Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Zimski športi (vključno z zimskimi olimpijskimi športi)

Splošno

Če je podelitev nagrad, bodo stave poravnane v skladu z uradnim rezultatom ustrezne krovne organizacije v času podelitve.

Če ni podelitve nagrad, bodo stave poravnane v skladu z uradnim rezultatom ustrezne krovne organizacije takoj po dogodku.

To velja ne glede na katerokoli poznejšo diskvalifikacijo ali spremembo rezultata (razen če je sprememba objavljena v 24 urah od prvotne poravnave zadevne stavne možnosti, da se popravi napaka pri objavi rezultata).

Vse stave, ki se razglasijo za pozne glede na čas začetka, objavljenega na ustreznih uradnih spletnih mestih, bodo razveljavljene.

Odpovedi, preklici in preložitve

Ob odpovedi, preklicu ali preložitvi dogodka bodo vse stave razveljavljene, razen če se dogodek zaključi na istem prizorišču v 48 urah od prvotno predvidenega datuma zaključka.

Stavne možnosti za končni rezultat

Stavne možnosti za končni rezultat se nanašajo na zmagovalca na celotnem dogodku in ne na posamezne kvalifikante ali izenačenja.

Stavne možnosti za dvoboje

Rezultati bodo določeni na podlagi uradnega rezultata, ki ga objavi ustrezna krovna organizacija. Če se eden ali oba tekmovalca ne uvrstita v finale, se bo za zmagovalca štel tekmovalec, ki se je uvrstil dlje v posameznem krogu tekmovanja. Če tudi v tem primeru ni odločeno, pa se upošteva čas, dosežen v krogu tekmovanja, v katerem sta bila oba izločena. Vse stave se razveljavijo, če se katerikoli tekmovalec, ki je vključen v stavo na tekmo/skupino, ne udeleži tekmovanja.

 

Splošna pravila stavne borze in informacije o stavnih možnostih bodo veljale za vse kategorije stav ali stavnih možnosti, ki niso navedene v pravilih posameznih športov. V primeru neskladnosti med pravili posameznih športov in splošnimi pravili stavne borze imajo prednost pravila posameznih športov. V primeru neskladnosti med informacijami o stavnih možnostih in splošnimi pravili stavne borze ali pravili posameznih športov, imajo prednost informacije o stavnih možnostih.

Splošna pravila stavne borze so na voljo tukaj.