Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Bejzbol

Splošno

Ta pravila veljajo samo za Major League Baseball (MLB), World Baseball Classic in japonski bejzbol. Za ves drug bejzbol, tudi finski, veljajo splošna pravila stavne borze in informacije o stavnih možnostih.

Vse stave bodo vključevale dodatne menjave, če ni drugače navedeno v informacijah o stavnih možnostih.

Pri "navedenih" stavnih možnostih bodo stave razveljavljene, če imenovani metalci, navedeni pod stavno možnostjo, začnejo kot metalci svoje ekipe v prvi menjavi v obrambi.

Odpovedi, preklici in preložitve

Če se tekma ne začne na predvideni datum začetka, bodo vse stave razveljavljene.

Če se tekma MLB začne in pozneje odpove ali preloži, uradni rezultat pa ni razglašen v treh dneh od predvidenega datuma začetka, bodo razveljavljene vse stave razen stav na stavne možnosti, ki so bile brezpogojno določene.

Če se tekma japonskega bejzbola začne in pozneje odpove ali preloži, tekma pa se ne zaključi v treh dneh od predvidenega datuma začetka, bodo razveljavljene vse stave razen stav na stavne možnosti, ki so bile brezpogojno določene.

Stave na stavne možnosti za skupno število točk ali handicap bodo razveljavljene, razen če je bilo zaključenih vsaj 9 menjav (8,5, če je v prednosti domača ekipa). Če je uradni čas trajanja tekme 7 menjav, bodo razveljavljene vse stave, razen če je bilo zaključenih 7 menjav (6,5, če je v prednosti domača ekipa). V obeh primerih so izjema stave na stavne možnosti, ki so bile brezpogojno določene.

 

Splošna pravila stavne borze in informacije o stavnih možnostih bodo veljale za vse kategorije stav ali stavnih možnosti, ki niso navedene v pravilih posameznih športov. V primeru neskladnosti med pravili posameznih športov in splošnimi pravili stavne borze imajo prednost pravila posameznih športov. V primeru neskladnosti med informacijami o stavnih možnostih in splošnimi pravili stavne borze ali pravili posameznih športov, imajo prednost informacije o stavnih možnostih.

Splošna pravila stavne borze so na voljo tukaj.