pokercasinosports

Shavkatdzhon Rakhimov v Joe Cordina

5:30 PM · Sat, Apr 22, 2023
Match Odds
Shavkatdzhon RakhimovDrawJoe Cordina
Head To Head
Shavkatdzhon RakhimovJoe Cordina
Alternative Group Round Betting 1
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 1 - 6
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 7 - 12
 • Joe Cordina to Win in Round 1 - 6
 • Joe Cordina to Win in Round 7 - 12
Alternative Group Round Betting 2
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 1 - 2
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 3 - 4
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 5 - 6
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 7 - 8
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 9 - 10
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 11 - 12
 • Joe Cordina to Win in Round 1 - 2
 • Joe Cordina to Win in Round 3 - 4
 • Joe Cordina to Win in Round 5 - 6
 • Joe Cordina to Win in Round 7 - 8
 • Joe Cordina to Win in Round 9 - 10
 • Joe Cordina to Win in Round 11 - 12
Alternative Group Round Betting 3
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 1 - 4
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 5 - 8
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 9 - 12
 • Joe Cordina to Win in Round 1 - 4
 • Joe Cordina to Win in Round 5 - 8
 • Joe Cordina to Win in Round 9 - 12
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 1 - 3
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 4 - 6
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 7 - 9
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 10 - 12
 • Joe Cordina to Win in Round 1 - 3
 • Joe Cordina to Win in Round 4 - 6
 • Joe Cordina to Win in Round 7 - 9
 • Joe Cordina to Win in Round 10 - 12
 • Shavkatdzhon Rakhimov Points or Decision
 • Shavkatdzhon Rakhimov KO/TKO
 • Draw
 • Joe Cordina Points or Decision
 • Joe Cordina KO/TKO
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 1
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 2
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 3
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 4
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 5
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 6
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 7
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 8
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 9
 • Shavkatdzhon Rakhimov To Win in Round 10
YesNo

Bet Slip

Your bet slip is empty