pokercasinosports

Splošna pravila za šport

Splošni pogoji

 • Regularni ali polni čas

Za vse stave se upošteva samo rezultat ob koncu "regularnega časa" oziroma tekme, razen če ni navedeno drugače v ponudbi stave ali v pravilih posamezne športne panoge. "Regularni čas" oziroma konec tekme je definiran, kot ga določajo uradna pravila, ki jih objavi ustrezna krovna zveza. Pri nogometu je na primer določen kot 90 minut, vključno s prekinitvijo zaradi poškodb, vendar brez podaljškov in kazenskih strelov.

 • Stave v živo

Stave v živo (t. i. stave "In-Play") omogočajo vplačilo stave med tekmo ali dogodkom. Ne priznavamo ali sprejemamo nobene odgovornosti, če stave ni mogoče vplačati ali izplačati oziroma če ažuriran rezultat ni točen. Igralec mora vselej sam zagotoviti, da je seznanjen s tekmo/dogodki in povezanimi situacijami, kot so na primer trenutni rezultat, napredek in čas do konca tekme/dogodka. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za spremembe sporeda stav v živo ali prekinitve storitve stav v živo.

Pomembno: Igralci se morajo zavedati, da naši sistemi omogočajo zakasnitev vplačila stave za vsakega igralca posebej, če menimo, da ima novejše informacije ali hitrejšo internetno povezavo.

Datumi in ure

Rok (zaključek sprejemanja vplačil), ki je prikazan na spletnem mestu, je le informativen. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji v kateremkoli trenutku delno ali v celoti ukinemo stave, če menimo, da je to potrebno.

Statistika in poročila

Statistiko ali redakcijsko besedilo, objavljeno na spletnem mestu športnih stav, je treba upoštevati kot dodatne informacije, zato ne priznavamo ali sprejemamo nobene odgovornosti, če te niso pravilne. Igralec mora vselej sam zagotoviti, da je seznanjen z okoliščinami, povezanimi z dogodkom.

Prikazane informacije

Prikažemo lahko rezultat posameznih dogodkov, seznam ekip ali posredujemo druge pomembne informacije, kot so rumeni in rdeči kartoni ter podobno. Te informacije so le okvirne, zato se uporabniki ne bi smeli zanašati nanje pri vplačevanju stav. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za stave, ki so bile vplačane na podlagi teh informacij.

Vrste stav

Na voljo je več vrst športih stav. Za celoten seznam glej spodaj, za ogled trenutne ponudbe pa obišči strani posameznih iger.

 • Enojna stava

Enojna stava je stava na eno izbiro v okviru dogodka. Ta mora biti uspešna, da prejmeš dobitek.

 • Večkratne stave

Večkratna stava je stava na dva ali več posamičnih dogodkov.

 • Dvojna stava

To je ena stava na dve izbiri v okviru različnih dogodkov. Obe morata biti uspešni, da prejmeš dobitek.

 • Trojna stava

To je ena stava na tri izbire v okviru različnih dogodkov. Vse morajo biti uspešne, da prejmeš dobitek.

 • Trixie

To je ena stava na tri izbire v okviru različnih dogodkov. Pokriva vse možne različne kombinacije za tri izbire: 3 dvojne in 1 trojno stavo. Dve ali več izbir mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek. Pomembno: stava Trixie za 2 enoti stane 8 enot.

 • Patent

Vključuje sedem stav na tri izbire. Pokriva vse možne enojne in večkratne kombinacije za tri izbire: 3 enojne, 3 dvojne in 1 trojno stavo. Ena ali več izbir mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek. Kot pri stavah Trixie se pri stavi Patent pomnoži tvoja prvotna stava, zato stava Patent za 1 enoto stane 7 enot.

 • Akumulator

Stava vključuje različne izbire, na katere se odločiš staviti v okviru različnih dogodkov. Vse morajo biti uspešne, da prejmeš dobitek.

 • Štirikratni akumulator

Podobno kot stava akumulator (zgoraj) tudi štirikratni akumulator vključuje stave na več različnih dogodkov, v tem primeru štiri. Vse štiri izbire morajo biti uspešne, da prejmeš dobitek.

 • Petkratni akumulator

Ena stava na pet različnih izbir. Vseh pet mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek.

 • Šestkratni akumulator

Ena stava na šest različnih izbir. Vseh šest izbir mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek.

 • Sedemkratni akumulator

Ena stava na sedem različnih izbir. Vseh sedem izbir mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek.

 • Osemkratni akumulator

Ena stava na osem različnih izbir. Vseh osem izbir mora biti uspešnih, da prejmeš dobitek.

 • Druge akumulator stave

Ena stava na devet ali več (do 20) različnih izbir. Vse izbire morajo biti uspešne, da prejmeš dobitek.

 • Yankee

Sestavlja jo 11 stav na štiri različne izbire. Pokriva vse možne različne kombinacije za štiri izbire: 6 dvojnih in 4 trojne stave ter 1 štirikratni akumulator. Dve ali več izbir mora biti uspešnih, da prejmeš vračilo. Stava Yankee za 1 enoto stane 11 enot.

 • Lucky 15

Sestavlja jo 15 stav na 4 različne izbire, z dodatkom v obliki dodatnih enojnih stav. Pokriva vse možne enojne in večkratne kombinacije za štiri izbire:  4 enojne, 6 dvojnih in 4 trojne stave ter 1 štirikratni akumulator. Ena izbira (ali več) mora biti uspešna, da prejmeš dobitek. Stava Lucky 15 za 1 enoto stane 15 enot.

 • Super Yankee/Canadian

Super Yankee je še večja različica stave Yankee in jo sestavlja 26 stav na 5 različnih izbir za različne dogodke. Pokriva vse možne večkratne kombinacije za pet izbir: 10 dvojnih in 10 trojnih stav, 5 štirikratnih akumulatorjev in 1 petkratni akumulator. Dve izbiri (ali več) morata biti uspešni, da prejmeš dobitek. Stava Super Yankee za 1 enoto stane 26 enot.

 • Lucky 31

Lucky 31 sestavlja 31 stav na 5 različnih izbir za različne dogodke. Pokriva vse možne enojne in večkratne kombinacije za pet izbir: 5 enojnih, 10 dvojnih in 10 trojnih stav ter 5 štirikratnih akumulatorjev in 1 petkratni akumulator. Ena izbira (ali več) mora biti uspešna, da prejmeš dobitek.  Stava Lucky 31 za 1 enoto stane 31 enot.

 • Heinz

Stava je dobila ime po 57 Heinzovih različicah in jo sestavlja 57 stav na 6 različnih izbir. Pokriva vse večkratne kombinacije za šest izbir: 15 dvojnih in 20 trojnih stav, 15 štirikratnih akumulatorjev, 6 petkratnih akumulatorjev in 1 šestkratni akumulator. Dve izbiri (ali več) morata biti uspešni, da prejmeš dobitek. Stava Heinz za 1 enoto stane 57 enot.

 • Lucky 63

Podobno kot stavo Heinz (zgoraj) tudi Lucky 63 sestavljajo večkratne stave na 6 različnih izbir, povezane z enojnimi stavami. Pokriva vse možne enojne in večkratne kombinacije za šest izbir: 6 enojnih, 15 dvojnih in 20 trojnih stav, 15 štirikratnih akumulatorjev, 6 petkratnih akumulatorjev in 1 šestkratni akumulator. Ena izbira (ali več) mora biti uspešna, da prejmeš dobitek. Stava Lucky 63 za 1 enoto stane 63 enot.

 • Super Heinz

Stava Super Heinz je večkratna stava s 7 izbirami. Pokriva vse možne večkratne kombinacije za sedem izbir: 21 dvojnih in 35 trojnih stav, 35 štirikratnih akumulatorjev, 21 petkratnih akumulatorjev, 7 šestkratnih akumulatorjev in 1 sedemkratni akumulator. Dve izbiri (ali več) morata biti uspešni, da prejmeš dobitek. Stava Super Heinz za 1 enoto stane 120 enot.

 • Goljat in Super Goljat

Stavo Goljat sestavlja 247 stav na osem izbir. Pokriva vse možne večkratne kombinacije za osem izbir: 28 dvojnih in 56 trojnih stav, 70 štirikratnih akumulatorjev, 56 petkratnih akumulatorjev, 28 šestkratnih akumulatorjev, 8 sedemkratnih akumulator in 1 osemkratni akumulator. Dve izbiri (ali več) morata biti uspešni, da prejmeš dobitek. Stava Goljat za 1 enoto stane 247 enot. Pri stavi Super Goljat je na voljo 9 namesto 8 izbir.

 • Sistemske stave

Naše spletno mesto bo poleg Yankee, Heinz in ostalih kombinacijskih stav zate ustvarilo vse možne kombinacije, ne glede na število izborov. Če se odločiš za 10 izborov in jih želiš združiti v vse možne šestkratne kombinacije, vnesi vložek v polje za šestkratno stavo in ustvarjenih bo vseh 210 šestkratnih kombinacij stav. V tem primeru te bo stava na enoto stala 210 enot.

V nadaljevanju si poglej dodatne primere možnih permutacij.

Sistem 2
Če se odločiš za tri ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne dvojne stave.

Sistem 3
Če se odločiš za štiri ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne trojne stave.

Sistem 4
Če se odločiš za pet ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne štirikratne akumulator stave.

Sistem 5
Če se odločiš za šest ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne petkratne akumulator stave.

Sistem 6
Če se odločiš za sedem ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne šestkratne akumulator stave.

Sistem 7
Če se odločiš za osem ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne sedemkratne akumulator stave.

Sistem 8
Če se odločiš za devet ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne osemkratne akumulator stave.

Sistem 9
Če se odločiš za deset ali več izbir, jih boš lahko združil v vse možne devetkratne akumulator stave.

 • Izboljšane kvote in večkratne stave

Izboljšane kvote je vrsta stave, ki jo lahko vplačaš pri nas. Običajno jo sestavlja izboljšana kvota za stavo na zmago določenega števila ekip/igralcev/tekmovalcev na ustreznih dogodkih določenega dne. Navedena kvota za pakete stav ali izboljšane večkratne stave je običajno višja od kombinirane kvote kupona za iste izbire, vendar v določenih primerih (zaradi gibanja kvote) ni nujno tako.

Za izboljšane kvote in večkratne stave ni na voljo predčasno izplačilo. Če je en ali več dogodkov izboljšanih kvot ali večkratnih stav odpovedan ali preložen, se bo ta izbira v skladu z našimi pravili štela kot neizpeljana in stave bodo poravnane na podlagi kombiniranih končnih kvot kupona za preostale izbire z 10 % izboljšanjem kvote.

Sprejemanje stav

Stava ni veljavna, dokler ni potrjena in prikazana v igralčevi zgodovini stav. V primeru negotovosti glede veljavnosti stave mora igralec preveriti odprte (čakajoče) stave ali pisati podpori uporabnikom.

Ko je stava sprejeta, bo ostala veljavna in je ni mogoče preklicati, razen če je bila pomotoma sprejeta. Igralec mora sam zagotoviti, da so podatki o vplačanih stavah pravilni. Ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za napake (zaznane in dejanske), nastale zaradi napak, ki so navedene v spodnjem razdelku "Napake", ali kateregakoli drugega vzroka, kot je med drugim nepravilna navedba kvot/predmeta stave.

Če pride do nesporazuma glede sprejetja (ali pomanjkanje le tega) določene transakcije na računu igralca, se bo pri končni odločitvi v zvezi s tem upoštevala dnevniška datoteka transakcije.

Rezultati in poravnave stav

Pri vseh športih se stave poravnajo na podlagi uradnega rezultata, ki ga objavi uradna krovna organizacija takoj po koncu tekme ali dogodka. Za to se lahko uporabi tudi "tehtanje", "podelitev medalj" ali druga podobna terminologija. Morebitni kasnejši popravek ali sprememba tega rezultata ne bo upoštevana pri poravnavi.

Pridržujemo si pravico, da uveljavimo odbitek za neodločen izid za dogodek, za katerega je naveden več kot en zmagovalec, ob upoštevanju, da imajo posamezni športi svoja pravila za poravnavo stav.

Stave se vedno poravnajo na podlagi kvote z ulomki. Ko se uporabnik odloči za prikaz kvote v decimalni obliki, bo kvota zaokrožena na dve decimalki. Zato se bo na stavnem listku morda nekoliko razlikovala od dejanske kvote z ulomki.

Sumljive stave

Izraz "Sumljive stave" se nanaša na primere, ko utemeljeno verjamemo, da je bila ena ali več stav vplačanih v sumljivih okoliščinah. To med drugim vključuje:

 • kadar se v kratkem času pojavi prepogost in/ali zelo nenavaden vzorec stav (v primerjavi s pravili stav), vplačanih na isto izbiro;
 • kadar se pojavi prepogost in/ali zelo nenavaden vzorec stav, vplačanih na isto izbiro, in kadar je teoretična verjetnost, da so take stave dobitne ob vplačilu stav na podlagi ponujenih kvot v času vplačila stav, bistveno neskladna s teoretično verjetnostjo, da bo ista izbira dobitna na podlagi izračuna začetnih kvot;
 • kadar je vprašljiva integriteta enega ali več dogodkov, med drugim kadar eden (ali več) udeležencev na dogodku pokaže izjemno pripravljenost, za katero razumno presodimo, da si ob vplačilu stave zanjo vedel ali da je zanjo vedel nekdo, ki je s tabo povezan, čeprav je bila ta informacija na splošno prikrita javnosti, da se pridobi nepravična prednost pri vseh stavah, vplačanih na ta dogodek;
 • kadar upravičeno sumimo, da stave ali niza stav nisi sam fizično vplačal, ampak je bilo vplačilo izvedeno robotsko, avtomatsko ali na kakšen drug način, pri katerem imetnik računa ni ročno vplačal posamezne stave prek svojega računa;
 • kadar upravičeno menimo, da si uporabil nepravične zunanje dejavnike ali vplive, povezane z dogodki in/ali predmetom posameznih stav;
 • kadar utemeljeno sumimo, da si odprl dva računa ali da se drugi ali vsak naslednji račun upravlja prek tvojega računa, da se prekrijejo realna vrednost, narava ali vzorec stav, ki si jih vplačal sam ali so bile vplačane v tvojem imenu; to velja, čeprav je drugi ali vsak naslednji račun odprt z drugačnim imenom;
 • kadar utemeljeno menimo, da deluješ v povezavi z drugimi ali da ne deluješ v svojem imenu;
 • kadar utemeljeno menimo, da so bile stave vplačane iz lokacije ali naprave, ki ni enaka tisti, ki naj bi jo po tvojih navedbah uporabil.

V primeru katerekoli od navedenih aktivnosti in brez omejevanja naše možnosti, da uporabimo druga razpoložljiva sredstva, lahko glede na okoliščine sprejmemo naslednje ukrepe:

 • zahtevamo, da nam posreduješ dodatne informacije, ki so utemeljeno potrebne, da se ugotovi, ali tvoja dejanja pomenijo sumljivo vplačevanje stav;
 • ukinemo ali zadržimo plačilo vseh zneskov (ali njihovih delov), dokler nam ne zagotoviš zadovoljivega dokazila, da stava ni sumljiva; kadar na primer sumimo, da je bila stava vplačana robotsko ali avtomatsko, bomo morda zahtevali, da nam zagotoviš utemeljeno dokazilo, da si posamezno stavo vplačal ročno prek svojega računa. strinjaš se z našo pravico, da po lastni presoji zberemo in obdelamo vse informacije, povezane s tvojimi stavnimi vzorci, osebnimi podatki, nakazovanjem sredstev in vsemi drugimi povezanimi informacijami in vprašanji, s pomočjo katerih bomo lahko proučili domnevno kršitev teh pogojev;
 • ukinemo ali zadržimo plačilo vseh zneskov (ali katerihkoli njihovih delov), običajno ne več kot 30 dni, kadar je potrebno, pa tudi za obdobje, ki je razumno potrebno (na primer zaradi čakanja na preiskave, ki jih izvedemo mi, katerakoli športna krovna organizacija, regulativni organ za igre na srečo, organ kazenskega pregona ali katerakoli druga tretja oseba);
 • pred dogodkom razveljavimo stave, tudi večkratne; kadar bo mogoče, ti bomo vnaprej sporočili, da se stave razveljavijo pred (prvim) dogodkom, ki je z njimi povezan;
 • izračunamo vse dobitke na podlagi začetne kvote za dogodke, na katere se vplačajo stave; kadar bo mogoče, te vnaprej obvestimo, da bodo stave poravnane na podlagi začetne kvote;
 • kadar odkrijemo zelo pogost in/ali neobičajen vzorec stav, vplačanih na isto izbiro v kratkem časovnem obdobju (in kadar utemeljeno sumimo, da so te stave povezane), omejimo plačilo dobitkov; kadar je potrebno, bomo take omejitve uporabili na različnih računih do najvišjega izplačila za posamezne stave na katerihkoli posebnih stavnih možnostih;
 • kadar utemeljeno menimo, da si sodeloval ali bil povezan s kakršnimikoli sumljivimi stavami, bomo uporabili vsa razumna sredstva, da raziščemo zadevo, tudi taka za odkrivanje nedovoljenega dogovarjanja, sumljivih stav, prevar in goljufanja, ki so na voljo v industriji iger na srečo;
 • pridržujemo si pravico do zaprtja računa, če utemeljeno sumimo, da je bila s tistim računom povezana ena od opisanih aktivnosti;
 • kadar pred dogodkom razveljavimo stavo (ali razglasimo razveljavitev stave), bo vsak znesek, odtegnjen s tvojega računa v povezavi s tako stavo, dodan nazaj na tvoj račun;
 • pridržujemo si pravico, da izterjamo vse izgube, ki so neposredno ali posredno povezane s sumljivimi stavami; ta pravica ne vpliva na druge pravice (tudi pravice po običajnem pravu) v odnosu do tebe, ki so navedene v pravilih uporabe storitve ali drugod;
 • ne prevzemamo odgovornosti za morebitne izgube, ki jih utrpiš ti ali katerakoli druga oseba zaradi ravnanja, opisanega v tem razdelku; prav tako si pridržujemo pravico, da sprejmemo katerekoli druge ukrepe v primeru sumljivih stav, čeprav to za nas ni obvezujoče.

Kot vedno bomo svoje pravice uveljavljali pošteno tako do tebe kot do vseh drugih uporabnikov.  Za več podrobnosti glej določbo 5 naših pogojev uporabe storitve.

Smo član mednarodnega združenja za integriteto stav (International Betting Integrity Association – IBIA), ki je neprofitna organizacija za sledenje neobičajnih stavnih vzorcev in možnih manipulacij dogodka.  Zato smo vključeni v sistem zgodnjega opozarjanja, ki je namenjen odkrivanju takega ravnanja pri stavah.

Če prejmemo opozorilo, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji:

(i) ukinemo ponudbo dogodka ali serije dogodkov v sklopu katerekoli stavne možnosti; in

(ii) odložimo in/ali zadržimo plačilo za dogodek ali serijo dogodkov v sklopu katerekoli stavne možnosti, dokler ustrezna športna zveza ne potrdi integritete takšnega dogodka ali serije dogodkov prek organizacije IBIA.

Če organizacija IBIA v sodelovanju z odgovornimi krovnimi športnimi organizacijami potrdi, da je na dogodku ali seriji dogodkov prišlo do aktivne manipulacije dogodka, si pridržujemo pravico, da po lastni presoji ukinemo stave, ki jih je na takšen dogodek vplačal posameznik, za katerega je organizacija IBIA potrdila, da je posedoval zaupne informacije o stavah, ali katerikoli drug posameznik, ki je na podlagi našega utemeljenega mnenja povezan s takšnim posameznikom, deluje v njegovem imenu ali je z njim vpleten na kakršenkoli drug način.

Postopek izplačila nagrade

Ko je rezultat dogodka ali stavne možnosti določen, se vse stave takoj poravnajo. Vse nagrade (dobitki) uporabnikov bodo samodejno dodane na račun, uporabniki pa si jih lahko izplačajo ali vplačajo še več stav.

Izplačila

Možnost izplačila ti omogoča, da prevzameš vračilo na svojo stavo, preden se stavna možnost za tvoje izbire zapre. Lahko je dobiček na tvoj prvotni vložek ali izguba.

Na podlagi naše odobritve si svojo stavo lahko izplačaš v višini zneska vračila, ki je ponujen na gumbu za izplačilo na tvojem stavnem listku. Če je tvoj zahtevek za izplačilo uspešen, bo stava takoj poravnana, sredstva pa vrnjena na tvoj račun v enakem znesku, kot ga prikazuje možnost za izplačilo na stavnem listku. Stava bo poravnana in nadaljnji rezultati v tvojo korist ali škodo ne bodo upoštevani.

Izplačilo je na voljo tako pred začetkom dogodka kot v živo na enojne in večkratne stave za katerikoli šport, če je ta možnost zagotovljena. Zahtevek za izplačilo ne bo nujno sprejet in bo lahko neuspešen, če se stavna možnost na primer ukine ali se kvote spremenijo, preden je zahtevek obdelan. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli ukinemo ali onemogočimo funkcijo za izplačilo in ne zagotavljamo, da ti bo vedno na voljo. Pridržujemo si pravico, da razveljavimo poravnavo izplačila, če je bila stava ali stavna možnost poravnana po pomoti (zaradi človeške ali tehnične napake).

Občasno bo ponujeni znesek izplačila višji od maksimalnega zneska izplačila, ki velja za stavo. Razlog je ta, da so omejitve maksimalnih izplačil dodane za nazaj. Če je bila stava na primer izplačana za znesek, ki presega pripadajoče maksimalno izplačilo, si pridržujemo pravico do spremembe zneska, ki je bil nakazan kot izplačilo, da ta pravilno odraža pripadajočo omejitev.

Stava, ki je bila uspešno izplačana, se ne šteje za vračilo denarja, brezplačno stavo, izboljšanje kvote ali druge posebne ponudbe.

V primeru odpovedi ali preklica stav v živo, si pridržujemo pravico, da razveljavimo izplačani del predčasno izplačane stave, če menimo, da je bil ta uporabljen za pridobitev koristi iz naslova dodatnih pravil za poravnavo stav na posamezne športe.

Preklic stave

Če je stava razveljavljena, bo poravnana s kvoto 1,00. Stava, ki je vplačana kot akumulator stava, bo ostala veljavna, ne glede na razveljavitev tekme ali dogodka, ki je del te stave.

Pridržujemo si pravico, da v primeru jasne napake ali dogovarjanja po lastni presoji v celoti ali delno razveljavimo stavo. Stave so lahko razveljavljene, ne glede na to, ali je bil dogodek poravnan ali ne. Razveljavljene bodo tudi vse stave, vplačane (in/ali sprejete) v naslednjih okoliščinah:

 • Stave pred začetkom tekme
  • Če so stave vplačane po začetku dogodka.
  • Če so stave vplačane, ko je povezan dogodek že potekal in bi lahko bili pogoji spremenjeni na neposreden in nesporen način.
 • Stave v živo
  • Če so stave vplačane z nepravilno kvoto zaradi zapoznelega ali neuspelega poročanja v živo.
  • Če so stave vplačane na posebne ponudbe, ko je do teh že prišlo, ali če se dogodek, za katerega bi se običajno štelo, da vodi do rezultata, se konča ali še poteka (stave, ki so na primer vplačane na ponudbe, kot je "Skupno št. zadetih golov" ali "Naslednji gol", medtem ko poteka ali je bil dosojen kazenski strel).
  • Če so stave vplačane na kvote, ki predstavljajo drugačen rezultat od dejanskega rezultata ob vplačilu stave.

Pravila posameznih športov

Uporabi meni na vrhu strani za izbiro športa in preberi podrobna pravila stav za vsak šport, ki ga ponujamo. Ta pravila temeljijo na obstoječih standardih panoge.

Pomembno: Če se pravila posameznega športa razlikujejo od katerihkoli splošnih športnih pravil na tej strani, ima prednost stran s posebnimi pravili posameznega športa.

Preklic športnih dogodkov

Pogoji preklica in njihov vpliv na tvoje stave so odvisni od športa, na katerega staviš. Za več informacij izberi šport v meniju na desni strani.

Povezani nepredvideni dogodki

Večkratne stave niso sprejete, kadar rezultat enega dogodka v celoti ali delno prispeva k rezultatu drugega. Stave, sprejete po pomoti, bodo poravnane po posebni kvoti (ki jo določimo mi) za vse uspešne rezultate.

Primer: Dvojna stava za 50 enot, da Manchester United premaga Chelsea z 1 : 0 v polfinalu pokala FA s kvoto 8,5 in da se Manchester United uvrsti v finale, bo poravnana kot stava za 50 enot s kvoto 8,5 (če zmagajo z 1 : 0, se uvrstijo v finale).

Ob vplačilu večkratnih stav, da ena ekipa zmaga več dogodkov po individualnih kvotah (Manchester United na primer zmaga ligo Premier in pokal FA), si pridržujemo pravico, da take stave razveljavimo ali jih upoštevamo ob posebni kvoti za večkratne stave.

Napake

"Napaka" je pomota, tiskarski škrat, napačna razlaga, napačno slišana informacija, napačno prebran zapis, napačen prevod, pravopisna napaka, tehnična napaka, napaka pri registraciji, napaka pri transakciji, očitna napaka, višja sila in/ali podobno.

Primeri napak med drugim so:

 • stave, sprejete v času tehničnih težav, ki sicer ne bi bile sprejete;
 • stave, vplačane na dogodke/ponudbe, ki so že bili odločeni;
 • stave na stavne možnosti, ki vsebujejo nepravilne sodelujoče;
 • stave, vplačane s kvotami, ki so materialno drugačne od tistih na voljo v sklopu splošnih stavnih možnosti ob vplačilu stave;
 • stave, ponujene s kvotami, ki odražajo nepravilne rezultate;
 • kvote, ki so očitno nepravilne, upoštevajoč možnost, da je bila stava vplačana med dogodkom;
 • nepravilno poravnana stava ali stave;
 • nepravilno dodeljene brezplačne stave.

Pridržujemo si pravico, da razveljavimo stavo, pri kateri je prišlo do očitne napake. Primeri očitnih napak med drugim vključujejo napake pri objavi kvote ali handicapa (Manchester United –1 je na primer objavljeno kot Manchester United +1). V primeru takšnih napak bomo pred začetkom dogodka poskušali stopiti v stik z uporabnikom. Če z uporabnikom ne bomo mogli vzpostaviti stika, bodo stave razveljavljene. Če je takšna napaka ugotovljena po poravnavi stave, si pridržujemo pravico, da razveljavimo stavo za nazaj.

V primeru nepravilne poravnave si pridržujemo pravico, da napako popravimo in stavo ponovno pravilno poravnamo. Sredstva in/ali dobitki, ki so pripisani na tvoj račun ali so ti izplačani na podlagi napake, niso na voljo za uporabo ali izplačilo. Pri uporabi takšnih sredstev si pridržujemo pravico do razveljavitve transakcije. Takšna sredstva nam morajo biti povrnjena takoj, ko prejmeš naš zahtevek za plačilo. Kadar je to mogoče in če imaš na računu dovolj denarja, lahko zahtevamo ta sredstva s tvojega računa in/ali storniramo transakcijo, v tistem trenutku ali za nazaj.

Če uporabiš denar ali karkoli z denarno vrednostjo (npr. brezplačne stave), pripisano na tvoj račun na podlagi napake, za vplačilo stave ali igranje iger, si pridržujemo pravico, da takšne stave prekličemo in/ali zadržimo dobitke, ki si jih priigral s takšnim denarjem. Če si za takšne stave ali igralno aktivnost od nas že prejel plačilo, ta sredstva niso na voljo za uporabo ali izplačilo in nam jih moraš povrniti takoj, ko od tebe zahtevamo plačilo. 

Dogovarjanje

Če obstajajo dokazi o dogovarjanju o kvoti, dirki, tekmi ali dogodku, si pridržujemo pravico do zadržanja plačila, dokler rezultat preiskav ni znan, in nazadnje do razveljavitve stav na tisti dogodek.

Če obstajajo dokazi o dogovarjanju ali seriji stav, ki vključujejo iste izbire in jih je vplačal isti posameznik ali skupina posameznikov, si pridržujemo pravico, da zahtevamo pisne zahteve za plačilo, ki se pošljejo podpori uporabnikom.

V primeru uradne preiskave v povezavi z sumljivimi stavami za določen dogodek si pridržujemo pravico do razkritja zaupnih informacij krovni športni organizaciji ali njenim predstavnikom ob pogoju, da se strinjajo z ohranjanjem zaupnosti teh informacij.

Odpoved nastopa

Za vse stave na končnega zmagovalca dogodka velja načelo "vse stave veljajo" ("stava ne glede na nastop"), če ni drugače navedeno v ponudbi stave ali v pravilih posameznega športa. Stava na izbiro, ki se dogodka iz kateregakoli razloga ne udeleži, bo tako štela za izgubljeno stavo, če se bo dogodek odvil.

Stave bodo razveljavljene le v naslednjih izjemnih primerih:

 

•    dogodek/turnir je preklican ali razveljavljen,
•    kraj dogodka je spremenjen,
•    dogodek/turnir je prekinjen/prestavljen in se je začel/znova začel več kot 72 ur po prvotno razpisanem datumu.

Če je en ali več dogodkov, na katere so bile vplačane večkratne stave, odpovedan ali preložen, bo ta izbira v skladu z našimi pravili štela kot neizpeljana in stave bodo poravnane na podlagi kombiniranih končnih kvot kupona za preostale izbire. Če bi na primer vplačal trojno stavo in ena izbira ne bi bila izpeljala, bi se stava poravnala za rezultat preostalih dveh izbir in na podlagi njune kombinirane kvote.

Sprememba kraja dogodka

Ob vplačilu stave na dogodek, katerega prizorišče je bilo spremenjeno, bodo vse stave veljale, če prizorišče ni bilo spremenjeno na domači teren nasprotnika (v primeru mednarodnih tekem pa, če prizorišče ostane v isti državi). Kljub temu si pridržujemo pravico, da razveljavimo vsako stavo, za katero menimo, da je sprememba prizorišča znatno vplivala na stave na tisto tekmo.

Tekmovalci z istim imenom

Če imata dva ali več tekmovalcev isti priimek in ti tekmovalci niso identificirani z imenom, ekipo (kjer je to ustrezno) ali kvalificirano kvoto, se bo kot izbira štel tekmovalec z najnižjo objavljeno kvoto.

Če bosta imela dva ali več tekmovalcev najnižjo objavljeno kvoto, bodo vložki razdeljeni mednje.

Maksimalna izplačila

Igralec je sam odgovoren, da ne preseže tukaj navedenih omejitev. Omejitve veljajo tako za enojne kot večkratne vrste stav. Pri večkratni stavi, ki vključuje dogodke z različnimi maksimalnimi izplačili, bo uporabljena najnižja omejitev.

Za vse stave velja maksimalno izplačilo enemu uporabniku (ali v skladu s spodnjimi določili skupini povezanih uporabnikov) v enem dnevu, ne glede na vložke, kvote ali število dobitnih vrstic, kot je navedeno spodaj. Stava je sprejeta kot naložba enega uporabnika, razen v spodaj navedenih primerih.

Vse omejitve za maksimalna izplačila veljajo za enega uporabnika ali skupino uporabnikov, ki delujejo skupaj in so vplačali stave z istimi izbirami, tudi pri vplačilu niza stav z različnimi kvotami v različnih dneh, in sicer prek različnih računov ali kanalov. Če menimo, da je bilo na ta način vplačanih več stav, bo celotno plačilo za vse tiste stave skupaj omejeno na eno samo maksimalno izplačilo.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uporabimo naslednje omejitve. Vse omejitve so navedene v valuti €/$/GBP. Če vplačaš stavo v drugi valuti, bo maksimalno izplačilo določeno na podlagi srednjega menjalnega tečaja, ki ga ponudi XE v trenutku poravnave.

ŠportKriterijMaksimalno izplačilo
Nogomet vse mednarodne moške tekme, Liga prvakov (po kvalifikacijskem delu), Evropska liga (po kvalifikacijskem delu), Svetovno prvenstvo, Evropsko prvenstvo, Premier League (Anglija), English Championship, League 1 in League 2, Premier League (Škotska), Bundesliga (Nemčija), Ligue 1 (Francija), Serie A in La Liga (Španija) 1.000.000 $
Nogomet vsa ostala tekmovanja, ki niso navedena zgoraj 200.000 $
Golf vsi uradni dogodki v sklopu US PCA ali Evropske turneje, stavne možnosti "Zmagovalec dogodka" 500.000 $
Golf vsi ostali golf turnirji, ki niso navedeni zgoraj, in vse stavne možnosti, razen "Zmagovalec dogodka" 100.000 $
Ameriški nogomet redna sezona lige NFL, stavne možnosti "Zmagovalec tekem končnice", "Handicap" in "Skupno št. golov" ter "Zmagovalec Superbowla" 250.000 $
Ameriški nogomet vsa ostala tekmovanja in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedeni zgoraj 50.000 $
Košarka vse stavne možnosti "Zmagovalec tekem NBA", "Handicap", "Skupno št. točk" in "Zmagovalec prvenstva NBA" 250.000 $
Košarka vsa ostala tekmovanja in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedeni zgoraj 50.000 $
Bejzbol Vse stavne možnosti "Zmagovalec MLB", "Handicap", "Skupno št. točk" in "Zmagovalec World Series" 250.000 $
Bejzbol vsa ostala tekmovanja in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedeni zgoraj 50.000 $
Konjske dirke  vse konjske dirke 50.000 $
Pasje dirke vse pasje dirke 10.000 $
Nešportni dogodki vse stave, ki vključujejo izbiro za nešportni dogodek (npr. X-Factor, Evrovizija itd.)   25.000 $
Tenis zmagovalec turneje ATP in zmagovalec turnirja 250.000 $
Tenis zmagovalec turneje WTA in zmagovalec turnirja 250.000 $
Tenis vse ostale stavne možnosti za tenis in turnirji, ki niso navedeni zgoraj, med drugim vključno z ITF, ATP/WTA Challenger in kvalifikacijami za ATP 25.000 $
Hokej na ledu vse stavne možnosti "Zmagovalec NHL", "Handicap", "Skupno št. golov" in "Zmagovalec Stanleyjevega pokala" 250.000 $
Hokej na ledu vsa ostala tekmovanja in vse ostale stavne možnosti, ki niso navedeni zgoraj 50.000 $
Ostali športi vse stave, ki vključujejo športno izbiro (ki ni navedena zgoraj), vključno z napovedmi za športne dogodke 50.000 $

Če je bila stava poravnana in je bil na uporabnikov račun nakazan večji znesek od pripadajočega maksimalnega izplačila, si pridržujemo pravico do spremembe nakazanega zneska, da bo pravilno odražal pripadajočo omejitev. To pravico si pridržujemo, če je bila stava v celoti zaključena ali izplačana prej z uporabo naše funkcije za izplačilo.