarkoli ukinemo stave na stavno možnost (čeprav to storimo, preden je določeno v pravilih stavne borze). Da se ohrani integriteta in poštenost stavnih možnosti, lahko razveljavimo določene stave iz stavne možnosti ali celotno stavno možnost.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadarkoli ukinemo stavno možnost na stavni borzi, ne da bi ukinili tudi ujemajoče ali povezane stavne možnosti v športni stavnici, ali da ukinemo ali prekinemo ponudbo stavne možnosti v športni stavnici, ne da bi ukinili tudi ujemajoče ali povezane stavne možnosti na stavni borzi.

Upoštevaj, da se z vplačilom povezanih ali ujemajočih stav na kombinacijo izdelkov na stavni borzi in v športni stavnici (in/ali stavnih izdelkov tretjih ponudnikov), stave na določen izdelek v skladu z našimi pravili lahko razveljavijo, medtem ko bodo stave na drug izdelek še veljale. Ne prevzemamo odgovornosti, če se ena ali več tvojih stav spremeni ali razveljavi v skladu z našimi pravili, čeprav druge povezane stave ostanejo veljavne (in čeprav si se posebej zanašal na stave, ki si jih vplačal na en izdelek, da bi vplačal povezane stave na drug izdelek).

Pravila stavne borze lahko kadarkoli spremenimo. Vsaka sprememba pravil bo zavezujoča in bo začela veljati takoj ob objavi. Za vse stave, sprejete po spremembi teh pravil, bodo veljala pravila stavne borze.

Nesprejete stave lahko kadarkoli prekličemo, da zaščitimo uporabnike.

Sumljive stave

Izraz "Sumljive stave" se nanaša na primere, ko utemeljeno verjamemo, da je bila ena ali več stav vplačanih v sumljivih okoliščinah. To med drugim vključuje:

 • kadar se v kratkem času pojavi prepogost in/ali zelo nenavaden vzorec stav (v primerjavi s pravili stav), vplačanih na isto izbiro;
 • kadar se pojavi prepogost in/ali zelo nenavaden vzorec stav, vplačanih na isto izbiro, in kadar je teoretična verjetnost, da so take stave dobitne ob vplačilu stav na podlagi ponujenih kvot v času vplačila stav, bistveno neskladna s teoretično verjetnostjo, da bo ista izbira dobitna na podlagi izračuna začetnih kvot;
 • kadar je vprašljiva integriteta enega ali več dogodkov, med drugim kadar eden (ali več) udeležencev na dogodku pokaže izjemno pripravljenost, za katero razumno presodimo, da si ob vplačilu stave zanjo vedel ali da je zanjo vedel nekdo, ki je s tabo povezan, čeprav je bila ta informacija na splošno prikrita javnosti, da se pridobi nepravična prednost pri vseh stavah, vplačanih na ta dogodek;
 • kadar upravičeno sumimo, da stave ali niza stav nisi sam fizično vplačal, ampak je bilo vplačilo izvedeno robotsko, avtomatsko ali na kakšen drug način, pri katerem imetnik računa ni ročno vplačal posamezne stave prek svojega računa;
 • kadar upravičeno menimo, da si uporabil nepravične zunanje dejavnike ali vplive, povezane z dogodki in/ali predmetom posameznih stav;
 • kadar utemeljeno sumimo, da si odprl dva računa ali da se drugi ali vsak naslednji račun upravlja prek tvojega računa, da se prekrijejo realna vrednost, narava ali vzorec stav, ki si jih vplačal sam ali so bile vplačane v tvojem imenu; to velja, čeprav je drugi ali vsak naslednji račun odprt z drugačnim imenom;
 • kadar utemeljeno menimo, da deluješ v povezavi z drugimi ali da ne deluješ v svojem imenu;
 • kadar utemeljeno menimo, da so bile stave vplačane iz lokacije ali naprave, ki ni enaka tisti, ki naj bi jo po tvojih navedbah uporabil;
 • kadar odkrijemo vzorec stav, ki jih je drugo za drugo vplačal vsakič drug ali isti imetnik računa s kombiniranim jamstvom, ki presega pričakovani znesek od podobnih stav v določenem časovnem obdobju na podlagi dolgoročno določenih stavnih trendov;

V primeru katerekoli od navedenih aktivnosti in brez omejevanja naše možnosti, da uporabimo druga razpoložljiva sredstva, lahko glede na okoliščine sprejmemo naslednje ukrepe:

 • zahtevamo, da nam posreduješ dodatne informacije, ki so utemeljeno potrebne, da se ugotovi, ali tvoja dejanja pomenijo sumljivo vplačevanje stav;
 • ukinemo ali zadržimo plačilo vseh zneskov (ali njihovih delov), dokler nam ne zagotoviš zadovoljivega dokazila, da stava ni sumljiva; kadar na primer sumimo, da je bila stava vplačana robotsko ali avtomatsko, bomo morda zahtevali, da nam zagotoviš utemeljeno dokazilo, da si posamezno stavo vplačal ročno prek svojega računa. strinjaš se z našo pravico, da po lastni presoji zberemo in obdelamo vse informacije, povezane s tvojimi stavnimi vzorci, osebnimi podatki, nakazovanjem sredstev in vsemi drugimi povezanimi informacijami in vprašanji, s pomočjo katerih bomo lahko proučili domnevno kršitev teh pravil;
 • ukinemo ali zadržimo plačilo vseh zneskov (ali katerihkoli njihovih delov), običajno ne več kot 30 dni, kadar je potrebno, pa tudi za obdobje, ki je razumno potrebno (na primer zaradi čakanja na preiskave, ki jih izvedemo mi, katerakoli športna krovna organizacija, regulativni organ za igre na srečo, organ kazenskega pregona ali katerakoli druga tretja oseba);
 • razveljavimo stave pred dogodkom. kadar bo mogoče, ti bomo vnaprej sporočili, da se stave razveljavijo pred dogodkom, ki je z njimi povezan;
 • izračunamo vse dobitke na podlagi začetne kvote za izbire. kadar bo mogoče, te vnaprej obvestimo, da bodo stave poravnane na podlagi začetne kvote;
 • kadar odkrijemo zelo pogost in/ali neobičajen vzorec stav, vplačanih na isto izbiro v kratkem časovnem obdobju (in kadar utemeljeno sumimo, da so te stave povezane), omejimo plačilo dobitkov; kadar je potrebno, bomo take omejitve uporabili na različnih računih do najvišjega izplačila za posamezne stave na katerihkoli posebnih stavnih možnostih;
 • kadar utemeljeno menimo, da si sodeloval ali bil povezan s kakršnimikoli sumljivimi stavami, bomo uporabili vsa razumna sredstva, da raziščemo zadevo, tudi taka za odkrivanje nedovoljenega dogovarjanja, sumljivih stav, prevar in goljufanja, ki so na voljo v industriji iger na srečo;
 • pridržujemo si pravico do zaprtja računa, če utemeljeno sumimo, da je bila s tistim računom povezana ena od opisanih aktivnosti;
 • kadar pred dogodkom razveljavimo stavo (ali razglasimo razveljavitev stave), bo vsak znesek, odtegnjen s tvojega računa v povezavi s tako stavo, dodan nazaj na tvoj račun;
 • pridržujemo si pravico, da izterjamo vse izgube, ki so neposredno ali posredno povezane s sumljivimi stavami; ta pravica ne vpliva na druge pravice (tudi pravice po običajnem pravu) v odnosu do tebe, ki so navedene v pogojih uporabe storitve ali drugod;
 • ne prevzemamo odgovornosti za morebitne izgube, ki jih utrpiš ti ali katerakoli druga oseba zaradi ravnanja, opisanega v tem razdelku; prav tako si pridržujemo pravico, da sprejmemo katerekoli druge ukrepe v primeru sumljivih stav, čeprav to za nas ni obvezujoče.

Kot vedno bomo svoje pravice uveljavljali pošteno tako do tebe kot do vseh drugih uporabnikov. Za več podrobnosti glej določbo 5 naših pogojev uporabe storitve.

Smo član mednarodnega združenja za integriteto stav (International Betting Integrity Association – IBIA), ki je neprofitna organizacija za sledenje neobičajnih stavnih vzorcev in možnih manipulacij dogodka. Zato smo vključeni v sistem zgodnjega opozarjanja, ki je namenjen odkrivanju takega ravnanja pri stavah.

Če prejmemo opozorilo, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji:

(i) ukinemo ponudbo dogodka ali serije dogodkov v sklopu katerekoli stavne možnosti; in

(ii) odložimo in/ali zadržimo plačilo za dogodek ali serijo dogodkov v sklopu katerekoli stavne možnosti, dokler ustrezna športna zveza ne potrdi integritete takšnega dogodka ali serije dogodkov prek organizacije IBIA.

Če organizacija IBIA v sodelovanju z odgovornimi krovnimi športnimi organizacijami potrdi, da je na dogodku ali seriji dogodkov prišlo do aktivne manipulacije dogodka, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji ukinemo stave, ki jih je na takšen dogodek vplačal posameznik, za katerega je organizacija IBIA potrdila, da je posedoval zaupne informacije o stavah, ali katerikoli drug posameznik, ki je na podlagi našega utemeljenega mnenja povezan s takšnim posameznikom, deluje v njegovem imenu ali je z njim vpleten na kakršenkoli drug način.