Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Pasje dirke

Splošno

Stave bodo poravnane na podlagi uradnega rezultata takrat, ko se ta objavi ali prikaže na prikazovalniku. Poznejše diskvalifikacije, pritožbe ali spremembe rezultata ne bodo upoštevane.

Stave bodo poravnane na podlagi številk boksov. Izjema so stave na stavne možnosti za napovedi in stavne možnosti z avstralsko licenco. Prikazana imena psov so samo informativna.

Če v nobeni dirki ni finalista ali se katerakoli dirka razveljavi pred objavo uradnega rezultata, bodo vse stave razveljavljene.

Če se po objavi stavne možnosti prizorišče spremeni, bodo stave razveljavljene.

Odpovedi, preklici in preložitve

Stave na napovedi bodo razveljavljene, če se odpove sodelovanje na tekmovanju ali če se spremeni prizorišče. V primeru preložitve dogodka na poznejši čas ali drug datum brez spremembe prizorišča bodo stave na napoved veljale, razen če se ponovno odpre možnost prijave na tekmovanje; v takem primeru bodo stave razveljavljene.

Odpovedani nastopi, odstopi in diskvalifikacije

Če se razglasi, da je nastop določenega psa odpovedan ali da ga je nadomestil drug pes, bodo stave pred posodobitvijo stavne možnosti razveljavljene in vse nesprejete stave, tudi "ohranjene", bodo preklicane.

Stave na napovedi za posamezne pse bodo veljale, ne glede na to, ali pes nastopi ali ne.

Pravila o odpovedi nastopa, ki veljajo za Avstralijo

Če se razglasi, da je nastop določenega psa odpovedan po objavi stavne možnosti in pred začetkom dirke, bo pes odstranjen in razveljavljene bodo vse stave na tako stavno možnost, sprejete pred njeno posodobitvijo.

Če prireditelji po koncu dirke razglasijo, da je nastop določenega psa odpovedan, bodo stavno možnost ponovno poravnali in razveljavili vse stave, ki so bile vplačane samo na tistega tekmovalca. Takrat bomo za vse stave, vplačane na zmagovalca (ali uvrščene v primeru stavnih možnosti za uvrstitev), uporabili koeficient zmanjšanja na podlagi povprečne kvote tistega tekmovalca.

Stave na napovedi

Če pes, ki je naveden v stavni možnosti za napoved, umre, bomo čas njegove smrti določili na podlagi razpoložljivih informacij. Zatem bomo razumno določili, ali je bil pes "dejanski tekmovalec" pri stavni možnosti. Pri ugotavljanju, ali je pes dejanski tekmovalec v okviru naše ali širše stavne možnosti, bomo upoštevali splošno kvoto psa tik pred njegovo smrtjo. Psa bomo šteli za "dejanskega tekmovalca", če je njegova okvirna možnost za zmago 8–10 % ali višja.

Če določimo, da je bil pes "dejanski tekmovalec", bodo razveljavljene vse stave, vplačane na stavno možnost (na vse izbire) med časom smrti in ukinitvijo stavne možnosti, vse nesprejete stave pa bodo preklicane pred ponovnim odprtjem stavne možnosti.

Če določimo, da pes ni bil "dejanski tekmovalec", bodo razveljavljene samo stave, vplačane nanj med časom smrti in ukinitvijo stavne možnosti, nesprejete stave pa ne bodo preklicane pred ponovnim odprtjem stavne možnosti.

Stave, sprejete na pse, potem ko so ti predali vstop na določeni začetni fazi ali se niso kvalificirali do veljavnega datuma za kvalifikacije, bodo razveljavljene, razen če ima zadevna dirka predvideno še eno nadomestno vstopno fazo.

Stavne možnosti za uvrstitev

Število zmagovalcev pri stavnih možnostih za uvrstitev je navedeno v informacijah o stavnih možnostih in določeno glede na število tekmovalcev, ki nam je znano ob objavi stavne možnosti.

Ko je stavna možnost odprta, nadaljnje odpovedi nastopov ne bodo vplivale na število zmagovalcev pri stavnih možnostih za uvrstitev. Če je število morebitnih zmagovalcev enako ali večje od števila tekmovalcev, bodo razveljavljene vse stave pri tej stavni možnosti.

Zmagovalne razdalje

Stave bodo poravnane na podlagi seštevka zmagovalnih razdalj za vse dirke na dirkalnem srečanju, če ni drugače navedeno v informacijah o stavnih možnostih.

Maksimalna zmagovalna razdalja v posamezni dirki je 10 dolžin.

V primeru enega finalista v katerikoli dirki se bo za zmagovalno razdaljo štelo 10 dolžin.

Če se dirka prekliče, razveljavi ali če se odpove nastop na njej, se bosta za zmagovalno razdaljo šteli dve dolžini.

Ponovne dirke se bodo štele za preklicane dirke.

Za razdalje, manjše od polovice dolžine, se upošteva naslednje: kratka glava 0,1; glava 0,2; vrat 0,3.

Seštevek vseh zmagovalnih razdalj bo zaokrožen na najbližje celo število na koncu dirkalnega srečanja (zaokroženo, če je polovica), stave pa bodo poravnane na podlagi tega rezultata.

Če se v celoti odpove nastop na tekmovanju, bodo stave razveljavljene. Če pa se vsaj ena dirka zaključi, bosta vsaki od preostalih dirk dodeljeni dve dolžini in stave bodo veljale.

Stavne možnosti Trap Challenge

Stave bodo poravnane na podlagi tega, kateri boks ima več zmagovalcev med dirko, če ni drugače navedeno v informacijah o stavnih možnostih.

Stave bodo veljale ne glede na odpovedane nastope ali nadomestne tekmovalce.

Če se dirka konča z izenačenjem, bo vsakemu boksu dodeljena polovična zmaga, pri čemer bo tristransko izenačenje dalo tretjinsko zmago itd.

Če dve ali več številk boksov zabeležijo enako število zmag, se bo upoštevalo pravilo izenačenja. Če se v celoti odpove nastop na tekmovanju, bodo stave razveljavljene. Če pa se zaključi vsaj ena dirka, bodo stave veljale.

Številke za več boksov ali pomnožene številke

Stave bodo poravnane na podlagi skupne vsote zmagovalnih boksov, pomnožene z drugim boksom za vsako dirko med dirkalnim srečanjem, če ni drugače navedeno v informacijah o stavnih možnostih. Če skupna vsota ni cela številka, se bo zaokrožila navzgor, da se dobi veljavna skupna vsota.

Stave bodo veljale ne glede na odpovedane nastope ali nadomestne tekmovalce.

Če se dirka prekliče, razveljavi ali odpove nastop na njej oziroma če je na dirki samo en finalist, se dirkam za osem psov dodeli 20 točk, vsem drugim dirkam pa 12 točk.

Če se v celoti odpove nastop na tekmovanju, se stave razveljavijo.

Ponovne dirke se bodo štele za preklicane dirke.

Če sta prva dva psa, ki se uvrstita na prvo mesto, izenačena, se za izračun veljavne številke za več boksov za tako dirko številke boksov za pse, ki so dirko zaključili z izenačenjem, pomnožijo med seboj, da se dobi veljavna številka za več boksov.

Če pride do izenačenja za prvo mesto med tremi ali več psi, se za izračun veljavne številke za več boksov za tako dirko številke boksov za pse, ki so dirko zaključili z izenačenjem, seštejejo in delijo s številom psov, ki so dirko zaključili z izenačenjem. Pridobljeno število se pomnoži s samim seboj, da se dobi veljavno številko za več boksov (čeprav ni cela številka). Primer: boksi 1, 3 in 6 so izenačeni za prvo mesto. Seštevek teh številk znaša 10; če rezultat delimo s številom psov, ki imajo izenačen rezultat (3), dobimo periodično decimalno število 3,33 ; to pomnožimo s periodičnim decimalnim številom 3,33 in dobimo rezultat 11,11.

Če se dva ali več psov uvrstijo na drugo mesto, se za izračun številk boksov za pse, ki so dirko zaključili z izenačenjem, številke boksov seštejejo in delijo s številom izenačenih psov. Pridobljeno število se pomnoži s številom zmagovalca, da se dobi veljavna številka za več boksov (čeprav ni celo število). Primer: boks 1 zmaga, boksa 3 in 6 pa sta izenačena za drugo mesto. Seštevek številk, uvrščenih na drugo mesto, znaša 9; če rezultat delimo s številom psov, ki imajo izenačen rezultat (2), dobimo 4,5; 4,5 pomnožimo s številom zmagovalcev (1) in dobimo rezultat 4,5.

Stave na dirko

Stave bodo poravnane na psa z najvišjo končno uvrstitvijo na dirki. Če noben od psov ne zaključi dirke, bodo stave razveljavljene. Če dirko zaključi samo eden od psov, se bo ta štel za zmagovalca. Če se razglasi, da je za psa odpovedan nastop ali da ga nadomesti drug tekmovalec, bodo stave razveljavljene.

Stave na dirke za napredek na tekmovanju se določijo na podlagi psa, ki se uvrsti v najvišji krog (ne glede na to, ali v tem krogu nastopi ali ne). Če se zadevni psi ne kvalificirajo v istem krogu tekmovanja, bodo stave poravnane kot izenačenje, ne glede na njihove končne uvrstitve pri posameznih izenačenjih.

Stavni možnosti za uvrstitev v finale in za kvalifikacije

Stave bodo poravnane na podlagi rezultata po koncu kvalifikacij. Morebitna kasnejša diskvalifikacija ali sprememba rezultata ne bo upoštevana.

Stave na uvrstitev v finale bodo poravnane za prvih šest psov, ki se uvrstijo iz polfinala tekmovanja, ne glede ne to, ali bodo zatem nastopili v finalu ali ne.

Stave na kvalifikacije bodo poravnane za pse, ki se kvalificirajo v ustreznih dirkah, ne glede na to, ali bodo nastopili v naslednjem krogu ali ne.

 

Splošna pravila stavne borze in informacije o stavnih možnostih bodo veljale za vse kategorije stav ali stavnih možnosti, ki niso navedene v pravilih posameznih športov. V primeru neskladnosti med pravili posameznih športov in splošnimi pravili stavne borze imajo prednost pravila posameznih športov. V primeru neskladnosti med informacijami o stavnih možnostih in splošnimi pravili stavne borze ali pravili posameznih športov, imajo prednost informacije o stavnih možnostih.

Splošna pravila stavne borze so na voljo tukaj.