Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Nogomet

Splošno

Stave bodo poravnane na podlagi 90-minutne igre v skladu z odločitvijo sodnikov, pri čemer se upošteva tudi čas prekinitve zaradi poškodb. Če ni drugače navedeno, se podaljški in kazenski streli ne upoštevajo.

V primeru nejasnosti glede uradnega rezultata, ki ga razglasi ustrezna krovna organizacija, se rezultat določi na podlagi informacij, pridobljenih od neodvisnih virov.

Če so na uradnem razporedu navedeni drugačni podatki o ekipah kot na našem spletnem mestu (kot so nadomestni igralci, starostna skupina, spol itd.), bodo razveljavljene vse sprejete stave na take stavne možnosti. V vseh drugih primerih bodo stave veljale (tudi kadar v imenu ekipe ni navedeno "XI").

Pri stavnih možnostih, ki se nanašajo na določeno statistiko, pri čemer se med drugim upoštevajo tudi število kazenskih točk, število izvedenih kotov, igralci, ki so dosegli gol, ali čas določenega gola, bodo stave poravnane na podlagi informacij, pridobljenih od neodvisnih virov.

Ob vsaki novi informaciji, ki se pojavi v javnosti v 48 urah od poravnave, bomo (razumno):

  • stavno možnost obnovili oziroma jo ponovno poravnali v skladu z novimi informacijami; ali
  • počakali na dodatne informacije, preden se odločimo obnoviti oziroma ponovno poravnati stavno možnost.

Stave na stavne možnosti, ki se nanašajo na število napak, ki se bodo zgodile, kot je na primer "število kotov", bodo poravnane na podlagi števila izvedenih in ne dosojenih kotov.

Pri tekmah, katerih predvideno trajanje je drugačno od običajnih 90 minut, bodo stave poravnane na podlagi rednega časa, pri čemer se bo upošteval tudi čas prekinitve zaradi poškodb. Če se tekma odigra v neobičajni obliki (v treh ali štirih obdobjih), bodo razveljavljene vse stavne možnosti, ki se nanašajo na polčas.

Pri vseh stavah, ki se nanašajo na kazenske udarce, s katerimi bo/ne bo dosežen gol, bo stavna možnost poravnana na podlagi rezultata ponovljenega kazenskega strela, če pride do ponovitve prvega kazenskega strela. To lahko vključuje več ponovitev, dokler se te ne zaključijo.

Odpovedi, preklici in preložitve

Ob preložitvi tekme bodo razveljavljene vse nedoločene stave, če se tekma ne začne pred 23:59 po lokalnem času (ali če ocenimo, da se ne bo začela do takrat) na predvideni datum.

Če se tekma preloži pred predvidenim datumom začetka (na primer zaradi televizijskega sporeda), se ne bo štela za preloženo tekmo, zato bodo vse stave veljale, vendar le v primeru, da je novi čas začetka v 72 urah od prvotno predvidenega datuma in časa začetka.

Če se tekma začne in se pozneje odpove, bodo razveljavljene vse nedoločene stave, vendar le v primeru, da se ne konča pred 23:59 po lokalnem času na predvideni datum.

Odpovedani nastopi, odstopi in diskvalifikacije

Če ni drugače navedeno, se bo vsak igralec, ki sodeluje v kateremkoli delu tekme, pri poravnavi štel za nastopajočega. Za netekmovalce se bodo šteli samo igralci, ki niso v ekipi, ali nadomestni igralci, ki so ves čas tekme sedeli na klopi.

Sprememba prizorišča

Če se tekma ne odvije na prizorišču, ki je navedeno na spletnem mestu, bodo stave veljale, vendar le pod pogojem, da ni bila preložena na igrišče nasprotne ekipe. V takem primeru bodo stave na tekmo razveljavljene. Na velikih mednarodnih turnirjih (kot so na primer svetovno in evropsko prvenstvo) so vsa prizorišča nevtralna. Če se predvideno prizorišče tekme spremeni, tudi če se tekma prestavi na novo prizorišče v drugi državi, bodo vse stave veljale.

Stvarni dogodki

Če ne pravočasno ukinemo stavne možnosti zaradi stvarnega dogodka (doseženega gola, dosojenega kazenskega strela, s katerega je dosežen gol, ali izključitve igralca), si pridržujemo pravico, da razveljavimo stave, sprejete po stvarnem dogodku. Razveljavimo jih lahko med tekmo ali za nazaj po njenem zaključku.

Videosodnik (VAR)

Če se stvarni dogodek prekliče zaradi odločitve videosodnika, bomo za stvarni dogodek in njegov preklic razveljavili stave, kot je navedeno v nadaljevanju:

  • Ob preklicu gola zaradi odločitve videosodnika bomo razveljavili stave, sprejete med časom doseženega gola in časom, ko videosodnik zaključi pregled posnetka.
  • Ob preklicu rdečega kartona zaradi odločitve videosodnika bomo razveljavili stave, sprejete po času, ko videosodnik začne pregled posnetka.

Take stave lahko razveljavimo med tekmo ali za nazaj po njenem zaključku.

Če se videosodnik odloči za pregled rezultatov ob dosojenem rdečem kartonu ali kazenskem strelu, se bo štelo, da se je ta stvarni dogodek zgodil v času, ko je videosodnik začel pregled posnetka, ki se nanaša na ta (dosojeni) stvarni dogodek. V takem primeru stave, sprejete pred časom, ko je videosodnik začel pregled posnetka, ne bodo razveljavljene.

Če se sodnik odloči dosoditi gol za nazaj zaradi odločitve videosodnika, bodo razveljavljene stave, sprejete med časom, ko je bil dosežen gol, in časom, ko je videosodnik zaključil pregled posnetka, razen v primeru, ko videosodnik s pregledom posnetka (in posledično odločitvijo) ne spremeni odločitve sodnikov na igrišču.

Stavne možnosti za izpad iz lige

Če ekipa izpade iz lige, ker se je na koncu sezone uvrstila na mesto za izpad, ki je pomembno za določeno ligo, bodo stave na izpadlo ekipo poravnane kot dobitne.

Če je ekipa diskvalificirana ali odstranjena iz lige pred začetkom ustrezne sezone, bodo razveljavljene vse stave na zadevno stavno možnost (pozneje pa bo dodana nova stavna možnost).

Če je ekipa diskvalificirana ali odstranjena iz lige po začetku ustrezne sezone (oziroma če o tem, ali bo ekipa izključena ali odstranjena iz lige po končani sezoni, odloči med sezono ustrezna krovna organizacija), bodo razveljavljene vse stave na tako ekipo.

Naj pojasnimo, da če se za določeno ekipo odštejejo točke, tako da zaključi sezono na mestu za izpad iz lige, ki velja za ustrezno ligo, bodo stave na izpadlo ekipo poravnane kot dobitne.

Šteje se, da se določena sezona začne, ko je odigrana prva tekma lige. Pri tem pravilu se stavne možnosti, ki se nanašajo na posamezne tekme, ne bodo štele za "zadevne stavne možnosti".

Čas prvega gola

Šteje se, da prvi polčas traja 45 minut brez upoštevanja časa prekinitve zaradi poškodb. Pri teh stavnih možnostih pomeni izbira "0–10 minut" prvih 10 minut tekme, tj. od 0:00 do trenutka pred 10:00; enako načelo velja za vse druge izbire te stavne možnosti.

Najboljši strelec

Upoštevani bodo samo goli, doseženi v ustrezni ligi oziroma na ustreznem turnirju ali tekmovanju. Če se na primer igralec pridruži nekemu klubu sredi sezone, goli, doseženi v drugih ligah, ne bodo upoštevani. Bodo pa upoštevani goli, doseženi za drug klub v isti ligi. Avtogoli ne bodo upoštevani.

 

Splošna pravila stavne borze in informacije o stavnih možnostih bodo veljale za vse kategorije stav ali stavnih možnosti, ki niso navedene v pravilih posameznih športov. V primeru neskladnosti med pravili posameznih športov in splošnimi pravili stavne borze imajo prednost pravila posameznih športov. V primeru neskladnosti med informacijami o stavnih možnostih in splošnimi pravili stavne borze ali pravili posameznih športov, imajo prednost informacije o stavnih možnostih.

Splošna pravila stavne borze so na voljo tukaj.