Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Konjske dirke

Splošno

Vse stavne možnosti za individualne dirke bodo poravnane na podlagi uradnega rezultata ob objavi teže jahača (ali ekvivalenta). Poznejše diskvalifikacije, pritožbe ali spremembe rezultata ne bodo upoštevane.

Številke konjev so objavljene le kot napotek: stave so vplačane na imenovanega konja. Informacije, kot so barve jahača in številke na podsedlici, so objavljene le kot napotek. Ne zagotavljamo točnosti teh informacij, zato je uporabnik sam odgovoren za njihovo uporabo pri vplačevanju stav.

Če se po objavi stavne možnosti prizorišče spremeni, bodo vse stave razveljavljene.

Če je spremenjena predvidena podlaga (s travnate podlage na peščeno), bodo stave veljale.

Odpovedi, preklici in preložitve

Vse ustrezne stave bodo razveljavljene, če je dirka odpovedana in ni ponovno razpisana, če je prestavljena in bo potekala na drugem prizorišču ali če je prestavljena in bo potekala drug dan na istem prizorišču in bodo prijave na dirko ponovno odprte ali vrnjene na prejšnjo fazo prijav ali objav pod pogojem, da se prijavijo ali ponovno prijavijo dodatni konji in bomo te prijave ali objave po lastni presoji šteli kot bistvene za stave na dirko. Da ne bo dvomov, če je dirka prestavljena ali ponovno razpisana za drug dan na istem prizorišču, bodo ustrezne stave veljale pod pogojem, da ostanejo prijave/objave ob prestavitvi nespremenjene ali vključujejo nebistvene dodatke pred ponovno razpisano dirko.

V primeru razveljavitve dirke ali zmage brez tekmovanja bodo vse stave na tako dirko razveljavljene.

Pravilo o odpovedi nastopa

To pravilo se nanaša na prilagoditev kvot za že sprejete stave, če se na dirki razglasi odpoved nastopa določenega konja. Zaradi prilagoditve za preostale tekmovalce uporabimo koeficient zmanjšanja. Koeficient zmanjšanja, ki se dodeli konju zaradi odpovedi nastopa je izračun (podrobnosti so opisane spodaj) možnosti takega konja za zmago (ali uvrstitev, kar je primerno) in se uporablja za že sprejete stave na druge tekmovalce iz ene ali več zadevnih stavnih možnosti.

Vsi konji, ki so navedeni ob objavi ustrezne stavne možnosti in pozneje ne nastopijo v skladu z začetnim vrstnim redom, se štejejo za konje z odpovedanim nastopom.

Ko je stavna možnost objavljena, se vsakemu konju dodeli "koeficient zmanjšanja" na podlagi napovedane kvote, ki je izražena v odstotkih. Koeficiente zmanjšanja lahko občasno po lastni presoji posodobimo na podlagi ponudbe kvot za stavno možnost, 15 minut (približno pet minut pri avstralskih in ameriških stavnih možnostih) po predvidenem času začetka določene dirke pa bodo posodobljeni samo v izjemnih primerih.

Točni koeficienti zmanjšanja bodo uporabljeni samo za izbire v primeru odpovedanega nastopa. Ob razglasitvi odpovedanega nastopa bo za vse izbire zadevne stavne možnosti uporabljen koeficient zmanjšanja. Koeficiente zmanjšanja lahko po lastni presoji kadarkoli spremenimo ves čas veljavnosti stavnih možnosti (tudi po dirki).

Za avstralske dirke lahko koeficiente zmanjšanja občasno po lastni presoji posodobimo na podlagi ponudbe kvot za stavno možnost. Približno pet minut po predvidenem času začetka določene dirke pa bodo posodobljeni samo v izjemnih primerih.

Zmanjšanja bodo upoštevana pri stavnih možnostih za zmago in uvrstitev, čeprav različno (kot je opisano spodaj). Za konje bo pri posamezni stavni možnosti uporabljen različen koeficient zmanjšanja.

Takoj ko na podlagi izjave za medije povezanih partnerjev ugotovimo, da je nastop določenega konja uradno odpovedan ali da obstaja velika verjetnost, da bo odpovedan, se zgodi naslednje:

 • Vse sprejete stave na takega konja bodo razveljavljene, konj pa odstranjen iz stavne možnosti.
 • Če je koeficient zmanjšanja za konja z odpovedanim nastopom pri stavni možnosti za zmago 2,5­% ali višji, bo ponujena kvota vseh sprejetih stav na preostale konje zmanjšanja za vrednost, ki je enaka končnemu koeficientu zmanjšanja za konja z odpovedanim nastopom, vse nesprejete ponudbe s stavo proti pa bodo preklicane. Če je koeficient zmanjšanja za konja z odpovedanim nastopom nižji od 2,5 %, se zmanjšanja ne bodo upoštevala in nesprejete stave ne bodo preklicane.
 • Pri stavni možnosti za uvrstitev bo upoštevan koeficient zmanjšanja vseh konjev z odpovedanim nastopom (čeprav so nižji od 2,5 %), morebitne zmage, povezane s sprejetimi stavami na preostale konje, pa bodo zmanjšane za vrednost, ki je enaka končnemu koeficientu zmanjšanja za konja z odpovedanim nastopom. Nesprejete ponudbe za stave proti bodo preklicane samo, če je koeficient zmanjšanja za konja z odpovedanim nastopom 4,0-% ali višji.
 • Vsi koeficienti zmanjšanja za preostale konje bodo prilagojeni tako, da bodo odražali njihove izboljšane možnosti za zmago.

Koeficienti zmanjšanja se ne uporabljajo za stave, vplačane v živo. Če pa se stavna možnost pomotoma prezgodaj spremeni v živo (ali pride na primer do napačnega začetka), bo za vse stave, sprejete v tem času, uporabljen poznejši koeficient zmanjšanja, vendar pod pogojem, da se stavna možnost pred začetkom dirke spremeni tako, da ni v živo. V primeru poznega odstopa si pridržujemo pravico, da tekmovalca odstranimo po zaključeni dirki. V takem primeru se bo koeficient zmanjšanja uporabil samo za stave, ki so bile sprejete pred začetkom dirke.

Če je konj z odpovedanim nastopom pomotoma odstranjen iz dirke ali zaradi napačne informacije v zvezi z njegovim nastopom, bomo obnovili tako tekmovalca kot vse stave, ki so bile pred tem sprejete nanj. Stave, vplačane med časom odstopa in obnove, ne bodo veljale pri stavnih možnostih za uvrstitev in zmago. Koeficient zmanjšanja, uporabljen za sprejete stave v času odstopa, bo popravljen in prvotne kvote bodo veljavne.

Vsi konji z odpovedanim nastopom bodo odstranjeni iz ustreznih stavnih možnosti po vrstnem redu, po katerem smo zanje izvedeli. Če istočasno ugotovimo, da je odstop odpovedan za več konjev, bomo konje z odpovedanim nastopom odstranili iz ustreznih stavnih možnosti po vrstnem redu programa dirke.

Če tekmovalec ni vključen v stavno možnost zaradi napake ali napačne informacije v zvezi z njegovim nastopom, si pridržujemo pravico, da vključimo manjkajočega tekmovalca v stavno možnost kadarkoli pred poravnavo (tudi po začetku dirke), vendar pod pogojem, da smo določili, da manjkajoči tekmovalec ni dejanski tekmovalec (tj. izbira pri stavni možnosti za zmago s koeficientom zmanjšanja, ki znaša približno 2,5 % ali manj). V takem primeru bodo veljale vse nesprejete in sprejete stave pred igro. Če se tekmovalca ne vključi pred začetkom dirke, bodo razveljavljene vse stave v živo. Če se manjkajoči tekmovalec šteje za dejanskega tekmovalca, bo napačno oblikovana stavna možnost razveljavljena in objavljena bo nova, kadar je mogoče.

Kako se uporablja zmanjšanje

Pri stavni možnosti za zmago bodo zmanjšanja upoštevana na podlagi ponujene kvote.

Če je na primer končni koeficient zmanjšanja konja z odpovedanim nastopom 25-%, bo ponujena kvota za vse prej sprejete stave na druge konje zmanjšana za 25 %. Tako bo ponujena kvota v višini 8,0 zmanjšana na 6,0 itd. Ta se lahko dodatno zmanjša, če se pozneje še za enega konja razglasi odpoved nastopa.

Pri stavni možnosti za zmago in uvrstitev bodo zmanjšanja upoštevana na podlagi ponujene kvote za zmago. Pri popravljenih kvotah za zmago bodo upoštevani objavljeni pogoji uvrstitve.

Če je na primer končni koeficient zmanjšanja konja z odpovedanim nastopom 25-%, bo ponujena kvota za vse prej sprejete stave na druge konje zmanjšana za 25 %. Zato bo ponujena kvota 8,0 zmanjšana na 6,0. Če so pogoji stavne možnosti za zmago in uvrstitev 1/5 kvote za tri mesta, bo ustrezna kvota za delež stave, ki se nanaša na uvrstitev, zmanjšana z 2,4 na 2,0.

Pri stavni možnosti za uvrstitev bodo zmanjšani samo morebitni dobitki pri stavi in ne ponujena kvota.

Če je na primer končni koeficient zmanjšanja za konja z odpovedanim nastopom 25-%, bodo morebitni dobitki pri vseh predhodno sprejetih stavah na druge konje zmanjšani za 25 %. Zato bo ponujena kvota 8,0 zmanjšana na 6,25. Stava v višini 10 na konja, ki bo vplačana po ponujeni kvoti 8,0, bi na primer prinesla dobitke v višini 70. Če ima konj z odpovedanim nastopom na dirki 25-% koeficient zmanjšanja, bo ta uporabljen pri morebitnih dobitkih v višini 70, kar pomeni, da bodo dejanski dobitki znašali 52,50. Zato bo popravljena ponujena kvota 6,25.

Ponujena kvota se lahko dodatno zmanjša, če se za še kakšnega drugega konja pozneje razglasi odpoved nastopa. Kvote se ne morejo zmanjšati pod 1,01.

Čeprav se v ustreznih stavnih možnostih lahko pojavi nadomestni tekmovalec, se koeficient zmanjšanja zanj ne upošteva, dokler ni potrjen kot tekmovalec. Šele tedaj se lahko zanj uporabi koeficient zmanjšanja.

Naj pojasnimo, da bo koeficient zmanjšanja, upoštevan za konja z odpovedanim nastopom, ki ga nadomesti drugi konj, uporabljen pri vseh stavah, vplačanih za ustrezne stavne možnosti, preden bo iz njih tak konj odstranjen. Podobno je, kadar je nadomesti tekmovalec potrjen, zatem pa odpove nastop. V takem primeru bo zanj upoštevani koeficient zmanjšanja uporabljen pri vseh stavah, vplačanih na ustrezne stavne možnosti, preden se iz njih odstrani tekmovalec z odpovedanim nastopom.

Stave na napovedi

Pri stavnih možnostih za napovedi vse stave na posameznega konja veljajo, ne glede na to, ali konj tekmuje ali ne, pri čemer se upošteva spodaj navedeno.

Za dirke v Veliki Britaniji in na Irskem velja, da bodo vse stave na izločenega konja razveljavljene.

Če konj, ki je naveden v stavni možnosti za napoved, umre, bomo čas njegove smrti določili na podlagi razpoložljivih informacij. Zatem bomo razumno določili, ali je bil konj "dejanski tekmovalec" v stavni možnosti. Enako bomo ravnali, kadar prek uradnih kanalov prejmemo obvestilo, da je tekmovalec uradno črtan z dirke, ki je vključena v stavno možnost za napoved. Pri ugotavljanju, ali je konj dejanski tekmovalec znotraj naše ali širše stavne možnosti, bomo upoštevali splošno kvoto konja tik pred njegovo smrtjo (ali takoj preden dobimo obvestilo, da je bil črtan). Konja bomo šteli za "dejanskega tekmovalca", če je njegova okvirna možnost za zmago 8–10 % ali višja.

Če določimo, da je bil konj "dejanski tekmovalec", bodo razveljavljene vse vplačane stave na stavno možnost (na vse izbire) med časom smrti (ali časom uradne objave njegovega izbrisa) in ukinitvijo stavne možnosti, vse nesprejete stave pa bodo preklicane pred ponovnim odprtjem stavne možnosti.

Če določimo, da konj ni bil "dejanski tekmovalec", bodo razveljavljene samo stave, vplačane nanj med časom smrti (ali časom objave uradnega izbrisa) in ukinitvijo stavne možnosti, nesprejete stave pa ne bodo preklicane pred ponovnim odprtjem stavne možnosti.

Stave, sprejete na konje, potem ko so ti predali vstop na določeni začetni fazi ali se niso kvalificirali do veljavnega datuma za kvalifikacije, bodo razveljavljene, razen če ima zadevna dirka predvideno še eno nadomestno vstopno fazo.

Konji, ki niso vstopili na različnih začetnih fazah, se lahko odstranijo iz ustreznih stavnih možnosti, vse sprejete kvote stav pa se določijo na 1,0 kljub poznejšim nadomestnim fazam. Če obstaja verjetnost, da bo določen tekmovalec dejansko nadomeščen na dirki, bo ta tekmovalec ponovno vključen, vse sprejete stave pa nastavljene nazaj s prvotnimi kvotami.

Pri stavah na napovedi se ne uporablja koeficient zmanjšanja za konje z odpovedanim nastopom.

Stave na zmago/uvrstitev (Each Way)

Tisti delež stave na zmago in uvrstitev, ki se nanaša na uvrstitev, bo poravnan na podlagi števila mest in na podlagi dela dobička, ki izhaja iz deleža dobitkov in je naveden v informacijah o stavnih možnostih.

Primer: "Pogoji stave na zmago in uvrstitev": 1/5 kvote, 3 mesta". Petina se upošteva pri običajnih kvotah ali kvotah z ulomki, ki so za 1 nižje od decimalnih kvot, tako da je izračun kvote za uvrstitev, ki je enaka kvoti za zmago in znaša 8,0, pri tej stavni možnosti naslednji: ((8,0 – 1) / 5) + 1 = 2,4.

Ko je stavna možnost za zmago/uvrstitev odprta, nanjo ne vplivajo naslednji tekmovalci z odpovedanim nastopom, razen če je število "uvrstitev", ponujenih v stavni možnosti za zmago/uvrstitev, enako ali večje od števila tekmovalcev. V takem primeru bo pri poravnavi razveljavljen tisti delež stave na zmago in uvrstitev, ki se nanaša na uvrstitev.

Stavne možnosti za uvrstitev

Število zmagovalcev pri stavnih možnostih za uvrstitev je navedeno v informacijah o stavnih možnostih in določeno glede na število tekmovalcev, ki nam je znano ob objavi stavne možnosti.

Ko je stavna možnost odprta, nadaljnje odpovedi nastopov ne bodo vplivale na število zmagovalcev pri stavnih možnostih za uvrstitev.

Če je število zmagovalcev, ki je navedeno v informacijah o stavnih možnostih, enako ali večje od števila tekmovalcev, bodo razveljavljene vse stave pri tej stavni možnosti.

Če je število uvrščenih konjev manjše od potencialnih zmagovalcev, navedenih v informacijah o stavnih možnostih, bodo zmagovalci le uvrščeni konji.

Zmagovalne razdalje

Če ni drugače navedeno v informacijah o stavnih možnostih, bodo stave na zmagovalne razdalje določene na srečanju dirke na podlagi seštevka zmagovalnih razdalj iz posameznih dirk na določen dan.

Stave na zmagovalno razdaljo na dirki bodo poravnane na podlagi uradno razglašene razdalje med prvima konjema po cilju. Če je eden ali drug konj po cilju diskvalificiran, ker: (i) ni nosil ustrezne teže; (ii) je dirkal po napačni progi; (iii) jahač enega ali drugega konja se ni stehtal ali se je stehtal po dirki brez obtežitve; v vsakem primeru bo zmagovalna razdalja razdalja med prvim in drugim konjem, ki se razglasi v okviru uradnega rezultata.

Maksimalna razdalja vsake posamezne dirke bo 12 dolžin za dirke brez ovir in 30 dolžin za dirke z ovirami National Hunt (ki vključujejo dirke brez ovir, ki se odvijajo v skladu s pravili dirk National Hunt). Te razdalje bodo upoštevane, kadar dirko zaključi samo en konj. Upoštevana bodo naslednja merila:

 • nos: dolžina 0,05
 • kratka glava: 0,1
 • glava: 0,2
 • kratek vrat: 0,25
 • vrat: 0,3
 • pol dolžine: 0,5
 • 3/4 dolžine: 0,75
 • ena dolžina: 1

Če se na srečanju odpove nastop na treh ali več dirkah oziroma se tri ali več dirk razglasi za neveljavne, bodo vse stave na zmagovalno razdaljo razveljavljene, razen če je bila celotna stavna možnost brezpogojno določena.

Kadar se odpove nastop na eni ali dveh dirkah oziroma se ena ali dve dirki razglasita za neveljavne, bodo stave na zmagovalno razdaljo poravnane s privzeto razdaljo, uporabljeno za posamezno dirko, na kateri je bil odpovedan nastop ali ki je bila razveljavljena. Privzete razdalje so dve dolžini za dirke brez ovir in 10 dolžin za dirke z ovirami National Hunt.

Kadar se zmaga brez tekmovanja razglasi po tem, ko je prvič ponujena stavna možnost za zmagovalno razdaljo, se bo štelo, da so bile v dirki, na kateri je prišlo do zmage brez tekmovanja, upoštevane naslednje zmagovalne razdalje:

 • Brez ovir: pet dolžin
 • National Hunt z ovirami: 12 dolžin

Kadar se zmaga brez tekmovanja razglasi, preden je ponujena določena stavna možnost za zmagovalno razdaljo, taka dirka pri poravnavi te stavne možnosti (ko je enkrat ponujena) ne bo upoštevana, skupna zmagovalna razdalja pa bo določena na podlagi preostalih dirk (tj. vseh dirk, razen dirke, na kateri je prišlo do zmage brez tekmovanja).

Razno

Konji ne bodo združeni.

Če konj tekmuje samo za denarno nagrado, se bo štel za tekmovalca brez nastopa. Če je zaradi tega število možnih zmagovalcev, navedenih v ustreznih informacijah o stavnih možnostih, enako ali večje od števila tekmovalcev, bodo stave razveljavljene.

 

Splošna pravila stavne borze in informacije o stavnih možnostih bodo veljale za vse kategorije stav ali stavnih možnosti, ki niso navedene v pravilih posameznih športov. V primeru neskladnosti med pravili posameznih športov in splošnimi pravili stavne borze imajo prednost pravila posameznih športov. V primeru neskladnosti med informacijami o stavnih možnostih in splošnimi pravili stavne borze ali pravili posameznih športov, imajo prednost informacije o stavnih možnostih.

Splošna pravila stavne borze so na voljo tukaj.